Thông báo cập nhật

Thông tin cập nhật KiotViet

 • Đặt hàng nhà cung cấp trên gian hàng Bán lẻ
 • Tích hợp Google My Business
 • Khuyến mại trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng
 • Đặt bàn trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

Cập nhật ngày 11/12/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

+ In hóa đơn trên nhiều máy in khác nhau

+ App Android

 • Hiển thị nhóm hàng hóa cấp 2. Trong Thiết lập ứng dụng bật tính năng: Hiển thị nhóm hàng con trên thực đơn. Khi chọn món vào đơn hiện nhóm hàng cấp 2
 • Gợi ý theo bảng giá phát sinh giao dịch gần nhất
 • Quét được mã khách hàng qua camera điện thoại

Cập nhật ngày 10/12/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

+ Màn hình Bán hàng:

 • Hóa đơn - Cho phép hỗ trợ thêm dòng tối đa 50 dòng/ 1 mã hàng hóa
 • Giao hàng: bổ sung thêm một số chức năng. Chi tiết: Tại đây
  • Tùy chọn bên trả phí : người gửi hay người nhận
  • Hiển thị thông báo khi giá trị tổng thu hộ =0
  • Lưu các tùy chọn khi gửi hàng

 + Quản lý hóa đơn: 

 • Bổ sung thêm nút Hủy vận đơn
 • Cập nhật thêm thông tin trên phần Giao hàng
Mới

Thêm mới tính năng Đặt hàng nhập

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý số lượng Nhập nhà cung cấp trên hàng hóa lô date, imei, hàng hóa thường, hàng sản xuất, hàng đơn vị quy đổi và hàng thuộc tính tương ứng và hỗ trợ thêm thông tin này khi tìm kiếm hàng hóa

 + Tương tác đặt nhập để xác nhận với nhà cung cấp thông qua gửi email 

 + Quản lý công nợ nhà cung cấp tương ứng (Tạm ứng, Hoàn trả tạm ứng) trong suốt quá trình đặt nhập và xử lý đặt hàng tạo phiếu nhập

 + Với các chi nhánh chuyên biệt nhập hàng hệ thống hỗ trợ thêm tính năng đề xuất nhập hàng từ các chi nhánh khác với các điều kiện lọc tương ứng

 + Đặt hàng nhập phát sinh các phiếu chi nên các thông tin thu chi được thống kê trong báo cáo Cuối ngày (Mối quan tâm thu chi, Mối quan tâm Tổng hợp) và báo cáo nhà cung cấp (Mối quan tâm công nợ)

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Màn hình Thu ngân:

 • Pop-up thanh toán thể hiện số điểm mà không cần click vào tooltip
 • Thêm biểu tượng hiện có Chương trình khuyến mại đang áp dụng mà không còn hợp lệ

 + In hóa đơn trên nhiều máy in: 

 • Trong thiết lập gian hàng, chỉnh sửa mục "In thông tin chế biến và hủy món qua máy in đặt tại bếp/bar" thành "Dùng máy in để in chế biến và in hóa đơn": Hỗ trợ in hóa đơn trên nhiều máy in.
 • Nếu gian hàng bật thiết lập này, trên màn hình Thu ngân -> Thiết lập máy in, thêm tùy chọn in trên nhiều máy in

 + Trong KV Printer: Thêm thiết lập in hóa đơn

Cập nhật ngày 08/12/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Bán hàng mobile Bán lẻ 

 + Trả hàng: Hiển thị cảnh báo khi trả hàng với đơn có sử dụng voucher hoặc điểm để thanh toán

 + Mẫu in: Khi người dùng dùng token {Thoi_Gian_Giao} in ra sẽ hiển thị cả ngày tháng, giờ, phút giao hàng trên mẫu in, định dạng: dd/mm/yyyy hh:mm

Cập nhật ngày 05/12/2018

Mới

Thêm mới tính năng Quản lý Khuyến mại

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 04/12/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + App Quản lý

 • In lại hóa đơn
 • Hiển thị nhóm phòng bàn và số khách khi in hóa đơn

 + App Thu ngân

 • Không cho thay đổi bảng giá và khách hàng trên đơn có khuyến mại  
 • Hiển thị số khách khi in hóa đơn
 • App iOS: hiển thị nhóm hàng hóa cấp 2. Trong Thiết lập ứng dụng bật tính năng: Hiển thị nhóm hàng con trên thực đơn. Khi chọn món vào đơn hiện nhóm hàng cấp 2

Cập nhật ngày 03/12/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App mobile Bán lẻ

 + Mẫu in: 

 • Thêm token Số điện thoại Nhân viên bán hàng
 • Thêm token Ghi chú giao hàng

 + Lập phiếu thu: Hiển thị hóa đơn COD trong danh sách gợi ý thanh toán. Nếu hóa đơn COD đã thanh toán đủ, hệ thống hiện thông báo gợi ý chuyển trạng thái hóa đơn sang Hoàn thành.

+ App Quản lý:

 • Hàng hóa:
  • Trên màn hình Thêm mới/cập nhật hàng hóa/dịch vụ, thêm thông tin  “Mẫu ghi chú (hóa đơn, đặt hàng)”.
  • Khi xem chi tiết hàng hóa, hiển thị thêm “Ghi chú đặt hàng”.
  • Trên màn hình Tìm kiếm hàng hóa: hiện thông tin mô tả, ghi chú đặt hàng
 • Kiểm kho: Trên màn hình danh sách phiếu kiểm kho, hiển thị tên nhân viên cân bằng kho với các phiếu kiểm kho trạng thái "Đã cân bằng kho"
 • Khách hàng: Thêm bộ lọc Nợ hiện tại (Từ...đến) - Tài khoản không có quyền Công nợ KH -> Xem DS, thì ẩn bộ lọc Nợ hiện tại
 • Sổ quỹ: Thêm thông tin Tiền mặt hoặc Ngân hàng với label Lập phiếu thu, Lập phiếu chi

 + App Bán hàng:

 • Không hỗ trợ bán hàng quản lý theo lô - hạn sử dụng và hiện thông báo khi bán hàng/trả hàng trên ứng dụng

Cập nhật ngày 22/11/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

+ Trả hàng: giao dịch trả hàng của hóa đơn có thanh toán = điểm hoặc voucher sẽ có pop-up thông báo xác nhận thực hiện giao dịch trả hàng.

+ Đặt hàng: thêm cột ghi chú, hỗ trợ tìm kiếm phiếu đặt hàng theo ghi chú tại màn hình Xử lý đặt hàng.

+ Lịch sử thao tác: hóa đơn, trả hàng có ghi nhận thông tin người bán và người nhận trả.

 + Màn hình bán hàng:

 • Thêm tính năng import trả hàng nhanh.
 • Thêm Tùy chọn giảm giá để chuyển mặc định giảm giá từ VND sang % và ngược lại.

 + Phân quyền: Thay đổi tên của một số label như Phiếu thu, phiếu chi, cập nhật người tạo, sao chép hóa đơn trong phân quyền nhân viên, chèn thêm tooltip cho label phiếu thu, phiếu chi.

 + Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} Áp dụng cho các tính năng: Màn hình bán hàng: In báo giá, In khi Thanh toán Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Đổi trả hàng (Online và Offline) Quản lý giao dịch: Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng (In 1 giao dịch hoặc in nhiều giao dịch nếu có).

 + Facebook:

 • Bỏ chức năng Ngừng kết nối fanpage
 • Hỗ trợ load tối đa 100 chat conversation, và 150 message cho mỗi conversation đối với gian hàng lần đầu tích hợp fanpage
 • Thêm trường "Địa chỉ lấy hàng" trong pop up Giao hàng 

Cập nhật ngày 20/11/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Danh mục hàng hóa: Hiển thị thông tin mã cha của nhóm hàng hóa liên quan trên danh sách Hàng hóa (định dạng: {Mã Hàng Hóa}...)

 + Nhập hàng: Thêm pop-up chỉnh sửa số lượng in mã vạch trên phiếu nhập hàng

 + Chương trình khuyến mại: tab Lịch sử khuyến mại: thêm tổng Doanh thu và tổng Giá trị khuyến mại

 + Giao hàng: 

 • Màn hình bán hàng: Thay đổi màn hình tạo đơn giao hàng với các hãng vận chuyển có tích hợp với KiotViet: 
  • Thêm tùy chọn gửi hàng ở bưu cục/điểm giao dịch để được giảm giá
  • Làm rõ các loại phí
  • Tùy chọn cho phép người nhận xem/thử hàng trước khi lấy
 • Đối tác giao hàng: Thanh toán gộp được nhiều hóa đơn gắn với đối tác giao hàng tích hợp với KiotViet, thanh toán hóa đơn tối đa 500 hóa đơn/phiên
 • Màn hình quản lý hóa đơn:
  • Bổ sung thêm logo KiotViet vào các hãng vận chuyển tích hợp với KiotViet. 
  • Chi tiết hóa đơn hiển thị thêm các thông tin: mang hàng ra bưu cục, ghi chú khi giao hàng.
  • Thanh toán cùng lúc với nhiều đối tác giao hàng, nâng thanh toán hóa đơn từ 150 lên 500 hóa đơn/phiên

  + Màn hình bán hàng: pop-up Thanh toán thể hiện số điểm mà không cần kích vào tooltip

Cập nhật ngày 12/11/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Khách hàng:

 • Thêm thông tin Facebook tại thông tin khách hàng
 • Nợ cần thu từ khách: hiển thị cả hóa đơn cần thu hộ

 + Facebook: 

 • Bổ sung lọc hội thoại theo nội dung có chứa số điện thoại và email.
 • Thêm nút [Tùy chỉnh quyền truy cập], click vào sẽ mở ra pop-up cấp lại các quyền truy cập vào các fanpage mà user facebook đang đăng nhập đang quản lý.
 • Thêm token [thu khác] trong tin nhắn xác nhận đặt hàng

 + Sổ quỹ: Thay đổi tên pop-up. Thêm hậu tố (ngân hàng) với những phiếu thu, chi thuộc ngân hàng. Thêm hậu tố (tiền mặt) với những loại phiếu thu và chi thuộc tiền mặt

 + Báo cáo: 

 • Thêm thông tin chi nhánh vào footer báo cáo
 • Báo cáo Khách hàng - Công nợ khách hàng: sắp xếp thời gian theo thứ tự từ cũ tới mới, hiển thị các giao dịch 0 đồng
 • Trong phần Xuất tất cả của Báo cáo Khách hàng -> Lợi nhuận, thêm cột Mã khách hàng/ Customer number vào vị trí đầu tiên trong file

 + Màn hình Bán hàng:

 • In báo cáo cuối ngày trên khổ K80
 • Thông báo không hỗ trợ winXP cho các khách hàng KiotViet

Cập nhật ngày 10/11/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + App Quản lý

 • Giao dịch: không hiển thị giá trị phiếu chuyển, nhập, xuất hủy, trả hàng nhập khi người dùng không được phân quyền xem giá vốn
 • Hàng hóa: chỉnh sửa được bảng giá ngoài bảng giá chung khi cập nhật thông tin hàng hóa

 + App Bán hàng: Mẫu in: Thêm token Nhóm phòng bàn

Cập nhật ngày 08/11/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Màn hình bán hàng: 

 • Hỗ trợ in Báo cáo cuối ngày trên khổ K80
 • Thêm thông tin phím tắt

 + Tổng quan: nhân viên không xem giao dịch của nhân viên khác thì không xem được các hoạt động gần đây của nhân viên khác trên màn hình Tổng quan

 + Lịch sử thao tác: thêm thông tin phòng bàn trên đơn trong lịch sử thao tác

 + Khách hàng: hiện hóa đơn không giao được trên Lịch sử giao dịch và Điểm của khách hàng

 + Mẫu in: thêm token Nhóm phòng bàn

Cập nhật ngày 07/11/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng thanh toán Voucher trên mobile

- Phạm vi: App mobile Bán lẻ

 + Hoàn thiện tính năng voucher:

 • Cập nhật cách hiển thị thông báo lỗi khi áp dụng voucher
 • Thêm tính năng xem chi tiết thông tin voucher

-  Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Quản lý

- Phạm vi: App mobile Bán lẻ

 + Báo cáo bán hàng: tập trung vào tình hình bán hàng (doanh thu, lợi nhuận), cung cấp các góc nhìn theo thời gian, theo lợi nhuận và nhân viên bán hàng. Chi tiết: Tại đây

 + Ngôn ngữ: Cập nhật bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh. Hiển thị ngôn ngữ trên ứng dụng tuân theo thiết lập ngôn ngữ trong tài khoản trên giao diện web.

Cập nhật ngày 06/11/2018

Mới

Thêm mới tính năng quản lý khu vực chế biến

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 02/11/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng Voucher

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Khuyến mại tặng Voucher khi mua hàng hóa/ hóa đơn
 + Cho phép xóa phiếu thu trong sỗ quỹ nếu phiếu thu không gắn với Voucher đã sử dụng
 + Cho phép phát hành thêm Voucher ở màn hình bán hàng
 + Phân quyền cập nhật và phát hành Voucher

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật Import/xuất file hàng thành phần cho hàng Sản xuất, Combo - đóng gói

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thêm cột hàng thành phần cho hàng Sản xuất, Combo - đóng gói

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 25/10/2018

Mới

Thêm mới chức năng Quản lý hàng hóa theo lô - hạn sử dụng

- Phạm vi: Web Bán lẻ dành cho các ngành hàng:
 + Mẹ & bé
 + Mỹ phẩm
 + Tạp hóa & siêu thị mini
 + Nhà thuốc
 + Nông sản thực phẩm

- Mô tả:
 + Mỗi hàng hóa có thể bao gồm nhiều lô, 1 lô có thể gắn với nhiều hàng hóa.
 + Mỗi lô bao gồm: Tên lô - hạn sử dụng.
 + Các giao dịch thực hiện được với hàng lô, hạn sử dụng bao gồm: Nhập hàng - Kiểm kho - Chuyển hàng - Trả hàng nhập - Xuất hủy - Hóa đơn - Trả hàng - Đổi trả hàng - Đặt hàng.
 + Có hiển thị lô màu đỏ với hàng đã hết hạn sử dụng.
 + Hàng lô, hạn sử dụng được liệt kê vào Báo cáo hàng hóa - mối quan tâm : Hạn sử dụng -> kiểm soát hàng hóa nào đã hết hạn sử dụng, gần hết hạn sử dụng.
 + Khi bán hàng, chuyển hàng hàng hóa quản lý theo lô sẽ mặc định tự động chọn lô theo hạn sử dụng gần nhất, người dùng có thể chọn lô khác.

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 24/10/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Thiết lập cửa hàng:

 • Thiết lập khung giờ tính doanh thu cho từng gian hàng. Chi tiết: Tại đây
 • Cảnh báo khi đổi chế độ tính giá vốn

 + Sản xuất: khi thiết lập hết tồn kho hàng thành phần không tạo được phiều sản xuất

 + Nhập hàng: nhập hàng theo Nhóm hàng

 + Xuất file: tự động tải xuống

 + Thu ngân:

 • Thêm tùy chọn in bếp khi thanh toán
 • Tìm kiếm phòng/bàn trên màn hình thu ngân

 + Mẫu in:

 • Thêm token {Tong_Giam_Gia_San_Pham} và {Tong_Tien_Hang_Truoc_GGSP}
 • Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND
 • Mẫu in báo bếp: cho phép lựa chọn 3 Cỡ chữ gồm: Lớn, Vừa, Nhỏ. Mặc định chọn là "Vừa"

Cập nhật ngày 18/10/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Màn hình bán hàng: cho phép thêm kênh bán và hiển thị logo đại diện cho mỗi kênh bán

Cập nhật ngày 09/10/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Sổ quỹ: sắp xếp theo Số tài khoản

 + In báo bếp: in thành các phiếu order khác nhau cho mỗi món

 + Bếp: hiển thị món theo phòng/bàn

 + Kiểm kho: hỗ trợ thao tác chọn tất cả nhóm hàng khi kiểm kho

Mới

Thêm mới tính năng Tách đơn

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 06/10/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý người dùng: Chỉnh Quyền Đặt hàng > "Tạo hóa đơn" không phụ thuộc vào quyền Đặt hàng > "Cập nhật"

 • Khi phân quyền Đặt hàng > Tạo hóa đơn, Đặt hàng > Xem DS và quyền Hóa đơn > Thêm mới thì: hiện nút Bán hàng ở màn hình quản lý và có thể Tạo hóa đơn tại màn hình Bán hàng.
 • Khi người dùng có phân quyền Đặt hàng > “Cập nhật”, phân quyền Đặt hàng > “Xem DS” và quyền “Thêm mới” của 1 trong các giao dịch : Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng thì có thể xử lý đơn hàng tại màn hình Quản lý Đặt hàng > Chi tiết đơn hàng.

 + Thứ tự hiển thị khi tạo giao dịch thống nhất với khi In, Lưu tạm, Hoàn thành

 + Hàng hóa: 

 • Bổ sung thêm cột, bộ lọc, tùy chọn vị trí trên Danh mục
 • Hiện tool tip vị trí trong tất cả các giao dịch 

Cập nhật ngày 03/10/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Quản lý

- Phạm vi: App mobile Bán lẻ

 + Khách hàng:

 • Nếu người dùng không có quyền điện thoại thì khi mở màn hình Chọn khách hàng (khi bán đặt hàng/ trả hàng/ xử lý đặt hàng, tạo phiếu thu) thì sẽ chỉ hiện 4 số cuối trong màn hình chọn khách hàng.
 • Nếu người dùng có quyền Khách hàng > Cập nhật thì được xem đầy đủ số điện thoại sau khi chọn 1 khách hàng.
 • Trên màn hình Tìm kiếm khách hàng, thêm bộ lọc khách hàng theo Người tạo, vị trí ngay dưới Tìm kiếm theo “Tên, mã, số điện thoại”

 + Hóa đơn/ Đặt hàng: 

 • Thêm menu Cài đặt máy in 
 • Trên màn hình chi tiết hóa đơn/đặt hàng, thêm icon In ở góc phía trên bên phải màn hình, chỉ hiện cho người dùng có quyền Đặt hàng / Hóa đơn > In lại trên chi nhánh đang làm việc
 • Thêm tính năng Hủy Hóa đơn/Đặt hàng
 • Thêm tính Hoàn thành đơn đặt hàng với những phiếu đặt hàng đang ở trạng thái Phiếu tạm/Đang giao hàng

 + Thông báo: Nếu người dùng đang không trong khung giờ làm việc được thiết lập thì sẽ không nhận được thông báo trên thiết bị.

 + Sổ quỹ: Xem loại thu chi xóa mềm: tên loại thu/chi sẽ có thêm hậu tố tự tăng {DELn} (n tăng từ 1 nếu đã có loại thu/chi bị trùng).

 + Mẫu in:

 • Thêm token quy đổi theo đơn vị tính 
 • Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND
 • Thêm token phí giao hàng trả cho đối tác
 • Token chiết khấu % không hiển thị thêm .00 khi tỷ lệ chiết khấu là số nguyên.  
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán hàng

- Phạm vi: App mobile Bán lẻ

 +  Bảng giá:

 • Nếu người dùng có quyền trên bảng giá chung và 1 bảng giá khác và khách hàng đang được chọn phải thuộc 1 nhóm khách hàng nào đó thì sẽ tự động chọn bảng giá khác đó.
 • Với khách lẻ, thì chỉ cần có quyền trên bảng giá chung và 1 bảng giá khác thì sẽ mặc định chọn sang bảng giá khác đó.

 + Đặt hàng (iOS): Khi hoàn thành đặt hàng, nếu Khách hàng đang chọn là Khách lẻ thì hiện cảnh báo: Bạn chưa nhập tên khách hàng. Bạn có chắc chắn muốn đặt hàng không?

 + Khách hàng (Android): Cho phép vừa nhập ngày sinh từ lịch vừa có thể nhập bằng tay

 + Hàng hóa: sắp xếp hàng hóa theo thời gian tạo gần nhất lên đầu. Thao tác:

 • Từ menu, tap chọn "Cài đặt" -> Mở màn hình Cài đặt
 • Trên màn hình này thêm tùy chọn cài đặt "Mới tạo" hoặc "Sắp xếp từ A->Z" ngay bên dưới cài đặt "Âm báo quét mã vạch", cùng trong khu vực "Chung".

 + Mẫu in:

 • iOS: thêm token quy đổi theo đơn vị tính {DS_Don_Vi_Tinh_Quy_Doi_SL}
 • Android: Thêm token {Tong_Thanh_Toan_Sau_Diem} và {Tong_Thanh_Toan_Sau_Diem_Bang_Chu} 

Cập nhật ngày 29/09/2018

Cập nhật

Cập nhật ứng dụng Bán hàng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

 + App thu ngân: Thay đổi được giờ bắt đầu và kết thúc của hàng hóa dịch vụ tính giờ

 + Thêm mẫu in riêng cho bản in báo giá

 + Mẫu in: Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND. Token chiết khấu % không hiển thị thêm .00 khi tỷ lệ chiết khấu là số nguyên

Cập nhật ngày 27/09/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng giao vận

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Bổ sung thêm biểu tượng cạnh mã vận đơn chuyển được đến trang kiểm tra lịch sử giao hàng 

 + Khi chọn Thu hộ tiền COD cho phép nhập số tiền thu hộ cho từng hóa đơn

 + Hiển thị thông báo hủy/đơn đang chuyển hoàn ở màn hình tổng quan

Cập nhật ngày 25/09/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên màn hình Thu ngân

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

 + Cho phép thay đổi được giờ bắt đầu và kết thúc của hàng hóa dịch vụ tính giờ

 + Khi kích vào [In] hoặc in khi thanh toán đơn hàng, sẽ in ra đúng thứ tự các món như trên màn hình.

Cập nhật ngày 22/09/2018

Mới

Thêm mới tính năng thanh toán Voucher trên mobile

- Phạm vi: App Bán hàng - Quản lý mobile Bán lẻ

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 20/09/2018

Mới

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

+ Thiết lập tính năng: Thêm cảnh báo khi đổi chế độ tính giá vốn.

+ Báo cáo giá trị kho: Hàng hóa xóa mềm có thời gian xóa > thời điểm đầu lọc báo cáo sẽ hiển thị được hiển thị trong báo cáo. Ngược lại sẽ bị ẩn khỏi báo cáo.

+ Các giao dịch: Thêm phím tắt chức năng F2 để bật / Tắt chế độ in tự động khi tạo mới giao dịch.

+ Hàng hóa - Khách hàng: Hỗ trợ import đa ngôn ngữ.

+ Khách hàng: Cho phép xuất file khách hàng với 300,000 dữ liệu.

+ Mẫu in: bổ sung thêm mẫu in phiếu giao hàng cho các gian hàng có hóa đơn giao hàng.

Cập nhật ngày 13/09/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý bán hàng qua Facebook

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thêm quản lý nhãn cho từng đoạn hội thoại

 + Thêm chức năng chặn tài khoản Facebook

 + Thực hiện báo xấu khách hàng 

 + Tách tính năng tìm kiếm thành 2 lựa chọn: Tên và Nội dung trong hội thoại

 + Thêm tính năng lọc nâng cao: Nhãn hội thoại và thời gian tương tác

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 10/09/2018

Cập nhật

Cải thiện báo cáo cho gian hàng Bar-cafe-nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

 + Thêm báo cáo hiệu quả sử dụng phòng/bàn

 + Cập nhật báo cáo cuối ngày

 + Báo cáo hàng hóa: Bộ lọc theo thời gian mặc định là “Hôm nay” thay vì “Tuần này” như hiện tại.

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng Import/Xuất file

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

 + Tối ưu cơ chế import/xuất file trên hệ thống

 + Thay đổi giao diện Import Danh mục hàng hóa, danh sách khách hàng

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 21/08/2018

Cập nhật

Thêm tính năng trên gian hàng Bar - cafe - nhà hàng

- Phạm vi: Web + app mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

 + Trên thiết bị thực hiện thao tác in báo giá: Phòng bàn vừa có đơn in báo giá sẽ có dấu hiệu phân biệt với các phòng/bàn không có đơn đã in báo giá

 + Giữ lại order sau khi hủy và thanh toán

Cập nhật ngày 20/08/2018

Cập nhật

Cập nhật màn hình Bán hàng

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thêm tùy chọn vào "Tùy chọn hiển thị" để tắt mặc định số tiền ô khách thanh toán

 + Giữ nguyên số tiền nhập "Khách thanh toán (F8)" trước khi có sự thay đổi thông tin đơn hàng

Cập nhật

Cập nhật trên các giao dịch

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Chuyển bộ lọc thời gian từ toàn thời gian sang năm nay cho các giao dịch Kiểm kho - Sản xuất - Đặt hàng - Hóa đơn - Trả hàng - Xuất hủy - Nhập hàng - Trả hàng nhập

 + Hóa đơn: Cho phép hủy hóa đơn ở trạng thái Không giao được

 + Xuất hủy: Thêm xuất file chi tiết danh sách xuất hủy

 + Đặt hàng: thay đổi nút " Hoàn thành " thành " Kết thúc"

Cập nhật

Cập nhật Quản lý hàng hóa

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thêm mới vị trí hàng hóa để người dùng dễ quản lý. Vị trí hiển thị khi xem chi tiết hàng hóa ở màn hình Quản lý hàng hóa và màn hình Bán hàng

 + Hàng hóa nhiều thuộc tính: khi thêm mới hàng loạt hàng hóa sẽ cho phép tạo theo tiền tố mã hàng đầu tiên người dùng nhập

Cập nhật ngày 16/08/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Cho phép kết nối nhiều fanpage trên 1 gian hàng với điều kiện số lượng tối đa các fanpage được kết nối bằng số lượng tối đa các chi nhánh của gian hàng trên hợp đồng

 + Có thông báo âm thanh khi có tin nhắn hoặc bình luận được gửi đến fanpage

 + Có thể tìm kiếm tin nhắn mẫu trong cuộc hội thoại

Cập nhật ngày 13/08/2018

Mới

Tích hợp Viettel Post - Giao hàng nhanh

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Ngay khi Hóa đơn được tạo, các yêu cầu giao vận tự động được chuyển tới Hãng vận chuyển.

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm tính năng cho ứng dụng Quản lý trên mobile

- Phạm vi: App Quản lý mobile

 + Tạo mới và cập nhật giao dịch Chuyển hàng và Xuất hủy

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 07/08/2018

Mới

Thêm mới Báo cáo kênh bán hàng

- Phạm vi: Web Bán lẻ

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng Import/Xuất file

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Tối ưu cơ chế import/xuất file trên hệ thống

 + Thay đổi giao diện Import Danh mục hàng hóa, danh sách khách hàng

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 27/07/2018

Mới

Thêm mới tính năng Quản lý Voucher

- Phạm vi: Web Bán lẻ

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Chế biến xong tất cả

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Thông báo lỗi in chế biến

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Thông báo khi có thay đổi đơn hàng

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Gộp bàn

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Lập phiếu thu

- Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng In báo giá đơn hàng

- Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây