Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Thông báo cập nhật

Thông tin cập nhật KiotViet

 • Tích điểm theo hàng hóa trên gian hàng bán lẻ
 • Quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh trên gian hàng bán lẻ
 • Khuyến mại trên ứng dụng Bar-Cafe-Nhà hàng
 • Import hàng combo, hàng sản xuất, chế biến trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

Danh sách cập nhật

Cập nhật ngày 16/05/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Hàng hóa: Khi import hàng hóa, nếu thay đổi thông tin cột Quản lý lô - hạn sử dụng của các hàng hóa đã có, hệ thống sẽ hiện thông báo và không cho import: "Dòng X: Hệ thống chưa hỗ trợ chuyển đổi từ hàng hóa theo lô và hạn sử dụng sang các loại hàng hóa khác và ngược lại".

 + In mã vạch: Nếu không có quyền Thiết lập giá vẫn có thể in mã vạch ở chế độ Không in giá.

 + Xuất file công nợ khách hàng: Hiển thị thông tin ghi chú hàng hóa và phương thức thanh toán.

Cập nhật ngày 11/05/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

 + Web:

 • Thêm quản lý kênh bán hàng.
 • Với hàng dịch vụ tính giờ thêm: [Thêm tùy chọn mới] để thêm dòng dịch vụ

 + App iOS: 

 • Quản lý: 
  • Giao dịch hóa đơn hiển thị thêm thông tin phòng bàn
  • Thêm Báo cáo bán hàng
 • Bán hàng:
  • Hỗ trợ thêm dòng với hàng dịch vụ tính giờ 

Cập nhật ngày 10/05/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Chuyển hàng: không cho phép tìm kiếm hàng ngừng kinh doanh.

 + Mẫu in giao hàng: Bổ sung thêm token in:

 • {Sort_Code}: Mã phân loại bưu kiện của Giao Hàng Nhanh.
 • {Dien_Thoai_Chi_Nhanh}: Điện thoại chi nhánh.

 + Báo cáo: Tạo báo cáo cuối ngày dạng .txt gửi Ban quản lý trung tâm thương mại.

 + Shopee: Thay đổi việc đồng bộ tồn kho hàng hóa lên shopee thành: Giá trị tồn kho sẵn có (giá trị hiển thị trên shopee) = SL tồn - SL đặt tương ứng với chi nhánh đang chọn.

Cập nhật ngày 05/05/2019

Mới

Thêm mới tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Tích điểm theo hàng hóa: 

 • Hệ thống sẽ cho phép thiết lập Điểm theo từng hàng hóa, nhiều hàng hóa cùng lúc và có thể tùy chỉnh được.
 • Điểm của khách hàng, lịch sử tích điểm, thanh toán bằng điểm vẫn như tích điểm trên hóa đơn hiện tại.
 • Chi tiết: Tại đây.

 + Quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh: 

 • Thêm thiết lập Quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh.
 • Thêm Nhà cung cấp theo chi nhánh hiện tại.
 • Tìm kiếm Nhà cung cấp trong các giao dịch hiển thị  theo chi nhánh người dùng đang thao tác. 
 • Cập nhật Nhà cung cấp thì sẽ gợi ý theo chi nhánh được gắn với giao dịch đó.
 • Thanh toán công nợ, tạo phiếu thu, chi của Nhà cung cấp theo chi nhánh thao tác.
 • Báo cáo nhà cung cấp theo chi nhánh.
 • Chi tiết: Tại đây.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thiết lập tính năng: 

 • Thay đổi lại giao diện trong Thiết lập tính năng.
 • Đảm bảo tất cả các popup cấu hình chi tiết đều phải được Lưu ngay khi người dùng thiết lập xong.
 • Thay đổi cách ghi nhận lịch sử thao tác với các hành động bật/tắt tính năng, thiết lập cấu hình chi tiết.
 • Chi tiết: Tại đây.

 + Báo cáo đặt hàng: Thêm bộ lọc trạng thái.

 + Giao dịch: cho phép tìm kiếm danh sách hàng Ngừng kinh doanh tại giao dịch Chuyển hàng và Trả hàng nhập, Xuất hủy và import danh sách hàng Ngừng kinh doanh tại giao dịch Chuyển hàng và Trả hàng nhập.

 + Sổ quỹ, Báo cáo thu chi: 

 • Tại Sổ quỹ -> bộ lọc Loại thu chi: tách loại "Thu chi khác" thành "Thu nhập khác" và "Chi phí khác".
 • Tại Báo cáo cuối ngày -> mối quan tâm Thu chi: bộ lọc Thu chi thêm giá trị "Thu nhập khác" và "Chi phí khác", ở vị trí đầu tiên của DropdownList.
 • Thêm xử lý khi: thêm mới Loại thu/Loại chi, không cho nhập trùng tên với loại thu/chi cố định gồm: "Thu nhập khác", "Chi phí khác".

 + Facebook: Bổ sung phương thức thanh toán Voucher trên màn hình Facebook.

 + Shopee:

 • Các gian hàng dùng thử: khi thiết lập kết nối với Shopee chỉ được đồng bộ tối đa 100 sản phẩm. Hiển thị thông báo ở Lịch sử thao tác.
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng để khớp giữa KiotViet - Shopee: không có trạng thái chưa giao hàng, bắt đầu từ trạng thái Đang giao hàng

Cập nhật ngày 23/04/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App mobile Bán lẻ 

   + App Quản lý:

  • Khi quản lý Khách hàng theo chi nhánh, thông báo sinh nhật khách hàng của chi nhánh nào chỉ hiện thị cho người dùng có quyền xem danh sách khách hàng ở chi nhánh đó.
  • Cho phép thêm địa chỉ nhận hàng trong thông tin Khách hàng.
  • Cập nhật ngành hàng Nhà thuốc:
   • Cho phép Xóa thuốc.
   • Không cho chép cập nhật tên hàng, tên đơn vị cơ bản của hàng hóa là Thuốc.

  + App Bán hàng:

  • Không cho phép thay đổi thời gian giao dịch: tương tự trong Thiết lập cửa hàng được thiết lập trên Web.
  • Khách hàng: Một khách hàng có thể lưu trữ được nhiều địa chỉ nhận hàng - Cho phép chọn nhanh địa chỉ nhận hàng từ danh sách các địa chỉ có sẵn của khách hàng.

  + App iOS:

  • Mẫu in: 
   • Hóa đơn/ Đặt hàng: Thêm Token {Tieu_De_In GD|BaoGia}, {Gio}:{Phut}.
   • Đặt hàng: hiển thị Token {Ma_Don_Hang}.

   + App Quản lý iOS:

  • Hàng hóa: Khi cập nhật hàng hóa có tồn kho âm, sẽ hiển thị thông tin tồn kho null.

  + App Bán hàng iOS:

  • Thêm tùy chọn Bật (ON)/Tắt (OFF): Mặc định khách thanh toán: Cho phép tự động điền số tiền thanh toán hoặc tiền trả khách.
  • Trên màn hình chi tiết đơn trong các giao dịch: hóa đơn (tạo hóa đơn, cập nhật đơn tạm), đặt hàng (cập nhật đặt hàng), người dùng tap [x] sẽ hiện pop-up thông báo, thì cho phép người dùng tap ra vị trí ngoài pop-up để đóng pop-up.
  • Màn hình chọn lại hàng khuyến mãi: khi hàng khuyến mại là hàng Imei và chương trình khuyến mại cho phép chọn hàng từ 1 danh sách hàng khuyến mại thì mở ra danh sách hàng hóa. chỉ mở màn hình chọn Imei khi hàng khuyến mại là hàng Imei và hàng khuyến mại là duy nhất, không chọn từ danh sách.
  • Trả hàng: bổ sung thêm tính năng quét mã vạch hóa đơn khi trả hàng.
  • Xử lý đặt hàng: khi người dùng xử lý đặt hàng, trên màn hình chi tiết phiếu đặt hàng, thêm icon […], người dùng tap vào hiện màn hình thông tin đơn hàng.

  Cập nhật ngày 20/04/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng Khuyến mại trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên Android

  Tính năng khuyến mại trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng bao gồm:

   + Nhận gọi món có khuyến mại.

   + In hóa đơn có khuyến mại.

   + Xem chi tiết hóa đơn có khuyến mại.

  Cập nhật ngày 17/04/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Giao hàng:

  • In phiếu giao hàng: 
   • Quản lý mẫu in giao hàng, cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa mẫu in giao hàng - Bổ sung thêm token in cho phiếu giao hàng
   • Cho phép in phiếu giao hàng tại Màn hình Bán hàng
   • Bổ sung Lịch sử thao tác liên quan đến thiết lập mẫu in giao hàng
  •  Thay đổi toàn bộ giao diện với màn hình giao hàng
  •  Khách hàng: Có thể thêm nhiều địa chỉ khách hàng
  •  Cơ chế xử lý đối với vận đơn chờ duyệt, đơn tạo không thành công: với những gian hàng quá hạn mức cho phép khi tạo vận đơn sẽ có mã vận đơn là pending_XXX thay vì để trống mã vận đơn như trước kia

      Chi tiết: Tại đây.

   + Chi nhánh: Thay đổi và thêm validate trường số điện thoại chi nhánh

   + Hàng hóa - Danh mục: 

  • Thêm hint ảnh khi hover chuột vào ảnh đại điện của Hàng hóa trên danh sách
  • Kích vào số lượng KH đặt sẽ mở ra danh sách các phiếu đặt hàng (trạng thái khác Đã hủy) liên quan

   + Sổ quỹ: Thêm link mã phiếu thu, phiếu chi vào các giao dịch liên quan

   + Màn hình bán hàng: Hệ thống cho phép áp dụng CTKM Hàng hóa - Mua hàng tặng điểm cho cả hàng hóa không được tich điểm

   + Facebook POS: Hiển thị trang có nội dung thông báo về app bị gỡ khỏi page của người dùng

   + Nhà cung cấp: Cho phép xuất file chi tiết công nợ

  Mới

  Thêm mới tính năng Bảo hành, bảo trì

  - Phạm vi: Web bán lẻ

  + Hỗ trợ quản lý thông tin bảo hành, bảo trì của hàng hóa.

  + Hỗ trợ tạo và quản lý các yêu cầu sửa chữa.

  - Chi tiết: Tại đây.

  Cập nhật ngày 13/04/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Quản lý mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên Android

   + Giao dịch hóa đơn: hiển thị thêm thông tin phòng bàn.

  Cập nhật ngày 12/04/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng Khuyến mại trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên iOS

  Tính năng khuyến mại trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng bao gồm:

   + Nhận gọi món có khuyến mại.

   + In hóa đơn có khuyến mại.

   + Xem chi tiết hóa đơn có khuyến mại.

  Cập nhật ngày 11/04/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Hàng hóa: khi thêm mới hàng hóa giới hạn định mức tồn sẽ được cập nhật giống nhau giữa các chi nhánh.

   + Gian hàng nhà thuốc:

  • Hàng hóa
   • Tên viết tắt: Bổ sung tìm kiếm thuốc theo tên viết tắt, bao gồm:
    • Danh mục hàng hóa: khi nhập từ khóa vào ô Theo mã, tên hàng.
    • Giao dịch: Kiểm kho, Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Đổi trả hàng, Đặt hàng nhập, Nhập hàng, Trả hàng nhập, Chuyển hàng, Xuất hủy
     • Quản lý danh sách: khi nhập từ khóa vào ô "Theo mã, tên hàng".
     • Tạo mới các giao dịch.
    • Báo cáo: tất cả báo cáo có bộ lọc Hàng hóa. Thứ tự ưu tiên tìm kiếm theo từ khóa: mã => tên => tên viết tắt
   • Đường dùng: chuyển thành tự động hoàn thành.
  • Quản lý chi nhánh: thêm biểu tượng ở từng chi nhánh khi được liên thông.

  Cập nhật ngày 10/04/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Hàng hóa: 

  • Cho phép người dùng import/ xuất file thành phần nguyên liệu của hàng hóa sản xuất, chế biến hoặc hàng hóa combo.
  • Cho phép người dùng import/ Xuất file món thêm của hàng hóa.
  • Hàng dịch vụ tính giờ có thể làm hàng thành phần của hàng hóa combo - đóng gói.

  Cập nhật ngày 04/04/2019

  Mới

  Thêm mới tính năng tích hợp Cơ Sở Dữ Liệu Dược Quốc Gia

  - Phạm vi: Ngành hàng Nhà thuốc

  + KiotViet đã được xác thực liên thông với Cơ Sở Dữ Liệu Dược Quốc Gia

  - Chi tiết: Tại đây.

  Cập nhật ngày 02/04/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Giao dịch: 

  • Thêm cột (☆) để đánh dấu bản ghi ưu tiên trong Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Nhập hàng, Kiểm kho, Chuyển hàng, Sổ quỹ, Sản xuất, Xuất hủy, Sổ quỹ.
  • Kiểm kho: Ẩn cột Tổng thực tế khi không có quyền Giá vốn.
  • Hóa đơn chi tiết:
   • Thêm nút trả hàng.
   • Hóa đơn đồng bộ với shopee: ghi chú có thông nick shopee của khách hàng .

   + Mẫu in: Trả hàng, Đổi trả hàng: Bổ sung token {Ngay_Thang_Nam_HD} thể hiện thời gian hóa đơn mua gốc.

   + Quản lý người dùng: Thay đổi label "Ngôn ngữ" thành "Ngôn ngữ hiển thị".

   + In mã vạch: Lưu lại thiết lập in mã vạch.

   + Thiết lập giá: Đổi tên label "Người bán" thành "Người tạo".

   + Quản lý Khuyến mại: Danh sách hàng hóa chỉ hiển thị những hàng được bán trực tiếp.

   + Màn hình Bán hàng: Khách hàng: Hiển thị thông tin Tổng bán trừ trả hàng.

  Cập nhật ngày 27/03/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   Giá tiền cho phép là số thập phân - Chuẩn hóa công thức liên quan tới Giá và Tiền: 

   + Hỗ trợ các thông tin liên quan tới Giá tiền như Giá nhập, Giá vốn, Đơn giá, Giá bán, Giảm giá sản phẩm… là số có tối đa 2 chữ số thập phân.

   + Chuẩn hóa lại các công thức tính Thành tiền, Tổng tiền hàng, Giảm giá hóa đơn… thay vì tính trên các số nguyên (Giá nhập, Giá vốn, Đơn giá, Giá mới, Giá bán, Giảm giá sản phẩm) thì bây giờ sẽ được tính trên các số thập phân, và được làm tròn đến số nguyên.  

  Cập nhật ngày 21/03/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Màn hình Thu ngân: trong Tùy chọn hiển thị, thêm option [Hiển thị bàn "Mang về"]. Khi ON thì hiện icon "Mang về" trong danh sách phòng/bàn

   + Hàng hóa: Hiện tại: khi lưu và thêm mới hàng hóa trong màn hình quản lý, loại thực đơn tự nhảy về mặc định là "Đồ ăn" -> Cập nhật: khi lưu và thêm mới hàng hóa trong màn hình quản lý, mặc định là loại thực đơn người dùng đã chọn cho hàng hóa được thêm mới trước đó

   + Quản lý -> Giao dịch: hiển thị tên hàng hóa có chứa ký tự "<"

  Cập nhật ngày 18/03/2019

  Mới

  Thêm mới tính năng Tích hợp kết nối với Shopee

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Đồng bộ hàng hóa lên Shopee : tồn + giá bán - hàng hóa thường, hàng serial/IMEI, hàng sản xuất .

   + Đồng bộ đơn đơn hàng từ Shopee về KiotViet - việc đồng bộ đơn đặt hàng hoặc hóa đơn sẽ có log ghi nhận lại.

   + Đồng bộ khách hàng.

   + Đối tác giao hàng Shopee.

   + Kênh bán hàng Shopee.

  - Chi tiết: Tại đây.

  Cập nhật ngày 14/03/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Giao dịch:

  • Nhập hàng, Trả hàng nhập, Chuyển hàng, Xuất hủy, Kiểm kho: bổ sung khi hủy giao dịch phiếu tạm thì trạng thái phiếu giao dịch và phiếu thanh toán liên quan (nếu có) là Đã hủy.
  • Thêm cột giảm giá theo % ở:
   • File import Hóa đơn, Nhập hàng, Trả hàng nhập.
   • File xuất của từng phiếu nhập hàng, từng phiếu trả hàng nhập, file chi tiết phiếu trả nhập.
  • Trả hàng nhập: Sắp xếp được danh sách hàng hóa khi tạo phiếu trả hàng nhập.

   + Hàng hóa -> Danh mục: Tắt hyperlink cho tổng số lượng Đặt NCC

   + Thêm link tải UltraViewer và tải AnyDesk.

   + Hàng hóa: Bổ sung tính năng sao chép hàng hóa.

   + Bỏ logo Kiotviet khỏi phiếu giao hàng mặc định.

   + Đặt hàng nhập -> Tạo phiếu nhập: Phiếu nhập có nhiều dòng thì số lượng nhập của một mã hàng hóa bằng tổng số lượng tất cả các dòng gắn với mã sản phẩm đó.

   + Tạo vận đơn quan Hãng vận chuyển: Thêm trường mã giảm giá: Đẩy phần "Lưu ý khi phát" xuống dưới cạnh phần Ghi chú giao hàng, sửa label thành "Lưu ý".

   + Màn hình bán hàng: Cho phép tìm kiếm theo mã số thuế ở Màn hình bán hàng, Xử lý đặt hàng, Chọn hóa đơn trả hàng.

   + API: Thêm API lấy thông tin thuộc tính sản phẩm.

  Cập nhật ngày 13/03/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + Mẫu in :

  • Thêm token {Ma_Vach_Khong_Ma_Hoa_Don}: Hiển thị mã vạch không kèm mã hóa đơn.
  • Thêm token {Nguoi_In}: Người in phiếu

   + App Quản lý:

  • Nhập hàng: hỗ trợ thêm 1 mẫu in K80 nữa nhưng có các cột tên hàng, đơn giá, SL, thành tiền là 1 dòng.
  • Khi user KHÔNG có quyền Hàng hóa > Giá nhập thì vẫn cho phép nhập hàng nhiều dòng - Bỏ chặn khi thêm nhiều dòng mà cùng đơn giá và giảm giá

   + App Bán hàng:

  • Thêm lựa chọn  "Máy in A4, A5 (hỗ trợ AirPrint)": Chỉ hỗ trợ các máy in tương thích với AirPrint như Canon MF217w, HP LaserJet Pro M501n. Chi tiết: Tại đây

    

  Cập nhật ngày 08/03/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + Thêm một số ghi chú món sẵn khi bán hàng

   + Khi xóa món, hủy món phải nhập ghi chú

   + Nhận thông báo khi Bếp báo hết món - còn món

  Cập nhật ngày 06/03/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Kiểm kho: 

  • Thêm bộ lọc vị trí hàng hóa khi kiểm kho.
  • Hiển thị tổng số lượng thực tế trên màn hình Phiếu kiểm kho.
  • Bổ sung bộ lọc Người tạo

   + Quản lý: Hỗ trợ xem tối đa 100 bản ghi trên danh sách.

   + Màn hình Bán hàng: Không cho phép sửa nhóm khách hàng khi người dùng không có quyền.

   + Mẫu in

  • Xuất hủy: Thêm trường thông tin Tổng số lượng hủy và Tổng giá trị hủy ở cuối bản in phiếu xuất hủy.
  • Thêm token {Nguoi_In} ở các mẫu in hóa đơn, đặt hàng, trả hàng, đổi trả hàng.
  • Mẫu in: Bổ sung token {Ma_Vach_Khong_Ma_Hoa_Don}.

   + Chuyển hàng: bổ sung cột Thành tiền chuyển, Thành tiền nhận trên phiếu chuyển, xuất file chuyển.

   + Đối tác: Hỗ trợ nhập số âm tối đa lên hàng trăm tỉ khi điều chỉnh công nợ.

   + Danh mục hàng hóa: Xuất file thẻ kho - thêm mã sản phẩm vào tên file

  Cập nhật ngày 26/02/2019

  Mới

  Thêm mới tính năng Tích hợp Google My Business

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Chức năng này giúp cửa hàng đăng ký quảng cáo địa điểm và thông tin gian hàng trên Google thông qua KiotViet, từ màn hình Quản lý chi nhánh và chỉ có user quyền admin mới thực hiện được chức năng này.

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Báo cáo: Gộp báo cáo với hàng đơn vị tính, hàng hóa liên quan

  • Option Gộp hàng hóa cùng loại: Gộp cho các hàng hóa có đơn vị tính và hàng hóa cùng loại với các báo cáo về Hàng hóa với điều kiện >=2 hàng hóa cùng loại
  • Option Gộp hàng hóa theo nhóm hàng: Áp dụng cho các báo cáo hàng hóa tầng đầu tiên. Chủ động cho việc xem hàng hóa theo nhóm hàng.
  • Chi tiết: Tại đây

   + Hóa đơn: Thêm tính năng hủy nhiều hóa đơn (tối đa 50 hóa đơn)

  Cập nhật ngày 21/02/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Cho phép bếp báo hết món:

  • Hiện tại: Khi món được thông báo đến nhà bếp và bếp đã hết món đó thì nhà bếp không có cách nào thông báo lại cho thu ngân, bồi bàn và khách được.
  • Cập nhật: Thêm tính năng cho nhà bếp gửi thông báo hết món đến bồi bàn và thu ngân.
  • Chi tiết: Tại đây

   + Phân quyền nhân viên không xem tồn kho trên bán hàng và quản lý

  • Hiện tại: Nhân viên kiểm kho vẫn có thể xem được tồn kho hàng hóa trên màn hình Thu ngân và trong phần Kiểm kho.
  • Cập nhật: Bổ sung quyền Xem tồn kho cho mục Hóa đơn và Kiểm kho trong phần Quản lý người dùng.

   + Thêm một số ghi chú món sẵn khi bán hàng

  • Hiện tại: Ghi chú món sẵn hiện tại đang được hiển thị theo những ghi chú món mà người dùng nhập vào gần nhất theo từng client.
  • Cập nhật: bổ sung thêm Quản lý ghi chú món trong menu quản lý.
  • Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 11/02/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên Android

   + Nhân viên bồi bàn có thể giảm giá hóa đơn

  Cập nhật ngày 31/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + App Quản lý:

  • Khuyến mại: Cho phép người dùng chọn nhiều nhóm hàng, nhập giảm giá chứa 2 số phần thập phân và cập nhật lại thông tin in của token in nội dung chương trình khuyến mại.
  • Đặt hàng:
   • Hiển thị chương trình khuyến mại được áp dụng cho đơn đặt hàng.
   • Đánh dấu những hàng khuyến mại.
   • Hỗ trợ in token {KM} và {Chuong_Trinh_Khuyen_Mai}.

   + App Bán hàng:

  • Cho phép người dùng chọn nhiều nhóm hàng, nhập giảm giá chứa 2 số phần thập phân và cập nhật lại thông tin in của token in nội dung chương trình khuyến mại.
  • Danh sách đơn đặt hàng chờ xử lý: Không hiển thị những đơn đặt hàng có khuyến mại, hàng hóa nhiều dòng.
  • Khi thêm máy in vào danh sách, người dùng có thể nhập IP hoặc ấn nút Quét để ứng dụng tự tìm các máy in trong mạng.  
  Mới

  Thêm mới tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + Thêm tính năng kiểm đồ khi thanh toán

   + Nhân viên bồi bàn có thể giảm giá hóa đơn

  Cập nhật ngày 27/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng khuyến mại cho đặt hàng

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Khuyến mại cho đặt hàng: 

  • Thêm lựa chọn "Áp dụng khuyến mại cho đặt hàng" trong Thiết lập tính năng của cửa hàng.
  • Các hình thức khuyến mại hóa đơn - hàng hóa tương ứng với khuyến mại trên hóa đơn (trừ hình thức khuyến mại voucher không áp dụng khi đặt hàng).
  • Thêm token {Chuong_Trinh_Khuyen_Mai} khi in và được rút gọn nội dung chương trình khuyến mại
  • Hàng hóa khuyến mại được thống kê trong Báo cáo đặt hàng.

  - Chi tiết: Tại đây.

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   +  Màn hình Bán hàng:

  • Cho phép thêm dòng hàng hóa: tối đa 50 dòng - import: hỗ trợ 19 trang tính (sheet ), mỗi trang tính tối đa 250 dòng và tổng số dòng ở tất cả các sheet không vượt quá 2000 dòng.
  • Phân biệt chế độ offline và online.
  • Đặt hàng: Cho phép thêm dòng khi đặt hàng.

   + Hiển thị thành phần của hàng combo khi thành phần là hàng hóa bị ngừng hoạt động.

   + Kênh bán: Thêm icon cho kênh bán: Tiki, Sendo, Lazada, Tiki, Robins, Ebay.

   + Facebook POS: khi hóa đơn được tạo thành công sẽ gửi tin nhắn theo Mẫu tin xác nhận mua hàng được định nghĩa trên màn hình.

   + Khuyến mại: 

  • Cho phép chọn nhiều nhóm hàng khuyến mại.
  • Giảm giá theo %: có thể nhập được tối đa 2 chữ số sau phần thập phân.
  Mới

  Thêm mới tính năng Tích hợp Google My Business

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Chức năng này giúp cửa hàng đăng ký quảng cáo địa điểm và thông tin gian hàng trên Google thông qua KiotViet, từ màn hình Quản lý chi nhánh và chỉ có user quyền admin mới thực hiện được chức năng này.

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 25/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + Thêm tính năng tự động tìm máy in.

   + Nhân viên bồi bàn: có quyền chuyển bàn và tách đơn

  Cập nhật ngày 24/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Báo cáo - Công nợ khách hàng: Sắp xếp thời gian theo thứ tự từ cũ tới mới, hiển thị các giao dịch 0 đồng.

   + Chuyển hàng: Lọc theo Ngày nhận hoặc Ngày chuyển

   + Cập nhật thêm chức năng gộp bàn ở Loại Order. Tách phân quyền Ghép đơn và Tách đơn thành 2 phân quyền độc lập như nhau. Chi tiết: Tại đây

   +  Thêm mới tính năng đặt bàn: giúp lễ tân ghi lại yêu cầu của khách khi khách liên hệ đặt bàn và xác nhận khi khách đến nhận bàn trên phần mềm. Ngoài ra, giúp quản lý kiểm soát các phiếu đặt bàn trước, các bàn đang sử dụng và các phiếu đặt bàn bị hủy hoặc khách không tới. Chi tiết: Tại đây

   + Nhập hàng: Khóa sổ không chặn những phiếu ở trạng thái Phiếu tạm.

   + Hóa đơn - Danh sách: Thêm tổng phí giao hàng.

  Cập nhật ngày 21/01/2019

  Mới

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + Thêm lựa chọn “Mở ngăn kéo đựng tiền khi in” trong Menu -> Thiết lập -> Cài đặt máy in: khi có lệnh in gửi đến máy từ mobile (tạo hóa đơn, in lại hóa đơn) thì mở két tiền.

  Cập nhật ngày 17/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Báo cáo - Sổ quỹ: Bộ lọc Nhân viên: Sắp xếp thứ tự nhân viên ở màn hình sổ quỹ, báo cáo, audit log hiển thị theo thứ tự đang hoạt động, ngừng hoạt động, xóa mềm ở toàn bộ bộ lọc theo nhân viên/ người bán.

   + Khách hàng: Màn hình Đối tác khách hàng bổ sung thêm tìm kiếm khách hàng theo ghi chú.

   + Nhập hàng: không chặn thêm mới, cập nhật, hủy những phiếu ở trạng thái Phiếu tạm về trước, sau ngày Khóa sổ.

   + Đặt hàng nhập:

  • Cập nhật phiếu đặt hàng nhập gắn với phiếu nhập hàng và chạy lại công nợ NCC tương ứng.
  • Người dùng phải có đủ các phân quyền sau thì mới hiển thị nút Tạo phiếu nhập:
   • 1. Đặt hàng nhập -> Xem DS
   • 2. Đặt hàng nhập -> Tạo phiếu nhập
   • 3. Nhập hàng -> Thêm mới

          Nếu không có đủ các phân quyền trên thì ẩn nút Tạo phiếu nhập.

  • Tại thiết lập tính năng, người dùng tắt Tính năng đặt hàng nhập thì không hiển thị các giá trị liên quan

   + Hàng hóa: Khi tạo mới hàng hóa sẽ ngầm định thông tin Vị trí của hàng hóa trong lần thêm trước đó.

   + Hóa đơn: Danh sách hóa đơn thêm tổng phí giao hàng.

   + Facebook: Thêm token {Tong_So_Luong} trong chiến dịch gửi.

  Cập nhật ngày 14/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Cập nhật: Sau khi đăng nhập thành công vào KV Printer hoặc chuyển chi nhánh thành công, nếu hệ thống đang ghi nhận có 1 máy khác đã đăng nhập mà chưa đăng xuất hoặc đăng xuất không thành công thì buộc đăng xuất ứng dụng In Bar - bếp trên máy kia và ghi nhận đăng nhập cho ứng dụng trên máy này.

   + Mẫu in: lựa chọn in bếp có hiển thị mã hàng hay không.

   + Khuyến mại: tab Lịch sử khuyến mại thêm tổng Doanh thu và tổng Giá trị khuyến mại.

   + Hóa đơn: bổ sung nút Sao chép hóa đơn trong quản lý (tạo một hóa đơn mới giống với hóa đơn cũ).

   + In bếp: khi ấn thanh toán đồng thời báo bếp thì trên tem thông báo có hiển thị mã hóa đơn.

   + Màn hình Thu ngân: Cập nhật phím tắt F9: Thanh toán - F10: Thông báo - Home: Quét mã vạch cân điện tử, khi đang ở tap thực đơn ấn F2 thì sẽ mở về tab Phòng/bàn.

   + Thêm thông tin Loại đơn hàng: hỗ trợ 3 loại:

  • Ngồi tại bàn: khách ngồi tại bàn và có phòng/bàn gắn vào đơn. Trường SL khách hiện để người dùng nhập.
  • Giao đi: là trường hợp đơn gắn vào bàn Giao đi và bật tính năng giao hàng trên hệ thống hiện tại.
  • Mang về: là trường hợp đơn gắn vào bàn Giao đi nhưng không bật giao hàng trên hệ thống hiện tại.

   

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + Bổ sung thêm quyền để cập nhật nhóm khách hàng: Nếu người dùng không có quyền Khách hàng -> Cập nhật nhóm KH: Không được thêm khách hàng vào nhóm và chỉnh sửa thông tin nhóm khách hàng.

   + Mẫu in: Thêm token để hiển thị hàng thành phần của hàng combo khi in Hóa đơn/Đặt hàng.

   + Hàng hóa: Bổ sung thông tin vị trí của hàng hóa - Cho phép lọc hàng hóa theo vị trí.

   + App Bán hàng:

  • Thông báo khi người dùng hệ thống khác đăng nhập vào gian hàng bán lẻ.
  • Lịch sử thao tác: bổ sung thông tin người bán, người tạo, người nhận đặt, người đồng bộ trong giao dịch hóa đơn/đặt hàng. 

  Cập nhật ngày 10/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên iOS

   + Rút ngắn thời gian đồng bộ trên app, app sẽ đồng bộ ngay khi có thay đổi thay vì phải đợi 30s như trước đây.

  Cập nhật ngày 09/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Khách hàng: Thêm tiêu đề tên gian hàng, địa chỉ, điện thoại (thông tin công ty), thêm cột Đơn giá, Giảm giá, có phần ký nhận và hóa đơn 0 đồng khi xuất file công nợ.

  Cập nhật ngày 02/01/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + App Quản lý:

  • Giao dịch: Thêm thông tin Kênh bán hàng trong chi tiết Hóa đơn/Đặt hàng/Trả hàng.
  • Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} trên mẫu in Hóa đơn/Đặt hàng.
  • Tổng quan: Nếu Người dùng không có quyền Hàng hóa -> Giá vốn ở 1 trong các chi nhánh được chọn ở bộ lọc chi nhánh thì sẽ không hiển thị Giá trị kho trên màn hình Tổng quan (vẫn hiển thị số lượng tồn kho).
  • App Android: Thông báo sinh nhật khách hàng không tính các khách hàng đã ngừng hoạt động.

   + App Bán hàng:

  • Thêm tính năng: Khuyến mại voucher trên hàng hóa và hóa đơn.
  • Ngôn ngữ: thêm ngôn ngữ tiếng Anh trên ứng dụng Bán hàng.
  • Thêm thông tin Kênh bán hàng trong chi tiết Hóa đơn/Đặt hàng/Trả hàng - Cho phép thêm mới Kênh bán hàng.
  • Trả hàng: Hiển thị pop-up thông báo hóa đơn trả hàng sử dụng thanh toán bằng điểm.
  • App iOS: Cái thiện tính năng cảnh báo trùng số điện thoại. Khi so sánh xâu số điện thoại cần: Bỏ các dấu cách đầu và cuối xâu, bỏ các dấu "–" và dấu cách ở giữa xâu..  

  Cập nhật ngày 29/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên iOS

   + Gợi ý theo bảng giá phát sinh giao dịch gần nhất.

   + Quét mã khách hàng qua camera điện thoại.

  Cập nhật ngày 27/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Trả hàng nhập: Khi thêm mới trả hàng nhập nhanh hoặc trả hàng nhập theo phiếu nhập sẽ hỗ trợ ghi chú cho hàng hóa.

   + Mẫu in:

  • Thêm token {Ghi_Chu_Giao_Hang} với các mẫu in đặt hàng, hóa đơn, đổi trả.
  • Thêm token {Dien_Thoai_Nguoi_Ban} với các mẫu in đặt hàng, hóa đơn, đổi trả.
  • Thể hiện thành phần hàng hóa combo khi tùy chọn hiển thị ở MHBH và các mẫu in Hóa đơn, đặt hàng, trả hàng, đổi trả hàng.
  • Phiếu thu/ Phiếu chi: Thêm các token {Gia_Tri_Phieu_Bang_So}, {Du_No_Truoc_Bang_So}, {Du_No_Sau_Bang_So}.
  • Chuyển hàng: Thêm các token {Gia_Ban}, {Thanh_Tien_Hang_Chuyen_Theo_Gia_Ban}, {Thanh_Tien_Hang_Nhan_Theo_Gia_Ban}, {Tong_Gia_Tri_Chuyen_Theo_Gia_Ban}

   + Hàng hóa: 

  • Bổ sung cột số thứ tự hàng hóa thành phần cho hàng hóa combo, hàng hóa sản xuất.
  • Thêm thanh cuộn để xem được đầy đủ phần mô tả hàng hóa.

   + Hiển thị thêm số lượng hóa đơn trong mục lịch sử bán trả hàng và công nợ.

   + Trả hàng: Bổ sung cột Mã hóa đơn, người bán khi xuất file tổng quan và chi tiết trong phần trả hàng.

   + Hóa đơn: Thêm cột mã phiếu trả hàng trong quản lý giao dịch hóa đơn.

   + Đặt hàng: Xem chi tiết đơn đặt hàng bổ sung thêm thông số lượng sản phẩm đã lấy ở hóa đơn tương ứng.

   + Quản lý người dùng: Bổ sung thêm quyền Cập nhật nhóm KH trên Khách hàng: cho phép/không cho phép cập nhật khách hàng không đủ điều kiện vào nhóm để gian hàng có thể kiểm soát tốt hơn việc hưởng lợi của khách hàng trong các nhóm.

   + Lịch sử thao tác: bổ sung lịch sử khi thêm/cập nhật/ xóa lại thu chi tương ứng.

   + Báo cáo - Công nợ khách hàng: Sắp xếp thời gian theo thứ tự từ cũ tới mới, hiển thị các giao dịch 0 đồng.

   + Thiết lập giá: Cho phép tăng giá lớn hơn 100% và tối đa được tăng 999%.

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Màn hình Thu ngân: Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh.

  Cập nhật ngày 24/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ trên Android

   + App Quản lý:

  • Tổng quan: Nếu Người dùng không có quyền xem giá vốn hàng hóa tại 1 trong các chi nhánh được chọn, ở bộ lọc chi nhánh thì sẽ không hiển thị Giá trị kho trên màn hình Tổng quan (vẫn hiển thị số lượng tồn kho).
  • Thêm thông tin Kênh bán hàng trong chi tiết Hóa đơn/Đặt hàng/Trả hàng.
  • Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} trên mẫu in Hóa đơn/Đặt hàng.
  • Thông báo: Thông báo sinh nhật khách hàng không tính các khách hàng đã ngừng hoạt động.

   + App Bán hàng:

  • Thêm tính năng: Khuyến mại voucher trên hàng hóa và hóa đơn.
  • Ngôn ngữ: Thêm ngôn ngữ tiếng Anh (Thiết lập theo ngôn ngữ tài khoản trên web).
  • Kênh bán: Thêm thông tin Kênh bán hàng trong chi tiết Hóa đơn/Đặt hàng/Trả hàng - Cho phép thêm mới Kênh bán hàng.
  • Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} trên mẫu in Hóa đơn/Đặt hàng.
  • Trả hàng: Hiển thị pop-up message thông báo hóa đơn trả hàng sử dụng thanh toán bằng điểm.

  Cập nhật ngày 19/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Màn hình Thu ngân: Thêm tính năng kiểm đồ trước khi thanh toán. Mục đích: Hỗ trợ người dùng hủy nhiều hàng một lúc khi hàng đã được báo bếp.

   + Màn hình Quản lý: Bổ sung thêm phần Quản lý lý do hủy món - cho phép hủy món kèm theo lý do, thuận tiện hơn cho việc quản lý.

  Cập nhật ngày 11/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + App Android

  • Hiển thị nhóm hàng hóa cấp 2. Trong Thiết lập ứng dụng bật tính năng: Hiển thị nhóm hàng con trên thực đơn. Khi chọn món vào đơn hiện nhóm hàng cấp 2
  • Gợi ý theo bảng giá phát sinh giao dịch gần nhất
  • Quét được mã khách hàng qua camera điện thoại

  Cập nhật ngày 10/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Màn hình Bán hàng:

  • Hóa đơn - Cho phép hỗ trợ thêm dòng tối đa 50 dòng/ 1 mã hàng hóa
  • Giao hàng: bổ sung thêm một số chức năng. Chi tiết: Tại đây
   • Tùy chọn bên trả phí : người gửi hay người nhận
   • Hiển thị thông báo khi giá trị tổng thu hộ =0
   • Lưu các tùy chọn khi gửi hàng

    + Quản lý hóa đơn: 

  • Bổ sung thêm nút Hủy vận đơn
  • Cập nhật thêm thông tin trên phần Giao hàng
  Mới

  Thêm mới tính năng Đặt hàng nhập

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Quản lý số lượng Nhập nhà cung cấp trên hàng hóa lô date, imei, hàng hóa thường, hàng sản xuất, hàng đơn vị quy đổi và hàng thuộc tính tương ứng và hỗ trợ thêm thông tin này khi tìm kiếm hàng hóa

   + Tương tác đặt nhập để xác nhận với nhà cung cấp thông qua gửi email 

   + Quản lý công nợ nhà cung cấp tương ứng (Tạm ứng, Hoàn trả tạm ứng) trong suốt quá trình đặt nhập và xử lý đặt hàng tạo phiếu nhập

   + Với các chi nhánh chuyên biệt nhập hàng hệ thống hỗ trợ thêm tính năng đề xuất nhập hàng từ các chi nhánh khác với các điều kiện lọc tương ứng

   + Đặt hàng nhập phát sinh các phiếu chi nên các thông tin thu chi được thống kê trong báo cáo Cuối ngày (Mối quan tâm thu chi, Mối quan tâm Tổng hợp) và báo cáo nhà cung cấp (Mối quan tâm công nợ)

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Màn hình Thu ngân:

  • Pop-up thanh toán thể hiện số điểm mà không cần click vào tooltip
  • Thêm biểu tượng hiện có Chương trình khuyến mại đang áp dụng mà không còn hợp lệ

  Cập nhật ngày 08/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bán lẻ 

   + Trả hàng: Hiển thị cảnh báo khi trả hàng với đơn có sử dụng voucher hoặc điểm để thanh toán

   + Mẫu in: Khi người dùng dùng token {Thoi_Gian_Giao} in ra sẽ hiển thị cả ngày tháng, giờ, phút giao hàng trên mẫu in, định dạng: dd/mm/yyyy hh:mm

  Cập nhật ngày 05/12/2018

  Mới

  Thêm mới tính năng Quản lý Khuyến mại

  - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 04/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + App Quản lý

  • In lại hóa đơn
  • Hiển thị nhóm phòng bàn và số khách khi in hóa đơn

   + App Thu ngân

  • Không cho thay đổi bảng giá và khách hàng trên đơn có khuyến mại  
  • Hiển thị số khách khi in hóa đơn
  • App iOS: hiển thị nhóm hàng hóa cấp 2. Trong Thiết lập ứng dụng bật tính năng: Hiển thị nhóm hàng con trên thực đơn. Khi chọn món vào đơn hiện nhóm hàng cấp 2

  Cập nhật ngày 03/12/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + Mẫu in: 

  • Thêm token Số điện thoại Nhân viên bán hàng
  • Thêm token Ghi chú giao hàng

   + Lập phiếu thu: Hiển thị hóa đơn COD trong danh sách gợi ý thanh toán. Nếu hóa đơn COD đã thanh toán đủ, hệ thống hiện thông báo gợi ý chuyển trạng thái hóa đơn sang Hoàn thành.

  + App Quản lý:

  • Hàng hóa:
   • Trên màn hình Thêm mới/cập nhật hàng hóa/dịch vụ, thêm thông tin  “Mẫu ghi chú (hóa đơn, đặt hàng)”.
   • Khi xem chi tiết hàng hóa, hiển thị thêm “Ghi chú đặt hàng”.
   • Trên màn hình Tìm kiếm hàng hóa: hiện thông tin mô tả, ghi chú đặt hàng
  • Kiểm kho: Trên màn hình danh sách phiếu kiểm kho, hiển thị tên nhân viên cân bằng kho với các phiếu kiểm kho trạng thái "Đã cân bằng kho"
  • Khách hàng: Thêm bộ lọc Nợ hiện tại (Từ...đến) - Tài khoản không có quyền Công nợ KH -> Xem DS, thì ẩn bộ lọc Nợ hiện tại
  • Sổ quỹ: Thêm thông tin Tiền mặt hoặc Ngân hàng với label Lập phiếu thu, Lập phiếu chi

   + App Bán hàng:

  • Không hỗ trợ bán hàng quản lý theo lô - hạn sử dụng và hiện thông báo khi bán hàng/trả hàng trên ứng dụng

  Cập nhật ngày 22/11/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

  + Trả hàng: giao dịch trả hàng của hóa đơn có thanh toán = điểm hoặc voucher sẽ có pop-up thông báo xác nhận thực hiện giao dịch trả hàng.

  + Đặt hàng: thêm cột ghi chú, hỗ trợ tìm kiếm phiếu đặt hàng theo ghi chú tại màn hình Xử lý đặt hàng.

  + Lịch sử thao tác: hóa đơn, trả hàng có ghi nhận thông tin người bán và người nhận trả.

   + Màn hình bán hàng:

  • Thêm tính năng import trả hàng nhanh.
  • Thêm Tùy chọn giảm giá để chuyển mặc định giảm giá từ VND sang % và ngược lại.

   + Phân quyền: Thay đổi tên của một số label như Phiếu thu, phiếu chi, cập nhật người tạo, sao chép hóa đơn trong phân quyền nhân viên, chèn thêm tooltip cho label phiếu thu, phiếu chi.

   + Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} Áp dụng cho các tính năng: Màn hình bán hàng: In báo giá, In khi Thanh toán Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Đổi trả hàng (Online và Offline) Quản lý giao dịch: Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng (In 1 giao dịch hoặc in nhiều giao dịch nếu có).

   + Facebook:

  • Bỏ chức năng Ngừng kết nối fanpage
  • Hỗ trợ load tối đa 100 chat conversation, và 150 message cho mỗi conversation đối với gian hàng lần đầu tích hợp fanpage
  • Thêm trường "Địa chỉ lấy hàng" trong pop up Giao hàng 

  Cập nhật ngày 20/11/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Danh mục hàng hóa: Hiển thị thông tin mã cha của nhóm hàng hóa liên quan trên danh sách Hàng hóa (định dạng: {Mã Hàng Hóa}...)

   + Nhập hàng: Thêm pop-up chỉnh sửa số lượng in mã vạch trên phiếu nhập hàng

   + Chương trình khuyến mại: tab Lịch sử khuyến mại: thêm tổng Doanh thu và tổng Giá trị khuyến mại

   + Giao hàng: 

  • Màn hình bán hàng: Thay đổi màn hình tạo đơn giao hàng với các hãng vận chuyển có tích hợp với KiotViet: 
   • Thêm tùy chọn gửi hàng ở bưu cục/điểm giao dịch để được giảm giá
   • Làm rõ các loại phí
   • Tùy chọn cho phép người nhận xem/thử hàng trước khi lấy
  • Đối tác giao hàng: Thanh toán gộp được nhiều hóa đơn gắn với đối tác giao hàng tích hợp với KiotViet, thanh toán hóa đơn tối đa 500 hóa đơn/phiên
  • Màn hình quản lý hóa đơn:
   • Bổ sung thêm logo KiotViet vào các hãng vận chuyển tích hợp với KiotViet. 
   • Chi tiết hóa đơn hiển thị thêm các thông tin: mang hàng ra bưu cục, ghi chú khi giao hàng.
   • Thanh toán cùng lúc với nhiều đối tác giao hàng, nâng thanh toán hóa đơn từ 150 lên 500 hóa đơn/phiên

    + Màn hình bán hàng: pop-up Thanh toán thể hiện số điểm mà không cần kích vào tooltip

  Cập nhật ngày 12/11/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Khách hàng:

  • Thêm thông tin Facebook tại thông tin khách hàng
  • Nợ cần thu từ khách: hiển thị cả hóa đơn cần thu hộ

   + Facebook: 

  • Bổ sung lọc hội thoại theo nội dung có chứa số điện thoại và email.
  • Thêm nút [Tùy chỉnh quyền truy cập], click vào sẽ mở ra pop-up cấp lại các quyền truy cập vào các fanpage mà user facebook đang đăng nhập đang quản lý.
  • Thêm token [thu khác] trong tin nhắn xác nhận đặt hàng

   + Sổ quỹ: Thay đổi tên pop-up. Thêm hậu tố (ngân hàng) với những phiếu thu, chi thuộc ngân hàng. Thêm hậu tố (tiền mặt) với những loại phiếu thu và chi thuộc tiền mặt

   + Báo cáo: 

  • Thêm thông tin chi nhánh vào footer báo cáo
  • Báo cáo Khách hàng - Công nợ khách hàng: sắp xếp thời gian theo thứ tự từ cũ tới mới, hiển thị các giao dịch 0 đồng
  • Trong phần Xuất tất cả của Báo cáo Khách hàng -> Lợi nhuận, thêm cột Mã khách hàng/ Customer number vào vị trí đầu tiên trong file

   + Màn hình Bán hàng:

  • In báo cáo cuối ngày trên khổ K80
  • Thông báo không hỗ trợ winXP cho các khách hàng KiotViet

  Cập nhật ngày 10/11/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + App Quản lý

  • Giao dịch: không hiển thị giá trị phiếu chuyển, nhập, xuất hủy, trả hàng nhập khi người dùng không được phân quyền xem giá vốn
  • Hàng hóa: chỉnh sửa được bảng giá ngoài bảng giá chung khi cập nhật thông tin hàng hóa

   + App Bán hàng: Mẫu in: Thêm token Nhóm phòng bàn

  Cập nhật ngày 08/11/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Màn hình bán hàng: 

  • Hỗ trợ in Báo cáo cuối ngày trên khổ K80
  • Thêm thông tin phím tắt

   + Tổng quan: nhân viên không xem giao dịch của nhân viên khác thì không xem được các hoạt động gần đây của nhân viên khác trên màn hình Tổng quan

   + Lịch sử thao tác: thêm thông tin phòng bàn trên đơn trong lịch sử thao tác

   + Khách hàng: hiện hóa đơn không giao được trên Lịch sử giao dịch và Điểm của khách hàng

   + Mẫu in: thêm token Nhóm phòng bàn

  Cập nhật ngày 07/11/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng thanh toán Voucher trên mobile

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + Hoàn thiện tính năng voucher:

  • Cập nhật cách hiển thị thông báo lỗi khi áp dụng voucher
  • Thêm tính năng xem chi tiết thông tin voucher

  -  Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Quản lý

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + Báo cáo bán hàng: tập trung vào tình hình bán hàng (doanh thu, lợi nhuận), cung cấp các góc nhìn theo thời gian, theo lợi nhuận và nhân viên bán hàng. Chi tiết: Tại đây

   + Ngôn ngữ: Cập nhật bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh. Hiển thị ngôn ngữ trên ứng dụng tuân theo thiết lập ngôn ngữ trong tài khoản trên giao diện web.

  Cập nhật ngày 06/11/2018

  Mới

  Thêm mới tính năng quản lý khu vực chế biến

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 02/11/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng Voucher

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Khuyến mại tặng Voucher khi mua hàng hóa/ hóa đơn
   + Cho phép xóa phiếu thu trong sỗ quỹ nếu phiếu thu không gắn với Voucher đã sử dụng
   + Cho phép phát hành thêm Voucher ở màn hình bán hàng
   + Phân quyền cập nhật và phát hành Voucher

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật

  Cập nhật Import/xuất file hàng thành phần cho hàng Sản xuất, Combo - đóng gói

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Thêm cột hàng thành phần cho hàng Sản xuất, Combo - đóng gói

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 25/10/2018

  Mới

  Thêm mới chức năng Quản lý hàng hóa theo lô - hạn sử dụng

  - Phạm vi: Web Bán lẻ dành cho các ngành hàng:
   + Mẹ & bé
   + Mỹ phẩm
   + Tạp hóa & siêu thị mini
   + Nhà thuốc
   + Nông sản thực phẩm

  - Mô tả:
   + Mỗi hàng hóa có thể bao gồm nhiều lô, 1 lô có thể gắn với nhiều hàng hóa.
   + Mỗi lô bao gồm: Tên lô - hạn sử dụng.
   + Các giao dịch thực hiện được với hàng lô, hạn sử dụng bao gồm: Nhập hàng - Kiểm kho - Chuyển hàng - Trả hàng nhập - Xuất hủy - Hóa đơn - Trả hàng - Đổi trả hàng - Đặt hàng.
   + Có hiển thị lô màu đỏ với hàng đã hết hạn sử dụng.
   + Hàng lô, hạn sử dụng được liệt kê vào Báo cáo hàng hóa - mối quan tâm : Hạn sử dụng -> kiểm soát hàng hóa nào đã hết hạn sử dụng, gần hết hạn sử dụng.
   + Khi bán hàng, chuyển hàng hàng hóa quản lý theo lô sẽ mặc định tự động chọn lô theo hạn sử dụng gần nhất, người dùng có thể chọn lô khác.

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 24/10/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Thiết lập cửa hàng:

  • Thiết lập khung giờ tính doanh thu cho từng gian hàng. Chi tiết: Tại đây
  • Cảnh báo khi đổi chế độ tính giá vốn

   + Sản xuất: khi thiết lập hết tồn kho hàng thành phần không tạo được phiều sản xuất

   + Nhập hàng: nhập hàng theo Nhóm hàng

   + Xuất file: tự động tải xuống

   + Thu ngân:

  • Thêm tùy chọn in bếp khi thanh toán
  • Tìm kiếm phòng/bàn trên màn hình thu ngân

   + Mẫu in:

  • Thêm token {Tong_Giam_Gia_San_Pham} và {Tong_Tien_Hang_Truoc_GGSP}
  • Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND
  • Mẫu in báo bếp: cho phép lựa chọn 3 Cỡ chữ gồm: Lớn, Vừa, Nhỏ. Mặc định chọn là "Vừa"

  Cập nhật ngày 18/10/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Màn hình bán hàng: cho phép thêm kênh bán và hiển thị logo đại diện cho mỗi kênh bán

  Cập nhật ngày 09/10/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Sổ quỹ: sắp xếp theo Số tài khoản

   + In báo bếp: in thành các phiếu order khác nhau cho mỗi món

   + Bếp: hiển thị món theo phòng/bàn

   + Kiểm kho: hỗ trợ thao tác chọn tất cả nhóm hàng khi kiểm kho

  Mới

  Thêm mới tính năng Tách đơn

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 06/10/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Quản lý người dùng: Chỉnh Quyền Đặt hàng > "Tạo hóa đơn" không phụ thuộc vào quyền Đặt hàng > "Cập nhật"

  • Khi phân quyền Đặt hàng > Tạo hóa đơn, Đặt hàng > Xem DS và quyền Hóa đơn > Thêm mới thì: hiện nút Bán hàng ở màn hình quản lý và có thể Tạo hóa đơn tại màn hình Bán hàng.
  • Khi người dùng có phân quyền Đặt hàng > “Cập nhật”, phân quyền Đặt hàng > “Xem DS” và quyền “Thêm mới” của 1 trong các giao dịch : Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng thì có thể xử lý đơn hàng tại màn hình Quản lý Đặt hàng > Chi tiết đơn hàng.

   + Thứ tự hiển thị khi tạo giao dịch thống nhất với khi In, Lưu tạm, Hoàn thành

   + Hàng hóa: 

  • Bổ sung thêm cột, bộ lọc, tùy chọn vị trí trên Danh mục
  • Hiện tool tip vị trí trong tất cả các giao dịch 

  Cập nhật ngày 03/10/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Quản lý

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + Khách hàng:

  • Nếu người dùng không có quyền điện thoại thì khi mở màn hình Chọn khách hàng (khi bán đặt hàng/ trả hàng/ xử lý đặt hàng, tạo phiếu thu) thì sẽ chỉ hiện 4 số cuối trong màn hình chọn khách hàng.
  • Nếu người dùng có quyền Khách hàng > Cập nhật thì được xem đầy đủ số điện thoại sau khi chọn 1 khách hàng.
  • Trên màn hình Tìm kiếm khách hàng, thêm bộ lọc khách hàng theo Người tạo, vị trí ngay dưới Tìm kiếm theo “Tên, mã, số điện thoại”

   + Hóa đơn/ Đặt hàng: 

  • Thêm menu Cài đặt máy in 
  • Trên màn hình chi tiết hóa đơn/đặt hàng, thêm icon In ở góc phía trên bên phải màn hình, chỉ hiện cho người dùng có quyền Đặt hàng / Hóa đơn > In lại trên chi nhánh đang làm việc
  • Thêm tính năng Hủy Hóa đơn/Đặt hàng
  • Thêm tính Hoàn thành đơn đặt hàng với những phiếu đặt hàng đang ở trạng thái Phiếu tạm/Đang giao hàng

   + Thông báo: Nếu người dùng đang không trong khung giờ làm việc được thiết lập thì sẽ không nhận được thông báo trên thiết bị.

   + Sổ quỹ: Xem loại thu chi xóa mềm: tên loại thu/chi sẽ có thêm hậu tố tự tăng {DELn} (n tăng từ 1 nếu đã có loại thu/chi bị trùng).

   + Mẫu in:

  • Thêm token quy đổi theo đơn vị tính 
  • Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND
  • Thêm token phí giao hàng trả cho đối tác
  • Token chiết khấu % không hiển thị thêm .00 khi tỷ lệ chiết khấu là số nguyên.  
  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán hàng

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   +  Bảng giá:

  • Nếu người dùng có quyền trên bảng giá chung và 1 bảng giá khác và khách hàng đang được chọn phải thuộc 1 nhóm khách hàng nào đó thì sẽ tự động chọn bảng giá khác đó.
  • Với khách lẻ, thì chỉ cần có quyền trên bảng giá chung và 1 bảng giá khác thì sẽ mặc định chọn sang bảng giá khác đó.

   + Đặt hàng (iOS): Khi hoàn thành đặt hàng, nếu Khách hàng đang chọn là Khách lẻ thì hiện cảnh báo: Bạn chưa nhập tên khách hàng. Bạn có chắc chắn muốn đặt hàng không?

   + Khách hàng (Android): Cho phép vừa nhập ngày sinh từ lịch vừa có thể nhập bằng tay

   + Hàng hóa: sắp xếp hàng hóa theo thời gian tạo gần nhất lên đầu. Thao tác:

  • Từ menu, tap chọn "Cài đặt" -> Mở màn hình Cài đặt
  • Trên màn hình này thêm tùy chọn cài đặt "Mới tạo" hoặc "Sắp xếp từ A->Z" ngay bên dưới cài đặt "Âm báo quét mã vạch", cùng trong khu vực "Chung".

   + Mẫu in:

  • iOS: thêm token quy đổi theo đơn vị tính {DS_Don_Vi_Tinh_Quy_Doi_SL}
  • Android: Thêm token {Tong_Thanh_Toan_Sau_Diem} và {Tong_Thanh_Toan_Sau_Diem_Bang_Chu} 

  Cập nhật ngày 29/09/2018

  Cập nhật

  Cập nhật ứng dụng Bán hàng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

   + App thu ngân: Thay đổi được giờ bắt đầu và kết thúc của hàng hóa dịch vụ tính giờ

   + Thêm mẫu in riêng cho bản in báo giá

   + Mẫu in: Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND. Token chiết khấu % không hiển thị thêm .00 khi tỷ lệ chiết khấu là số nguyên

  Cập nhật ngày 27/09/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng giao vận

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Bổ sung thêm biểu tượng cạnh mã vận đơn chuyển được đến trang kiểm tra lịch sử giao hàng 

   + Khi chọn Thu hộ tiền COD cho phép nhập số tiền thu hộ cho từng hóa đơn

   + Hiển thị thông báo hủy/đơn đang chuyển hoàn ở màn hình tổng quan

  Cập nhật ngày 25/09/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên màn hình Thu ngân

  - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

   + Cho phép thay đổi được giờ bắt đầu và kết thúc của hàng hóa dịch vụ tính giờ

   + Khi kích vào [In] hoặc in khi thanh toán đơn hàng, sẽ in ra đúng thứ tự các món như trên màn hình.

  Cập nhật ngày 22/09/2018

  Mới

  Thêm mới tính năng thanh toán Voucher trên mobile

  - Phạm vi: App Bán hàng - Quản lý mobile Bán lẻ

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 20/09/2018

  Mới

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

  + Thiết lập tính năng: Thêm cảnh báo khi đổi chế độ tính giá vốn.

  + Báo cáo giá trị kho: Hàng hóa xóa mềm có thời gian xóa > thời điểm đầu lọc báo cáo sẽ hiển thị được hiển thị trong báo cáo. Ngược lại sẽ bị ẩn khỏi báo cáo.

  + Các giao dịch: Thêm phím tắt chức năng F2 để bật / Tắt chế độ in tự động khi tạo mới giao dịch.

  + Hàng hóa - Khách hàng: Hỗ trợ import đa ngôn ngữ.

  + Khách hàng: Cho phép xuất file khách hàng với 300,000 dữ liệu.

  + Mẫu in: bổ sung thêm mẫu in phiếu giao hàng cho các gian hàng có hóa đơn giao hàng.

  Cập nhật ngày 13/09/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng Quản lý bán hàng qua Facebook

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Thêm quản lý nhãn cho từng đoạn hội thoại

   + Thêm chức năng chặn tài khoản Facebook

   + Thực hiện báo xấu khách hàng 

   + Tách tính năng tìm kiếm thành 2 lựa chọn: Tên và Nội dung trong hội thoại

   + Thêm tính năng lọc nâng cao: Nhãn hội thoại và thời gian tương tác

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 10/09/2018

  Cập nhật

  Cải thiện báo cáo cho gian hàng Bar-cafe-nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

   + Thêm báo cáo hiệu quả sử dụng phòng/bàn

   + Cập nhật báo cáo cuối ngày

   + Báo cáo hàng hóa: Bộ lọc theo thời gian mặc định là “Hôm nay” thay vì “Tuần này” như hiện tại.

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng Import/Xuất file

  - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

   + Tối ưu cơ chế import/xuất file trên hệ thống

   + Thay đổi giao diện Import Danh mục hàng hóa, danh sách khách hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 21/08/2018

  Cập nhật

  Thêm tính năng trên gian hàng Bar - cafe - nhà hàng

  - Phạm vi: Web + app mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

   + Trên thiết bị thực hiện thao tác in báo giá: Phòng bàn vừa có đơn in báo giá sẽ có dấu hiệu phân biệt với các phòng/bàn không có đơn đã in báo giá

   + Giữ lại order sau khi hủy và thanh toán

  Cập nhật ngày 20/08/2018

  Cập nhật

  Cập nhật màn hình Bán hàng

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Thêm tùy chọn vào "Tùy chọn hiển thị" để tắt mặc định số tiền ô khách thanh toán

   + Giữ nguyên số tiền nhập "Khách thanh toán (F8)" trước khi có sự thay đổi thông tin đơn hàng

  Cập nhật

  Cập nhật trên các giao dịch

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Chuyển bộ lọc thời gian từ toàn thời gian sang năm nay cho các giao dịch Kiểm kho - Sản xuất - Đặt hàng - Hóa đơn - Trả hàng - Xuất hủy - Nhập hàng - Trả hàng nhập

   + Hóa đơn: Cho phép hủy hóa đơn ở trạng thái Không giao được

   + Xuất hủy: Thêm xuất file chi tiết danh sách xuất hủy

   + Đặt hàng: thay đổi nút " Hoàn thành " thành " Kết thúc"

  Cập nhật

  Cập nhật Quản lý hàng hóa

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Thêm mới vị trí hàng hóa để người dùng dễ quản lý. Vị trí hiển thị khi xem chi tiết hàng hóa ở màn hình Quản lý hàng hóa và màn hình Bán hàng

   + Hàng hóa nhiều thuộc tính: khi thêm mới hàng loạt hàng hóa sẽ cho phép tạo theo tiền tố mã hàng đầu tiên người dùng nhập

  Cập nhật ngày 16/08/2018

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng Facebook

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Cho phép kết nối nhiều fanpage trên 1 gian hàng với điều kiện số lượng tối đa các fanpage được kết nối bằng số lượng tối đa các chi nhánh của gian hàng trên hợp đồng

   + Có thông báo âm thanh khi có tin nhắn hoặc bình luận được gửi đến fanpage

   + Có thể tìm kiếm tin nhắn mẫu trong cuộc hội thoại

  Cập nhật ngày 13/08/2018

  Mới

  Tích hợp Viettel Post - Giao hàng nhanh

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Ngay khi Hóa đơn được tạo, các yêu cầu giao vận tự động được chuyển tới Hãng vận chuyển.

  - Chi tiết: Tại đây

  Mới

  Thêm tính năng cho ứng dụng Quản lý trên mobile

  - Phạm vi: App Quản lý mobile

   + Tạo mới và cập nhật giao dịch Chuyển hàng và Xuất hủy

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 07/08/2018

  Mới

  Thêm mới Báo cáo kênh bán hàng

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng Import/Xuất file

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Tối ưu cơ chế import/xuất file trên hệ thống

   + Thay đổi giao diện Import Danh mục hàng hóa, danh sách khách hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Cập nhật ngày 27/07/2018

  Mới

  Thêm mới tính năng Quản lý Voucher

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

  - Chi tiết: Tại đây

  Mới

  Thêm mới tính năng Chế biến xong tất cả

  - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Mới

  Thêm mới tính năng Thông báo lỗi in chế biến

  - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Mới

  Thêm mới tính năng Thông báo khi có thay đổi đơn hàng

  - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Mới

  Thêm mới tính năng Gộp bàn

  - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Mới

  Thêm mới tính năng Lập phiếu thu

  - Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây

  Mới

  Thêm mới tính năng In báo giá đơn hàng

  - Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Chi tiết: Tại đây