Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Thông báo cập nhật

Tính năng mới sắp ra mắt

 • Thêm mới ngành hàng Hair Salon, Nails, Massage & Spa.
 • Cập nhật Tùy biến hình thức MyKiot.
 • Quản lý nhân viên chấm công trên mobile.
 • Xử lý đơn từ sàn thương mại điện tử trên mobile.

Danh sách cập nhật

Cập nhật ngày 28/09/2022

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Salon (Booking)

- Phạm vi: Mobile

 + Báo cáo: Thêm Báo cáo bán hàng với tài khoản được phân quyền Báo cáo -> Bán hàng -> Thời gian, hiển thị:

 • Biểu đồ doanh thu.

 • Chi tiết doanh thu.

 • Danh sách hóa đơn + trả hàng.

 + Xem lịch:

 • Thêm kiểu hiển thị theo Danh sách.
 • Thêm chức năng Tìm kiếm lịch theo:
  • Nhân viên làm dịch vụ.
  • Trạng thái.