Thông báo cập nhật

Thông tin cập nhật Kiotviet

  • Thay đổi màn hình bán hàng FnB
  • Tính năng quản lý hạn sử dụng
  • Tích hợp Lazada
  • Cập nhật COD

Cập nhật ngày 13/09/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý bán hàng qua Facebook

- Phạm vi: Web Retail

 + Thêm quản lý nhãn cho từng đoạn hội thoại

 + Thêm chức năng chặn tài khoản Facebook

 + Thực hiện báo xấu khách hàng 

 + Tách tính năng tìm kiếm thành 2 lựa chọn: Tên và Nội dung trong hội thoại

 + Thêm tính năng lọc nâng cao: Nhãn hội thoại và thời gian tương tác

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 10/09/2018

Cập nhật

Cải thiện báo cáo cho gian hàng FnB

- Phạm vi: Web FnB

 + Thêm báo cáo hiệu quả sử dụng phòng/bàn

 + Cập nhật báo cáo cuối ngày

 + Báo cáo hàng hóa: Bộ lọc theo thời gian mặc định là “Hôm nay” thay vì “Tuần này” như hiện tại.

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng Import/Xuất file

- Phạm vi: Web FnB

 + Tối ưu cơ chế import/xuất file trên hệ thống

 + Thay đổi giao diện Import Danh mục hàng hóa, danh sách khách hàng

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 21/08/2018

Cập nhật

Thêm tính năng trên gian hàng Bar - cafe - nhà hàng

- Phạm vi: FnB

 + Trên thiết bị thực hiện thao tác in báo giá: Phòng bàn vừa có đơn in báo giá sẽ có dấu hiệu phân biệt với các phòng/bàn không có đơn đã in báo giá

 + Giữ lại order sau khi hủy và thanh toán

Cập nhật ngày 20/08/2018

Cập nhật

Cập nhật màn hình Bán hàng

- Phạm vi: Web Retail

 + Thêm tùy chọn vào "Tùy chọn hiển thị" để tắt mặc định số tiền ô khách thanh toán

 + Giữ nguyên số tiền nhập "Khách thanh toán (F8)" trước khi có sự thay đổi thông tin đơn hàng

Cập nhật

Cập nhật trên các giao dịch

- Phạm vi: Web Retail

 + Chuyển bộ lọc thời gian từ toàn thời gian sang năm nay cho các giao dịch Kiểm kho - Sản xuất - Đặt hàng - Hóa đơn - Trả hàng - Xuất hủy - Nhập hàng - Trả hàng nhập

 + Hóa đơn: Cho phép hủy hóa đơn ở trạng thái Không giao được

 + Xuất hủy: Thêm xuất file chi tiết danh sách xuất hủy

 + Đặt hàng: thay đổi nút " Hoàn thành " thành " Kết thúc"

Cập nhật

Cập nhật Quản lý hàng hóa

- Phạm vi: Web Retail

 + Thêm mới vị trí hàng hóa để người dùng dễ quản lý. Vị trí hiển thị khi xem chi tiết hàng hóa ở màn hình Quản lý hàng hóa và màn hình Bán hàng

 + Hàng hóa nhiều thuộc tính: khi thêm mới hàng loạt hàng hóa sẽ cho phép tạo theo tiền tố mã hàng đầu tiên người dùng nhập

Cập nhật ngày 16/08/2018

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook

- Phạm vi: Web Retail

 + Cho phép kết nối nhiều fanpage trên 1 gian hàng với điều kiện số lượng tối đa các fanpage được kết nối bằng số lượng tối đa các chi nhánh của gian hàng trên hợp đồng

 + Có thông báo âm thanh khi có tin nhắn hoặc bình luận được gửi đến fanpage

 + Có thể tìm kiếm tin nhắn mẫu trong cuộc hội thoại

Cập nhật ngày 13/08/2018

Mới

Tích hợp Viettel Post - Giao hàng nhanh

- Phạm vi: Web Retail

 + Ngay khi Hóa đơn được tạo, các yêu cầu giao vận tự động được chuyển tới Hãng vận chuyển.

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm tính năng cho ứng dụng Quản lý trên mobile

- Phạm vi: App Quản lý mobile

 + Tạo mới và cập nhật giao dịch Chuyển hàng và Xuất hủy

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 07/08/2018

Mới

Thêm mới Báo cáo kênh bán hàng

- Phạm vi: Web Retail

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng Import/Xuất file

- Phạm vi: Web Retail

 + Tối ưu cơ chế import/xuất file trên hệ thống

 + Thay đổi giao diện Import Danh mục hàng hóa, danh sách khách hàng

- Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 27/07/2018

Mới

Thêm mới tính năng Quản lý Voucher

- Phạm vi: Web Retail

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Chế biến xong tất cả

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Thông báo lỗi in chế biến

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Thông báo khi có thay đổi đơn hàng

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Gộp bàn

- Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng Lập phiếu thu

- Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây

Mới

Thêm mới tính năng In báo giá đơn hàng

- Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

- Chi tiết: Tại đây