Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Thông báo cập nhật

Thông tin cập nhật KiotViet

 • Tích điểm theo hàng hóa trên gian hàng bán lẻ
 • Quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh trên gian hàng bán lẻ
 • Khuyến mại trên ứng dụng Bar-Cafe-Nhà hàng
 • Import hàng combo, hàng sản xuất, chế biến trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

Danh sách cập nhật

Cập nhật ngày 11/10/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Màn hình thu ngân: Di chuột đến phòng bàn hiển thị tooltip: Tổng tiền, số lượng khách, thời gian khách đến

 + Báo cáo: Trong các báo cáo có bộ lọc loại thực đơn và báo cáo trả về gom nhóm theo nhóm hàng thì:

 • Áp dụng cho cả dữ liệu nhóm hàng, tức là hiển thị các nhóm hàng và thống kê trên hàng hóa có loại thực đơn đã chọn trong nhóm hàng đó.
 • Không hiện nhóm hàng mà không có hàng hóa nào có loại thực đơn là giá trị đang chọn trong bộ lọc.

 + Hóa đơn: hiển thị thành phần hàng combo trong biểu tượng chữ i

Cập nhật ngày 02/10/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: app thu ngân mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + Bảng giá theo kênh bán

 + Nhóm hàng: Khi thay đổi vị trí nhóm hàng trên web, thì app sẽ cập nhật đúng thứ tứ như trên web

 + Thiết lập: Có món sẵn trong đơn: Khi tạo mới đơn hàng, các món này sẽ được tự động thêm vào đơn. Thiết lập trên từng tài khoản người dùng.

 + Khuyến mại: 

 • Cảnh báo nếu người dùng tích chọn “Cảnh báo nếu KH đã hưởng khuyến mại này” trong CTKM.
 • Cập nhật logic áp dụng chươn trình khuyến mại trong trường hợp tháng không có thứ x trong tuần đầu tiên hoặc  tuần cuối cùng. 
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App bán hàng mobile Bán lẻ

 + Mẫu in:

 • Thêm token {STT_Hang_Thanh_Phan} để đánh số cho hàng Combo
 • Bổ sung token {Lien_So} vào mẫu in hóa đơn:
  • {Lien_So}: Số thứ tự của liên
  • Giá trị token tăng theo số lượng bản ghi (liên) 

Cập nhật ngày 27/09/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Mẫu in:

 • Token {Chiet_Khau_Hoa_Don_Phan_Tram} không hiển thị những số 0 thừa sau dấu thập phân.
 • Thêm token thành phần combo vào mẫu In chế biến/hủy món.
 • Thêm token {Khach_Hang} tên khách hàng trên mẫu in chế biến/hủy món.
 • Hỗ trợ in ảnh trên mẫu in tem nhãn:
  • Mẫu tem nhãn thử
  • Mẫu tem nhãn 50x30, 45x25

 + Màn hình thu ngân: Mặc định ở chế độ Gộp hàng hóa cùng loại.

 + Hàng hóa: Giá trị thuộc tính gợi ý không hiển thị những thuộc tính đã xóa hoặc nhập sai.

 + Khách hàng: Đảm bảo với khách hàng vừa thêm mới chưa có giao dịch cũng sẽ được tự động gán vào nhóm khách hàng có điều kiện "Số lần mua hàng = 0."

 + Khách hàng - Nhà cung cấp: Thêm lựa chọn "Tháng trước" khi xuất file công nợ.

 + In tạm tính:

 • Sử dụng phím tắt Alt + 1 cho tất cả màn hình chứa nút In tạm tính.
 • Thêm tùy chọn số liên in tạm tính.

 + Bảng giá: Thêm lựa chọn "Kênh bán" trong thiết lập bảng giá.

 + Chuyển hàng: Bổ sung tính năng thêm hàng vào phiếu chuyển theo nhóm.

Cập nhật ngày 23/09/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý mobile Bán lẻ

 + Hiển thị mã Khách hàng dưới tên khách hàng

 + Cập nhật giao diện màn hình cài đặt thông báo

 + Mẫu in: Thêm token {STT_Hang_Thanh_Phan} vào mẫu in hóa đơn, đặt hàng để hiển thị số thứ tự hàng thành phần  

Cập nhật ngày 16/09/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Hóa đơn giao hàng: Địa chỉ lấy hàng của chi nhánh: Cho phép thêm nhiều địa chỉ lấy hàng mới.

 + Đối tác giao hàng: Bổ sung thêm bộ lọc trạng thái giao hàng -> Tab lịch sử giao hàng.

 + Hàng hóa: nếu file import để trống giá trị tồn nhỏ nhất và lớn nhất thì giữ nguyên giá trị hiện tại.

 + Khách hàng - Nhà cung cấp: Thêm lựa chọn "Tháng trước" khi xuất file công nợ.

 + Báo cáo đặt hàng -> Hàng hóa -> Xuất tất cả: Bổ sung thêm cột Nhóm hàng ở vị trí đầu tiên, hiển thị thông tin nhóm hàng của sản phẩm đó.

 + Mẫu in: 

 • Thêm token in {Ten_Hang_Hoa_Don_Gian} trong mẫu in đặt hàng nhập.
 • Thêm token {Ten_Bang_Gia} để hiển thị tên bảng giá áp dụng trong giao dịch.

 + Quản lý hóa đơn: Giá trị Đơn giá phải hiển thị bằng giá trị Giá bán khi Đơn giá nhỏ hơn Giá bán.

 + Thứ tự hàng hóa khi in ở màn hình Bán hàng và trong quản lý Giao dịch là đồng nhất.

 + Quản lý voucher: Thêm tùy chọn hiển thị số bản ghi trong danh sách voucher.

Cập nhật ngày 14/09/2019

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App mobile Bán lẻ

 + App Bán hàng:

 • Bổ sung tính năng bán hàng nhiều dòng cho một hàng hóa.
 • Hỗ trợ tích hợp các dịch vụ của giao hàng tiết kiệm.
 • App iOS: Tìm kiếm khách hàng theo công ty

 + App Quản lý: 

 • Hỗ trợ gửi thông báo khi thay đổi trạng thái giao hàng với những hóa đơn được giao bởi hãng vận chuyển.
 • Tổng quan: Lưu và hiển thị doanh thu theo thời gian người dùng đã lựa chọn trước đó.
 • Nhập hàng: Khi thêm mới hàng hóa ở màn hình Nhập hàng có thêm hình ảnh đi kèm.
  • Hàng hóa: Khi chọn "Không in giá" hoặc khi không có quyền Thiết lập giá -> Xem DS thì ẩn lựa chọn "Giá kèm VND"
  • App iOS: Khi mở phiếu Nhập hàng, nhấp vào hàng imei sẽ hiển thị thông tin imei của hàng hóa tương tự khi xem danh sách IMEI trên hóa đơn.

   + Đặt hàng: Bổ sung trạng thái “Đã xác nhận” trong phiếu đặt hàng.

   + Mẫu in: 

  • Khi người dùng không tích chọn giao hàng, token {Trong_Luong_Giao_Hang} trong các mẫu in hóa đơn bán hàng, đặt hàng hiển thị thông tin trọng lượng hàng hóa = tổng trọng lượng các hàng hóa trong đơn hàng. Trọng lượng hàng hóa được lấy tại Danh mục hàng hóa.
  • Thêm token {Gioi_Tinh_Khach_Hang} trên mẫu in hóa đơn.
  • Thêm token {STT_Hang_Thanh_Phan} trên hóa đơn, đặt hàng để hiển thị số thứ tự hàng thành phần.
  • Thêm token: {Tong_Thanh_Toan_Goc} cho mẫu in Hóa đơn. Hiển thị tổng tiền khách đã thanh toán trực tiếp trên hóa đơn, bao gồm cả tiền tạm tính từ đơn đặt hàng gốc. Giá trị: Tổng tất cả các phiếu thanh toán tự động gắn với hóa đơn hoặc phiếu đặt hàng gắn với nó (không bao gồm các phần thanh toán được phân bổ).
  • Thêm tocken {Muc_Thu_Khac_%} để hiển thị mức thu khác theo %. Token này chỉ hiển thị thông tin khi đi cùng token {Ten_Loai_Thu_Khac}.

   + Đặt hàng/Hóa đơn/Xử lý đặt hàng/Trả hàng/Đổi trả hàng/ Lập phiếu thu: Cho phép thanh toán phương thức Thẻ/Chuyển khoản mà không phải chọn tài khoản ngân hàng.

  Cập nhật ngày 12/09/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: app mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + App Bán hàng:

  • Có nhắc nhở khi thiết bị đặt sai múi giờ.
  • Trong màn hình Chọn phòng/bàn để chuyển đến, thêm bộ lọc trạng thái của phòng\bàn.
  • Thêm tùy chọn số liên in tạm tính.

   + App Quản lý:

  • Tổng quan: Lưu và hiển thị doanh thu theo thời gian người dùng đã lựa chọn trước đó.
  • Hóa đơn: 
   • Thêm bộ lọc theo phòng/bàn.
   • Cho phép hủy hóa đơn.
  • Báo cáo: Thêm Báo cáo cuối ngày và báo cáo hàng hóa.
  • Mẫu in hóa đơn: Thêm token {Gio_Den_Gio_Phut} để hiển thị giờ, phút khách đến.

  Cập nhật ngày 06/09/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

   + Lịch sử thao tác: Thêm địa chỉ IP thực hiện các thao tác.

   + Hàng hóa: thêm trường vị trí để quản lý vị trí của hàng hóa trong quán để tiện cho việc phục vụ theo phòng bàn cho hợp lý.

  • Các phần ảnh hưởng: Thêm/ Cập nhật hàng hóa - Xem danh sách - Import/ Export - Lịch sử thao tác - Kiểm kho - Thu ngân - Nhập hàng - Trả hàng nhập/ xuất hủy - Chuyển hàng - Mẫu in.

   + Lễ tân: Trên màn hình Lịch đặt bàn theo tuần, bổ sung thiết lập hiển thị số giờ trong mỗi block như sau Vị trí: Đặt bên phải biểu tượng Danh sách các phím tắt.

   + Báo cáo: 

  • Báo cáo cuối ngày: nếu trong bộ lọc có chọn các thông tin: Nhân viên, Người tạo thì sẽ hiển thị thêm giá trị bộ lọc trong tiêu đề báo cáo. (Lưu ý: khi không chọn giá trị tức không có giá trị lọc thì không hiển thị trong tiêu đề báo cáo)
  • Báo cáo hàng hóa: Phân bổ giảm giá hóa đơn/trả hàng lên hàng hóa
  • Trên báo cáo hàng hóa và báo cáo cuối ngày: Thêm bộ lọc theo nhóm phòng bàn để lọc phòng bàn theo khu vực trong Báo cáo
   • Báo cáo Hàng hóa -> Mối quan tâm: Bán hàng, Lợi nhuận.
   • Báo cáo Cuối ngày -> Mối quan tâm: Bán hàng, Hàng hóa, Hủy món, Tổng hợp.

   + Màn hình Thu ngân: Bồi bàn có quyền Hóa đơn -> Tách đơn/Ghép đơn thì được thao tác tách ghép đơn.

   + Mẫu in: 

  • Thêm token hiển thị Tổng tiền hàng ở bảng giá chung trong mẫu in tạm tính và hóa đơn.
  • Thêm token tên công ty trên phiếu chi.

  Cập nhật ngày 05/09/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Hóa đơn giao hàng

  • Thêm thiết lập "Yêu cầu xác nhận chuyển hoàn" (Chỉ áp dụng với Hãng vận chuyển (HVC)). Khi HVC trả về trạng thái "Đã chuyển hoàn" -> Hệ thống KiotViet sẽ ghi nhận vận đơn có trạng thái "Chờ xác nhận hoàn" để người dùng có thể xác nhận thủ công khi nhận hàng chuyển hoàn.
  • Áp dụng HVC và ĐTGH thường: Khi vận đơn chuyển thành "Đã chuyển hoàn" hệ thống sẽ phát sinh phiếu chuyển hoàn tự động được ghi nhận trong màn hình quản lý Trả hàng.

   + Khi thêm mới Hóa đơn, Đặt hàng, Xử lý đặt hàng -> popup Giao hàng: Thêm dropdown list đơn vị đo lường cạnh trường trọng lượng.

   + Sổ quỹ: 

  • Hỗ trợ thực hiện giao dịch nội bộ như: Gửi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng (TKNH), Rút tiền từ TKNH chuyển vào quỹ tiền mặt, Chuyển khoản giữa 2 TKNH, Chuyển quỹ tiền mặt nội bộ giữa các chi nhánh.

  • Chi tiết: Tại đây

   + Khuyến mại: 

  • Thêm hình thức khuyến mại [Hóa đơn và hàng hóa] cho phép lựa chọn kết hợp giữa Tổng tiền hàng và Hàng/nhóm hàng hóa trong điều kiện khuyến mại.
  • Chi tiết: Tại đây

   + Nhập hàng - Trả hàng nhập: Cho phép nhập nhiều lô trên 1 dòng sản phẩm, áp dụng với gian hàng có quản lý theo lô, hạn sử dụng.

   + Báo cáo cuối ngày: nếu trong bộ lọc có chọn các thông tin: Nhân viên, Người tạo thì sẽ hiển thị thêm giá trị bộ lọc trong tiêu đề báo cáo.

   + Hàng hóa - Danh mục: 

  • In serial/imei trên tem mã vạch.
  • Hàng hóa có bảo hành bảo trì có thể import từ file excel.
  • Hàng hóa thuộc tính - ĐVT: Không sinh lại mã tự động nếu như người dùng đã nhập mã hàng.

   + Hiển thị danh sách hóa đơn nợ qua HVC nhưng không chọn Thu hộ.

   + Giao dịch: trong file mẫu nhập hàng, trả hàng nhập, xuất file nhập hàng, xuất file trả nhập hàng.

  • Thêm cột "Thành tiền".
  • Thêm cột "Giá nhập".

   + Mẫu in:

  • Thêm token {Tong_Thanh_Toan_Goc} trong mẫu in hóa đơn.
  • Thêm token {Cong_Ty} trong mẫu in phiếu thu và chi.
  • Hóa đơn, Đặt hàng: Thêm token {Mau_Thu_Khac_%}.
  • Trả hàng nhập: Ẩn token {Don_Gia}.

   + Hiển thị công nợ NCC trên màn hình khi Thêm mới/ Cập nhật phiếu nhập hàng tạm hoặc đặt hàng nhập hoặc trả hàng nhập.

   + Màn hình bán hàng: Cơ chế tìm kiếm gợi ý mã hoặc tên hàng trùng với từ khóa lên trên cùng.

   + Bảo hành: thời gian phiếu bảo hành được lấy theo thời gian tạo hóa đơn.

   + Màn hình bán hàng và Màn hình quản lý: Thêm biểu tượng loading.

   + Hóa đơn - Đặt hàng: Cho phép import thông tin khách hàng.

   + Facebook POS:

  • Bổ sung chiến dịch gửi tin nhắn xác nhận khi đơn hàng chuyển trạng thái giao hàng.
  • Thêm tính năng gửi tin nhắn giao hàng đến Khách hàng.
  • Hiển thị và hỗ trợ gửi video trong tin nhắn khi liên kết fanpage facebook.

   

  Cập nhật ngày 31/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile iOS Bán lẻ

   + App quản lý:

  • Mẫu in: Thêm token {Cong_Ty} cho các mẫu in phiếu thu, phiếu chi với nhà cung cấp và khách hàng.
  • Sổ quỹ: Thêm tính năng xác minh và cảnh báo khi số điện thoại người nộp/nhận bị trùng trong hệ thống.
  • In tem mã vạch hàng hóa: bổ sung thêm lựa chọn "Không in giá" / "Do not print price" 
   • Người không có quyền Thiết lập giá -> Xem DS vẫn in được mã vạch nhưng sẽ không in giá.
   • Khi chọn "Không in giá" hoặc khi không có quyền Thiết lập giá -> Xem DS thì ẩn lựa chọn "Giá kèm VND".

   + App bán hàng:

  • Mode chọn nhiều ở danh sách hàng bán khi bán/đặt hàng sẽ lưu lại theo user và device, đảm bảo: nếu user đã bật thì khi thao tác vào màn hình tìm kiếm hoặc chọn hàng bán thì sẽ mặc định là bật.
  • Trên màn hình tìm kiếm hàng trả trong trả hàng nhanh hoặc xử lý đặt hàng, thêm checkbox "Chọn nhiều" như khi chọn hàng bán.

   

  Cập nhật ngày 30/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Hóa đơn: Xuất file chi tiết hóa đơn điện tử bổ sung thông tin phường xã, quận huyện.

  Cập nhật ngày 29/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + App quản lý:

  • Bổ sung thêm module quản lý Đối tác giao hàng:
   • Xem danh sách, sắp xếp, lọc tìm kiếm Đối tác giao hàng.
   • Xem chi tiết thông tin, lịch sử, phí cần trả của Đối tác giao hàng.
  • Hàng hóa: Cho phép tích/ bỏ tích không bán trực tiếp với các đơn vị quy đổi.
  • Android:
   • Khi upload ảnh hàng hóa hoặc ảnh khách hàng thì tự động resize ảnh xuống < 2MB.
   • Hiển thị mã khách hàng dưới tên khách và hỗ trợ tìm kiếm theo mã khách hàng.

   + App bán hàng android:

  • Bỏ pop-up thông báo trạng thái giao hàng của phiếu đặt hàng.
  • Mẫu in: 
   • Thêm token {Trong_Luong_Giao_Hang}: Hiển thị tổng trọng lượng các hàng hóa trong đơn hàng.
   • Thêm token {Gioi_Tinh_Khach_Hang} để in ra giới tính khách hàng trên hóa đơn (lấy từ quản lý khách hàng).
   • Thêm token {Muc_Thu_Khac_%} để hiển thị mức thu khác theo %. Token này chỉ hiển thị thông tin khi đi cùng token {Ten_Loai_Thu_Khac}.
  • Khách hàng: tìm kiếm theo công ty.
  • Đặt hàng: Thêm trạng thái Đã xác nhận trên đặt hàng.
  • Khi thanh toán Đặt hàng/Hóa đơn/Xử lý đặt hàng/Trả hàng/Đổi trả hàng/ Lập phiếu thu, chọn phương thức thanh toán là Thẻ/Chuyển khoản thì hệ thống cho phép thanh toán mà không bắt buộc phải chọn tài khoản ngân hàng.
  • Cho tắt chọn nhiều khi cần.

  Cập nhật ngày 24/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: app mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + Hàng hóa: cho phép chọn/bỏ chọn "Bán trực tiếp" ở từng đơn vị tính (cả đơn vị tính cơ bản và đơn vị tính quy đổi). Đối với hàng có ĐVT quy đổi: Khi tap [Lưu] sẽ ghi nhận bán trực tiếp với tất cả các hàng hóa có ĐVT tương ứng mà ĐVT đó được bật (ON) "Bán trực tiếp".

   + Mẫu in: thêm thông tin Tổng tiền hàng ở bảng giá chung:

  • Tên token: {Tong_Tien_Hang_Gia_Chung}.
  • Giá trị: Tổng tiền hàng tính theo giá của từng hàng trong bảng giá chung.
  • Phạm vi áp dụng: 
   • In tạm tính.
   • In khi thanh toán.
   • In từ lịch sử đơn hàng.

   + App bán hàng: Thông báo bếp khi in tạm tính.

  • Trong thiết lập gian hàng trên web, thay đổi label thiết lập "Không cho phép in báo giá khi bán hàng" thành "Cho phép in tạm tính/báo giá khi bán hàng".
  • Thêm tùy chỉnh "Thông báo khi in tạm tính trong thiết lập "Cho phép in tạm tính/ báo cáo khi bán hàng" để khi người dùng in tạm tính sẽ tiến hành thông báo bếp và in bếp.
  • Nếu gian hàng thiết lập thông báo khi in tạm tính, khi người dùng kích in tạm tính ở đơn hàng, ứng dụng sẽ tiến hành thông báo bếp và gửi in bếp rồi mới in tạm tính.
  • Thông tin in tạm tính là thông tin sau khi đã báo bếp (không quan tâm trạng thái in bếp nếu có). Nếu thông báo bếp có lỗi thì trả về lỗi cho người dùng và khi đó sẽ không in tạm tính thành công.

  Cập nhật ngày 22/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

   + Khách hàng: Hỗ trợ Xuất file danh sách khách hàng theo dòng mà người dùng đã chọn trước đó.

   + Quản lý người dùng:

  • Tích chọn dòng dữ liệu trên màn hình Danh sách người dùng, hệ thống hiển thị nút [Thao tác], cho phép [Ngừng hoạt động] và [Cho phép hoạt động] nhiều nhân viên.
  • Thêm icon info bên cạnh phân quyền Bồi bàn để chú thích cho người dùng hiểu. Khi người dùng hover qua icon info sẽ hiển thị chú thích về phân quyền.

   + Nhà cung cấp: Cập nhật thông tin của "công ty" trong file xuất, import nhà cung cấp.

   + Hàng hóa: Tại popup hàng hóa, vùng Đơn vị tính: thêm checkbox cho chọn có/không bán trực tiếp cho từng hàng đơn vị tính.

   + Kiểm kho: Người dùng không được phân quyền Kiểm kho -> Xem tồn kho thì khi in phiếu tạm, ẩn cột "Tồn kho", "SL lệch” và “Giá trị lệch”, không hiện dòng “Tổng lệch tăng”, “Tổng lệch giảm”, “Tổng chênh lệch”.

  Cập nhật ngày 20/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ.

   + Mẫu in: thêm token hiển thị tên công ty trong mẫu in phiếu bảo hành.

  Cập nhật ngày 17/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: app mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + Bổ sung tính năng cập nhật thời gian sử dụng làm tròn lên theo block n giờ.

   + App quản lý

  • Khách hàng: ngoài hiển thị tổng bán và nợ hiện tại, có thể hiển thị thêm phần Điểm hiện tại để xem đồng loạt.
  • Có giao diện app quản lý trên ipad. 

  Cập nhật ngày 15/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ.

   + Màn hình bán hàng: nâng cấp giao diện màn hình

  • Thay đổi biểu tượng xóa hàng hóa.
  • Tùy chọn hiển thị:
   • Thêm tính năng bật Ảnh hàng hóa.
   • Đưa tính năng Sắp xếp thứ tự hàng hóa vào trong Tùy chọn hiển thị.
  • Thêm chế độ hình ảnh để hiển thị nhiều hình ảnh hàng hóa hơn khi chọn góc dưới bên trái màn hình.

   + Hàng hóa: Tại popup hàng hóa, vùng Đơn vị tính: thêm checkbox cho chọn có/không bán trực tiếp cho từng hàng đơn vị tính.

   + Chương trình khuyến mại: phạm vi áp dụng khách hàng của voucher không cần phải giống phạm vi áp dụng của chương trình khuyến mại.

  Cập nhật ngày 14/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

   + Mẫu in: Cho phép thiết lập mẫu in bar - bếp trên web. Khi in bar- bếp thực hiện in theo thông tin đã thiết lập trên web.

   + KV Printer:

  • Bỏ nút "Tùy chỉnh mẫu in"

  • Thiết lập mở rộng: bỏ lựa chọn "Cỡ chữ"
  • Đồng bộ mẫu in về KV Printer. Khi có lệnh in:
   • Nếu thiết lập là Mẫu 1 (IN CHẾ BIẾN, HỦY MÓN) - Khổ 80mm thì lấy mẫu in Chế biến - K80 để in lệnh chế biến và mẫu in Hủy món - K80 để in lệnh hủy món.
   • Nếu thiết lập là Mẫu 1 (IN CHẾ BIẾN, HỦY MÓN) - Khổ 58mm thì lấy mẫu in Chế biến - K58 để in lệnh chế biến và mẫu in Hủy món - K58 để in lệnh hủy món.
   • Nếu thiết lập là Mẫu tem nhãn (đồ uống, trà sữa ...) - 1 hàng - Khổ 40x25mm thì lấy mẫu in Tem nhãn - K40x25 để in.
   • Nếu thiết lập là Mẫu tem nhãn (đồ uống, trà sữa ...) - 1 hàng - Khổ 50x30mm thì lấy mẫu in Tem nhãn - K50x30 để in.

   + Bổ sung thiết lập block tính giờ theo "Giờ"

   + Thiết lập cửa hàng: Chỉnh sửa tùy chỉnh “Cho phép in tạm tính/ báo giá khi bán hàng” trong chi tiết tính năng thêm tùy chỉnh "Thông báo khi in tạm tính" để khi người dùng in tạm tính sẽ tiến hành thông báo bếp và in bếp.

   + Lịch sử thao tác: Ghi nhận thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc khi thực hiện :

  • Thông báo, in tạm tính, thanh toán, hủy, kiểm đồ, trả món, tách ghép đơn, gộp bàn, yêu cầu thanh toán.
  • Khi tạo/cập nhật đơn hàng của hàng dịch vụ tính giờ:
   • Tạo đơn hàng: {Mã đơn hàng}, Thời gian: {Thời gian tạo đơn hàng}, Bao gồm: - {Mã sản phẩm}: Số lượng x Giá tiền, Giờ bắt đầu: {giờ bắt đầu}, Giờ kết thúc: {giờ kết thúc}.
   • Cập nhật thông tin đơn hàng: {Mã đơn hàng}, Thời gian: {Thời gian tạo đơn hàng}, Bao gồm: - {Mã sản phẩm}: Số lượng x Giá tiền, Giờ bắt đầu: {giờ bắt đầu A} -> {giờ bắt đầu B}, Giờ kết thúc: {giờ kết thúc A} -> {giờ kết thúc B}

   + Báo cáo: khi xuất file excel xuất nhập tồn có thêm cột nhóm hàng.

   + Màn hình thu ngân: Thay phím tắt cho chế độ in tự động thành tổ hợp phím Ctrl + Alt, cập nhật vào bảng phím tắt.

   + Khách hàng: Xuất file công nợ khách hàng kèm ghi chú phương thức thanh toán thanh toán (thẻ) thanh toán(chuyển khoản). Khi không chọn ghi chú khi xuất file vẫn hiển thị cả ghi chú của phương thức thanh toán. Chọn ghi chú trong xuất file để hiển thị ghi chú theo hàng hóa.

   + Tổng quan: Kích vào ảnh Giới thiệu ngay hiển thị pop up gồm:

  • Thông tin Tên gian hàng: mặc định lấy theo tên gian hang đăng nhập.
  • Tên người giới thiệu.
  • Số điện thoại người được giới thiệu.
  • Nhập mã capcha (hết hạn trong 5 phút).

   + Hàng hóa: mặc định lưu hình ảnh đầu tiên làm hình ảnh chung của các hàng hoá cùng loại.

   + Xuất hủy: Thêm chức năng import file ở màn hình xuất hủy.

   + Nhập hàng: Hiển thị công nợ nhà cung cấp trên màn hình.

   + Sổ quỹ: Khi thêm mới/cập nhật người nộp/nhận cảnh báo SĐT trùng của người nộp/nhận.

  Cập nhật ngày 13/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + Bảng giá: Khi bảng giá bị xóa mềm (thực hiện trên web)

  • App bán hàng cập nhật như sau:
   • Không đồng bộ các bảng giá đã bị xóa mềm xuống client
   • Khi bán hàng/đặt hàng: không hiện các bảng giá bị xóa mềm.
   • Khi xử lý Đặt hàng, nếu bảng giá đã bị xóa mềm thì không hiển thị tên các bảng giá đã bị xóa và mặc định chọn về bảng giá chung. Các thông tin về giá sản phẩm trong đơn hàng vẫn được giữ nguyên.
   • Tại các giao dịch Hóa đơn, Đặt hàng, Trả hàng và Đổi trả hàng thì xử lý đồng bộ OFFLINE các giao dịch khi bảng giá bị xóa mềm.
  •  App quản lý:
   • Bộ lọc bảng giá của Hóa đơn: không hiển thị các bảng giá bị xóa mêm ở dưới các bảng giá còn hoạt động.
   • Chi tiết Hóa đơn/đặt hàng: Các bảng giá bị xóa mềm sẽ có thêm hậu tố {DELn}.

   + App bán hàng:

  • Nút chọn nhiều ở danh sách hàng bán khi bán/đặt hàng sẽ lưu lại theo tài khoản và thiết bị, đảm bảo: nếu tài khoản đã bật thì khi thao tác vào màn hình tìm kiếm hoặc chọn hàng bán thì sẽ mặc định là bật. 

  • Thêm lịch sử đăng xuất của người dùng.

  • Chọn nhiều:
   • Trạng thái tích và không tích của lực chọn "Chọn nhiều" áp dụng cho toàn app (bán hàng/ đặt hàng, xử lý đặt hàng, trả hàng).
   • Khi vào màn hình Chọn hóa đơn để trả hàng, việc load hóa đơn không cản trở việc tap vào [Trả nhanh] để người dùng thực hiện trả nhanh luôn mà không cần chờ đến khi load xong màn hình danh sách hóa đơn.

   + App quản lý:

  • Thêm tính năng gửi thông báo cho người dùng khi nhân viên vào cập nhật hàng hóa -> thay đổi tồn kho.
  • Sổ quỹ: Thêm tính năng xác minh và cảnh báo khi số điện thoại người nộp/nhận bị trùng trong hệ thống.

  Cập nhật ngày 12/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ.

   + Nhà cung cấp: Thêm thông tin Công ty vào file xuất Nhà cung cấp.

   + Khách hàng:

  • Hiển thị chi tiết thông tin khách hàng, phần ảnh được thiết kế rộng ra tương đương như trên màn hình hàng hóa chi tiết.
  • Cho phép phần chiết khẩu giảm giá tổng hóa đơn trong xuất file công nợ Khách hàng thể hiện theo phần trăm. Giá trị % hiển thị theo định dạng bỏ các chữ số 0 ở cuối cùng sau dấu thập phân.

   + Thiết lập tính năng: Khi bật - tắt tính năng cần không bị giật.

   + Nhập hàng: hàng hóa lô, hạn sử dụng: trỏ chuột vào ô Lô, Hạn sử dụng khi tìm kiếm, thêm mới hàng hóa. Trong pop up lô, hạn sử dụng:

  • Ấn Enter tương đương với kích Xong.
  • Ấn Esc tương đương với kích Bỏ qua.
  • Năm: Nhập 2 chữ số sẽ tự động thêm "20" ở đầu khi mất trỏ chuột

   + Mẫu in: Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Đổi trả hàng với Token {Ma_Vach}, {Ma_Vach_Khach_Hang} {Ma_Vach_Khong_Ma_Hoa_Don}, {Ma_Van_Don_Ma_Vach}. Nếu 1 trong các token liên quan tới mã vạch phía trên xuất hiện trong giao dịch bán hàng nào thì hệ thống đều hỗ trợ việc thay đổi vị trí trái, phải mã vạch.

   + Báo cáo: Hỗ trợ lọc theo từng nhân viên, nhà cung cấp khi xem báo cáo hàng hóa.

   + Đặt hàng: Thêm trạng thái Đã xác nhận ở từng đơn dạng combobox và ở filter. Sau khi chuyển trạng thái kích [lưu] để được cập nhật. Chức năng và phân quyền giống với đơn có trạng thái phiếu tạm.

   + Trả hàng: Hỗ trợ tìm kiếm mã vận đơn trên màn hình bán hàng và quản lý trả hàng

   + Giao hàng: Hỗ trợ người dùng có thể nhập nhiều email để gửi đối soát tới toàn bộ email trong danh sách.

   + Hóa đơn: Thêm bộ lọc thời gian khi thực hiện thanh toán với ĐTGH - thời gian tạo phiếu thanh toán thu, chi không được phép vượt quá thời gian tạo hóa đơn.

   + Facebook: Bổ sung thao tác chọn đồng loạt: Chọn tất cả, Bỏ chọn tất cả, Đánh dấu tất cả là đã đọc, chưa đọc.

  Cập nhật ngày 09/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

   + Tổng quan: Thêm tiện ích để nhập thông tin khách hàng được giới thiệu gửi lên hệ thống KiotViet.

  Cập nhật ngày 08/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ.

   + Bảng giá: Cho phép xóa mềm bảng giá đã có giao dịch liên quan.

   + Facebook: 

  • Cho phép lọc nhanh các cuộc hội thoại gắn với khách hàng (Facebook) đang chat.

  • Gợi ý tin nhắn mẫu khi chat.
  • Thêm được hình ảnh vào tin nhắn mẫu.

  • Cho phép người dùng xóa kết nối trên fanpage dù không đăng nhập facebook hoặc đăng nhập face không có quyền trên page.

   + Khuyến mại: Khi bật Khuyến mại tự động bật "Áp dụng tự động khuyến mại cho hóa động".

   + Bảo hành: 

  • Đề xuất cho phép in riêng phiếu bảo hành.

  • Đề xuất thêm ghi chú hàng hóa vào phiếu bảo hành.

   + Yêu cầu sửa chữa: Hỗ trợ tìm kiếm theo ghi chú ở mục yêu cầu sửa chữa.

   + Màn hình bán hàng: mặc định ở chế độ Gộp hàng hóa cùng loại.

  Cập nhật ngày 05/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

  + Trả hàng: Không gợi ý hàng hóa hóa được thiết lập "Không được bán trực tiếp"

  + Lịch sử thao tác:

  • Ghi nhận lịch sử thao tác cho việc xóa tài khoản ngân hàng trong sổ quỹ.
  • Thêm địa chỉ IP trong lịch sử thao tác.

  + Báo cáo:

  • Thêm bộ lọc nhân viên trên báo cáo theo kênh bán hàng và bộ lọc kênh bán hàng trên báo cáo nhân viên.
  • Báo cáo Bán hàng -> mối quan tâm Lợi nhuận, thêm bộ lọc Kênh bán.

  + Nhân viên: Thêm chức năng ngừng hoạt động và cho phép hoạt động nhiều nhân viên.

  + Quản lý mẫu in -> Trả hàng nhập thêm token {Ma_Nhap_Hang}. In ra mã nhập hàng gắn với phiếu trả hàng nhập. Nếu phiếu nhập hàng không gắn với phiếu trả hàng nhập nào thì hiện trống.

  + Chuyển hàng: Thêm hàng hóa vào phiếu chuyển có thể thêm được nguyên nhóm hàng như nhập hàng, kiểm hàng.

  + Khuyến mại: Bổ sung thông tin chi nhánh, chức năng Xuất file trong Lịch sử khuyến mại – Hóa đơn.

  + Facebook:

  • Ghi nhận bảo hành khi tạo đặt hàng, hóa đơn.
  • Thông báo tin nhắn, bình luận:
   • Thông báo về 2 shop nếu 1 page kết nối với 2 shop. 
   • 30s thông báo 1 lần (mỗi hội thoại) khi người dùng không đang mở tab Bán hàng hoặc Quản lý.
  • Hỗ trợ copy dán hình ảnh vào khung chat để gửi trực tiếp.
  • Bổ sung tính năng like comment.
  • Sau khi sắp xếp: bỏ tự động scroll đến hội thoại đang được chọn.

  + Xuất hủy: Thêm chức năng import file ở màn hình xuất hủy.

  + Nhập hàng + Trả hàng: Thêm tính năng in phiếu nhập và trả hàng hàng loạt tương tự như in hàng loạt hóa đơn.

  + Nhập hàng: Thêm ghi chú trên từng dòng khi thêm dòng mới trong giao dịch nhập hàng.

  + Trả hàng nhanh: Bổ sung tính năng cảnh báo khi trả hàng ngừng kinh doanh.

  +  Xác minh Số điện thoại người nộp, nhận tiền trong hệ thống:  kiểm tra số điện thoại bị trùng nhau khi thêm mới hoặc cập nhật người nộp nhận.

  + Màn hình Quản lý: Hỗ trợ hiển thị đầy đủ tên chi nhánh, field chi nhánh tự động tăng giảm dựa theo độ dài của tên chi nhánh.

  + Trạng thái giao hàng: Khi kích thao tác lọc theo trạng thái giao hàng bổ sung thêm hiệu ứng tương tự như khi trong Danh mục hàng hóa -> Chọn nhóm hàng.

  Tìm kiếm khách hàng theo công ty.

  Cập nhật ngày 01/08/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

   + Màn hình Thu ngân:

  • Thêm phím tắt Alt để Bật/Tắt chế độ in tự động.
  • Có nhắc nhở khi máy tính đặt sai múi giờ.
  • Có popup cảnh báo cho người dùng khi sử dụng thu ngân ở ẩn danh và không hỗ trợ bán hàng offline ở ẩn danh.

  • Thêm tiện ích có thể kích vào phần tên topping để tăng số lượng của hàng topping.
  • Tùy chọn hiển thị: thêm thông tin: Hiển thị danh sách phòng bàn sau thanh toán -> Cho phép thiết lập thanh toán xong mở tab phòng bàn / Thực đơn.
  • Gộp đơn khi gộp bàn: Khi gộp bàn mà danh sách bàn phụ đã có đơn, hệ thống hiển thị pop-up thông báo: "Bàn {tên bàn phụ có đơn, cách nhau bằng dấu (,) nếu có nhiều bàn phụ} đang có đơn hàng, bạn có muốn ghép hết vào đơn {mã đơn hàng trên bàn chính} của bàn {tên bàn chính} không?"
   • Kích [Đồng ý] thì ghép tất cả các đơn của bàn phụ vào đơn bàn chính.
   • Kích [Bỏ qua] thì giữ nguyên đơn của bàn phụ và chỉ hiển thị đơn của bàn phụ khi thanh toán xong đơn của bàn chính được gộp.

   + Khuyến mại:

  • Thêm Checkbox [Cảnh báo nếu khách hàng đã được hưởng khuyến mại này].
  • Nếu Người dùng chọn [Theo thứ] = “x” của “Tuần đầu tiên” trong tháng mà tháng đó không có thứ x ở tuần đầu tiên thì chương trình khuyến mại sẽ được áp dụng vào thứ x ở tuần tiếp theo trong tháng. Tức là, nếu thiết lập là thứ x tuần đầu tiên thì sẽ được áp dụng vào thứ x đầu tiên trong tháng.
  • Nếu Người dùng chọn [Theo thứ] = “x” của “Tuần cuối cùng” trong tháng mà tháng đó không có thứ x ở tuần cuối cùng thì chương trình khuyến mại sẽ được áp dụng vào thứ x ở tuần liền trước tuần cuối cùng trong tháng. Tức là, nếu thiết lập là thứ x tuần cuối cùng thì sẽ được áp dụng vào thứ x cuối cùng trong tháng.

   + Xuất file công nợ: Hiển thị thông tin ghi chú hàng hóa và phương thức thanh toán:

  • Tại thông tin "Thanh toán" bổ sung thông tin về phương thức thanh toán trong dấu ngoặc ():
   • Thẻ. Ví dụ: Thanh toán (Thẻ).
   • Chuyển khoản.
   • Tiền mặt: Không hiển thị (lý do nhiều gian hàng chỉ dùng tiền mặt thêm thông tin này sẽ rất rối)
  • Nếu người dùng thiết lập Ghi chú khi xuất file thì hiển thị thêm thông tin Ghi chú hàng hóa dưới Tên hàng hóa (chữ in nghiêng)

   + Khách hàng: Phân quyền cho người dùng: nếu có quyền Xem DS hóa đơn -> mới được xem thông tin tổng bán trừ trả của khách hàng. Ngược lại, sẽ ẩn thông tin tổng bán trừ trả của khách hàng.

   + Bếp: Mọi tài khoản có quyền vào màn hình bếp đều có thể thiết lập bật tắt hiển thị thành phần của hàng combo.

   + Thêm link tải UltraViewer và tải AnyDesk.

   + App Quản lý: In phiếu chuyển hàng, phiếu kiểm kho.

  Cập nhật ngày 31/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Hóa đơn:

  • Cho phép thay đổi thông tin hóa đơn đặc biệt với Hãng vận chuyển:
   • Cho phép cập nhật thông tin hóa đơn (trừ hóa đơn ở trạng thái Đã hủy hoặc Không giao được )
   • Với hóa đơn của Hãng vận chuyển khi thay đổi thông tin hóa đơn làm giá trị COD thay đổi: khách hàng gọi lên hãng yêu cầu đổi COD => Nếu hãng cho phép đổi => cập nhật thông tin hóa đơn thành công. Nếu hãng không cho phép đổi => không cập nhật được hóa đơn và có hiển thị cảnh báo.
  • Các hóa đơn không được phép cập nhật:
   • Hóa đơn từ giao dịch Đổi trả hàng
   • Hóa đơn đã thanh toán bằng điểm hoặc voucher.
   • Hóa đơn đã gắn với phiếu trả hàng.
   • Hóa đơn có thời gian hóa đơn <= thời gian khóa sổ của chi nhánh tạo hóa đơn.

   + Shopee: Cho phép 1 chi nhánh có thể tích hợp tối đa 5 gian hàng Shopee.

  Cập nhật ngày 25/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: app Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

   + Hiển thị thêm thông tin số lượng Khách hàng và tổng giá trị đơn hàng khi đưa chuột đến phòng bàn.

   + Mẫu in: token giờ đến trên mẫu in chỉ hiển thị giờ và phút.

  Cập nhật ngày 23/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Sổ quỹ: Cho phép tùy chọn phân bổ vào hóa đơn nợ hay không.

   + Hóa đơn đồng bộ: Không đồng bộ tự động: - Giao dịch mobile - Đồng bộ giao dịch offline.

   + Màn hình bán hàng: Cho phép tùy chọn phân bổ vào hóa đơn nợ hoặc phiếu trả hàng nợ hay không.

   + Mẫu in:

  • Thêm token ảnh hàng hóa trong mẫu in đặt hàng nhập.

  • Thêm token giới tính trong mẫu in hóa đơn bán hàng.

  • Cho phép in Tổng trọng lượng Hóa đơn trong mẫu in hóa đơn/ đặt hàng và mẫu in phiếu giao hàng.

   + Thiết lập giá: 

  • Phần import có ô blank.
  • Bỏ thông báo xác nhận khi cập nhật công thức cho bảng giá căn cứ ở phần sản phẩm.
  • Thêm toolip công thức cho bảng giá.
  • Hiển thị số lượng sản phẩm có thể cập nhật tương ứng với bảng giá căn cứ đang chọn ở phần "Áp dụng công thức cho xx sản phẩm trong bảng giá?"

   + Lịch sử thao tác: Thêm tính năng lịch sử đăng xuất (logout) của người dùng.

   + Khách hàng: Xuất file khách hàng theo dòng được chọn.

   + Hàng hóa -> Thẻ kho:

  • Nếu người dùng không có quyền Khách hàng -> Xem danh sách thì ẩn thông tin Khách hàng.
  • Nếu người dùng không có quyền Nhà cung cấp -> Xem danh sách thì ẩn thông tin Nhà cung cấp.
  • Nếu người dùng không có quyền xem giao dịch của nhân viên khác thì sẽ phải ẩn thông tin Đối tác ứng với giao dịch của nhân viên khác. Chỉ xem được nếu như tài khoản là người tạo hoặc là người bán (người nhập, người đặt, người trả).

  Cập nhật ngày 22/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App bán hàng iOS mobile Bán lẻ

   + Xem thực thu của báo cáo ngày trên app có thêm chi tiết từng phương thức thanh toán.

   + Cập nhật ẩn hiện màn hình Chọn lô:

  • Nếu gian hàng Tắt thiết lập cho phép đặt hàng hoặc người dùng không có quyền Đặt hàng -> Thêm mới -> ẩn link "Bỏ qua nếu bạn đang tạo đơn đặt hàng" trên màn hình Chọn lô.
  • Nếu người dùng không có quyền Hóa đơn -> Thêm mới -> khi tap chọn hàng thì thêm hàng vào đơn với SL = 1, không mở màn hình Chọn lô. Trên màn hình Cập nhật hàng hóa khi đặt hàng hoặc xử lý đặt hàng, ẩn link "Chọn lô".

  Cập nhật ngày 16/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  - Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Facebook:

  • Thêm biểu tượng bật tắt âm thanh thông báo khi có tin nhắn hay bình luận mới trên kết nối fanpage.
  • Trên đầu danh sách các cuộc hội thoại tin nhắn và bình luận, bổ sung thêm sắp xếp cuộc hội thoại.
  • Bổ sung thêm hiệu ứng hình động cho hộp quà khi danh sách chương trình khuyến mại thay đổi.

   + Giao dịch: khi sao chép các giao dịch ở màn hình quản lý sẽ mở ra tab mới.

  Cập nhật ngày 15/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + App Quản lý iOS:

  • Thêm máy in A4, A5 (hỗ trợ AirPrint) trên app quản lý.
  • Khách hàng: Xem ảnh khách hàng toàn màn hình, cho phép download ảnh.
  • Thêm icon quét mã vạch cho mã của hàng hóa quy đổi.

   + Mẫu in hóa đơn/ đặt hàng thêm token {Muc_Thu_Khac_Gach_Cheo}.

   

  Cập nhật ngày 11/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

  + Báo cáo cuối ngày: Bổ sung mối quan tâm Hủy món: Cho phép chủ cửa hàng xem danh sách đơn hàng và món bị hủy sau khi báo bếp. 

  + Hàng combo:

  • Màn hình Thu ngân: Tùy chọn hiển thị -> bật hiển thị hàng thành phần combo - Hàng combo được hiển thị trên đơn.
  • Trên màn hình Bếp hiển thị thành phần của hàng Combo.
  • Màn hình Quản lý -> Quản lý hóa đơn -> thực hiện in thành phần của hàng Combo.
  • Tách được máy in khi in hàng combo.
  • Chi tiết: Tại đây

   + Hàng hóa: 

  • Ảnh trên danh mục hàng hóa có kích thước to hơn khi di chuột vào ảnh.
  • Mã hàng đơn vị quy đổi tự động lũy tiến theo cú pháp mã hàng đơn vị cơ bản.

   + Chuyển hàng: Thêm cột Thành tiền ở phiếu chuyển hàng.

   + Nhà cung cấp: thêm tính năng Xuất file công nợ.

   + Báo cáo: Báo cáo xuất nhập tồn - Xuất nhập tồn chi tiết: hiển thị hàng hóa xóa mềm trước thời điểm cuối lọc báo cáo

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App iOS bán hàng mobile Bán lẻ

   + Hỗ trợ nhân viên bán hàng với hàng hóa có lô và hạn sử dụng

  Cập nhật ngày 04/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

  Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Quản lý Khuyến mại:

  • Thêm danh sách hàng hóa bằng cách copy/ paste danh sách các mã hàng hóa từ file excel hoặc word. Các mã hàng hóa phải cách nhau bởi dấu 'Enter' hoặc ‘dấy phẩy’.
  • Mở rộng view cho trường Hàng/Nhóm hàng mua (hoặc tặng - giảm giá).

   + Giao dịch: Thêm bộ lọc tìm kiểm hàng hoá trong chi tiết phiếu nhập hàng, kiểm kho, chuyển hàng.

   + Bán hàng: Chi tiết hóa đơn: Đăng nhập tại chi nhánh có quyền Thanh toán ĐTGH không hiển thị nút Thanh toán ở chi nhánh không có quyền.

   + Chi nhánh: Thêm số điện thoại cho chi nhánh ngành Nhà thuốc.

   + Đặt hàng: Người dùng có thể cập nhật ghi cho cho Phiếu đặt hàng ở trạng thái "Hoàn thành" nếu có quyền.

   + Khách hàng: Hỗ trợ tìm kiếm theo nhóm khách hàng.

   + Quản lý khách hàng/ nhà cung cấp theo chi nhánh: Khi tắt tính năng quản lý khách hàng/ nhà cung cấp theo chi nhánh, hệ thống sẽ duyệt và so sánh số điện thoại sau bỏ dấu cách và dấu - ở đầu/giữa/cuối xâu sẽ được coi là trùng. Khi người dùng cập nhật các số điện thoại này hết trùng nhau mới tắt được tính năng.

   + Yêu cầu sửa chữa: hiển thị thêm cột khách hàng trong tab hàng hóa.

   + Hóa đơn:

  • Bổ sung thêm (i) bên cạnh trạng thái giao hàng : - chờ lấy lại - chờ giao lại - chờ chuyển hoàn - chờ chuyển hoàn lại.
  • Thêm trường ghi chú trạng thái giao hàng và cột này được nhận dữ liệu từ ship trả về qua API - xuất file bổ sung thêm cột này - lịch sử thao tác có bản ghi chứa thông tin liên quan đến trường này.

   + Kiểm kho: Thêm chức năng xuất file chi tiết phiếu kiểm kho.

   + Facebook: 

  • Mỗi tin nhắn trả lời sẽ lưu trữ và hiển thị tên người dùng trên KiotViet và tài khoản trên Facebook.

  • Nếu nội dung chat có URL sẽ hiển thị ảnh thumb và title URL

   + Đổi định dang cột thứ 4 trong file .txt từ dạng 00.00 thành 00

  Cập nhật ngày 02/07/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

   + Nâng cấp quản lý Tài khoản Ngân hàng: Hiển thị tên chính thống của các ngân hàng cho người dùng lựa chọn.

   + App Quản lý

  • Bổ sung các báo cáo
   • Cuối ngày: Bán hàng, thu chi, hàng hóa.
   • Hàng hóa: Doanh thu, Lợi nhuận, Giá trị kho.
  •  Hỗ trợ tính năng in tem mã vạch qua app điện thoại.
  • Cho phép in phiếu thu, chi
  •  Hàng hóa: 
   • Khi thêm mới hàng hóa trong app quản lý -> Hàng hóa, Định mức tồn (Tồn ít nhất, Tồn nhiều nhất) sẽ được ghi nhận tất cả các chi nhánh.
   • Khi cập nhật hàng hóa, thay đổi Định mức tồn, thì thay đổi đó chỉ áp dụng cho chi nhánh đang thao tác.

   + App Bán hàng

  • Hỗ trợ xem giá trị thực thu theo các phương thức thanh toán.
  • Đặt hàng: Cho phép người dùng cập nhật thông tin phiếu xử lý đặt hàng, gồm: Người bán, Thời gian đơn, Ghi chú.

  Cập nhật ngày 27/06/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

  - Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

  + Cải tiến tìm kiếm, cảnh báo trùng số điện thoại cho Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác giao hàng

  + Báo cáo: thêm mới báo cáo kênh bán hàng

  Cập nhật ngày 26/06/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

   Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Thiết lập giá: 

  • Cho phép xem nhiều bảng giá, có thể insert, tính toán giá trị trên nhiều bảng giá cùng lúc (tối đa = 5).
  • Cho phép import, xuất file nhiều bảng giá cùng lúc để khách tiện so sánh, nhập liệu.
  • Cho phép lưu công thức tính bảng giá và cập nhật tự động các bảng giá liên quan.
  • Chi tiết: Tại đây

   + Khuyến mại:

  • Thêm thiết lập mua hàng gì tặng/ giảm giá chính hàng đó.
  • Hỗ trợ việc áp dụng tự động CTKM. 
  • Thay đổi nguyên tắc reset hộp quà khuyến mại.
  • Quản lý khuyến mại -> Danh sách CTKM: Thêm bộ lọc "Hiệu lực"

   + Facebook:

  • Áp dụng khuyến mại Hóa đơn, Đặt hàng, Nâng cấp khuyến mại.
  • Cho phép gửi tin nhắn từ bình luận khi bình luận đang ở chế độ ẩn.
  • Một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ nhận hàng.
  • Đổi tên trạng thái "Chưa giao hàng" thành "Chờ xử lý".
  • Cho phép khi gửi tin nhắn hoặc bình luận người dùng có thể gửi các biểu tượng cảm xúc.
  • Ghi log thao tác thay đổi trên Màn hình Tùy chỉnh.

   + Nâng cấp quản lý tài khoản ngân hàng:

  • Chuyển đổi trường Tên ngân hàng thành Tài khoản ngân hàng.
  • Cho phép chọn Ngân hàng từ danh sách các Ngân hàng trong hệ thống.
  • Nâng cấp giao diện hiển thị danh sách ngân hàng.

   + Giao dịch:

  • Không tìm kiếm hàng Ngừng kinh doanh tại các giao dịch Xuất hủy, Chuyển hàng, Trả hàng nhập.
  • Trả hàng nhập: trả hàng nhanh hỗ trợ nhiều dòng, có thể thêm tối đa 20 dòng cho một mặt hàng hóa.
  • Kiểm kho: Trường hợp kiểm kho hàng IMEI, nếu số lượng thực tế = tồn kho nhưng danh sách IMEI tồn khác danh sách IMEI thực tế thì sẽ nằm trong tab [Lệch].
  • Hóa đơn: 
   • Đổi tên toàn bộ trạng thái “Chưa giao hàng” sang “Chờ xử lý” trong toàn hệ thống
   • Hệ thống sẽ bổ sung thêm 6 trạng thái mới cho vận đơn gồm : (1)Đang lấy hàng, (2)Chờ lấy lại, (3)Đã lấy hàng, (4)Chờ giao lại, (5)Chờ chuyển hoàn, (6)Chờ chuyển hoàn lại 

   + Tin nhắn Zalo: 

  • Hiển thị thời gian hết hạn và thông báo hết hạn Token API với những shop có tích hợp ZOA.
  • Nếu cửa hàng thiết lập quản lý khách hàng theo chi nhánh, khi đăng ký thành viên trên ZOA sẽ đồng bộ thông tin khách hàng về KiotViet theo chi nhánh được thiết lập.

   + Hàng hóa: Hiển thị thêm cột "Đối tác" trong thẻ kho hàng hóa.

   + Báo cáo: Thêm lựa chọn "Gộp theo nhóm hàng" tại 1 số báo cáo: 

  • Báo cáo NCC -> hàng nhập theo NCC.
  • Báo cáo Nhân viên -> hàng bán theo nhân viên.
  • Báo cáo Kênh bán hàng -> hàng bán theo kênh.

  Cập nhật ngày 21/06/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

   Phạm vi: Web Bán lẻ

   + Hóa đơn: 

  • Đổi tên toàn bộ trạng thái “Chưa giao hàng” sang “Chờ xử lý”
  • Ngoài 6 trạng thái đang có, hệ thống sẽ bổ sung thêm 6 trạng thái mới cho vận đơn gồm :

            (1) Đang lấy hàng

            (2) Chờ lấy lại

            (3) Đã lấy hàng

            (4) Chờ giao lại

            (5) Chờ chuyển hoàn

            (6) Chờ chuyển hoàn lại

   + Màn hình Bán hàng: Sửa tiêu đề "Nhập hàng trả" thành "Chọn hóa đơn trả hàng"

  Cập nhật ngày 18/06/2019

  Cập nhật

  Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

  - Phạm vi: App bán hàng mobile Bán lẻ

    + Thêm token {Vi_Tri_Hang_Hoa}: khi phát sinh giao dịch hoặc in lại trong Lịch sử đơn hàng, mẫu in hóa đơn và đặt hàng hỗ trợ token {Vi_Tri_Hang_Hoa} để in ra vị trí của hàng hóa trong đơn.

    + Phân bổ nợ theo hóa đơn, phiếu trả hàng.

    + Android: Quản lý hàng hóa theo lô-date. Chi tiết: Tại đây

    + iOS: Chỉ cho chọn 1 chương trình khuyến mại Hàng hóa hoặc Hóa đơn khi tắt Áp dụng gộp chương trình khuyến mại.

   Cập nhật ngày 10/06/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

   - Phạm vi: app Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

    + Cho phép nhân viên bồi bàn được ghép đơn.

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

   - Phạm vi: App quản lý mobile Bán lẻ

    + Phân bổ nợ theo hóa đơn, phiếu trả hàng: tự động phân bổ phần tiền thừa khách thanh toán hay tiền trả hàng khách không lấy vào các hóa đơn nợ và phiếu trả nợ trước đó.

    + Bổ sung 2 báo cáo:

   • Cuối ngày: gồm các mối quan tâm: Bán hàng, thu chi, hàng hóa. Chi tiết: Tại đây
   • Hàng hóa: gồm các mối quan tâm: Doanh thu, Lợi nhuận, Giá trị kho. Chi tiết: Tại đây

    + Tính năng quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh.

    + Cải tiến tìm kiếm, cảnh báo trùng số điện thoại cho Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác giao hàng.

    + Hiện thông báo khi hủy hàng loạt hóa đơn.

    + Thêm token in {Vi_Tri_Hang_Hoa} khi in hóa đơn, đặt hàng.

    + Khi thêm mới hàng hóa trong app quản lý -> Hàng hóa, Định mức tồn (Tồn ít nhất, Tồn nhiều nhất) sẽ được ghi nhận tất cả các chi nhánh.

   Cập nhật ngày 06/06/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

   - Phạm vi: Web Bán lẻ

    + Hàng hóa: Nhân viên không có quyền "Giá vốn" sẽ không hiển thị "Giá vốn" khi tạo Hàng hóa cùng loại.

    + Phân bổ công nợ:

   • Phân bổ các phiếu thu, chi của khách hàng cho các giao dịch còn nợ.
   • Chi tiết: Tại đây

    + Chương trình khuyến mại: Quản lý khuyến mại -> Thêm mới/ Cập nhật chương trình khuyến mại: Cho phép thêm tối đa 50 dòng trên 1 điều kiện khuyến mại của hình thức khuyến mại Hàng hóa - Giá bán theo số lượng mua.

    + Khách hàng: File Xuất Danh sách khách hàng bổ sung cột Facebook.

    + Đặt hàng: Bổ sung cơ chế đồng bộ phiếu đặt hàng offline:

   • Hiển thị thêm các giao dịch đặt hàng xử lý offline trong danh sách giao dịch offline.
   • Bổ sung thông báo khi đồng bộ đơn đặt hàng offline nếu có người dùng khác thay đổi đơn đó.

    + Facebook: 

   • Thêm token trong chiến dịch gửi: số điện thoại, địa chỉ khách hàng.
   • Bổ sung icon in: cho phép in hóa đơn, đặt hàng, phiếu giao hàng.

    + Giao hàng: 

   • Hiển thị thêm popup cảnh báo với những đơn hàng > 1triệu nên sử dụng khai giá.
   • Áp dụng trên màn hình Bán hàng và tạo vận đơn khác.

    + Nhập hàng: Bổ sung với người dùng không có quyền giá nhập có thể thêm dòng.

    + Hàng hóa: 

   • Giá trị thuộc tính gắn với hàng hóa đã xóa hoặc nhập sai sẽ không được hiển thị trong danh sách gợi ý.
   • Nếu giá trị thuộc tính đó còn tồn tại ở ít nhất 1 hàng hóa thì vẫn gợi ý như bình thường.

   Cập nhật ngày 29/05/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

   - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

    + App Bán hàng: Tích hợp hãng vận chuyển: Hỗ trợ tích hợp hãng vận chuyển Viettel POST và Giao hàng nhanh:

   • Chọn Đối tác giao hàng là hãng vận chuyển
   • Báo giá/ Tạo vận đơn sang hãng vận chuyển khi tạo hóa đơn
   • Ghi nhận thông tin và báo giá khi đặt hàng
   • Chi tiết: Tại đây

    + App Quản lý: Hỗ trợ hiển thị trên ipad

   Cập nhật ngày 25/05/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

   - Phạm vi: app Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

    + Cải tiến tìm kiếm, cảnh báo trùng số điện thoại cho Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác giao hàng:

   • Phạm vi cập nhật:
    • Khi tạo mới khách hàng, đối tác giao hàng. 
    • Khi tìm kiếm khách hàng, đối tác giao hàng theo số điện thoại: ưu tiên hiển thị kết quả trùng hoàn toàn (trước khi bỏ dấu " " và "-") lên đầu.
   • Cải thiện tính năng cảnh báo trùng SĐT, khi so sánh xâu SĐT:
    • Bỏ các dấu cách đầu và cuối xâu
    • Bỏ các dấu – và dấu cách ở giữa xâu

   => Hai chuỗi sau khi chuẩn hóa ở 2 bước trên nếu trùng nhau hoàn toàn được coi là trùng số điện thoại.

    + Xem báo cáo cuối ngày: hỗ trợ xem giá trị thực thu theo các phương thức thanh toán.

   Cập nhật ngày 23/05/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

   - Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

    + Khách hàng: bổ sung file chi tiết công nợ khách hàng

    + Hóa đơn: thay đổi button [+ Bán hàng] thành [+ Nhận gọi món]

    + Báo cáo: thêm bộ lọc loại thực đơn trên các báo cáo:

   • Báo cáo cuối ngày mối quan tâm hàng hóa.
   • Báo cáo hàng hóa.

    + Quản lý mẫu tin SMS: Bổ sung token {Ten_Cua_Hang}, {Ten_Khach_Hang}

    + Màn hình Bán hàng: Phân biệt chế độ offline và online.

    + Giao dịch: Nhập hàng, Trả hàng nhập, Chuyển hàng, Xuất hủy và Kiểm kho: Khi hủy Phiếu giao dịch ở trạng thái Phiếu tạm thì:

   • Phiếu giao dịch chuyển sang trạng thái Đã hủy.
   • Nếu hủy bỏ các phiếu thanh toán liên quan (nếu có) thì chuyển sang trạng thái Đã hủy tại Sổ quỹ.

   Cập nhật ngày 22/05/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

   - Phạm vi: Web Bán lẻ

    + Hóa đơn: Bổ sung thêm trường Mã đối soát bên dưới trạng thái giao hàng:

   • Với Hãng vận chuyển KiotViet tích hợp:
    • Mã đối soát sẽ hiển thị dữ liệu, không chỉnh sửa được.
    • Khu vực thông tin vận đơn có thêm nút "Yêu cầu hỗ trợ" khi kích sẽ mở bảng chat Hỗ trợ trực tuyến và tự động điền thông tin mã vận đơn
   • Với Đối tác giao hàng thường: mặc định để trống. Với các vận đơn Giao thành công , Đã chuyển hoàn thì không cho phép chỉnh sửa.

    + Đối tác giao hàng: Cho phép thanh toán nhiều hóa đơn ở trên nhiều chi nhánh khác nhau - sau khi thanh toán các phiếu thu/chi gắn với mỗi hóa đơn ghi nhận đúng vào hóa đơn của chi nhánh.

    + Hàng hóa:

   • Mã hàng đơn vị quy đổi tự động lũy tiến theo cú pháp mã hàng đơn vị cơ bản.
   • Khi tạo mới nhiều hàng hóa cùng loại (Hàng hóa, Combo, Dịch vụ, Thuốc), nếu người dùng có upload ít nhất 1 ảnh thì khi nhấn Lưu (hoặc Lưu và Sao chép/Lưu và thêm mới), hệ thống hiển thị pop-up hỏi: "Bạn có muốn lưu ảnh cho tất cả danh sách hàng hóa cùng loại?" (Đồng ý/Bỏ qua)
    • Đồng ý: Tất cả các hàng hóa cùng loại trong danh sách đều được lưu với các ảnh đó và Lưu danh sách hàng hóa.
    • Bỏ qua: Chỉ sản phẩm đầu tiên trong danh sách được lưu với các ảnh đó và Lưu danh sách hàng hóa.

    + Báo cáo: Lọc báo cáo bán hàng - các mối quan tâm theo bảng giá.

    + Xuất hủy: Xuất file chi tiết: Thêm cột Ghi chú hàng hóa/ Note product ở vị trí cuối cùng trong file excel.

    + Nhập hàng - Chuyển hàng: khi In mã vạch: Cho phép lựa chọn đơn vị quy đổi.

    + Nhập hàng - Trả hàng nhập: Tăng số lượng dòng tối đa của 1 hàng hóa lên 50 dòng.

    + Nhà thuốc:

   • Thêm loại hàng combo sản xuất
   • Thêm chức năng import hàng hóa khác thuốc

   Cập nhật ngày 16/05/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

   - Phạm vi: Web Bán lẻ

    + Hàng hóa: Khi import hàng hóa, nếu thay đổi thông tin cột Quản lý lô - hạn sử dụng của các hàng hóa đã có, hệ thống sẽ hiện thông báo và không cho import: "Dòng X: Hệ thống chưa hỗ trợ chuyển đổi từ hàng hóa theo lô và hạn sử dụng sang các loại hàng hóa khác và ngược lại".

    + In mã vạch: Nếu không có quyền Thiết lập giá vẫn có thể in mã vạch ở chế độ Không in giá.

    + Xuất file công nợ khách hàng: Hiển thị thông tin ghi chú hàng hóa và phương thức thanh toán.

   Cập nhật ngày 11/05/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

   - Phạm vi: Bar-cafe-Nhà hàng

    + Web:

   • Thêm quản lý kênh bán hàng.
   • Với hàng dịch vụ tính giờ thêm: [Thêm tùy chọn mới] để thêm dòng dịch vụ

    + App: 

   • Quản lý: 
    • Giao dịch hóa đơn hiển thị thêm thông tin phòng bàn
    • Thêm Báo cáo bán hàng. Chi tiết: Tại đây
   • Bán hàng:
    • Hỗ trợ thêm dòng với hàng dịch vụ tính giờ 

   Cập nhật ngày 10/05/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

   - Phạm vi: Web Bán lẻ

    + Chuyển hàng: không cho phép tìm kiếm hàng ngừng kinh doanh.

    + Mẫu in giao hàng: Bổ sung thêm token in:

   • {Sort_Code}: Mã phân loại bưu kiện của Giao Hàng Nhanh.
   • {Dien_Thoai_Chi_Nhanh}: Điện thoại chi nhánh.

    + Báo cáo: Tạo báo cáo cuối ngày dạng .txt gửi Ban quản lý trung tâm thương mại.

    + Shopee: Thay đổi việc đồng bộ tồn kho hàng hóa lên shopee thành: Giá trị tồn kho sẵn có (giá trị hiển thị trên shopee) = SL tồn - SL đặt tương ứng với chi nhánh đang chọn.

   Cập nhật ngày 05/05/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

   - Phạm vi: Web Bán lẻ

    + Thiết lập tính năng: 

   • Thay đổi lại giao diện trong Thiết lập tính năng.
   • Đảm bảo tất cả các popup cấu hình chi tiết đều phải được Lưu ngay khi người dùng thiết lập xong.
   • Thay đổi cách ghi nhận lịch sử thao tác với các hành động bật/tắt tính năng, thiết lập cấu hình chi tiết.
   • Chi tiết: Tại đây.

    + Báo cáo đặt hàng: Thêm bộ lọc trạng thái.

    + Giao dịch: cho phép tìm kiếm danh sách hàng Ngừng kinh doanh tại giao dịch Chuyển hàng và Trả hàng nhập, Xuất hủy và import danh sách hàng Ngừng kinh doanh tại giao dịch Chuyển hàng và Trả hàng nhập.

    + Sổ quỹ, Báo cáo thu chi: 

   • Tại Sổ quỹ -> bộ lọc Loại thu chi: tách loại "Thu chi khác" thành "Thu nhập khác" và "Chi phí khác".
   • Tại Báo cáo cuối ngày -> mối quan tâm Thu chi: bộ lọc Thu chi thêm giá trị "Thu nhập khác" và "Chi phí khác", ở vị trí đầu tiên của DropdownList.
   • Thêm xử lý khi: thêm mới Loại thu/Loại chi, không cho nhập trùng tên với loại thu/chi cố định gồm: "Thu nhập khác", "Chi phí khác".

    + Facebook: Bổ sung phương thức thanh toán Voucher trên màn hình Facebook.

    + Shopee:

   • Các gian hàng dùng thử: khi thiết lập kết nối với Shopee chỉ được đồng bộ tối đa 100 sản phẩm. Hiển thị thông báo ở Lịch sử thao tác.
   • Cập nhật trạng thái đơn hàng để khớp giữa KiotViet - Shopee: không có trạng thái chưa giao hàng, bắt đầu từ trạng thái Đang giao hàng
   Mới

   Thêm mới tính năng trên gian hàng Bán lẻ

   - Phạm vi: Web Bán lẻ

    + Tích điểm theo hàng hóa: 

   • Hệ thống sẽ cho phép thiết lập Điểm theo từng hàng hóa, nhiều hàng hóa cùng lúc và có thể tùy chỉnh được.
   • Điểm của khách hàng, lịch sử tích điểm, thanh toán bằng điểm vẫn như tích điểm trên hóa đơn hiện tại.
   • Chi tiết: Tại đây.

    + Quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh: 

   • Thêm thiết lập Quản lý nhà cung cấp theo chi nhánh.
   • Thêm Nhà cung cấp theo chi nhánh hiện tại.
   • Tìm kiếm Nhà cung cấp trong các giao dịch hiển thị  theo chi nhánh người dùng đang thao tác. 
   • Cập nhật Nhà cung cấp thì sẽ gợi ý theo chi nhánh được gắn với giao dịch đó.
   • Thanh toán công nợ, tạo phiếu thu, chi của Nhà cung cấp theo chi nhánh thao tác.
   • Báo cáo nhà cung cấp theo chi nhánh.
   • Chi tiết: Tại đây.

   Cập nhật ngày 23/04/2019

   Cập nhật

   Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

   - Phạm vi: App mobile Bán lẻ 

     + App Quản lý:

    • Khi quản lý Khách hàng theo chi nhánh, thông báo sinh nhật khách hàng của chi nhánh nào chỉ hiện thị cho người dùng có quyền xem danh sách khách hàng ở chi nhánh đó.
    • Cho phép thêm địa chỉ nhận hàng trong thông tin Khách hàng.
    • Cập nhật ngành hàng Nhà thuốc:
     • Cho phép Xóa thuốc.
     • Không cho chép cập nhật tên hàng, tên đơn vị cơ bản của hàng hóa là Thuốc.

    + App Bán hàng:

    • Không cho phép thay đổi thời gian giao dịch: tương tự trong Thiết lập cửa hàng được thiết lập trên Web.
    • Khách hàng: Một khách hàng có thể lưu trữ được nhiều địa chỉ nhận hàng - Cho phép chọn nhanh địa chỉ nhận hàng từ danh sách các địa chỉ có sẵn của khách hàng.

    + App iOS:

    • Mẫu in: 
     • Hóa đơn/ Đặt hàng: Thêm Token {Tieu_De_In GD|BaoGia}, {Gio}:{Phut}.
     • Đặt hàng: hiển thị Token {Ma_Don_Hang}.

     + App Quản lý iOS:

    • Hàng hóa: Khi cập nhật hàng hóa có tồn kho âm, sẽ hiển thị thông tin tồn kho null.

    + App Bán hàng iOS:

    • Thêm tùy chọn Bật (ON)/Tắt (OFF): Mặc định khách thanh toán: Cho phép tự động điền số tiền thanh toán hoặc tiền trả khách.
    • Trên màn hình chi tiết đơn trong các giao dịch: hóa đơn (tạo hóa đơn, cập nhật đơn tạm), đặt hàng (cập nhật đặt hàng), người dùng tap [x] sẽ hiện pop-up thông báo, thì cho phép người dùng tap ra vị trí ngoài pop-up để đóng pop-up.
    • Màn hình chọn lại hàng khuyến mãi: khi hàng khuyến mại là hàng Imei và chương trình khuyến mại cho phép chọn hàng từ 1 danh sách hàng khuyến mại thì mở ra danh sách hàng hóa. chỉ mở màn hình chọn Imei khi hàng khuyến mại là hàng Imei và hàng khuyến mại là duy nhất, không chọn từ danh sách.
    • Trả hàng: bổ sung thêm tính năng quét mã vạch hóa đơn khi trả hàng.
    • Xử lý đặt hàng: khi người dùng xử lý đặt hàng, trên màn hình chi tiết phiếu đặt hàng, thêm icon […], người dùng tap vào hiện màn hình thông tin đơn hàng.

    Cập nhật ngày 20/04/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng Khuyến mại trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên Android

    Tính năng khuyến mại trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng bao gồm:

     + Nhận gọi món có khuyến mại.

     + In hóa đơn có khuyến mại.

     + Xem chi tiết hóa đơn có khuyến mại.

    Cập nhật ngày 17/04/2019

    Mới

    Thêm mới tính năng Bảo hành, bảo trì

    - Phạm vi: Web bán lẻ

    + Hỗ trợ quản lý thông tin bảo hành, bảo trì của hàng hóa.

    + Hỗ trợ tạo và quản lý các yêu cầu sửa chữa.

    - Chi tiết: Tại đây.

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Giao hàng:

    • In phiếu giao hàng: 
     • Quản lý mẫu in giao hàng, cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa mẫu in giao hàng - Bổ sung thêm token in cho phiếu giao hàng
     • Cho phép in phiếu giao hàng tại Màn hình Bán hàng
     • Bổ sung Lịch sử thao tác liên quan đến thiết lập mẫu in giao hàng
    •  Thay đổi toàn bộ giao diện với màn hình giao hàng
    •  Khách hàng: Có thể thêm nhiều địa chỉ khách hàng
    •  Cơ chế xử lý đối với vận đơn chờ duyệt, đơn tạo không thành công: với những gian hàng quá hạn mức cho phép khi tạo vận đơn sẽ có mã vận đơn là pending_XXX thay vì để trống mã vận đơn như trước kia

        Chi tiết: Tại đây.

     + Chi nhánh: Thay đổi và thêm validate trường số điện thoại chi nhánh

     + Hàng hóa - Danh mục: 

    • Thêm hint ảnh khi hover chuột vào ảnh đại điện của Hàng hóa trên danh sách
    • Kích vào số lượng KH đặt sẽ mở ra danh sách các phiếu đặt hàng (trạng thái khác Đã hủy) liên quan

     + Sổ quỹ: Thêm link mã phiếu thu, phiếu chi vào các giao dịch liên quan

     + Màn hình bán hàng: Hệ thống cho phép áp dụng CTKM Hàng hóa - Mua hàng tặng điểm cho cả hàng hóa không được tich điểm

     + Facebook POS: Hiển thị trang có nội dung thông báo về app bị gỡ khỏi page của người dùng

     + Nhà cung cấp: Cho phép xuất file chi tiết công nợ

    Cập nhật ngày 13/04/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Quản lý mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên Android

     + Giao dịch hóa đơn: hiển thị thêm thông tin phòng bàn.

    Cập nhật ngày 12/04/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng Khuyến mại trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên iOS

    Tính năng khuyến mại trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng bao gồm:

     + Nhận gọi món có khuyến mại.

     + In hóa đơn có khuyến mại.

     + Xem chi tiết hóa đơn có khuyến mại.

    Cập nhật ngày 11/04/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Hàng hóa: khi thêm mới hàng hóa giới hạn định mức tồn sẽ được cập nhật giống nhau giữa các chi nhánh.

     + Gian hàng nhà thuốc:

    • Hàng hóa
     • Tên viết tắt: Bổ sung tìm kiếm thuốc theo tên viết tắt, bao gồm:
      • Danh mục hàng hóa: khi nhập từ khóa vào ô Theo mã, tên hàng.
      • Giao dịch: Kiểm kho, Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Đổi trả hàng, Đặt hàng nhập, Nhập hàng, Trả hàng nhập, Chuyển hàng, Xuất hủy
       • Quản lý danh sách: khi nhập từ khóa vào ô "Theo mã, tên hàng".
       • Tạo mới các giao dịch.
      • Báo cáo: tất cả báo cáo có bộ lọc Hàng hóa. Thứ tự ưu tiên tìm kiếm theo từ khóa: mã => tên => tên viết tắt
     • Đường dùng: chuyển thành tự động hoàn thành.
    • Quản lý chi nhánh: thêm biểu tượng ở từng chi nhánh khi được liên thông.

    Cập nhật ngày 10/04/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Hàng hóa: 

    • Cho phép người dùng import/ xuất file thành phần nguyên liệu của hàng hóa sản xuất, chế biến hoặc hàng hóa combo.
    • Cho phép người dùng import/ Xuất file món thêm của hàng hóa.
    • Hàng dịch vụ tính giờ có thể làm hàng thành phần của hàng hóa combo - đóng gói.

    Cập nhật ngày 04/04/2019

    Mới

    Thêm mới tính năng tích hợp Cơ Sở Dữ Liệu Dược Quốc Gia

    - Phạm vi: Ngành hàng Nhà thuốc

    + KiotViet đã được xác thực liên thông với Cơ Sở Dữ Liệu Dược Quốc Gia

    - Chi tiết: Tại đây.

    Cập nhật ngày 02/04/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Giao dịch: 

    • Thêm cột (☆) để đánh dấu bản ghi ưu tiên trong Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Nhập hàng, Kiểm kho, Chuyển hàng, Sổ quỹ, Sản xuất, Xuất hủy, Sổ quỹ.
    • Kiểm kho: Ẩn cột Tổng thực tế khi không có quyền Giá vốn.
    • Hóa đơn chi tiết:
     • Thêm nút trả hàng.
     • Hóa đơn đồng bộ với shopee: ghi chú có thông nick shopee của khách hàng .

     + Mẫu in: Trả hàng, Đổi trả hàng: Bổ sung token {Ngay_Thang_Nam_HD} thể hiện thời gian hóa đơn mua gốc.

     + Quản lý người dùng: Thay đổi label "Ngôn ngữ" thành "Ngôn ngữ hiển thị".

     + In mã vạch: Lưu lại thiết lập in mã vạch.

     + Thiết lập giá: Đổi tên label "Người bán" thành "Người tạo".

     + Quản lý Khuyến mại: Danh sách hàng hóa chỉ hiển thị những hàng được bán trực tiếp.

     + Màn hình Bán hàng: Khách hàng: Hiển thị thông tin Tổng bán trừ trả hàng.

    Cập nhật ngày 27/03/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     Giá tiền cho phép là số thập phân - Chuẩn hóa công thức liên quan tới Giá và Tiền: 

     + Hỗ trợ các thông tin liên quan tới Giá tiền như Giá nhập, Giá vốn, Đơn giá, Giá bán, Giảm giá sản phẩm… là số có tối đa 2 chữ số thập phân.

     + Chuẩn hóa lại các công thức tính Thành tiền, Tổng tiền hàng, Giảm giá hóa đơn… thay vì tính trên các số nguyên (Giá nhập, Giá vốn, Đơn giá, Giá mới, Giá bán, Giảm giá sản phẩm) thì bây giờ sẽ được tính trên các số thập phân, và được làm tròn đến số nguyên.  

    Cập nhật ngày 21/03/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Màn hình Thu ngân: trong Tùy chọn hiển thị, thêm option [Hiển thị bàn "Mang về"]. Khi ON thì hiện icon "Mang về" trong danh sách phòng/bàn

     + Hàng hóa: Hiện tại: khi lưu và thêm mới hàng hóa trong màn hình quản lý, loại thực đơn tự nhảy về mặc định là "Đồ ăn" -> Cập nhật: khi lưu và thêm mới hàng hóa trong màn hình quản lý, mặc định là loại thực đơn người dùng đã chọn cho hàng hóa được thêm mới trước đó

     + Quản lý -> Giao dịch: hiển thị tên hàng hóa có chứa ký tự "<"

    Cập nhật ngày 18/03/2019

    Mới

    Thêm mới tính năng Tích hợp kết nối với Shopee

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Đồng bộ hàng hóa lên Shopee : tồn + giá bán - hàng hóa thường, hàng serial/IMEI, hàng sản xuất .

     + Đồng bộ đơn đơn hàng từ Shopee về KiotViet - việc đồng bộ đơn đặt hàng hoặc hóa đơn sẽ có log ghi nhận lại.

     + Đồng bộ khách hàng.

     + Đối tác giao hàng Shopee.

     + Kênh bán hàng Shopee.

    - Chi tiết: Tại đây.

    Cập nhật ngày 14/03/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Giao dịch:

    • Nhập hàng, Trả hàng nhập, Chuyển hàng, Xuất hủy, Kiểm kho: bổ sung khi hủy giao dịch phiếu tạm thì trạng thái phiếu giao dịch và phiếu thanh toán liên quan (nếu có) là Đã hủy.
    • Thêm cột giảm giá theo % ở:
     • File import Hóa đơn, Nhập hàng, Trả hàng nhập.
     • File xuất của từng phiếu nhập hàng, từng phiếu trả hàng nhập, file chi tiết phiếu trả nhập.
    • Trả hàng nhập: Sắp xếp được danh sách hàng hóa khi tạo phiếu trả hàng nhập.

     + Hàng hóa -> Danh mục: Tắt hyperlink cho tổng số lượng Đặt NCC

     + Thêm link tải UltraViewer và tải AnyDesk.

     + Hàng hóa: Bổ sung tính năng sao chép hàng hóa.

     + Bỏ logo Kiotviet khỏi phiếu giao hàng mặc định.

     + Đặt hàng nhập -> Tạo phiếu nhập: Phiếu nhập có nhiều dòng thì số lượng nhập của một mã hàng hóa bằng tổng số lượng tất cả các dòng gắn với mã sản phẩm đó.

     + Tạo vận đơn quan Hãng vận chuyển: Thêm trường mã giảm giá: Đẩy phần "Lưu ý khi phát" xuống dưới cạnh phần Ghi chú giao hàng, sửa label thành "Lưu ý".

     + Màn hình bán hàng: Cho phép tìm kiếm theo mã số thuế ở Màn hình bán hàng, Xử lý đặt hàng, Chọn hóa đơn trả hàng.

     + API: Thêm API lấy thông tin thuộc tính sản phẩm.

    Cập nhật ngày 13/03/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + Mẫu in :

    • Thêm token {Ma_Vach_Khong_Ma_Hoa_Don}: Hiển thị mã vạch không kèm mã hóa đơn.
    • Thêm token {Nguoi_In}: Người in phiếu

     + App Quản lý:

    • Nhập hàng: hỗ trợ thêm 1 mẫu in K80 nữa nhưng có các cột tên hàng, đơn giá, SL, thành tiền là 1 dòng.
    • Khi user KHÔNG có quyền Hàng hóa > Giá nhập thì vẫn cho phép nhập hàng nhiều dòng - Bỏ chặn khi thêm nhiều dòng mà cùng đơn giá và giảm giá

     + App Bán hàng:

    • Thêm lựa chọn  "Máy in A4, A5 (hỗ trợ AirPrint)": Chỉ hỗ trợ các máy in tương thích với AirPrint như Canon MF217w, HP LaserJet Pro M501n. Chi tiết: Tại đây

      

    Cập nhật ngày 08/03/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

     + Thêm một số ghi chú món sẵn khi bán hàng

     + Khi xóa món, hủy món phải nhập ghi chú

     + Nhận thông báo khi Bếp báo hết món - còn món

    Cập nhật ngày 06/03/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Kiểm kho: 

    • Thêm bộ lọc vị trí hàng hóa khi kiểm kho.
    • Hiển thị tổng số lượng thực tế trên màn hình Phiếu kiểm kho.
    • Bổ sung bộ lọc Người tạo

     + Quản lý: Hỗ trợ xem tối đa 100 bản ghi trên danh sách.

     + Màn hình Bán hàng: Không cho phép sửa nhóm khách hàng khi người dùng không có quyền.

     + Mẫu in

    • Xuất hủy: Thêm trường thông tin Tổng số lượng hủy và Tổng giá trị hủy ở cuối bản in phiếu xuất hủy.
    • Thêm token {Nguoi_In} ở các mẫu in hóa đơn, đặt hàng, trả hàng, đổi trả hàng.
    • Mẫu in: Bổ sung token {Ma_Vach_Khong_Ma_Hoa_Don}.

     + Chuyển hàng: bổ sung cột Thành tiền chuyển, Thành tiền nhận trên phiếu chuyển, xuất file chuyển.

     + Đối tác: Hỗ trợ nhập số âm tối đa lên hàng trăm tỉ khi điều chỉnh công nợ.

     + Danh mục hàng hóa: Xuất file thẻ kho - thêm mã sản phẩm vào tên file

    Cập nhật ngày 26/02/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Báo cáo: Gộp báo cáo với hàng đơn vị tính, hàng hóa liên quan

    • Option Gộp hàng hóa cùng loại: Gộp cho các hàng hóa có đơn vị tính và hàng hóa cùng loại với các báo cáo về Hàng hóa với điều kiện >=2 hàng hóa cùng loại
    • Option Gộp hàng hóa theo nhóm hàng: Áp dụng cho các báo cáo hàng hóa tầng đầu tiên. Chủ động cho việc xem hàng hóa theo nhóm hàng.
    • Chi tiết: Tại đây

     + Hóa đơn: Thêm tính năng hủy nhiều hóa đơn (tối đa 50 hóa đơn)

    Mới

    Thêm mới tính năng Tích hợp Google My Business

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Chức năng này giúp cửa hàng đăng ký quảng cáo địa điểm và thông tin gian hàng trên Google thông qua KiotViet, từ màn hình Quản lý chi nhánh và chỉ có user quyền admin mới thực hiện được chức năng này.

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 21/02/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Cho phép bếp báo hết món:

    • Hiện tại: Khi món được thông báo đến nhà bếp và bếp đã hết món đó thì nhà bếp không có cách nào thông báo lại cho thu ngân, bồi bàn và khách được.
    • Cập nhật: Thêm tính năng cho nhà bếp gửi thông báo hết món đến bồi bàn và thu ngân.
    • Chi tiết: Tại đây

     + Phân quyền nhân viên không xem tồn kho trên bán hàng và quản lý

    • Hiện tại: Nhân viên kiểm kho vẫn có thể xem được tồn kho hàng hóa trên màn hình Thu ngân và trong phần Kiểm kho.
    • Cập nhật: Bổ sung quyền Xem tồn kho cho mục Hóa đơn và Kiểm kho trong phần Quản lý người dùng.

     + Thêm một số ghi chú món sẵn khi bán hàng

    • Hiện tại: Ghi chú món sẵn hiện tại đang được hiển thị theo những ghi chú món mà người dùng nhập vào gần nhất theo từng client.
    • Cập nhật: bổ sung thêm Quản lý ghi chú món trong menu quản lý.
    • Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 11/02/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên Android

     + Nhân viên bồi bàn có thể giảm giá hóa đơn

    Cập nhật ngày 31/01/2019

    Mới

    Thêm mới tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

     + Thêm tính năng kiểm đồ khi thanh toán

     + Nhân viên bồi bàn có thể giảm giá hóa đơn

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + App Quản lý:

    • Khuyến mại: Cho phép người dùng chọn nhiều nhóm hàng, nhập giảm giá chứa 2 số phần thập phân và cập nhật lại thông tin in của token in nội dung chương trình khuyến mại.
    • Đặt hàng:
     • Hiển thị chương trình khuyến mại được áp dụng cho đơn đặt hàng.
     • Đánh dấu những hàng khuyến mại.
     • Hỗ trợ in token {KM} và {Chuong_Trinh_Khuyen_Mai}.

     + App Bán hàng:

    • Cho phép người dùng chọn nhiều nhóm hàng, nhập giảm giá chứa 2 số phần thập phân và cập nhật lại thông tin in của token in nội dung chương trình khuyến mại.
    • Danh sách đơn đặt hàng chờ xử lý: Không hiển thị những đơn đặt hàng có khuyến mại, hàng hóa nhiều dòng.
    • Khi thêm máy in vào danh sách, người dùng có thể nhập IP hoặc ấn nút Quét để ứng dụng tự tìm các máy in trong mạng.  

    Cập nhật ngày 27/01/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     +  Màn hình Bán hàng:

    • Cho phép thêm dòng hàng hóa: tối đa 50 dòng - import: hỗ trợ 19 trang tính (sheet ), mỗi trang tính tối đa 250 dòng và tổng số dòng ở tất cả các sheet không vượt quá 2000 dòng.
    • Phân biệt chế độ offline và online.
    • Đặt hàng: Cho phép thêm dòng khi đặt hàng.

     + Hiển thị thành phần của hàng combo khi thành phần là hàng hóa bị ngừng hoạt động.

     + Kênh bán: Thêm icon cho kênh bán: Tiki, Sendo, Lazada, Tiki, Robins, Ebay.

     + Facebook POS: khi hóa đơn được tạo thành công sẽ gửi tin nhắn theo Mẫu tin xác nhận mua hàng được định nghĩa trên màn hình.

     + Khuyến mại: 

    • Cho phép chọn nhiều nhóm hàng khuyến mại.
    • Giảm giá theo %: có thể nhập được tối đa 2 chữ số sau phần thập phân.
    Mới

    Thêm mới tính năng Tích hợp Google My Business

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Chức năng này giúp cửa hàng đăng ký quảng cáo địa điểm và thông tin gian hàng trên Google thông qua KiotViet, từ màn hình Quản lý chi nhánh và chỉ có user quyền admin mới thực hiện được chức năng này.

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng khuyến mại cho đặt hàng

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Khuyến mại cho đặt hàng: 

    • Thêm lựa chọn "Áp dụng khuyến mại cho đặt hàng" trong Thiết lập tính năng của cửa hàng.
    • Các hình thức khuyến mại hóa đơn - hàng hóa tương ứng với khuyến mại trên hóa đơn (trừ hình thức khuyến mại voucher không áp dụng khi đặt hàng).
    • Thêm token {Chuong_Trinh_Khuyen_Mai} khi in và được rút gọn nội dung chương trình khuyến mại
    • Hàng hóa khuyến mại được thống kê trong Báo cáo đặt hàng.

    - Chi tiết: Tại đây.

    Cập nhật ngày 25/01/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

     + Thêm tính năng tự động tìm máy in.

     + Nhân viên bồi bàn: có quyền chuyển bàn và tách đơn

    Cập nhật ngày 24/01/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Báo cáo - Công nợ khách hàng: Sắp xếp thời gian theo thứ tự từ cũ tới mới, hiển thị các giao dịch 0 đồng.

     + Chuyển hàng: Lọc theo Ngày nhận hoặc Ngày chuyển

     + Cập nhật thêm chức năng gộp bàn ở Loại Order. Tách phân quyền Ghép đơn và Tách đơn thành 2 phân quyền độc lập như nhau. Chi tiết: Tại đây

     +  Thêm mới tính năng đặt bàn: giúp lễ tân ghi lại yêu cầu của khách khi khách liên hệ đặt bàn và xác nhận khi khách đến nhận bàn trên phần mềm. Ngoài ra, giúp quản lý kiểm soát các phiếu đặt bàn trước, các bàn đang sử dụng và các phiếu đặt bàn bị hủy hoặc khách không tới. Chi tiết: Tại đây

     + Nhập hàng: Khóa sổ không chặn những phiếu ở trạng thái Phiếu tạm.

     + Hóa đơn - Danh sách: Thêm tổng phí giao hàng.

    Cập nhật ngày 21/01/2019

    Mới

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

     + Thêm lựa chọn “Mở ngăn kéo đựng tiền khi in” trong Menu -> Thiết lập -> Cài đặt máy in: khi có lệnh in gửi đến máy từ mobile (tạo hóa đơn, in lại hóa đơn) thì mở két tiền.

    Cập nhật ngày 17/01/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Báo cáo - Sổ quỹ: Bộ lọc Nhân viên: Sắp xếp thứ tự nhân viên ở màn hình sổ quỹ, báo cáo, audit log hiển thị theo thứ tự đang hoạt động, ngừng hoạt động, xóa mềm ở toàn bộ bộ lọc theo nhân viên/ người bán.

     + Khách hàng: Màn hình Đối tác khách hàng bổ sung thêm tìm kiếm khách hàng theo ghi chú.

     + Nhập hàng: không chặn thêm mới, cập nhật, hủy những phiếu ở trạng thái Phiếu tạm về trước, sau ngày Khóa sổ.

     + Đặt hàng nhập:

    • Cập nhật phiếu đặt hàng nhập gắn với phiếu nhập hàng và chạy lại công nợ NCC tương ứng.
    • Người dùng phải có đủ các phân quyền sau thì mới hiển thị nút Tạo phiếu nhập:
     • 1. Đặt hàng nhập -> Xem DS
     • 2. Đặt hàng nhập -> Tạo phiếu nhập
     • 3. Nhập hàng -> Thêm mới

            Nếu không có đủ các phân quyền trên thì ẩn nút Tạo phiếu nhập.

    • Tại thiết lập tính năng, người dùng tắt Tính năng đặt hàng nhập thì không hiển thị các giá trị liên quan

     + Hàng hóa: Khi tạo mới hàng hóa sẽ ngầm định thông tin Vị trí của hàng hóa trong lần thêm trước đó.

     + Hóa đơn: Danh sách hóa đơn thêm tổng phí giao hàng.

     + Facebook: Thêm token {Tong_So_Luong} trong chiến dịch gửi.

    Cập nhật ngày 14/01/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + Bổ sung thêm quyền để cập nhật nhóm khách hàng: Nếu người dùng không có quyền Khách hàng -> Cập nhật nhóm KH: Không được thêm khách hàng vào nhóm và chỉnh sửa thông tin nhóm khách hàng.

     + Mẫu in: Thêm token để hiển thị hàng thành phần của hàng combo khi in Hóa đơn/Đặt hàng.

     + Hàng hóa: Bổ sung thông tin vị trí của hàng hóa - Cho phép lọc hàng hóa theo vị trí.

     + App Bán hàng:

    • Thông báo khi người dùng hệ thống khác đăng nhập vào gian hàng bán lẻ.
    • Lịch sử thao tác: bổ sung thông tin người bán, người tạo, người nhận đặt, người đồng bộ trong giao dịch hóa đơn/đặt hàng. 

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Cập nhật: Sau khi đăng nhập thành công vào KV Printer hoặc chuyển chi nhánh thành công, nếu hệ thống đang ghi nhận có 1 máy khác đã đăng nhập mà chưa đăng xuất hoặc đăng xuất không thành công thì buộc đăng xuất ứng dụng In Bar - bếp trên máy kia và ghi nhận đăng nhập cho ứng dụng trên máy này.

     + Mẫu in: lựa chọn in bếp có hiển thị mã hàng hay không.

     + Khuyến mại: tab Lịch sử khuyến mại thêm tổng Doanh thu và tổng Giá trị khuyến mại.

     + Hóa đơn: bổ sung nút Sao chép hóa đơn trong quản lý (tạo một hóa đơn mới giống với hóa đơn cũ).

     + In bếp: khi ấn thanh toán đồng thời báo bếp thì trên tem thông báo có hiển thị mã hóa đơn.

     + Màn hình Thu ngân: Cập nhật phím tắt F9: Thanh toán - F10: Thông báo - Home: Quét mã vạch cân điện tử, khi đang ở tap thực đơn ấn F2 thì sẽ mở về tab Phòng/bàn.

     + Thêm thông tin Loại đơn hàng: hỗ trợ 3 loại:

    • Ngồi tại bàn: khách ngồi tại bàn và có phòng/bàn gắn vào đơn. Trường SL khách hiện để người dùng nhập.
    • Giao đi: là trường hợp đơn gắn vào bàn Giao đi và bật tính năng giao hàng trên hệ thống hiện tại.
    • Mang về: là trường hợp đơn gắn vào bàn Giao đi nhưng không bật giao hàng trên hệ thống hiện tại.

     

    Cập nhật ngày 10/01/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên iOS

     + Rút ngắn thời gian đồng bộ trên app, app sẽ đồng bộ ngay khi có thay đổi thay vì phải đợi 30s như trước đây.

    Cập nhật ngày 09/01/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Khách hàng: Thêm tiêu đề tên gian hàng, địa chỉ, điện thoại (thông tin công ty), thêm cột Đơn giá, Giảm giá, có phần ký nhận và hóa đơn 0 đồng khi xuất file công nợ.

    Cập nhật ngày 02/01/2019

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + App Quản lý:

    • Giao dịch: Thêm thông tin Kênh bán hàng trong chi tiết Hóa đơn/Đặt hàng/Trả hàng.
    • Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} trên mẫu in Hóa đơn/Đặt hàng.
    • Tổng quan: Nếu Người dùng không có quyền Hàng hóa -> Giá vốn ở 1 trong các chi nhánh được chọn ở bộ lọc chi nhánh thì sẽ không hiển thị Giá trị kho trên màn hình Tổng quan (vẫn hiển thị số lượng tồn kho).
    • App Android: Thông báo sinh nhật khách hàng không tính các khách hàng đã ngừng hoạt động.

     + App Bán hàng:

    • Thêm tính năng: Khuyến mại voucher trên hàng hóa và hóa đơn.
    • Ngôn ngữ: thêm ngôn ngữ tiếng Anh trên ứng dụng Bán hàng.
    • Thêm thông tin Kênh bán hàng trong chi tiết Hóa đơn/Đặt hàng/Trả hàng - Cho phép thêm mới Kênh bán hàng.
    • Trả hàng: Hiển thị pop-up thông báo hóa đơn trả hàng sử dụng thanh toán bằng điểm.
    • App iOS: Cái thiện tính năng cảnh báo trùng số điện thoại. Khi so sánh xâu số điện thoại cần: Bỏ các dấu cách đầu và cuối xâu, bỏ các dấu "–" và dấu cách ở giữa xâu..  

    Cập nhật ngày 29/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng trên iOS

     + Gợi ý theo bảng giá phát sinh giao dịch gần nhất.

     + Quét mã khách hàng qua camera điện thoại.

    Cập nhật ngày 27/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Màn hình Thu ngân: Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh.

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Trả hàng nhập: Khi thêm mới trả hàng nhập nhanh hoặc trả hàng nhập theo phiếu nhập sẽ hỗ trợ ghi chú cho hàng hóa.

     + Mẫu in:

    • Thêm token {Ghi_Chu_Giao_Hang} với các mẫu in đặt hàng, hóa đơn, đổi trả.
    • Thêm token {Dien_Thoai_Nguoi_Ban} với các mẫu in đặt hàng, hóa đơn, đổi trả.
    • Thể hiện thành phần hàng hóa combo khi tùy chọn hiển thị ở MHBH và các mẫu in Hóa đơn, đặt hàng, trả hàng, đổi trả hàng.
    • Phiếu thu/ Phiếu chi: Thêm các token {Gia_Tri_Phieu_Bang_So}, {Du_No_Truoc_Bang_So}, {Du_No_Sau_Bang_So}.
    • Chuyển hàng: Thêm các token {Gia_Ban}, {Thanh_Tien_Hang_Chuyen_Theo_Gia_Ban}, {Thanh_Tien_Hang_Nhan_Theo_Gia_Ban}, {Tong_Gia_Tri_Chuyen_Theo_Gia_Ban}

     + Hàng hóa: 

    • Bổ sung cột số thứ tự hàng hóa thành phần cho hàng hóa combo, hàng hóa sản xuất.
    • Thêm thanh cuộn để xem được đầy đủ phần mô tả hàng hóa.

     + Hiển thị thêm số lượng hóa đơn trong mục lịch sử bán trả hàng và công nợ.

     + Trả hàng: Bổ sung cột Mã hóa đơn, người bán khi xuất file tổng quan và chi tiết trong phần trả hàng.

     + Hóa đơn: Thêm cột mã phiếu trả hàng trong quản lý giao dịch hóa đơn.

     + Đặt hàng: Xem chi tiết đơn đặt hàng bổ sung thêm thông số lượng sản phẩm đã lấy ở hóa đơn tương ứng.

     + Quản lý người dùng: Bổ sung thêm quyền Cập nhật nhóm KH trên Khách hàng: cho phép/không cho phép cập nhật khách hàng không đủ điều kiện vào nhóm để gian hàng có thể kiểm soát tốt hơn việc hưởng lợi của khách hàng trong các nhóm.

     + Lịch sử thao tác: bổ sung lịch sử khi thêm/cập nhật/ xóa lại thu chi tương ứng.

     + Báo cáo - Công nợ khách hàng: Sắp xếp thời gian theo thứ tự từ cũ tới mới, hiển thị các giao dịch 0 đồng.

     + Thiết lập giá: Cho phép tăng giá lớn hơn 100% và tối đa được tăng 999%.

    Cập nhật ngày 24/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ trên Android

     + App Quản lý:

    • Tổng quan: Nếu Người dùng không có quyền xem giá vốn hàng hóa tại 1 trong các chi nhánh được chọn, ở bộ lọc chi nhánh thì sẽ không hiển thị Giá trị kho trên màn hình Tổng quan (vẫn hiển thị số lượng tồn kho).
    • Thêm thông tin Kênh bán hàng trong chi tiết Hóa đơn/Đặt hàng/Trả hàng.
    • Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} trên mẫu in Hóa đơn/Đặt hàng.
    • Thông báo: Thông báo sinh nhật khách hàng không tính các khách hàng đã ngừng hoạt động.

     + App Bán hàng:

    • Thêm tính năng: Khuyến mại voucher trên hàng hóa và hóa đơn.
    • Ngôn ngữ: Thêm ngôn ngữ tiếng Anh (Thiết lập theo ngôn ngữ tài khoản trên web).
    • Kênh bán: Thêm thông tin Kênh bán hàng trong chi tiết Hóa đơn/Đặt hàng/Trả hàng - Cho phép thêm mới Kênh bán hàng.
    • Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} trên mẫu in Hóa đơn/Đặt hàng.
    • Trả hàng: Hiển thị pop-up message thông báo hóa đơn trả hàng sử dụng thanh toán bằng điểm.

    Cập nhật ngày 19/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Màn hình Thu ngân: Thêm tính năng kiểm đồ trước khi thanh toán. Mục đích: Hỗ trợ người dùng hủy nhiều hàng một lúc khi hàng đã được báo bếp.

     + Màn hình Quản lý: Bổ sung thêm phần Quản lý lý do hủy món - cho phép hủy món kèm theo lý do, thuận tiện hơn cho việc quản lý.

    Cập nhật ngày 11/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

     + App Android

    • Hiển thị nhóm hàng hóa cấp 2. Trong Thiết lập ứng dụng bật tính năng: Hiển thị nhóm hàng con trên thực đơn. Khi chọn món vào đơn hiện nhóm hàng cấp 2
    • Gợi ý theo bảng giá phát sinh giao dịch gần nhất
    • Quét được mã khách hàng qua camera điện thoại

    Cập nhật ngày 10/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Màn hình Thu ngân:

    • Pop-up thanh toán thể hiện số điểm mà không cần click vào tooltip
    • Thêm biểu tượng hiện có Chương trình khuyến mại đang áp dụng mà không còn hợp lệ
    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Màn hình Bán hàng:

    • Hóa đơn - Cho phép hỗ trợ thêm dòng tối đa 50 dòng/ 1 mã hàng hóa
    • Giao hàng: bổ sung thêm một số chức năng. Chi tiết: Tại đây
     • Tùy chọn bên trả phí : người gửi hay người nhận
     • Hiển thị thông báo khi giá trị tổng thu hộ =0
     • Lưu các tùy chọn khi gửi hàng

      + Quản lý hóa đơn: 

    • Bổ sung thêm nút Hủy vận đơn
    • Cập nhật thêm thông tin trên phần Giao hàng
    Mới

    Thêm mới tính năng Đặt hàng nhập

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Quản lý số lượng Nhập nhà cung cấp trên hàng hóa lô date, imei, hàng hóa thường, hàng sản xuất, hàng đơn vị quy đổi và hàng thuộc tính tương ứng và hỗ trợ thêm thông tin này khi tìm kiếm hàng hóa

     + Tương tác đặt nhập để xác nhận với nhà cung cấp thông qua gửi email 

     + Quản lý công nợ nhà cung cấp tương ứng (Tạm ứng, Hoàn trả tạm ứng) trong suốt quá trình đặt nhập và xử lý đặt hàng tạo phiếu nhập

     + Với các chi nhánh chuyên biệt nhập hàng hệ thống hỗ trợ thêm tính năng đề xuất nhập hàng từ các chi nhánh khác với các điều kiện lọc tương ứng

     + Đặt hàng nhập phát sinh các phiếu chi nên các thông tin thu chi được thống kê trong báo cáo Cuối ngày (Mối quan tâm thu chi, Mối quan tâm Tổng hợp) và báo cáo nhà cung cấp (Mối quan tâm công nợ)

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 08/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

    - Phạm vi: App Bán hàng mobile Bán lẻ 

     + Trả hàng: Hiển thị cảnh báo khi trả hàng với đơn có sử dụng voucher hoặc điểm để thanh toán

     + Mẫu in: Khi người dùng dùng token {Thoi_Gian_Giao} in ra sẽ hiển thị cả ngày tháng, giờ, phút giao hàng trên mẫu in, định dạng: dd/mm/yyyy hh:mm

    Cập nhật ngày 05/12/2018

    Mới

    Thêm mới tính năng Quản lý Khuyến mại

    - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 04/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App mobile Bar-cafe-Nhà hàng

     + App Quản lý

    • In lại hóa đơn
    • Hiển thị nhóm phòng bàn và số khách khi in hóa đơn

     + App Thu ngân

    • Không cho thay đổi bảng giá và khách hàng trên đơn có khuyến mại  
    • Hiển thị số khách khi in hóa đơn
    • App iOS: hiển thị nhóm hàng hóa cấp 2. Trong Thiết lập ứng dụng bật tính năng: Hiển thị nhóm hàng con trên thực đơn. Khi chọn món vào đơn hiện nhóm hàng cấp 2

    Cập nhật ngày 03/12/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + Mẫu in: 

    • Thêm token Số điện thoại Nhân viên bán hàng
    • Thêm token Ghi chú giao hàng

     + Lập phiếu thu: Hiển thị hóa đơn COD trong danh sách gợi ý thanh toán. Nếu hóa đơn COD đã thanh toán đủ, hệ thống hiện thông báo gợi ý chuyển trạng thái hóa đơn sang Hoàn thành.

    + App Quản lý:

    • Hàng hóa:
     • Trên màn hình Thêm mới/cập nhật hàng hóa/dịch vụ, thêm thông tin  “Mẫu ghi chú (hóa đơn, đặt hàng)”.
     • Khi xem chi tiết hàng hóa, hiển thị thêm “Ghi chú đặt hàng”.
     • Trên màn hình Tìm kiếm hàng hóa: hiện thông tin mô tả, ghi chú đặt hàng
    • Kiểm kho: Trên màn hình danh sách phiếu kiểm kho, hiển thị tên nhân viên cân bằng kho với các phiếu kiểm kho trạng thái "Đã cân bằng kho"
    • Khách hàng: Thêm bộ lọc Nợ hiện tại (Từ...đến) - Tài khoản không có quyền Công nợ KH -> Xem DS, thì ẩn bộ lọc Nợ hiện tại
    • Sổ quỹ: Thêm thông tin Tiền mặt hoặc Ngân hàng với label Lập phiếu thu, Lập phiếu chi

     + App Bán hàng:

    • Không hỗ trợ bán hàng quản lý theo lô - hạn sử dụng và hiện thông báo khi bán hàng/trả hàng trên ứng dụng

    Cập nhật ngày 22/11/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

    + Trả hàng: giao dịch trả hàng của hóa đơn có thanh toán = điểm hoặc voucher sẽ có pop-up thông báo xác nhận thực hiện giao dịch trả hàng.

    + Đặt hàng: thêm cột ghi chú, hỗ trợ tìm kiếm phiếu đặt hàng theo ghi chú tại màn hình Xử lý đặt hàng.

    + Lịch sử thao tác: hóa đơn, trả hàng có ghi nhận thông tin người bán và người nhận trả.

     + Màn hình bán hàng:

    • Thêm tính năng import trả hàng nhanh.
    • Thêm Tùy chọn giảm giá để chuyển mặc định giảm giá từ VND sang % và ngược lại.

     + Phân quyền: Thay đổi tên của một số label như Phiếu thu, phiếu chi, cập nhật người tạo, sao chép hóa đơn trong phân quyền nhân viên, chèn thêm tooltip cho label phiếu thu, phiếu chi.

     + Mẫu in: Thêm token {Kenh_Ban_Hang} Áp dụng cho các tính năng: Màn hình bán hàng: In báo giá, In khi Thanh toán Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng, Đổi trả hàng (Online và Offline) Quản lý giao dịch: Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng (In 1 giao dịch hoặc in nhiều giao dịch nếu có).

     + Facebook:

    • Bỏ chức năng Ngừng kết nối fanpage
    • Hỗ trợ load tối đa 100 chat conversation, và 150 message cho mỗi conversation đối với gian hàng lần đầu tích hợp fanpage
    • Thêm trường "Địa chỉ lấy hàng" trong pop up Giao hàng 

    Cập nhật ngày 20/11/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Danh mục hàng hóa: Hiển thị thông tin mã cha của nhóm hàng hóa liên quan trên danh sách Hàng hóa (định dạng: {Mã Hàng Hóa}...)

     + Nhập hàng: Thêm pop-up chỉnh sửa số lượng in mã vạch trên phiếu nhập hàng

     + Chương trình khuyến mại: tab Lịch sử khuyến mại: thêm tổng Doanh thu và tổng Giá trị khuyến mại

     + Giao hàng: 

    • Màn hình bán hàng: Thay đổi màn hình tạo đơn giao hàng với các hãng vận chuyển có tích hợp với KiotViet: 
     • Thêm tùy chọn gửi hàng ở bưu cục/điểm giao dịch để được giảm giá
     • Làm rõ các loại phí
     • Tùy chọn cho phép người nhận xem/thử hàng trước khi lấy
    • Đối tác giao hàng: Thanh toán gộp được nhiều hóa đơn gắn với đối tác giao hàng tích hợp với KiotViet, thanh toán hóa đơn tối đa 500 hóa đơn/phiên
    • Màn hình quản lý hóa đơn:
     • Bổ sung thêm logo KiotViet vào các hãng vận chuyển tích hợp với KiotViet. 
     • Chi tiết hóa đơn hiển thị thêm các thông tin: mang hàng ra bưu cục, ghi chú khi giao hàng.
     • Thanh toán cùng lúc với nhiều đối tác giao hàng, nâng thanh toán hóa đơn từ 150 lên 500 hóa đơn/phiên

      + Màn hình bán hàng: pop-up Thanh toán thể hiện số điểm mà không cần kích vào tooltip

    Cập nhật ngày 12/11/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Khách hàng:

    • Thêm thông tin Facebook tại thông tin khách hàng
    • Nợ cần thu từ khách: hiển thị cả hóa đơn cần thu hộ

     + Facebook: 

    • Bổ sung lọc hội thoại theo nội dung có chứa số điện thoại và email.
    • Thêm nút [Tùy chỉnh quyền truy cập], click vào sẽ mở ra pop-up cấp lại các quyền truy cập vào các fanpage mà user facebook đang đăng nhập đang quản lý.
    • Thêm token [thu khác] trong tin nhắn xác nhận đặt hàng

     + Sổ quỹ: Thay đổi tên pop-up. Thêm hậu tố (ngân hàng) với những phiếu thu, chi thuộc ngân hàng. Thêm hậu tố (tiền mặt) với những loại phiếu thu và chi thuộc tiền mặt

     + Báo cáo: 

    • Thêm thông tin chi nhánh vào footer báo cáo
    • Báo cáo Khách hàng - Công nợ khách hàng: sắp xếp thời gian theo thứ tự từ cũ tới mới, hiển thị các giao dịch 0 đồng
    • Trong phần Xuất tất cả của Báo cáo Khách hàng -> Lợi nhuận, thêm cột Mã khách hàng/ Customer number vào vị trí đầu tiên trong file

     + Màn hình Bán hàng:

    • In báo cáo cuối ngày trên khổ K80
    • Thông báo không hỗ trợ winXP cho các khách hàng KiotViet

    Cập nhật ngày 10/11/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App mobile Bar-cafe-Nhà hàng

     + App Quản lý

    • Giao dịch: không hiển thị giá trị phiếu chuyển, nhập, xuất hủy, trả hàng nhập khi người dùng không được phân quyền xem giá vốn
    • Hàng hóa: chỉnh sửa được bảng giá ngoài bảng giá chung khi cập nhật thông tin hàng hóa

     + App Bán hàng: Mẫu in: Thêm token Nhóm phòng bàn

    Cập nhật ngày 08/11/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Màn hình bán hàng: 

    • Hỗ trợ in Báo cáo cuối ngày trên khổ K80
    • Thêm thông tin phím tắt

     + Tổng quan: nhân viên không xem giao dịch của nhân viên khác thì không xem được các hoạt động gần đây của nhân viên khác trên màn hình Tổng quan

     + Lịch sử thao tác: thêm thông tin phòng bàn trên đơn trong lịch sử thao tác

     + Khách hàng: hiện hóa đơn không giao được trên Lịch sử giao dịch và Điểm của khách hàng

     + Mẫu in: thêm token Nhóm phòng bàn

    Cập nhật ngày 07/11/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Quản lý

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + Báo cáo bán hàng: tập trung vào tình hình bán hàng (doanh thu, lợi nhuận), cung cấp các góc nhìn theo thời gian, theo lợi nhuận và nhân viên bán hàng. Chi tiết: Tại đây

     + Ngôn ngữ: Cập nhật bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh. Hiển thị ngôn ngữ trên ứng dụng tuân theo thiết lập ngôn ngữ trong tài khoản trên giao diện web.

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng thanh toán Voucher trên mobile

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + Hoàn thiện tính năng voucher:

    • Cập nhật cách hiển thị thông báo lỗi khi áp dụng voucher
    • Thêm tính năng xem chi tiết thông tin voucher

    -  Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 06/11/2018

    Mới

    Thêm mới tính năng quản lý khu vực chế biến

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 02/11/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng Voucher

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Khuyến mại tặng Voucher khi mua hàng hóa/ hóa đơn
     + Cho phép xóa phiếu thu trong sỗ quỹ nếu phiếu thu không gắn với Voucher đã sử dụng
     + Cho phép phát hành thêm Voucher ở màn hình bán hàng
     + Phân quyền cập nhật và phát hành Voucher

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật

    Cập nhật Import/xuất file hàng thành phần cho hàng Sản xuất, Combo - đóng gói

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Thêm cột hàng thành phần cho hàng Sản xuất, Combo - đóng gói

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 25/10/2018

    Mới

    Thêm mới chức năng Quản lý hàng hóa theo lô - hạn sử dụng

    - Phạm vi: Web Bán lẻ dành cho các ngành hàng:
     + Mẹ & bé
     + Mỹ phẩm
     + Tạp hóa & siêu thị mini
     + Nhà thuốc
     + Nông sản thực phẩm

    - Mô tả:
     + Mỗi hàng hóa có thể bao gồm nhiều lô, 1 lô có thể gắn với nhiều hàng hóa.
     + Mỗi lô bao gồm: Tên lô - hạn sử dụng.
     + Các giao dịch thực hiện được với hàng lô, hạn sử dụng bao gồm: Nhập hàng - Kiểm kho - Chuyển hàng - Trả hàng nhập - Xuất hủy - Hóa đơn - Trả hàng - Đổi trả hàng - Đặt hàng.
     + Có hiển thị lô màu đỏ với hàng đã hết hạn sử dụng.
     + Hàng lô, hạn sử dụng được liệt kê vào Báo cáo hàng hóa - mối quan tâm : Hạn sử dụng -> kiểm soát hàng hóa nào đã hết hạn sử dụng, gần hết hạn sử dụng.
     + Khi bán hàng, chuyển hàng hàng hóa quản lý theo lô sẽ mặc định tự động chọn lô theo hạn sử dụng gần nhất, người dùng có thể chọn lô khác.

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 24/10/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Thiết lập cửa hàng:

    • Thiết lập khung giờ tính doanh thu cho từng gian hàng. Chi tiết: Tại đây
    • Cảnh báo khi đổi chế độ tính giá vốn

     + Sản xuất: khi thiết lập hết tồn kho hàng thành phần không tạo được phiều sản xuất

     + Nhập hàng: nhập hàng theo Nhóm hàng

     + Xuất file: tự động tải xuống

     + Thu ngân:

    • Thêm tùy chọn in bếp khi thanh toán
    • Tìm kiếm phòng/bàn trên màn hình thu ngân

     + Mẫu in:

    • Thêm token {Tong_Giam_Gia_San_Pham} và {Tong_Tien_Hang_Truoc_GGSP}
    • Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND
    • Mẫu in báo bếp: cho phép lựa chọn 3 Cỡ chữ gồm: Lớn, Vừa, Nhỏ. Mặc định chọn là "Vừa"

    Cập nhật ngày 18/10/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Màn hình bán hàng: cho phép thêm kênh bán và hiển thị logo đại diện cho mỗi kênh bán

    Cập nhật ngày 09/10/2018

    Mới

    Thêm mới tính năng Tách đơn

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

     + Sổ quỹ: sắp xếp theo Số tài khoản

     + In báo bếp: in thành các phiếu order khác nhau cho mỗi món

     + Bếp: hiển thị món theo phòng/bàn

     + Kiểm kho: hỗ trợ thao tác chọn tất cả nhóm hàng khi kiểm kho

    Cập nhật ngày 06/10/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Quản lý người dùng: Chỉnh Quyền Đặt hàng > "Tạo hóa đơn" không phụ thuộc vào quyền Đặt hàng > "Cập nhật"

    • Khi phân quyền Đặt hàng > Tạo hóa đơn, Đặt hàng > Xem DS và quyền Hóa đơn > Thêm mới thì: hiện nút Bán hàng ở màn hình quản lý và có thể Tạo hóa đơn tại màn hình Bán hàng.
    • Khi người dùng có phân quyền Đặt hàng > “Cập nhật”, phân quyền Đặt hàng > “Xem DS” và quyền “Thêm mới” của 1 trong các giao dịch : Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng thì có thể xử lý đơn hàng tại màn hình Quản lý Đặt hàng > Chi tiết đơn hàng.

     + Thứ tự hiển thị khi tạo giao dịch thống nhất với khi In, Lưu tạm, Hoàn thành

     + Hàng hóa: 

    • Bổ sung thêm cột, bộ lọc, tùy chọn vị trí trên Danh mục
    • Hiện tool tip vị trí trong tất cả các giao dịch 

    Cập nhật ngày 03/10/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán hàng

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     +  Bảng giá:

    • Nếu người dùng có quyền trên bảng giá chung và 1 bảng giá khác và khách hàng đang được chọn phải thuộc 1 nhóm khách hàng nào đó thì sẽ tự động chọn bảng giá khác đó.
    • Với khách lẻ, thì chỉ cần có quyền trên bảng giá chung và 1 bảng giá khác thì sẽ mặc định chọn sang bảng giá khác đó.

     + Đặt hàng (iOS): Khi hoàn thành đặt hàng, nếu Khách hàng đang chọn là Khách lẻ thì hiện cảnh báo: Bạn chưa nhập tên khách hàng. Bạn có chắc chắn muốn đặt hàng không?

     + Khách hàng (Android): Cho phép vừa nhập ngày sinh từ lịch vừa có thể nhập bằng tay

     + Hàng hóa: sắp xếp hàng hóa theo thời gian tạo gần nhất lên đầu. Thao tác:

    • Từ menu, tap chọn "Cài đặt" -> Mở màn hình Cài đặt
    • Trên màn hình này thêm tùy chọn cài đặt "Mới tạo" hoặc "Sắp xếp từ A->Z" ngay bên dưới cài đặt "Âm báo quét mã vạch", cùng trong khu vực "Chung".

     + Mẫu in:

    • iOS: thêm token quy đổi theo đơn vị tính {DS_Don_Vi_Tinh_Quy_Doi_SL}
    • Android: Thêm token {Tong_Thanh_Toan_Sau_Diem} và {Tong_Thanh_Toan_Sau_Diem_Bang_Chu} 
    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Quản lý

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + Khách hàng:

    • Nếu người dùng không có quyền điện thoại thì khi mở màn hình Chọn khách hàng (khi bán đặt hàng/ trả hàng/ xử lý đặt hàng, tạo phiếu thu) thì sẽ chỉ hiện 4 số cuối trong màn hình chọn khách hàng.
    • Nếu người dùng có quyền Khách hàng > Cập nhật thì được xem đầy đủ số điện thoại sau khi chọn 1 khách hàng.
    • Trên màn hình Tìm kiếm khách hàng, thêm bộ lọc khách hàng theo Người tạo, vị trí ngay dưới Tìm kiếm theo “Tên, mã, số điện thoại”

     + Hóa đơn/ Đặt hàng: 

    • Thêm menu Cài đặt máy in 
    • Trên màn hình chi tiết hóa đơn/đặt hàng, thêm icon In ở góc phía trên bên phải màn hình, chỉ hiện cho người dùng có quyền Đặt hàng / Hóa đơn > In lại trên chi nhánh đang làm việc
    • Thêm tính năng Hủy Hóa đơn/Đặt hàng
    • Thêm tính Hoàn thành đơn đặt hàng với những phiếu đặt hàng đang ở trạng thái Phiếu tạm/Đang giao hàng

     + Thông báo: Nếu người dùng đang không trong khung giờ làm việc được thiết lập thì sẽ không nhận được thông báo trên thiết bị.

     + Sổ quỹ: Xem loại thu chi xóa mềm: tên loại thu/chi sẽ có thêm hậu tố tự tăng {DELn} (n tăng từ 1 nếu đã có loại thu/chi bị trùng).

     + Mẫu in:

    • Thêm token quy đổi theo đơn vị tính 
    • Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND
    • Thêm token phí giao hàng trả cho đối tác
    • Token chiết khấu % không hiển thị thêm .00 khi tỷ lệ chiết khấu là số nguyên.  

    Cập nhật ngày 29/09/2018

    Cập nhật

    Cập nhật ứng dụng Bán hàng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

     + App thu ngân: Thay đổi được giờ bắt đầu và kết thúc của hàng hóa dịch vụ tính giờ

     + Thêm mẫu in riêng cho bản in báo giá

     + Mẫu in: Thêm token hiển thị chiết khấu hàng hóa theo % hoặc theo VND. Token chiết khấu % không hiển thị thêm .00 khi tỷ lệ chiết khấu là số nguyên

    Cập nhật ngày 27/09/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng giao vận

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Bổ sung thêm biểu tượng cạnh mã vận đơn chuyển được đến trang kiểm tra lịch sử giao hàng 

     + Khi chọn Thu hộ tiền COD cho phép nhập số tiền thu hộ cho từng hóa đơn

     + Hiển thị thông báo hủy/đơn đang chuyển hoàn ở màn hình tổng quan

    Cập nhật ngày 25/09/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên màn hình Thu ngân

    - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

     + Cho phép thay đổi được giờ bắt đầu và kết thúc của hàng hóa dịch vụ tính giờ

     + Khi kích vào [In] hoặc in khi thanh toán đơn hàng, sẽ in ra đúng thứ tự các món như trên màn hình.

    Cập nhật ngày 22/09/2018

    Mới

    Thêm mới tính năng thanh toán Voucher trên mobile

    - Phạm vi: App Bán hàng - Quản lý mobile Bán lẻ

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 20/09/2018

    Mới

    Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

    + Thiết lập tính năng: Thêm cảnh báo khi đổi chế độ tính giá vốn.

    + Báo cáo giá trị kho: Hàng hóa xóa mềm có thời gian xóa > thời điểm đầu lọc báo cáo sẽ hiển thị được hiển thị trong báo cáo. Ngược lại sẽ bị ẩn khỏi báo cáo.

    + Các giao dịch: Thêm phím tắt chức năng F2 để bật / Tắt chế độ in tự động khi tạo mới giao dịch.

    + Hàng hóa - Khách hàng: Hỗ trợ import đa ngôn ngữ.

    + Khách hàng: Cho phép xuất file khách hàng với 300,000 dữ liệu.

    + Mẫu in: bổ sung thêm mẫu in phiếu giao hàng cho các gian hàng có hóa đơn giao hàng.

    Cập nhật ngày 13/09/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng Quản lý bán hàng qua Facebook

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Thêm quản lý nhãn cho từng đoạn hội thoại

     + Thêm chức năng chặn tài khoản Facebook

     + Thực hiện báo xấu khách hàng 

     + Tách tính năng tìm kiếm thành 2 lựa chọn: Tên và Nội dung trong hội thoại

     + Thêm tính năng lọc nâng cao: Nhãn hội thoại và thời gian tương tác

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 10/09/2018

    Cập nhật

    Cải thiện báo cáo cho gian hàng Bar-cafe-nhà hàng

    - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

     + Thêm báo cáo hiệu quả sử dụng phòng/bàn

     + Cập nhật báo cáo cuối ngày

     + Báo cáo hàng hóa: Bộ lọc theo thời gian mặc định là “Hôm nay” thay vì “Tuần này” như hiện tại.

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng Import/Xuất file

    - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

     + Tối ưu cơ chế import/xuất file trên hệ thống

     + Thay đổi giao diện Import Danh mục hàng hóa, danh sách khách hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 21/08/2018

    Cập nhật

    Thêm tính năng trên gian hàng Bar - cafe - nhà hàng

    - Phạm vi: Web + app mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

     + Trên thiết bị thực hiện thao tác in báo giá: Phòng bàn vừa có đơn in báo giá sẽ có dấu hiệu phân biệt với các phòng/bàn không có đơn đã in báo giá

     + Giữ lại order sau khi hủy và thanh toán

    Cập nhật ngày 20/08/2018

    Cập nhật

    Cập nhật Quản lý hàng hóa

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Thêm mới vị trí hàng hóa để người dùng dễ quản lý. Vị trí hiển thị khi xem chi tiết hàng hóa ở màn hình Quản lý hàng hóa và màn hình Bán hàng

     + Hàng hóa nhiều thuộc tính: khi thêm mới hàng loạt hàng hóa sẽ cho phép tạo theo tiền tố mã hàng đầu tiên người dùng nhập

    Cập nhật

    Cập nhật trên các giao dịch

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Chuyển bộ lọc thời gian từ toàn thời gian sang năm nay cho các giao dịch Kiểm kho - Sản xuất - Đặt hàng - Hóa đơn - Trả hàng - Xuất hủy - Nhập hàng - Trả hàng nhập

     + Hóa đơn: Cho phép hủy hóa đơn ở trạng thái Không giao được

     + Xuất hủy: Thêm xuất file chi tiết danh sách xuất hủy

     + Đặt hàng: thay đổi nút " Hoàn thành " thành " Kết thúc"

    Cập nhật

    Cập nhật màn hình Bán hàng

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Thêm tùy chọn vào "Tùy chọn hiển thị" để tắt mặc định số tiền ô khách thanh toán

     + Giữ nguyên số tiền nhập "Khách thanh toán (F8)" trước khi có sự thay đổi thông tin đơn hàng

    Cập nhật ngày 16/08/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng Facebook

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Cho phép kết nối nhiều fanpage trên 1 gian hàng với điều kiện số lượng tối đa các fanpage được kết nối bằng số lượng tối đa các chi nhánh của gian hàng trên hợp đồng

     + Có thông báo âm thanh khi có tin nhắn hoặc bình luận được gửi đến fanpage

     + Có thể tìm kiếm tin nhắn mẫu trong cuộc hội thoại

    Cập nhật ngày 13/08/2018

    Mới

    Thêm tính năng cho ứng dụng Quản lý trên mobile

    - Phạm vi: App Quản lý mobile

     + Tạo mới và cập nhật giao dịch Chuyển hàng và Xuất hủy

    - Chi tiết: Tại đây

    Mới

    Tích hợp Viettel Post - Giao hàng nhanh

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Ngay khi Hóa đơn được tạo, các yêu cầu giao vận tự động được chuyển tới Hãng vận chuyển.

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 07/08/2018

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng Import/Xuất file

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

     + Tối ưu cơ chế import/xuất file trên hệ thống

     + Thay đổi giao diện Import Danh mục hàng hóa, danh sách khách hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Mới

    Thêm mới Báo cáo kênh bán hàng

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật ngày 27/07/2018

    Mới

    Thêm mới tính năng Chế biến xong tất cả

    - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Mới

    Thêm mới tính năng Thông báo lỗi in chế biến

    - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Mới

    Thêm mới tính năng Quản lý Voucher

    - Phạm vi: Web Bán lẻ

    - Chi tiết: Tại đây

    Mới

    Thêm mới tính năng Thông báo khi có thay đổi đơn hàng

    - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Mới

    Thêm mới tính năng Gộp bàn

    - Phạm vi: Web Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Mới

    Thêm mới tính năng In báo giá đơn hàng

    - Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Mới

    Thêm mới tính năng Lập phiếu thu

    - Phạm vi: App mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

    - Chi tiết: Tại đây

    Cập nhật

    Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

    - Phạm vi: App mobile Bán lẻ

     + App quản lý: 

     • Khi người dùng login vào app lần đầu tiên sẽ hiện các pop-up giới thiệu về app (on-boarding screen).
     • Thêm icon Quét mã vạch ở bên tay phải cùng dòng với trường Mã hàng hóa quy đổi , hint "Mã tự động".
     • Khi lập phiếu thu, danh sách hóa đơn không hiện các hóa đơn giao qua hãng vận chuyển mà có thu hộ (COD).
     • Android: 
      • Ở màn hình chi tiết khách hàng, khi tap vào ảnh khách hàng thì xem được ảnh đó ở chế độ toàn màn hình.
      • Hỗ trợ button [X] để đóng ảnh và nút để download ảnh về máy.

     + App bán hàng:

     • Khi lập phiếu thu, danh sách hóa đơn không hiện các hóa đơn giao qua hãng vận chuyển mà có thu hộ (COD).
     • Hàng hóa: Ảnh đại diện của hàng hóa lấy ảnh đầu tiên trong danh sách ảnh.