Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Thông báo cập nhật

Tính năng mới sắp ra mắt

 • Thêm mới ngành hàng Hair Salon, Nails, Massage & Spa.
 • Cập nhật Tùy biến hình thức MyKiot.
 • Quản lý nhân viên chấm công trên mobile.
 • Xử lý đơn từ sàn thương mại điện tử trên mobile.

Danh sách cập nhật

Cập nhật ngày 08/08/2022

Mới

Thêm mới tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile

 + Thêm mới tính năng Quên mật khẩu cho tài khoản chủ gian hàng.

Cập nhật ngày 05/08/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Giao hàng -> Kết nối VNPost: Cập nhật lại cách thiết lập mã CRM

 • Không còn ô nhập mã CRM
 • Khi kết nối sẽ mở trang của VNPost để thực hiện cấp quyền tạo đơn qua KiotViet.

Cập nhật ngày 03/08/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Thêm menu Lập phiếu thu:

 • Hỗ trợ thu tiền nhanh từ khách hàng và thanh toán vào các hóa đơn khách còn nợ.
 • Hiển thị nếu người dùng có 2 quyền:
  • Xem công nợ khách hàng.
  • Thêm mới Thanh toán khách hàng.
 • Hiển thị số điện thoại khách hàng ngay cả khi tài khoản không được phân quyền xem Điện thoại.

 + Thêm tính năng: Xem, thêm, xóa, tải hình ảnh của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ tại:

 • Chi tiết lịch hẹn.
 • Chi tiết khách hàng.

Cập nhật ngày 02/08/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Hóa đơn:

 • Đổi text Số điện thoại thành Điện thoại.
 • Tab Sử dụng dịch vụ: Thêm cột Số lượng.

 + Đặt lịch online:

 • Thêm tùy chọn Hiển thị giá dịch vụ.
 • Trang đặt lịch hẹn của khách hàng: Chọn được ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt.

 + Báo cáo

 • Nhân viên -> 
 • Thẻ dịch vụ -> Gói DV của khách: Xem chi tiết Gói, danh sách mỗi lần dùng có thêm:
  • Tên dịch vụ dùng.
  • Số lượng dùng.
  • Nhân viên làm dịch vụ.
  • Nếu 1 hóa đơn dùng nhiều dịch vụ trong cùng gói thì trong báo cáo sẽ thấy tách thành nhiều dòng (mỗi dịch vụ 1 dòng).

 + Thu ngân

 • Hiển thị tồn kho khi đưa chuột vào hình ảnh sản phẩm.
 • Giữ lại tab đang xem khi F5 hay tải lại màn hình.
 • Hỗ trợ nhập giá bán lớn > đơn giá.
Mới

Thêm tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Bán hàng Android mobile

 + Thêm mới tính năng Quên mật khẩu.

Cập nhật ngày 01/08/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Bán hàng iOS mobile

 + Hóa đơn: Áp dụng với khách thanh toán qua VIB và đăng ký VietQR: Tự động điền số tiền Khách thanh toán khi khách quét mã thanh toán thành công.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile

 + Nhập hàng: Thêm mới tính năng trả hàng nhập từ phiếu nhập với hàng hoá không phải là hàng erial/Imei.

 + Hàng hóa: Thêm mới tính năng Cho phép/ Ngừng kinh doanh trên 1 hoặc tất cả các chi nhánh. Chi tiết Tại đây

 + KiotPro -> Chuyển khoản ngay: Hỗ trợ tải hình ảnh Lưu mã QR.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App FnB Màn hình chạm

 + Đổi tên app KiotViet Café Nhà hàng (Touch):

 • Trên CH Play: KiotViet M.hình chạm Nhà hàng.

 • Tên app hiển thị sau khi download: FnB Màn hình chạm.

 + Báo cáo cuối ngày: Bổ sung tính năng in qua USB.

 + Sửa tên menu Ghi chú thành: Ghi chú/Món thêm.

 + Thêm Khách hàng vào đơn.

 + Bổ sung tính năng mới cho màn hình phụ.

Cập nhật ngày 29/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Giao hàng -> Quản lý vận đơn: Thêm tính năng Xuất file Danh sách vận đơn KShip.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Hóa đơn: Chọn được giá trị Sử dụng trên từng thẻ khi thanh toán Trừ thẻ. Nếu giá trị đơn hàng nhỏ hơn, phần dư sẽ được bảo toàn trong thẻ.

 + Thu ngân: Hỗ trợ chọn Nhóm khách hàng khi thêm mới/ cập nhật thông tin khách hàng.

 + Phân quyền truy cập: Thêm quyền Khách hàng >> Số điện thoại

 • Nếu tích chọn: tài khoản truy cập được xem số điện thoại khách hàng.
 • Nếu không tích chọn: tài khoản truy cập sẽ:
  • Không hiển thị số điện thoại trên: danh sách Hóa đơn, Khách hàng.
  • Hiển thị 4 số cuối của số điện thoại khi xem: chi tiết Khách hàng, Sổ quỹ, Lịch hẹn.
  • Lưu ý: tài khoản truy cập vẫn có thể xem số điện thoại khách hàng để xác nhận danh sách Lịch đặt online.

Cập nhật ngày 28/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Quản lý người dùng: Phân quyền -> Hóa đơn: Thêm tính năng Thay đổi đơn giá

 • Áp dụng trên màn hình Bán hàng mới.
 • Nếu tích chọn: người dùng được thay đổi đơn giá hàng hóa trên đơn.

 + Xử lý đặt hàng - Trả hàng: Thực hiện tìm kiếm sau khi enter.

 + Chuyển hàng: Hỗ trợ tìm kiếm hàng hóa dưới dạng chọn nhiều (multi select).

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Salon (Booking)

 + Giảm trừ đi muộn/ về sớm: Thay đổi cách tính giảm trừ: Theo công thức:

 • Giả sử X = số phút cho phép đi muộn/ về sớm
 • Y = số phút tính 1 block
 • Z = Số phút đi muộn/về sớm của nhân viên
 • Số phút tính đi muộn/về sớm từng lần chấm công A = Z - X
 • Lấy A / Y = B lẻ C
  • Nếu C < 0.5 thì tính số block D = B + 0
  • Nếu C = 0.5 thì tính số block D = B + 0.5
  • Nếu C > 0.5 và < 1 thì tính số block D = B + 1
 • Vậy tổng số tiền giảm trừ = sum(D) * số tền giảm trừ theo thiết lập nhân viên.
 • Lấy phần thập phân 2 số để làm tròn.

 + Lương hoa hồng: Thêm cách tính hoa hồng khi nhân viên Tư vấn bán hàng.

Cập nhật ngày 27/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Bán hàng: Thay đổi giao diện:

 • Mỗi dòng dịch vụ chỉ có 1 lịch, doanh thu của nhân viên sẽ được tính theo tổng doanh thu của dòng dịch vụ.
 • Thêm tính năng Thêm lịch, Thêm dòng khi vuốt sang trái chi tiết hàng trên đơn.
 • Chi tiết dịch vụ có thể thêm nhân viên Tư vấn bán hàng.

 + In: Hóa đơn - Tạm tính: Hiển thị nhiều dòng cùng 1 mặt hàng nhưng khác thông tin.

Cập nhật ngày 26/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Thu ngân:

 • Thay đổi giao diện.
 • Thêm tính năng Thêm dòng. Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 25/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Nhân viên Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + Đổi tên nút Yêu cầu thanh toán thành: Y.cầu thanh toán với tài khoản Bồi bàn.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Salon (Booking)

 + Quản lý người dùng: Thêm phân quyền chi tiết cho menu Nhân viên -> Thiết lập chung.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Salon (Booking)

 + Quản lý chi nhánh: Ẩn tab Ca làm việc.

 + Bảng chấm công: Tắt thêm lịch lễ tết.

Cập nhật ngày 22/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App KiotViet Café Nhà hàng (Touch)

 + Phòng bàn:

 • Cập nhật biểu tượng của đơn đã in tạm tính.
 • Thêm thông tin hotlinephiên bản ứng dụng góc dưới bên trái màn hình.

 + Tùy chọn:

 • Thêm thông tin tài khoản đăng nhập.
 • Thêm tính năng Xem báo cáo cuối ngày.

 + Thông báo lỗi in chế biến: Khi bấm vào 1 thông báo lỗi khi in chế biến thì sẽ chuyển đến đơn lỗi của bàn tương ứng.

 + Thiết lập máy in: Thêm loại kết nối USB.

 + Đơn hàng: Thêm thông tin số lượng đơn đang có trên 1 bàn.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile

 + Hàng hóa: Thêm mới tính năng Cho phép/ Ngừng kinh doanh trên 1 hoặc tất cả các chi nhánh. 

 + Thêm mới tính năng Quên mật khẩu cho tài khoản chủ gian hàng.

 + Kiểm kho: Cập nhật giao diện:

 • Chuyển nút tạo phiếu kiểm kho thành dạng nút nổi ở dưới màn hình.
 • Danh sách phiếu kiểm kho được group theo ngày (giống danh sách hóa đơn).

Cập nhật ngày 20/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng Online

 • Đã giao: Đồng bộ thêm đơn hàng TikTok Shop ở trạng thái Đã hoàn thành và không có thông tin hủy đơn hàng.
 • Trả hàng/Hoàn tiền: Thêm thao tác Chỉ hoàn tiền, Từ chối cho đơn hàng Tiktok Shop.

 + Facebook: Thiết lập -> Chung: Thêm tính năng Gửi sự kiện "Mua hàng" khi tạo đơn lên Facebook. Chi tiết: Tại đây

 + Hàng hóa: Thêm tính năng Xuất file mẫu TikTok Shop. Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Nhà cung cấp: Thêm tính năng Thêm mớiNgừng hoạt động, Cho phép hoạt động, Xóa.

 + Khách hàng - Lịch hẹn: Hiển thị thông tin Thẻ, Gói, Công nợTổng bán của khách hàng.

 + Khách hàng: Thêm tính năng cập nhật thông tin khách hàng.

 + Lịch hẹn: Ẩn nút Thanh toán khi lịch hẹn đã được thanh toán trên thiết bị khác.

 + Hóa đơn:

 • Khi xem chi tiết hóa đơn, nếu người dùng có quyền xem chi tiết khách hàng thì sẽ hiển thị thêm biểu tượng > cạnh tên khách hàng, bạn chạm để xem thông tin khách.
 • Thêm tính năng In hóa đơn.
 • Thêm Nhân viên tư vấn bán.

 + Hàng hóa:

 • Tìm kiếm: Thêm thông tin lọc thẻ tài khoản.
 • Dịch vụ: Thêm nguyên liệu tiêu hao.

Cập nhật ngày 19/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng mới: Hỗ trợ lưu 2 số điện thoại của Khách hàng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Báo cáo nhân viên:

 • Sắp xếp lại thứ tự mối quan tâm, lần lượt:

  • Thực hiện dịch vụ

  • Tư vấn bán hàng

  • Thu ngân

  • Thời gian: tên cũ là Bán hàng

  • Lợi nhuận

 • Đổi tên mối quan tâm Bán hàng thành Thời gian: Đổi tên báo cáo khi xem chi tiết thành Báo cáo nhân viên thu ngân bán theo thời gian

 + Hàng hóa: Hiển thị giá trị thời lượng của hàng Gói dịch vụ là “---” thay vì 0

Cập nhật ngày 15/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng Online: Đơn TikTok Shop -> Hủy đơn: hiện thêm 2 lý do theo TikTok.

 • Người mua đã yêu cầu hủy.

 • Không thể giao hàng đến địa chỉ người mua.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Giảm trừ đi muộn/ về sớm: Thay đổi cách tính giảm trừ: Theo công thức:

 • Giả sử X = số phút cho phép đi muộn/ về sớm
 • Y = số phút tính 1 block
 • Z = Số phút đi muộn/về sớm của nhân viên
 • Số phút tính đi muộn/về sớm từng lần chấm công A = Z - X
 • Lấy A / Y = B lẻ C
  • Nếu C < 0.5 thì tính số block D = B + 0
  • Nếu C = 0.5 thì tính số block D = B + 0.5
  • Nếu C > 0.5 và < 1 thì tính số block D = B + 1
 • Vậy tổng số tiền giảm trừ = sum(D) * số tền giảm trừ theo thiết lập nhân viên.
 • Lấy phần thập phân 2 số để làm tròn.

Cập nhật ngày 14/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + App Quản lý

 • Đổi tên ứng dụng thành KiotViet Quản lý Nhà hàng.
 • Thay đổi giao diện ứng dụng tại các màn hình:
  • Đăng nhập.
  • Tổng quan.

 +  App Thu ngân

 • Đổi tên ứng dụng thành KiotViet Nhân viên Nhà hàng.
 • Thay đổi giao diện ứng dụng.

Cập nhật ngày 13/07/2022

Mới

Thêm mới tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile

 + Thêm mới tính năng Xác nhận lại số điện thoại của chủ cửa hàng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Đặt hàng: Nâng giới hạn gộp đơn đặt hàng lên 1000 hàng hóa.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + Đổi tên ứng dụng thành KiotViet Quản lý Nhà hàng.

 + Thay đổi giao diện ứng dụng tại các màn hình:

 • Đăng nhập.
 • Tổng quan.

Cập nhật ngày 12/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + Đổi tên ứng dụng thành KiotViet Nhân viên Nhà hàng.

 + Thay đổi giao diện ứng dụng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile

 + Thêm mới tính năng Xác nhận lại số điện thoại của chủ cửa hàng.

 + Chuyển hàng: Cập nhật giao diện:

 • Chuyển nút tạo phiếu nhập thành dạng nút nổi ở dưới màn hình.
 • Sắp xếp lại các trường thông tin như: giá trị chuyển, mã, thời gian chuyển...

Cập nhật ngày 09/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Hóa đơn: Hỗ trợ nhập giá bán > đơn giá.

Cập nhật ngày 07/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Hóa đơn -> Xuất file theo mẫu VNPT-EINVOICE: Chỉ hiển thị tên đơn vị tính 1 lần ở cột DonViTinh.

 + Trả hàng nhập: Hỗ trợ tìm kiếm hàng hóa dưới dạng chọn nhiều (multi select).

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile

 + Nhập hàng: Thay đổi giao diện:

 • Danh sách phiếu nhập được nhóm theo ngày (giống danh sách hóa đơn).
 • Chuyển nút tạo phiếu nhập thành dạng nút nổi ở dưới màn hình.
 • Thứ tự các trường thông tin hiển thị của 1 phiếu nhập (các trường theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) -> Lưu ý: nếu trường thông tin nào không có thì để trống
  • Biểu tượng hiển thị tương ứng 3 hình thức thanh toán: Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ.
  • Giá trị Tổng tiền hàng
  • Thời gian tạo phiếu nhập
  • Mã phiếu nhập
  • Trạng thái phiếu nhập
  • Nhà cung cấp
  • Sản phẩm
  • Số lượng
  • và X sản phẩm khác (hiển thị khi phiếu nhập có nhiều hơn 1 sản phẩm).

Cập nhật ngày 06/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng mới

 • Bổ sung tooltip Tên khách hàng - Điện thoại khi đưa chuột vào tên khách hàng.
 • Đổi trả hàng: Thêm tính năng Giao hàng khi đổi hàng.
Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Quản lý chi nhánh: Ẩn tab Ca làm việc.

 + Bảng chấm công: Tắt thêm lịch lễ tết.

 + Quản lý người dùng: Thêm phân quyền chi tiết cho menu Nhân viên -> Thiết lập chung.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Thêm tính năng Đặt lịch online: Hỗ trợ cửa hàng nhận lịch hẹn từ khách hàng tự động. Chi tiết: Tại đây

 + Thu ngân

 • Khách hàng: Thêm thông tin Ghi chú.
 • Thẻ tài khoản:
  • Thay thông tin Giá trị thành Mệnh giá.
  • Xem lịch sử sử dụng thẻ: thay tên cột Sử dụng thành Giá trị.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Hàng hóa:

 • Hỗ trợ Ngừng kinh doanh/ Cho phép kinh doanh các loại hàng hóa.
 • Thêm mới loại hàng: Dịch vụ, Gói dịch vụ, Thẻ tài khoản.
 • Thêm tính năng Sửa, Xóa Hàng hóa, Dịch vụ, Gói dịch vụ, Thẻ tài khoản.
 • Hiển thị nguyên liệu tiêu hao khi xem hàng Dịch vụ.
 • Thêm mới Nhóm hàng khi thêm/ sửa hàng hóa.
 • Hiện thông tin hàng hóa cùng loại (nếu có) khi xem chi tiết hàng hóa.

 + Hóa đơn:

 • Thêm tính năng Hủy.
 • Bán dịch vụ được trừ thẻ tài khoản: hiển thị thông tin:
  • Trừ thẻ tài khoản với những dịch vụ áp dụng trừ thẻ.
  • Giảm giá từng dịch vụ = tổng giảm giá + giảm giá trừ thẻ.
  • Thông tin thẻ áp dụng trừ.

 + Khách hàng: Thêm mới khách hàng khi xem danh sách.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + Trên thiết bị Cài đặt máy in Bar, Bếp của gian hàng thiết lập: Cho phép in bar, bếp trực tiếp từ điện thoại: Hiển thị thông báo khi mất kết nối với máy in bar, bếp. 

Cập nhật ngày 01/07/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Hóa đơn: TikTok Shop: Đồng bộ các khoản phí của đơn hàng trên TikTok Shop về Phí trả ĐTGH trên KiotViet khi đơn hàng Hoàn thành và ở trạng thái Đã quyết toán trên TikTok.

Cập nhật ngày 30/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng mới: Thay đổi theo màu sắc Chủ đề ở màn hình Quản lý.

Cập nhật ngày 28/06/2022

Cập nhật

Thêm tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App KiotViet Café Nhà hàng (Touch)

 + Thiết lập máy in: Thêm tính năng In tem nhãn

 + Thêm tính năng Yêu cầu thanh toán cho nhân viên bồi bàn.

 + Tùy chọn hiển thị: Thêm tính năng

 • Màn hình phụ.
 • Báo bếp khi thanh toán.

 + Thông báo: Thêm tính năng xem danh sách đơn Yêu cầu thanh toán.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Hàng hóa:

 • Thêm Hàng hóa thường.
 • Cập nhật giao diện xem chi tiết hàng hóa.

 + Nhiều hơn: Thêm tính năng Đồng bộ.

 + Bán hàng:

 • Thêm tính năng bán Thẻ tài khoản.
 • Thanh toán hóa đơn có áp dụng trừ thẻ.
 • Hiển thị cảnh báo và trạng thái bận khi chọn Vị trí đã có lịch hẹn.
 • In tạm tính và in hóa đơn hiển thị thông tin mua thẻ và dùng thẻ.

Cập nhật ngày 27/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile

 + Tối ưu thư viện scan barcode: Yêu cầu thiết bị với hệ điều hành từ iOS 11.0 trở lên.

Cập nhật ngày 26/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + In tem nhãn: Hỗ trợ in trên máy KPOS ZY609 và KPOS 365B.

 + Cài đặt máy in Bar, Bếp: Thiết lập riêng mẫu in chế biến, hủy món và số liên tương ứng.

 + Thông báo từ bếp: Hiển thị thông báo trên món có lỗi in chế biến.

Cập nhật ngày 24/06/2022

Mới

Thêm mới tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Thiết lập cửa hàng -> Giao dịch: Thêm tính năng Xuất file tạo hóa đơn điện tử VNPT-EINVOICE.

Cập nhật ngày 23/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Hàng hóa

 • Dịch vụ: Thêm tính năng ghi nhận Nguyên liệu tiêu hao.
 • Hiện thông báo Không hỗ trợ Xóa hàng hóa đang là nguyên liệu tiêu hao của dịch vụ.

 + Thu ngân: Trừ nguyên liệu tiêu hao khi thanh toán dịch vụ.

 + Hóa đơn: Sao chép hóa đơn -> dịch vụ có nguyên liệu tiêu hao sẽ trừ nguyên liệu tại thời điểm thực hiện sao chép.

 + Lịch sử thao tác: Ghi nhận thông tin thêm mới, cập nhật dịch vụ có nguyên liệu tiêu hao.

 + Báo cáo: Thêm báo cáo Thẻ dịch vụ với 2 mối quan tâm:

 • Gói DV của khách.
 • Thẻ TK của khách.

Cập nhật ngày 22/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + In tem nhãn: Hỗ trợ in trên máy KPOS ZY609 và KPOS 365B.

Cập nhật ngày 21/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng mới:

 • Hiển thị thông tin Tồn, Đặt của hàng hóa khi di chuột vào ô số lượng.
 • Tùy chọn hiển thị: bật/tắt Mã hàng để hiện/ẩn mã hàng tại mode Bán nhanh, Bán thường, Bán giao hàng.

Cập nhật ngày 20/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Thu ngân: Không hỗ trợ đối với tất cả các trình duyệt trên iOS.

 + Tách/ ghép đơn: Thay đổi cơ chế không ghi nhận hủy món trong Lịch sử thao tác + Báo cáo cuối ngày.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Thu ngân -> Thêm/ Chỉnh sửa lịch sử dụng dịch vụ: Hiển thị cảnh báo và trạng thái bận khi chọn Vị tríNhân viên đã có lịch hẹn.

 + Hóa đơn: Thêm bộ lọc Nhân viên thực hiện.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Hàng hóa: Sắp xếp lại thứ tự hiển thị hàng hóa thành phần theo thao tác thêm thành phần từ trước đến sau.

Cập nhật ngày 17/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng Online: tab Chưa xử lý: hỗ trợ xác nhận Hủy đơn hàng TikTok Shop.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + Hiện thị cảnh báo mất kết nối in bếp đối với:

 • Gian hàng có bật In bếp mobile.
 • Thiết bị đã bật thiết lập In bếp mobile.
 • Đã thiết lập máy in.

 + Gộp bàn: Giới hạn tối đa tổng 10 đơn được gộp vào một đơn khi thực hiện gộp bàn.

 + Hiện thông báo: Hủy đơn khi xóa hết món trên đơn với nội dung: Đơn hàng đang trống. Hệ thống sẽ thực hiện hủy đơn hàng trống.

 + Cài đặt máy in Bar, Bếp: Thiết lập riêng mẫu in chế biến, hủy món và số liên tương ứng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Thiết lập chung -> Tính lương: Thêm tính năng Tự động tạo bảng tính lương.

 + Lịch sử thao tác: Ghi nhận thông tin khi người dùng thao tác trong Nhân viên -> Thiết lập chung.

Cập nhật ngày 16/06/2022

Mới

Thêm tính năng kết nối TikTok Shop trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Hàng hóa: Hỗ trợ tạo tối đa 200 hàng hóa cùng loại.

Cập nhật ngày 15/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: Mobile 

 + Tên xuất hiện trên màn hình điện thoại đổi từ KiotOnline sang Bán Online

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App KiotViet Café Nhà hàng (Touch)

 + Thiết lập máy in: Thêm tính năng Thiết lập máy in bar/bếp. Chi tiết: Tại đây

 + Xem Lịch sử báo bếp và cho phép in lại khi gặp lỗi. Chi tiết: Tại đây

 + In tạm tính: Ẩn/hiện chức năng theo thiết lập tắt/bật Cho phép in tạm tính/báo giá khi bán hàng tương ứng trong Thiết lập cửa hàng.

 + Thêm tính năng: Thêm dòng trên chi tiết món.

 + Thêm tính năng: Thông báo: gửi yêu cầu chế biến khi có món mới.  Chi tiết: Tại đây

 + Thêm tính năng: Thanh toán ở chế độ offline. Chi tiết: Tại đây

 + Thông báo: Hiện thông báo Lỗi in chế biến khi không in được trên máy in bar/bếp.

Cập nhật ngày 10/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Tích hợp hãng vận chuyển: Hỗ trợ tích hợp với tài khoản riêng của hãng vận chuyển Giao hàng nhanh.

 + Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Thu ngân: Thẻ tài khoản: Thêm tính năng Gộp thẻ tài khoản. Chi tiết Tại đây

 + Hóa đơn - Thu ngân: Thêm nhân viên Tư vấn bán. Chi tiết Tại đây

 + Báo cáo -> Nhân viên: Thêm mối quan tâm Tư vấn bán. Chi tiết Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng Xem lịch trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Lịch hẹn đã thanh toán:

 • Hỗ trợ chỉnh sửa thời gian, vị trí, nhân viên, ghi chú của dịch vụ đang trong lịch hẹn.
 • Không hỗ trợ:

  • Điều chỉnh khách hàng

  • Thêm/xóa dịch vụ trong lịch hẹn

 • Ẩn nút Thanh toán và Xóa lịch hẹn.

 + Thay đổi Khách hàng khi thêm mới, điều chỉnh lịch hẹn:

 • Có dịch vụ trong gói đã mua -> hiển thị màn hình xác nhận xoá các dịch vụ đã đặt trong gói.

 • Nếu đồng ý vẫn thay đổi khách hàng thì: Xóa các dịch vụ trong Gói dịch vụ của khách hàng cũ khỏi lịch hẹn.

 + Đặt mới lịch dùng dịch vụ trong gói đã mua.

 + Thêm tính năng Thêm lịch.

 + Hỗ trợ điều chỉnh một lịch sử dụng Chưa thanh toán.

 + Hỗ trợ đặt mới 1 lịch dùng dịch vụ lẻ.

 + Hỗ trợ Thanh toán khi xem Chi tiết lịch hẹn.

 + Hỗ trợ Xóa dịch vụ trong màn hình Chi tiết lịch hẹn.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Trả hàng - Nhập hàng: Hỗ trợ tìm kiếm hàng hóa dưới dạng multi select ở màn danh sách phiếu.

Cập nhật ngày 09/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Facebook: Cập nhật giao diện upload file PDF.

 + Bán hàng Online: Đồng bộ đơn hàng TikTok Shop.

 • Tab Chưa xử lý: Hỗ trợ Xác nhận từng đơn đang chờ xử lý.
 • Tab Đã xử lý: Hỗ trợ:
  • In phiếu giao để sẵn sàng gửi cho đơn vị vận chuyển.
  • Đánh dấu Sẵn sàng giao.

Cập nhật ngày 07/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng online: tab Đã xử lý -> cột Vận chuyển: Bổ sung bộ lọc theo hãng vận chuyển.

 + Đặt hàng - Hóa đơn: Shopee - TikTok Shop: Đồng bộ lời nhắn của khách hàng vào ghi chú của đơn khi được đồng bộ về KiotViet. Chỉ hỗ trợ đồng bộ thông tin các đơn từ sau ngày 07/06/2022.

Cập nhật ngày 06/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App KiotViet Café Nhà hàng (Touch)

 + Cải tiến giao diện mới

 + Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Salon (Booking)

 + Thêm chức năng Nhân viên - Thiết lập chung. Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 04/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile

 + Hộp thư: Chia thông báo ra thành 3 tab: Tất cả, Thông báo, Ưu đãi.

Cập nhật ngày 03/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Bán hàng:

 • Hỗ trợ bán gói dịch vụ.
 • Hỗ trợ thanh toán hóa đơn có dịch vụ trong gói đã mua.
 • Xem các Gói dịch vụ đã mua của khách hàng.
 • Thanh toán hóa đơn có nhiều lịch hẹn trong 1 dịch vụ.
 • Hiển thị cảnh báo khi xác nhận hoàn thành thanh toán nếu lịch hẹn có thay đổi so với lúc đầu.
 • Trên đơn tạm:
  • Nếu thay đổi khách hàng -> ứng dụng sẽ Xóa các lịch hẹn và dịch vụ trừ gói đã mua của khách hàng.
  • Nếu có dịch vụ trong gói đã mua: 
   • Thay đổi số lượng:

    • Không cho tăng giảm số lượng.

    • Không cho thêm > số lượng buổi còn lại. Khi thêm thời gian sử dụng > số lần còn lại thì sẽ mở pop-up thông báo.

    • Tự động thêm 1 dòng thời gian sử dụng khi tăng số lượng 1.

   • Xóa 1 lịch sử dụng =>> hiển thị pop-up xác nhận.

   • Hỗ trợ chỉnh sửa thời gian sử dụng.

   • Hỗ trợ thêm mới thời gian sử dụng.

 + Mẫu in: Thêm thông tin gói dịch vụdịch vụ trong gói đã mua vào mẫu in tạm tính.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Hàng hóa - Thu ngân: Thẻ tài khoản: Thay đổi cách gọi Giá trị thành Mệnh giá.

 + Thu ngân: Tự động bôi đen kết quả tìm kiếm cũ khi kích vào thanh tìm kiếm hàng hóa ở màn hình tạo hóa đơn tạm.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Nhân viên -> Thiết lập lương: hỗ trợ thao tác chỉnh sửa thiết lập lương của 1 nhân viên cụ thể mà không ảnh hưởng đến mẫu lương áp dụng trên toàn hệ thống.

Cập nhật ngày 02/06/2022

Mới

Thêm tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Hóa đơn: Thêm tính năng Tạo vận đơn qua KSHIP.  

 + Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 01/06/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + Cải tiến giao diện trên tablet

 + Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 31/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Vận đơn -> Yêu cầu hỗ trợ: Hiện trạng thái và ghi chú khi KiotViet xử lý yêu cầu.

Cập nhật ngày 30/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Hàng hóa: Báo trùng mã hàng/mã vạch ngay khi vừa nhập liệu.

 + Khách hàng: Báo trùng mã khách hàng/số điện thoại ngay khi vừa nhập liệu.

Cập nhật ngày 27/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile

 + Hóa đơn: Thêm tính năng chia sẻ thông tin hóa đơn dưới dạng file ảnh.

Mới

Thêm mới tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile

 + Hóa đơn: Thêm mới tính năng chia sẻ hình ảnh. Chi tiết Tại đây

Cập nhật ngày 26/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Tổng quan: Thêm thông tin Mã QR tải app KiotViet để sử dụng trên điện thoại.

 + Email: Không hỗ trợ Kiotmail  -> ẩn trong Thiết lập cửa hàng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Thêm chức năng Nhân viên - Thiết lập chung. Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Thêm tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Thêm tính năng Thẻ tài khoản. Chi tiết Tại đây

Cập nhật ngày 25/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Facebook: Hiển thị cảnh báo vai trò của ứng dụng SaleOnline của KiotViet trong giao thức chuyển giao của Facebook. Chi tiết Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Khách hàng: Khi xem chi tiết khách hàng -> Tổng bán: Hiển thị danh sách Lịch sử bán/Trả hàng của khách và xem được chi tiết khi chọn vào giao dịch cụ thể.

Cập nhật ngày 20/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Bán hàng mới: hiển thị rõ thông tin số điện thoại Hỗ trợ 1900 6522

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile

 + Đổi tên app bản pro từ KiotOnline thành Bán Online.

Cập nhật ngày 18/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Hàng hóa: Tìm kiếm hàng hóa dưới dạng chọn nhiều (multi select) để tìm thông tin nhanh hơn.

 + Quản lý: hiển thị rõ thông tin số điện thoại Hỗ trợ 1900 6522 trên khung chat.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Báo cáo nhân viên: thay đổi tên các mối quan tâm:

 • Hàng bán theo nhân viên thành: Thu ngân.
 • Dịch vụ tính theo nhân viên phục vụ thành: Thực hiện dịch vụ.

Cập nhật ngày 13/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Hóa đơn: Hủy hóa đơn tạm có lịch hẹn sử dụng dịch vụ: Hệ thống xác nhận có Hủy các lịch hẹn khách hàng có liên quan và kèm theo lý do.

 • Nếu tích chọn: hủy hóa đơn tạm và lịch hẹn cùng lý do hủy.

 • Nếu không tích: chỉ hủy hóa đơn tạm, không hủy lịch hẹn.

 + Cài đặt máy in: Hỗ trợ kết nối máy in bluetooth: Birch BM-i02, Birch BM-i03.

 + Mẫu in hóa đơn: Hiển thị thông tin về thời gian sử dụng và nhân viên thực hiện dịch vụ nếu có.

 + Bán hàng:

 • Cho phép thanh toán dịch vụ lẻ không cần lịch hẹn.
 • Xóa lịch sử dụng của dịch vụ lẻ trong hóa đơn tạm.

Cập nhật ngày 12/05/2022

Cập nhật

Thêm tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + Thiết lập: Thêm tính năng Cài đặt máy in Bar, Bếp. Chi tiết Tại đây

Cập nhật ngày 11/05/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng Bán hàng online trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web

 + Shopee: Thêm thao tác Giao cho các đơn hàng nhà bán tự giao.

 + Lazada

 • Đồng bộ đơn tách gói.
 • Hỗ trợ đóng gói riêng theo từng hàng hóa.
 • Tab Đã xử lý: Thêm thao tác Giao thất bại/ Giao thành công cho các đơn hàng nhà bán tự giao.
 • Tab Trả hàng/ hoàn tiền:
  • Bổ sung thao tác Chỉ hoàn tiền, Yêu cầu trả hàng, Từ chối cho đơn ở trạng thái Bắt đầu đổi trả.
  • Bổ sung thao tác Xác nhận đã nhận hàng cho đơn ở trạng thái Đang thực hiện đổi trả.
  • Bổ sung thao tác Tiến hành hoàn tiền, Từ chối yêu cầu đổi trả cho đơn ở trạng thái Đang thực hiện đổi trả (Sau khi seller xác nhận đã nhận hàng).

 + Tab Chưa xử lý: Hiển thị thông tin nhà bán tự giao.

Cập nhật

Thêm tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web

 + Thiết lập -> Thiết lập cửa hàng -> Dùng máy in chế biến/tem nhãn -> Chi tiết: Thêm tính năng: Cho phép in bar, bếp trực tiếp từ điện thoại. Chi tiết Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thêm chức năng Nhân viên - Thiết lập chung. Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Salon (Booking)

- Phạm vi: Web

 + Hóa đơn

 • Sao chép hóa đơn thì ghi nhận tích điểm theo điều kiện thiết lập.
 • Điều chỉnh thời gian hóa đơn thanh toán bằng điểm thì điều chỉnh lại điểm tích lũy của khách hàng.
 • Hủy hóa đơn thanh toán bằng điểm thì trả lại điểm đã thanh toán cho khách hàng.

 + Thu ngân:

 • Thanh toán bằng điểm.
 • Xem điểm tích lũy hiện tại của một khách hàng.
 • Điều chỉnh giao diện hóa đơn, trả hàng.

 + Khách hàng:

 • Import, xuất file tích điểm.
 • Xem chi tiết lịch sử sử dụng từng gói dịch vụ.

 + Trả hàngtrừ điểm tích lũy của khách hàng.

 + Báo cáo: Cuối ngày, Tài chính: hiển thị thông tin thanh toán bằng điểm.