Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Thông báo cập nhật

Tính năng mới sắp ra mắt

 • Gộp phiếu Đặt hàng/ Hóa đơn.
 • Quản lý nhân viên chấm công trên nhiều chi nhánh.
 • Ra mắt phiên bản mobile cho Facebook POS.
 • Chốt đơn livestream.
 • Tích hợp giao hàng qua AhaMove trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng.
 • Hỗ trợ hiển thị màn hình phụ.

Danh sách cập nhật

Cập nhật ngày 12/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web + mobile bán hàng Bán lẻ

 + Giao hàng: Chỉ hỗ trợ tạo đơn BEST với trọng lượng/trọng lượng quy đổi <= 20kg

Cập nhật ngày 11/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Lịch sử thao tác: thêm thông tin của gen tự động.

 + Thiết lập hoa hồng: hỗ trợ xóa nhiều hàng hóa, để giảm thiểu thời gian thao tác.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Khách hàng: khi livestream và thiết lập tự động tạo khách hàng, nếu khách hàng của hội thoại đã có trong hệ thống thì sẽ lấy luôn khách hàng đã có gán vào hội thoại.

 + Hàng hóa: tìm kiếm tên hàng hóa khi tạo đơn sẽ hiển thị đầy đủ tên hàng.

 + Pop-up Thêm địa chỉ nhận hàng: chỉ đóng khi kích Lưu, Bỏ qua.

 

Cập nhật ngày 09/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile

 + Đơn hàng

 • Cho phép lưu lại đơn đang tạo.
 • Đơn nháp lưu theo facebook khách của page và thiết bị và chi nhánh. 

 + In: Cải thiện tốc độ máy in in thành công ra giấy kể từ khi có bình luận đúng cú pháp không quá 1s, cho cả in hóa đơn và in livestream.

 + Thông tin giao hàng

 • Người nhận: Khi nhập địa chỉ sẽ tự động gợi ý Khu vực/ Phường Xã để tiết kiệm thao tác nhập liệu.
 • Nếu gian hàng thiết lập mặc định hãng vận chuyển thì các đơn hiển thị theo thiết lập mặc định.
 • Nếu gian hàng không thiết lập mặc định thì hiển thị theo thông tin của đơn trước và có thể chọn lại.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị

 + Tùy biến hình thức:

 • Tùy biến được Logo Component nhiều hơn để có tính chất giống như 1 Image Element (bấm vào Logo trên Tùy biến hình thức và chọn tab Phong cách, Nội dung, Nâng cao).
 • Thiết lập chi tiết được Search Bar Component trên Page Builder mới. (chọn Search Bar trên Tùy biến hình thức => hiển thị thiết lập chi tiết cho Search Bar).
 • Thiết lập chi tiết được Customer Account Component trên Page Builder mới. (chọn Tài khoản trên Tùy biến hình thức => hiển thị thiết lập nhóm chức năng).
 • Thiết lập chi tiết được Shopping Cart Component trên Page Builder mới. (chọn biểu tượng giỏ hàng => hiển thị thiết lập cho giỏ hàng).
 • Giao diện Theme mẫu cho Agriculture Merchant.
 • Giao diện Theme mẫu cho Electronic and Mobile Device Merchant.
 • Giao diện Theme mẫu cho Electronic and Mobile Device Merchant.
 • Giao diện Theme mẫu cho Fashion Merchant.
 • Giao diện Theme mẫu cho Convenience & Mini-Mart Merchant.

Cập nhật ngày 08/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile

 + Khách hàng: Nếu gợi ý địa chỉ từ hội thoại với khách hàng không ra địa chỉ đúng nào thì hệ thống vẫn hỗ trợ tạo được khách hàng.

 + Thông tin giao hàng -> Người nhận: Khi nhập địa chỉ sẽ tự động gợi ý Khu vực / Phường Xã để tiết kiệm thao tác nhập liệu.

Cập nhật ngày 06/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Bán hàng: Trải nghiệm giao diện Bán hàng mới trên

 • Ngành hàng Nhà thuốc
 • Gian hàng bật tính năng Quản lý tồn kho theo Lô/Date

Cập nhật ngày 05/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thiết lập giao hàng: hiển thị dịch vụ Đối soát siêu tốc cho phép người dùng đặt làm dịch vụ mặc định.

Cập nhật ngày 03/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Màn hình Bán hàng mới: 

 • Thiết kế phần tiền thừa trả khách to hơn.
 • Giới hạn ký tự hiển thị mã hàng hóa từ 16 ký tự xuống 13 ký tự.
 • Khi chọn sắp xếp thứ tự hàng hóa theo thứ tự tăng dần thanh cuộn tự kéo xuống khi thêm hàng vào đơn.
 • Tự thêm dòng, lô nếu nhập số lượng > Tồn của lô gợi ý:
  • Tự động thêm dòng con và chọn ra lô tiếp theo (quy tắc lô nào sắp hết hạn thì lên trước) và tự động thêm số lượng bán của lô = số lượng nhập ở dòng trên - tồn kho lô trên.
  • Trong trường hợp lô thứ 2 vẫn bị quá số lượng tồn kho của lô thì hệ thống tiếp tục thêm lô thứ 3 (nếu còn) và số lượng vẫn theo quy tắc trừ dần như trên, áp dụng tương tự đến khi đủ số lượng.
  • Lưu ý:
   • Trong trường hợp sản phẩm có 1 lô duy nhất thì không thực hiện việc tự động thêm lô như trên.
   • Nếu sản phẩm đã có nhiều hơn 1 dòng thì không thực hiện hiện việc tự động thêm lô như trên (chỉ tự động thêm dòng lô mới khi mới có 1 dòng duy nhất).
 • Tại mode Bán giao hàng sẽ không phụ thuộc vào trường mặc định khách thanh toán, Khách thanh toán mặc định = 0 để người dùng tự nhập. Trường hợp chuyển mode:
  • Nếu ở mode Thường: người dùng tự nhập số tiền khách thanh toán và chuyển sang mode Giao hàng thì Khách thanh toán được giữ nguyên giá trị đã nhập đó, khi đó COD tính theo tương ứng.
  • Nếu ở mode Thường: nếu khách thanh toán là do hệ thống tự gợi ý thì khi chuyển sang Giao hàng luôn là giá trị 0, khi đó COD tính theo tương ứng.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng New

 + Món có sẵn trong đơn: chỉnh sửa được số lượng các món

 + Danh sách phòng bàn: Thêm thông báo và được lưu trữ trong vòng 24h:

 • Bồi bàn: Hiện thông báo từ Bếp. Số lượng trên chuông báo không còn hiển thị khi vào danh sách thông báo. Tương tự như menu Thông báo từ bếp.
 • Thu ngân: Hiện thông báo Yêu cầu thanh toán. Số lượng trên chuông báo chỉ mất khi chạm vào đọc yêu cầu. Tương tự như menu Yêu cầu thanh toán. 

Cập nhật ngày 02/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

Phạm vi: WebApp mobile bán hàng Bán lẻ

 + Chọn đối tác giao hàng: Cập nhật giao diện mới.

Cập nhật ngày 01/11/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile

 + Khách hàng: Nếu gợi ý địa chỉ từ hội thoại với khách hàng không ra địa chỉ đúng nào thì hệ thống vẫn hỗ trợ tạo được khách hàng.

Cập nhật ngày 29/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Facebook: giao diện web: hỗ trợ thiết bị có độ phân giải màn hình từ 1024 trở lên.

 + Hỗ trợ tải app nếu người dùng sử dụng thiết bị mobile có độ phân giải dưới 1024.

 + Tắt giao diện Facebook cũ.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Android mobile Bán lẻ

 + Bán hàng Android:

 • Mẫu in: Bổ sung token {Ma_Vach_HH} khi in hóa đơn, đặt hàng, phiếu giao hàng, phiếu nhập hàng.
 • Khách hàng: Thay đổi form thêm mới giống với app Quản lý.
 • Hàng hóa - Khách hàng - Nhà cung cấp: Hiển thị bàn phím khi thêm mới.

 + Quản lý iOS:

 • Mẫu in: Bổ sung token {Ma_Vach_HH} khi in hóa đơn, đặt hàng, phiếu giao hàng, phiếu nhập hàng.

Cập nhật ngày 28/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Giao dịch: Không cho tạo, cập nhật các giao dịch về quá khứ cách thời điểm hiện tại 1,5 năm.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Lịch sử thao tác: ghi nhận thông tin cho phần thiết lập GPS.

 + Hỗ trợ chấm công vào ra cho 2 ca liên tiếp trên mobile.

Cập nhật ngày 27/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị

 + Tùy biến hình thức: 

 • Thay đổi phong cách hiển thị thiết lập từng mục trong:
  • Menu Toggle
  • Menu Ngang
  • Menu Dọc
 • Thiết lập -> Menu: Cập nhật các menu vào các vị trí hiển thị trên giao diện.
Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Gộp Fanpage: Hỗ trợ gộp tối đa 10 Fanpage.

 + Quản lý đơn hàng: Thêm tab Hóa đơn:

 • Người dùng xem được danh sách hóa đơn và chi tiết hóa đơn của kênh bán Facebook.
 • Có thể tìm kiếm hóa đơn theo: mã hóa đơn, mã/ tên hàng, mã/ tên/ SĐT khách hàng, mã vận đơn, ghi chú đơn.
 • Có thể lọc hóa đơn theo thời gian, trạng thái hóa đơn, trạng thái giao hàng.
 • Các thông tin xem được bao gồm: khách hàng, hàng hóa, giao hàng, thanh toán, khuyến mại nếu có. 
 • Chi tiết: Tại đây
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile

 + Hóa đơn: Tạo hóa đơn giao hàng qua hãng vận chuyển liên kết với KiotViet hoặc đối tác riêng của cửa hàng.

 + Cài đặt: thêm Hóa đơn:

 • Khi tạo hóa đơn sẽ gửi lệnh in với mẫu in được thiết lập.
 • Có thể chọn mẫu in trong Quản lý mẫu in.  

Cập nhật ngày 24/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Quản lý + Thu ngân iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + Hỗ trợ xác thực 2 lớp cho tài khoản Admin

Cập nhật ngày 22/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý đơn Shopee: Thêm thông tin Chênh lệch: so sánh thông tin đối soát với Shopee.

Cập nhật ngày 21/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Bán hàng iOS mobile Bán lẻ

 + Mẫu in: Thêm token cho mẫu in Hóa đơn/ Đặt hàng:

 • {So_Tai_Khoan}
 • {Ten_Bang_Gia}
 • {Ma_Vach_HH}

Cập nhật ngày 20/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Quản lý lễ tết: Hiển thị 10 bản ghi/ 1 trang.

Cập nhật ngày 19/10/2021

Mới

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Thêm tính năng: Chấm công trên thiết bị di động. Chi tiết: 

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile

 + Hội thoại: Người dùng nhấn chọn địa chỉ mà khách hàng gửi thì thực hiện mở form Thêm mới/Cập nhật khách hàng -> pop-up Chọn địa chỉ.

 • Sau khi chọn địa chỉ mong muốn thì hệ thống tự động điền địa chỉ đã chọn vào các trường Địa chỉ, Khu vực, Phường xã.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bán lẻ

 + Mẫu in: Bổ sung token {Ma_Vach_HH} khi in hóa đơn, đặt hàng, phiếu giao hàng, phiếu nhập hàng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + Chọn món vào đơnBỏ chọn nhanh, cụ thể như sau:

 • Khi chọn 1 món mà món KHÔNG có món thêm thì KHÔNG mở màn hình Chi tiết món.
 • Khi chọn 1 món mà món CÓ món thêm thì mặc định luôn MỞ màn hình Chi tiết món.

Cập nhật ngày 18/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý đơn Shopee: Thêm chức năng Thanh toán.

Cập nhật ngày 13/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile

 + Tự động in bình luận livestream đúng cú pháp: Khi đang livestream:

 • Đảm bảo gửi lệnh in đủ số lượng tương ứng với bình luận cần in.
 • Chỉ in trên thiết bị duy nhất được chọn.
 • Bị ngắt in đột ngột có cơ chế tạm ngừng giống web.
 • 1 bình luận chỉ in 1 lần. In lần lượt và đảm bảo đủ các bình luận.

 + Đặt hàng:

 • Tích hợp giao hàng qua hãng vận chuyển liên kết với KiotViet.
 • Thêm thông tin trọng lượng, kích thước giao hàng.

 

Cập nhật ngày 12/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Shopee: Thêm màn hình Quản lý đơn Shopee. Chi tiết: Tại đây

 + Facebook

 • Thiết lập in
  • Cho phép thiết lập cùng lúc nhiều giao dịch: Đặt hàng, Hóa đơn, Giao hàng.
  • Hiển thị các giao dịch này nếu gian hàng bật thiết lập tương ứng, không giới hạn theo phân quyền người dùng. 
 • Quản lý đơn hàng: Hiển thị thông tin giao hàng của đơn đặt hàng dưới dạng disable không cho phép chỉnh sửa.
 • Tổng số hội thoại: Khi có >999 hội thoại sẽ hiển thị giá trị 999+.

Cập nhật ngày 11/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile Bán lẻ

 + Đặt hàng - Hóa đơn - Trả hàng:

 • Thay icon thiết lập Tùy chọn hiển thị thành 3 chấm và mặc định:
  • Ẩn mã giao dịch.
  • Hiển thị tên khách hàng.

 + Đặt hàng - Hóa đơn: ​Cho phép chỉnh sửa thông tin hàng hóa khi mở.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bán lẻ

 + Đặt hàng - Hóa đơn - Trả hàng:​ 

 • Mặc định hiển thị tên khách hàng.
 • Hiển thị ngày, giờ trên màn hình danh sách giao dịch khi bộ lọc thời gian khác Hôm qua, Hôm nay.

 + Khách hàng - Kiểm kho - Nhập hàng: Thống nhất kiểu control khi nhập ngày/ tháng/ năm HSD lô date.

Cập nhật ngày 06/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Android Quản lý mobile Bar-cafe-Nhà hàng

+ Tổng quan: khi vào màn hình hoặc tải lại trang -> hệ thống sẽ hiện hiệu ứng nhảy số tổng tiền hàng, tổng tiền đơn hàng đang phục vụ khi có thông tin mới.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Màn hình bán hàng mới:

 • Mặc định COD cho mode Giao hàng khi tạo mới đơn.
 • Hiện form rating giao diện.

Cập nhật ngày 05/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bán lẻ

 + Đặt hàng - Hóa đơn - Trả hàng:

 • Thay icon thiết lập Tùy chọn hiển thị thành 3 chấm.
 • Sắp xếp theo ngày tạo:
  • Áp dụng với bộ lọc thời gian khác: Hôm nay, Hôm qua.
  • Không áp dụng khi tìm kiếm

Cập nhật ngày 01/10/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile

 + Phân công hội thoại: Hiện trạng thái Online khi nhân viên sử dụng facebook trên điện thoại.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Màn hình Facebook New: Hỗ trợ liên kết với các gian hàng sử dụng tính năng New Page Experience.

Cập nhật ngày 30/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Thông tin giao hàng: Thêm địa chỉ nhận hàng 

 • Thêm mới được địa chỉ người nhận với đầy đủ các thông tin và cơ chế như đã có trên web FB fanpage.
 • Xem và chọn được các địa chỉ người nhận đã thêm.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

+ Quản lý KiotViet:

 • Thay đổi luồng kích hoạt sử dụng dịch vụ MyKiot từ KiotViet: Chủ cửa hàng có thể tạo web MyKiot từ nút Tạo web.
 • Khi bấm vào Kích hoạt ngay từ Tạo web -> hệ thống sẽ hiển thị màn hình Chào mừng với các thông tin cơ bản của gian hàng.

 + MyKiot:

 • Màn hình Chào mừng: hiển thị thông tin ngành hàng và các sản phẩm đặc thù của gian hàng để chủ cửa hàng có thể chọn. Việc này giúp cho hệ thống có thể đưa ra các giao diện mẫu phù hợp cho gian hàng ở màn hình kích hoạt trang web MyKiot tiếp theo.
 • Hiển thị danh sách các Templates để người dùng có thể lựa chọn và xem trước.
 • Màn hình lựa chọn các thông tin (giá bán, đơn hàng, tồn kho, sản phẩm, danh mục) sẽ được đồng bộ từ KiotViet sang MyKiot.
 • Màn hình tiến trình đồng bộ sẽ xuất hiện. Khi tiến trình đồng bộ kết thúc, người dùng kích vào Khám phá ngay để truy cập vào web MyKiot.
 • Sau khi tạo web thành công, nút Tạo web trên KiotViet sẽ hiển thị 2 nút Website Quản trị cho phép người dùng có thể truy cập vào MyKiot từ KiotViet.
 • Chuyển chức năng Kích hoạt/ Tạm dừng dịch vụ MyKiot từ màn Web bán hàng ở KiotViet sang màn Thiết lập -> Hệ thốngTrang quản trị của MyKiot.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng

Chọn món vào đơnBỏ chọn nhanh.

Cập nhật ngày 29/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý đơn hàng: Bổ sung chức năng Tạo hóa đơn

 • Cho phép tạo hóa đơn từ đơn đặt hàng (chưa hỗ trợ khuyến mại xử lý đơn có khuyến mại).
 • Hiển thị hội thoại của khách hàng bao gồm: Tin nhắn và Bình luận. Tùy thuộc vào đặt hàng được khởi tạo từ đâu thì khi tạo đơn màn hình sẽ mở thẳng đến Tin nhắn/Bình luận tương ứng.
 • Chỉ hỗ trợ các đơn hàng sau khi tính năng được cập nhật.
 • Hỗ trợ:
  • Thêm hàng mới từ ô Tìm kiếm.
  • Xóa hàng đã thêm vào hoặc có sẵn trong đơn.
  • Thay đổi số lượng đặt để tạo hóa đơn từ đơn đặt hàng, có thể lấy nhiều hơn Số lượng đặt hoặc lấy 1 phần số lượng đặt.

Cập nhật ngày 25/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile Bán lẻ

 + Nhiều hơn: hiện form rating giao diện: 

 • Hiển thị theo tài khoản người dùng.
 • Nếu người dùng chưa gửi phản hồi -> form rating sẽ hiện lại vào ngày hôm sau.

 + Mẫu in Hóa đơn - Đặt hàng: Bổ sung token {Ten_Bang_Gia}.

 + Hàng hóa: Hiển thị thông tin giá vốn của hàng ĐVT quy đổi khi xem chi tiết chi hàng hóa.

Cập nhật ngày 22/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App iOS Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

Thông báo từ bếp -> Lỗi in chế biến:

 • In lại lỗi in chế biến: cho phép In lại những lệnh In chế biến bị lỗi.
 • Báo lỗi in chế biến: thông báo khi có Lỗi in chế biến.

Cập nhật ngày 21/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bán lẻ

 + Hiển thị onboarding giới thiệu thiết lập mới ở màn hình danh sách hóa đơn, đặt hàng, trả hàng.

 + Thông báo - Tổng quan: Thêm Tùy chọn hiển thị góc trên bên phải danh sách hóa đơn, đặt hàng, trả hàng -> cho phép hiển thị/ ẩn thông tin: Mã giao dịch, Khách hàng, Hàng hóa.

 + Nhiều hơn: hiện form rating giao diện: 

 • Hiển thị theo tài khoản người dùng.
 • Nếu người dùng chưa gửi phản hồi -> form rating sẽ hiện lại vào ngày hôm sau.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Màn hình bán hàng: ra mắt phiên bản mới.

 + Hóa đơn: hỗ trợ tìm kiếm hàng hóa dưới dạng chọn nhiều (multi - select).

 • Nếu không chọn theo gợi ý -> sau khi enter, hệ thống sẽ hiển thị tất các hóa đơn có hàng hóa chứa ký tự tìm kiếm.
 • Nếu chọn nhiều hàng hóa trong danh sách gợi ý -> cần kích Tìm kiếm để hệ thống lọc tìm thông tin.
 • Nếu bạn gõ tên hàng hóa trên ô tìm kiếm -> chọn hàng hóa trong danh sách gợi ý -> trên ô tìm kiếm hiện mã hàng. 

Cập nhật ngày 20/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web + Mobile Bán lẻ

 + Ahamove: Thêm các dịch vụ giao hàng bằng xe tải

Cập nhật ngày 16/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị

+ Trang quản trị: Hiện chỉ dẫn về sự thay đổi vị trí khi di chuyển thiết lập sang Tùy biến hình thức mới.

Tùy biến hình thức: Chuyển thông tin đồng bộ từ trang Quản trị sang màn hình Cấu hình đồng bộ của Trung tâm đồng bộ:

 • Thiết lập chi nhánh đồng bộ đơn hàng.
 • Chi nhánh đồng bộ tồn kho.
 • Đồng bộ Mô tả chi tiết, đồng bộ thu khác, ...
 • Cho phép người dùng biết những danh mục nào được đồng bộ từ KiotViet lên Mykiot. 
 • Hỗ trợ lọc hoặc tìm kiểm sản phẩm để bật /tắt đồng bộ. 

Cập nhật ngày 15/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile Bán lẻ

 + Hiển thị onboarding giới thiệu thiết lập mới ở màn hình danh sách hóa đơn, đặt hàng, trả hàng.

 + Khách hàngẨn thông tin khi không có SĐT, Email, Facebook trong chi tiết Khách hàng (Trước đây hiện: Chưa cập nhật).

 + Đặt hàng: Hỗ trợ tìm kiếm phiếu đặt hàng nếu phiếu thanh toán bằng điểm.

 + Giao diện Hóa đơn, Đặt hàng, Trả hàng:

 • Thêm các biểu tượng (icon) nhận biết nhanh hình thức thanh toán bên trái giao dịch.

 • Thêm thông tin hàng hóa:

  • Tên hàng: [tên hàng hóa đầu tiên trong giao dịch] và [số lượng] sản phẩm khác. VD: Áo sơ mi và 2 sản phẩm khác.

  • Số lượng: của hàng hóa đầu tiên.

 • Thêm Tùy chọn hiển thị góc trên bên phải màn hình -> cho phép hiển thị/ ẩn thông tin: Mã giao dịch, Khách hàng, Hàng hóa -> mặc định ẩn thông tin khách hàng.

 + Thông báo - Tổng quan: Thêm Tùy chọn hiển thị góc trên bên phải danh sách hóa đơn, đặt hàng, trả hàng -> cho phép hiển thị/ ẩn thông tin: Mã giao dịch, Khách hàng, Hàng hóa.

 + Hàng hóa: Thêm sắp xếp theo Khách hàng đặt.

Cập nhật ngày 14/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Khách hàng: Gợi ý địa chỉ khách hàng từ hội thoại: Người dùng chọn Lưu địa chỉ -> hệ thống chuyển đến màn hình Thêm mới/Sửa khách hàng -> tìm kiếm địa chỉ trên pop-up Chọn địa chỉ. Sau khi chọn địa chỉ mong muốn thì hệ thống tự động điền địa chỉ đã chọn vào các trường Địa chỉ, Khu vực, Phường xã.

 + Tin nhắn: Hỗ trợ gửi kèm ảnh hóa đơn khi gửi tin nhắn xác nhận mua hàng.

 + Phân công hội thoại: Hiện trạng thái Online khi nhân viên sử dụng facebook trên điện thoại.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Hóa đơn/ Đặt hàng: Bổ sung Ghi chú đơn.

 + Đồng bộ tự động danh sách vai trò trên Facebook về KiotViet: Khi thêm/ xóa vai trò của nhân viên trên Fanpage thì hệ thống KiotViet ghi nhận được thông tin này.

 

Cập nhật ngày 10/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Vận đơn đa điểm Ahamove:

 • Cập nhật trạng thái vận đơn tương ứng trên Ahamove.
 • Hỗ trợ thao tác hủy vận đơn.

Cập nhật ngày 09/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bán lẻ

 + Khách hàngẨn thông tin khi không có SĐT, Email, Facebook trong chi tiết Khách hàng (Trước đây hiện: Chưa cập nhật).

 + Đặt hàng: Hỗ trợ tìm kiếm phiếu đặt hàng nếu phiếu thanh toán bằng điểm.

 + Giao diện Hóa đơn, Đặt hàng, Trả hàng:

 • Thêm các biểu tượng (icon) nhận biết nhanh hình thức thanh toán bên trái giao dịch.

 • Thêm thông tin hàng hóa:

  • Tên hàng: [tên hàng hóa đầu tiên trong giao dịch] và [số lượng] sản phẩm khác. VD: Áo sơ mi và 2 sản phẩm khác.

  • Số lượng: của hàng hóa đầu tiên.

 • Thêm Tùy chọn hiển thị góc trên bên phải màn hình -> cho phép hiển thị/ ẩn thông tin: Mã giao dịch, Khách hàng, Hàng hóa -> mặc định ẩn thông tin khách hàng.

 + Hàng hóa: Thêm sắp xếp theo Khách hàng đặt.

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thiết lập -> Chiến dịch gửi: Cập nhật nội dung cảnh báo chiến dịch gửi tin theo chính sách của Facebook.

Cập nhật ngày 07/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Shopee trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Khách hàng: Cập nhật theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng trên Shopee -> Đơn hàng đồng bộ về KiotViet sẽ mã hóa số điện thoại khách hàng và hiện khách lẻ.

 + Hàng hóa: Khi thêm hàng hóa lên Shopee: form thêm mới ẩn tên các đối tác vận chuyển cụ thể.

 + Đồng bộ hóa đơn: Chọn được nhiều lô, hạn sử dụng trên 1 hóa đơn (Trước đây: chỉ chọn được 1 lô). 

Cập nhật ngày 04/09/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Thay đổi giao diện:

 • Bài viết.
 • Biểu tượng.
 • Hiển thị số tin nhắn chưa đọc.
 • Chi tiết tin nhắn.
 • Chi tiết bình luận.
 • Chi tiết đơn hàng.
 • Thông báo.

Cập nhật ngày 01/09/2021

Mới

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thiết lập -> Livestream: Thêm lựa chọn Tự động in bình luận đúng cú pháp

 • Khi livetream hiển thị pop-up để khách hàng thực hiện chọn 1 cửa sổ (tab) saleonline thực hiện gửi lệnh in.
 • Pop-up sẽ hiển thị tại tất cả các tab đang được bật của fanpage có post đang livestream (bao gồm cả gộp trang).
 • Chỉ được chọn 1 tab thực hiện in. 

Cập nhật ngày 31/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Chi tiết tin nhắn: Nếu gửi tin sau 7 ngày (tính từ tin nhắn cuối cùng của khách) thì hiện thông báo lỗi: Không thể thực hiện hành động này. Facebook không cho phép gửi tin nhắn sau 7 ngày kể từ tin nhắn cuối cùng của khách hàng.

Cập nhật ngày 25/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Hàng hóa: bổ sung tính năng đăng bán hàng hóa lên sàn Shopee với tất cả các ngành hàng.

 + Lazada: Cập nhật đồng bộ trạng thái chuyển hoàn.

Cập nhật ngày 24/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App iOS Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

+ Đăng nhập: Hỗ trợ đăng nhập offline khi không có mạng internet -> người dùng có thể lên đơn và thanh toán offline.

Cập nhật ngày 23/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị

 + Tùy biến hình thức -> Giao diện: Thêm Kho giao diện cho phép người dùng áp dụng giao diện mẫu và có thể chỉnh sửa thông tin.

Cập nhật ngày 19/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Shopee trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Hàng hóa: Cho phép 1 sản phẩm KiotViet kết nối nhiều SKU trên 1 shop Shopee

Cập nhật ngày 17/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Tổng số hội thoại

 • Trạng thái hội thoại là Chưa xử lý: hiển thị và đếm số tổng số hội thoại. Lọc ngoài trạng thái này ẩn thông tin Tổng số hội thoại.
 • Áp dụng với Tin nhắn và Bình luận.

Cập nhật ngày 16/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Thay đổi giao diện:

 • Đăng nhập KiotOnline
 • Đăng nhập Facebook
 • Xem danh sách hội thoại
 • Tìm kiếm hội thoại
 • Lọc hội thoại
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị

 + Tùy biến hình thức: Thêm chức năng Xem trước: hỗ trợ người dùng có thể xem trước được giao diện đang tùy biến.

Cập nhật ngày 11/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile Bán lẻ

 + Khách hàng: Chọn SĐT sẽ gợi ý tính năng gửi sms, sao chép...

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Android Bán hàng mobile Bar-cafe-Nhà hàng

In tạm tính in hóa đơn: Các hàng có thông tin giống nhau sẽ gộp thành 1 dòng.

Cập nhật ngày 10/08/2021

Mới

Thêm tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile Bán lẻ

 + Thêm mới tính năng Tạo dữ liệu mẫu cho gian hàng mới tạo.

 + Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Khách hàng: Thông tin khách hàng phần facebook, khách hàng lưu dưới dạng link (https, http) thì hiển thị dưới dạng link để khách có thể kích được luôn.

Cập nhật ngày 09/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị

 + Tùy biến hình thức:

 • Hiển thị các trạng thái hoạt độngkhông hoạt động của các nút thành phần. Nhấn vào button Setting, mở ra popup setting các thành phần đó.
 • Thêm popup xác nhận sau khi kích Phát hành.

Cập nhật ngày 06/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Tin nhắn:

 • Khi gửi tin ngoài 24h - đến trước 7 ngày: không hiển thị cảnh báo xác nhận gửi tin.
 • Nếu gửi tin sau 7 ngày (tính từ tin nhắn cuối cùng của khách) thì hiện thông báo lỗi "Không thể thực hiện hành động này. Facebook không cho phép gửi tin nhắn sau 7 ngày kể từ tin nhắn cuối cùng của khách hàng."

 

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Android Quản lý mobile Bar-cafe-Nhà hàng

+ Khi tải ứng dụng và lựa chọn đăng ký tài khoản từ app: 

 • Ứng dụng mở link đăng ký tại màn hình đăng nhập.
 • Sau khi đăng ký thành công -> chọn Bắt đầu kinh doanh từ màn hình tạo tài khoản thành công -> chuyển về màn hình đăng nhập của app với thông tin gian hàng, tên tài khoản vừa được tạo.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Quản lý mobile Bar-cafe-Nhà hàng

+ Sau khi đăng ký thành công -> chọn Bắt đầu kinh doanh -> chuyển về màn hình đăng nhập của app với thông tin gian hàng, tên tài khoản vừa được tạo.

Cập nhật ngày 04/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

 Phạm vi: App iOS mobile 

 + Thanh menu: Thêm chức năng Thông báo

 • Hiển thị số lượng và danh sách thông báo từ Fanpage khi có tin nhắn/ bình luận/ bày tỏ cảm xúc mới.
Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Đặt lịch làm việc -> Kết thúc vào

 • Nếu không tích chọn: Hệ thống tự động tạo lịch làm việc không giới hạn.
 • Nếu tích chọn: Hệ thống không tự động tạo lịch làm việc khi kết thúc.

Cập nhật ngày 02/08/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị + Website

 + Trang Quản trị -> Tùy biến hình thức:

 • Lưu đè: Cho phép người dùng lưu lại giao diện sau khi đã chỉnh sửa.
 • Giao diện: Người dùng có thể quản lý những giao diện sau khi đã lưu. Hiện tại hệ thống cho phép lưu tối đa 3 giao diện.
 • Thiết lập trang trong -> Thiết lập trang chi tiết sản phẩm: Hiển thị thiết lập Số lượng tồn khoThành phần Combo (Ẩn thông tin này trên Thiết lập -> Hàng hóa).

 + Website: Trên điện thoại: Hiển thị được nhiều sản phẩm ở Nhóm sản phẩm nổi bật và Danh mục nổi bật hơn.

Cập nhật ngày 27/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Giao diện màn hình Facebook mới

 • Cập nhật tính năng Khuyến mại.
 • Trên các dropdown search, hỗ trợ người dùng: Di chuyển lên/xuống bằng phím lên/xuống trên bàn phím. Mặc định focus vào giá trị đầu tiên trong danh sách. Nhấn Enter để chọn giá trị đang focus.
 • Hiển thị thiết lập In giao hàng khi bật tính năng Giao hàng (Thiết lập -> Thiết lập cửa hàng).
 • Thêm thông tin thành tiền trên chi tiết dòng hàng hóa.
 • Khi mở form Lọc hội thoại, mặc định expanse Nhãn hội thoại.
 • Có khung tách biệt từng hàng hóa trên đơn. 

Cập nhật ngày 23/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Tài khoản: khi tài khoản admin cập nhật thông tin -> bắt buộc phải nhập số điện thoại.

 + Sàn thương mại điện tử: Tiki, Lazada, Shopee, Sendo: Thêm lựa chọn đồng bộ đơn hàng:

 • Được Tạo

 • Được Tạo hoặc Cập nhật

  Từ thời điểm muốn đồng bộ.

Cập nhật ngày 22/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng

+ New FnB - Khuyến mại: áp dụng khuyến mại giảm giá hóa đơn

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Thanh menu: Thêm chức năng Thông báo

 • Hiển thị số lượng và danh sách thông báo từ Fanpage khi có tin nhắn/ bình luận/ bày tỏ cảm xúc mới.

Cập nhật ngày 20/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị

 + Tùy biến hình thức:

 • Thay đổi phong cách hiển thị của các Menu Items ở Top Menu và Footer Menu.
 • Thay đổi phong cách hiển thị hay có thể tùy biến được cách hiển thị của bài viết chi tiết đến: ảnh, tên bài viết, tên danh mục, thời gian đăng bài và nội dung mô tả.
 • Chuyển ngôn ngữ thiết lập sang Tiếng Việt nếu người dùng chọn Tiếng Việt.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Tin nhắn: Hỗ trợ gửi kèm hình ảnh đơn đặt hàng khi gửi tin nhắn xác nhận đặt hàng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Hàng hóa -> Danh mục: Cho phép chỉnh sửa giá vốn khi đang bật Giá vốn trung bình.

 • Áp dụng khi cập nhật hàng hóa trực tiếp trên phần mềm hoặc import hàng hóa.

 • Giá vốn sau khi cập nhật sẽ được chốt chặn tại thời điểm cập nhật/ import.

Cập nhật ngày 19/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bán lẻ

 + Thay đổi giao diện trên ứng dụng quản lý. 

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thay đổi giao diện màn hình Facebook: người dùng có thể dùng song song giao diện cũ và mới.

Cập nhật ngày 14/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng

+ New FnB - Khuyến mại: áp dụng khuyến mại giảm giá hóa đơn

Cập nhật ngày 13/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Nhà thuốc:

 • Thay đổi thông tin theo tài liệu API mới nhất của Cục quản lý Dược: đồng bộ xuất nhập tồn vào danh mục bán buôn.
 • Kiểm tra mã Cơ sở khi lưu thông tin kết nối với Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

 + Hàng hóa: Khi thay đổi giá bán đơn vị cơ bản thì cho phép tùy chọn thay đổi giá bán đơn vị quy đổi hay không.

 + Bán hàng: Tìm kiếm khách hàng theo SĐT thứ 2.

Cập nhật ngày 09/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý iOS mobile Bán lẻ

 + Thay đổi giao diện trên ứng dụng quản lý. 

Cập nhật ngày 07/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App mobile 

 + AndroidDanh sách hội thoại: Hiển thị số tin nhắn chưa đọc.

 + Bài viết: Hiển thị danh sách bài viết đã lên lịch.

Cập nhật ngày 03/07/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên MyKiot

- Phạm vi: Trang Quản trị

 + Tùy biến hình thức: thay đổi công cụ tùy biến hình thức hoàn toàn mới

Cập nhật ngày 30/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Nhân viên -> Bảng tính lương: Khi cập nhật bảng lương, hệ thống sẽ mở toàn màn hình để người dùng xem đầy đủ thông tin.

Cập nhật ngày 29/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Chi tiết bình luận: Hỗ trợ Thíchẩn bình luận của khách hàng.

Cập nhật ngày 24/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Giao hàng: Với các gian hàng dùng thử, hỗ trợ thêm tính năng tạo đơn hàng giao qua hãng vận chuyển có liên kết với KiotViet.

Cập nhật ngày 23/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Hội thoại: Chi tiết hội thoại hiện lịch sử giao dịch của Khách hàng.

Cập nhật ngày 18/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Tài khoản nhân viên: Thêm lựa chọn hỗ trợ nhân viên lấy mật khẩu qua mã xác thực gửi đến app Quản lý của admin. Chi tiết: Tại đây

 + Gian hàng dùng thử: Chỉ hiển thị thanh thông tin thông báo số ngày sử dụng khi còn <= 3 ngày.

Cập nhật ngày 16/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Màn hình Bán hàng:

 • Hóa đơn - Đặt hàng - Đổi hàng: Thêm chức năng thêm mới hàng hóa ngay khi tìm kiếm.
 • Sửa chữa: ẩn nút + Thêm mới hàng hóa cạnh nút Tìm kiếm phiếu bảo hành. 

Cập nhật ngày 15/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Facebook Pos:

 • Hội thoại: Với các hội thoại đã xử lý xong, người dùng đánh dấu chưa đọc thì bỏ đánh dấu Đã xử lý xong ở hội thoại đó.
 • Giao diện mới: Tin nhắn mẫu: sử dụng phím "/" thay cho phím "#"  

Cập nhật ngày 14/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Khách hàng: Lịch sử mua hàng: Bổ sung hiển thị lịch sử trả hàng.

 + Chi tiết bình luận: Hỗ trợ Thích, ẩn bình luận của khách hàng.

Cập nhật ngày 11/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Tiki: Tạm ẩn tính năng Đăng ký bán hàng cùng Tiki

Cập nhật ngày 10/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Nhập hàng: Bổ sung public API

 • Tạo phiếu.
 • Sửa phiếu.
 • Hủy phiếu. 

Cập nhật ngày 07/06/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App mobile 

 + Khách hàng: Tích hợp gợi ý địa chỉ khách hàng

 + App iOS:

 • Hộp thư: Tích hợp Hộp thư ghi nhận thông báo từ KiotViet.
 • Bài viết: Chuyển tính năng Bài viết ra bottom navigator.
 • Danh sách hội thoại: Hiển thị avatar của nhân viên được phân công hội thoại đó.
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Lazada: đồng bộ trạng thái

 • Trạng thái repacked, packed: Đã đóng gói trên Lazada -> KiotViet: Đặt hàng - Phiếu tạm.
 • Trạng thái ready_to_ship_pending: Sẵn sàng giao hàng trên Lazada -> KiotViet: Hóa đơn - đang xử lý, Vận đơn - chờ xử lý

Cập nhật ngày 04/06/2021

Mới

Thêm mới tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng

App Thu ngân: Hỗ trợ tạo dữ liệu mẫu khi đăng nhập lần đầu tiên.

Cập nhật ngày 31/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Facebook Pos: Thay đổi giao diện màn hình

 + Sàn thương mại điện tử: Tiki, Lazada, Shopee, Sendo: Thêm lựa chọn: Tự động chọn hàng lô date khi tạo hóa đơn: cho phép người dùng thiết lập tự động tạo hóa đơn chứa hàng lô date theo cơ cơ chế lô hết hạn trước - xuất trước, mà không phải chọn thủ công để đồng bộ.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Hộp thư: Hiển thị số lượng tin nhắn chưa đọc ở Hộp thư.

 + Tích hợp cơ chế pop-up vào ứng dụng để gửi thông báo từ KiotViet.

 + Tin nhắn: Hỗ trợ gửi kèm hình ảnh hóa đơn xác nhận mua hàng.

 + Hội thoại: Chi tiết hội thoại hiện lịch sử giao dịch của Khách hàng.

Mới

Thêm mới tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng

App Thu ngân: Hỗ trợ tạo dữ liệu mẫu khi đăng nhập lần đầu tiên.

Cập nhật ngày 27/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Thu ngân: Pop-up Thanh toán: Đổi text "Khách hàng:" thành biểu tượng (Icon)

Cập nhật ngày 26/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý người dùng: Cập nhật thông tin người dùng: tích hợp không cho phép nhân viên xem, chỉnh sửa tất cả bảng giá của nhân viên khác.

Cập nhật ngày 25/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Mẫu in: In tạm tính, Bar/bếp, Hóa đơn, Trả hàng, Nhập hàng, Trả hàng nhập, Chuyển hàng: Token ghi chú: Khi in hiển thị enter/ xuống dòng như khi người dùng điền.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Hội thoại: Bổ sung bộ lọc phân loại chất lượng khách hàng.

 + Chi tiết hội thoại: Hỗ trợ phân công hội thoại.

 + Hóa đơnĐặt hàng: Thêm ghi chú đơn trong mục tạo đơn hàng.

 + Tin nhắn: Căn thẳng hàng các biểu tượng (icon) chụp ảnh, chọn ảnh và like.

Cập nhật ngày 24/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý: Hiển thị widget Tài chính.

Cập nhật ngày 20/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bán lẻ

- Phạm vi: App Quản lý mobile Bán lẻ

 + Thông báo -> Khách hàng: Với gian hàng có 1 chi nhánh, thêm cài đặt Công nợ. Mục đích:

 • Bổ sung tính năng cảnh báo công nợ khách hàng.
 • Thông báo danh sách khách hàng quá hạn, quá số nợ. 

Cập nhật ngày 19/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý: Màn hình Khách hàng, Hóa đơn: File import có sẵn dữ liệu Khu vựcPhường/ Xã để người dùng nhập thông tin.

 + Nhập hàng: Thêm cảnh báo khi không nhập số lượng khi hoàn thành phiếu nhập. Nếu bạn đồng ý, hệ thống cho phép ghi nhận thông tin và bỏ các dòng hàng hóa không có số lượng khỏi phiếu nhập.

Cập nhật ngày 18/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Tin nhắn: Hỗ trợ gửi kèm ảnh đơn đặt hàng khi gửi tin nhắn xác nhận đặt hàng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng

App Quản lý: Tích hợp Hộp thư ghi nhận thông báo từ KiotViet.

Cập nhật ngày 14/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Đăng nhập: 

 • Thay đổi màu của dòng Quên mật khẩu thành màu xanh.
 •  Tài khoản chủ gian hàng: Thêm lựa chọn gửi mã OTP vào số điện thoại của thông tin Tài khoản khi đặt lại mật khẩu. Chi tiết: Tại đây

 + Mẫu in -> Giao hàng: Hỗ trợ thêm token Mã vạch {Sort_Code_Ma_Vach} (Mã phân loại bưu kiện của Hãng vận chuyển) trong mẫu in Phiếu Giao hàng.

Cập nhật ngày 12/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Bổ sung tính năng Gộp trang trên menu Hội thoại, cho phép gộp tối đa Fanpage, cụ thể:

 • Hiển thị Danh sách bài viết và hỗ trợ tìm kiếm khi Gộp trang.
 • Cho phép đăng bài trên nhiều Fanpage khi ở chế độ Gộp trang.
 • Đảm bảo tạo đúng khách hàng và đơn hàng của Fanpage đang thao tác trong chế độ Gộp trang.
 • Chi tiết hội thoại hiển thị thông tin Fanpage đang thao tác.
 • Cho phép tìm kiếmlọc hội thoại khi Gộp trang. 

Cập nhật ngày 11/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Bài viết

 • Chuyển tính năng Bài viết ra bottom navigator.
 • Hỗ trợ đăng lại bài viết đăng lỗi trước đó.

 + Hội thoại: Hiện tên người được phân công trên danh sách hội thoại.

Cập nhật ngày 07/05/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App TouchScreen Imin Bar-cafe-Nhà hàng

 + In tem nhãn - Máy in 365.

Cập nhật ngày 29/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App TouchScreen Imin Bar-cafe-Nhà hàng

 + In tem nhãn - Máy in ZY609.

 + Thiết lập in bếp trực tiếp.

 + Thiết lập nhóm hàng và máy in.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Giao dịch: Hóa đơn, Đặt hàng, Vận đơn, Trả hàng

 • Bỏ tùy chọn Toàn thời gian trong bộ lọc thời gian.
 • Giới hạn tìm kiếm trong 5 năm.

 + Hóa đơnĐổi trả hàngHóa đơn sửa chữa:

 • Thêm mới, cập nhật: Giới hạn việc thay đổi thời gian giao dịch trong vòng 12 tháng.
 • Chưa áp dụng giới hạn thay đổi thời gian với thao tác import

Cập nhật ngày 28/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Nhân viên -> Thiết lập lương: Tính nửa công cho nhân viên khi thiết lập lương chính là ngày công chuẩn. Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 27/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Ghi chú: Với đơn chưa có khách hàng KiotViet, khi chọn vào 1 hội thoại, nếu chưa có ghi chú mặc định hiện ô Nhập ghi chú.

 + Thiết lập -> Tin nhắn mẫu: Tăng giới hạn hình ảnh của tin nhắn mẫu lên 20 ảnh.

Cập nhật ngày 22/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Tin nhắn - Bình luận: Trên màn hình Chi tiết di chuột vào vị trí nội dung tin nhắn, bình luận hệ thống hiện icon Lưu địa chỉ. Khi kích vào:

 • Nếu hội thoại chưa có khách hàng sẽ mở form Thêm mới khách hàng và tự động điền các thông tin địa chỉ tương ứng vào các trường Địa chỉ, Khu vực, Phường xã.
 • Nếu hội thoại đã có khách hàng nhưng khách hàng chưa có địa chỉ thì mở form Cập nhật khách hàng và điền các thông tin địa chỉ tương ứng vào các trường Địa chỉ, Khu vực, Phường xã.
 • Nếu hội thoại đã có khách hàng và khách hàng đã có địa chỉ thì mở form Thêm địa chỉ nhận mới và điền các thông tin địa chỉ tương ứng vào các trường Địa chỉ, Khu vực, Phường xã.  

 + Bình luận: Trên các bình luận khác nhau của cùng 1 trang, khi kích thêm Đơn mới -> hệ thống hỗ trợ hiển thị bản nháp đang làm việc trước đó nếu có.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App TouchScreen Bar-cafe-Nhà hàng

 + Tùy chọn:

 • Thêm chức năng Hóa đơn: Hỗ trợ xem danh sách và hủy hóa đơn theo phân quyền của người dùng.
 • Thiết lập máy in: Hỗ trợ in chế biến và hủy món.

Cập nhật ngày 21/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + App Thu ngân - Bảng giá: Ưu tiên áp dụng Bảng giá theo nguyên tắc bảng giá duy nhất.

 + App Quản lý: Tích hợp Hộp thư ghi nhận thông báo từ KiotViet.

Cập nhật ngày 20/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + Tổng quan

 • Mục 4 giá trị tổng: Thêm icon ">"
 • Mục Tồn kho: Bỏ icon ">"
 • Mục Hủy món: Thêm icon ">"

 + Sổ quỹ: Bổ sung tính năng in phiếu thu/ phiếu chi.

 

Cập nhật ngày 19/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Shopee trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Hàng hóa: bổ sung tính năng đăng bán hàng hóa lên sàn Shopee với ngành hàng Sức Khỏe & Sắc Đẹp (tương đương với ngành hàng Mỹ phẩm trên KiotViet). Chi tiết: Tại đây

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: App KiotViet Kết nối Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Thay đổi máy chấm công của chi nhánh sẽ có thông báo về việc dữ liệu chấm công sẽ được thay đổi theo máy chấm công mới.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Hộp thư: Tích hợp hộp thư ghi nhận thông báo từ KiotViet.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Thu ngân iOS mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + Bảng giá: Ưu tiên áp dụng Bảng giá theo nguyên tắc bảng giá duy nhất. Ví dụ: Gian hàng có:

 • Bảng giá chung: áp dụng tất cả phòng bàn.
 • Bảng giá VIP: chỉ áp dụng cho phòng VIP.

 => Khi người dùng:

 • Bước 1: Tạo đơn trên Phòng 1 chọn Bảng giá chung.
 • Bước 2: Tạo đơn trên Phòng VIP thì phần mềm mặc định chọn Bảng giá VIP.

 + Đăng nhập: Sau khi người dùng đăng ký thành công -> ứng dụng mở màn hình Đăng nhập và điền sẵn thông tin.

Cập nhật ngày 15/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Web Bán lẻNhân viên -> Thiết lập lương: thêm lựa chọn tính hoa hồng cho nhân viên theo lợi nhuận gộp.

 + Chấm công -> Đặt lịch làm việc: Cho phép mỗi lần đặt lịch tối đa tới 92 ngày thay vì là 31 ngày như hiện tại.

Cập nhật ngày 14/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Bình luận: Đề xuất khi đã gửi tin nhắn từ bình luận thì hệ thống hiển thị text Xem phản hồi không giới hạn thời gian.

 + Bài viết:

 • Thêm tính năng đăng bài.
 • Lên lịch bài đăng.

Cập nhật ngày 13/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng Facebook trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Cập nhật thông báo lỗi với trường hợp khách hàng chưa từng gửi tin nhắn tới Fanpage thành Không thể thực hiện hành động này. Người này hiện không có mặt hoặc chưa từng gửi tin nhắn tới fanpage (mã lỗi {Mã lỗi facebook trả về}).

 + Menu Thiết lập: Bổ sung thêm chức năng Tùy chỉnh quyền truy cập FB.

 + Bài viết

 • Đăng bài mới: Thêm chức năng thu hút tin nhắn áp dụng với bài viết dạng text.
 • Hiển thị danh sách các Bài đăng đã lên lịch.

 + Lọc hội thoại: Hiển thị Tổng số lượng hội thoại sau khi lọc.

 

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Tin nhắn: Hỗ trợ người dùng gửi video.

 + Chi tiết hội thoại: Hỗ trợ phân công hội thoại.

Cập nhật ngày 08/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thiết lập giá: 

 • Bổ sung cột tồn kho.
 • Xuất file: bổ sung cột đơn vị tính.

 + Chi nhánhẨn thông tin chi nhánh nếu gian hàng chỉ có 1 chi nhánh.

 + Bảng tính lương -> Cập nhật bảng tính lương: Thêm nhiều phụ cấp khác, để đáp ứng thực tế khi chốt lương mới thống kê được các phụ cấp phát sinh.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Bảng tính lương -> Cập nhật bảng tính lương: Thêm nhiều phụ cấp khác, để đáp ứng thực tế khi chốt lương mới thống kê được các phụ cấp phát sinh.

Cập nhật ngày 06/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Hội thoại: Bổ sung bộ lọc phân loại chất lượng khách hàng

 + Bình luận: Khi người dùng gửi tin nhắn từ bình luận, hệ thống hiển thị Xem phản hồi, bỏ giới hạn thời gian phản hồi như trước đây là 7 ngày.

 + Hóa đơn/ Đặt hàng: Thêm ghi chú đơn trong mục tạo đơn hàng.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Quản lý -> Phiếu Bảo hành bảo trì - Đặt hàng - Hóa đơn - Vận đơn - Trả hàng - Khách hàng - Sổ quỹ (với lựa chọn đối tượng nộp/nhận là Khách hàng) - Báo cáo: Cuối ngày/ Đặt hàng/ Khách hàng: Để tăng cường bảo mật các thông tin quan trọng của khách hàng như Địa chỉ, Số điện thoại, Email đồng thời tăng hiệu năng của hệ thống, phần mềm thay đổi cơ chế tìm kiếm Số điện thoại khách hàng như sau:

 • Cho phép tìm kiếm số điện thoại khách hàng theo 4 số cuối hoặc đầy đủ.
 • Nếu gian hàng có thông tin khách hàng với 2 số điện thoại -> người dùng thao tác tách số điện thoại theo 2 ô tương ứng.

 + Facebook

 • Với tin nhắn giao không thành công thay đổi trạng thái từ hãng trả về thì phần mềm sẽ gửi tin nhắn tự động.
 • Hỗ trợ nhân bản tin nhắn mẫu lên nhiều trang.  

Cập nhật ngày 01/04/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Hội thoại:

 • Tìm kiếm theo tên Facebook: Khi tìm kiếm theo tên khách hàng, chạm vào một khách hàng thì mở luôn tới hội thoại tin nhắn của khách hàng đó.
 • Hỗ trợ sao chép được nội dung tin nhắn/bình luận theo vùng chọn:
  • Trong chi tiết tin nhắn khi nhấn giữ hoặc double tap vào nội dung của một tin nhắn thì hiện con trỏ cho phép chọn nội dung muốn sao chép.
  • Trong chi tiết bình luận: Khi nhấn giữ vào nội dung của một bình luận hiện popup chức năng [Sao chép] tap [Sao chép] này hệ thống cho phép chọn nội dung muốn sao chép hoặc khi double tap vào nội dung của một bình luận thì hiện con trỏ cho phép chọn nội dung muốn sao chép.

 + Tin nhắn:

 • Cho phép vuốt ngang màn hình để xem ảnh khác.
 • Lưu tin nhắn đang nhập (text) sau khi thoát ra vào lại.

Cập nhật ngày 30/03/2021

Mới

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Bổ sung tính năng Gộp trang trên menu Hội thoại, cho phép gộp tối đa 5 Fanpage, cụ thể:

 • Hiển thị Danh sách bài viết và hỗ trợ tìm kiếm khi Gộp trang.
 • Cho phép đăng bài trên nhiều Fanpage khi ở chế độ Gộp trang.
 • Đảm bảo tạo đúng khách hàngđơn hàng của Fanpage đang thao tác trong chế độ Gộp trang.
 • Chi tiết hội thoại hiển thị thông tin Fanpage đang thao tác.
 • Cho phép tìm kiếm, lọc hội thoại khi Gộp trang. 

Cập nhật ngày 25/03/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Facebook: 

 • Bổ sung bộ lọc Cảnh báo: phân loại chất lượng khách hàng.
 • Ẩn các lựa chọn tính năng khi chưa đăng nhập Facebook: Bài viết, Gửi tin nhắn hàng loạt, Lập phiếu thu, Thiết lập, Báo cáo, Tùy chọn hiển thị, Đăng xuất Facebook, Thiết lập in và biểu tượng (v) ở góc trái màn hình.  
Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên

- Phạm vi: Web Bán lẻ + Bar-cafe-Nhà hàng

 + Tích hợp thêm máy chấm công: hỗ trợ kết nối với ứng dụng KiotViet qua Cổng USBLAN (TCP/IP):

 • Ronald Jack X628 Pro
 • Ronald Jack X628-C
 • Ronald Jack DG600 

Cập nhật ngày 24/03/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thiết lập cửa hàng: Thêm link hướng dẫn sử dụng cho tính năng Gộp khách hàng là nhà cung cấp.

Cập nhật ngày 23/03/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Shopee

 • Bổ sung thiết lập: tích/ bỏ tích chọn Xác nhận vận đơn chuyển hoàn: các vận đơn chuyển hoàn cần/ không cần xác nhận của cửa hàng để chuyển sang trạng thái Đã chuyển hoàn.
 • Bổ sung tính năng ghi nhận Trợ giá từ Shopee vào trường thu khác trên Đặt hàng/Hóa đơn  

Cập nhật ngày 22/03/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng Bar-cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: App Quản lý Android mobile Bar-cafe-Nhà hàng

 + Hàng hóa: Hỗ trợ nhập đơn vị tính cho hàng dịch vụ.

 + Tổng quan -> Hủy món -> Danh sách món bị hủy -> Chi tiết món bị hủy: Thêm thời gian người hủy món.

 + Sổ quỹ: thêm tính năng Hủy phiếu thu/ chi.

Cập nhật ngày 19/03/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Công cụ: Thêm tính năng Bài viết

Cập nhật ngày 17/03/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Thiết lập cửa hàng -Cảnh báo công nợ: Thêm link tới Hướng dẫn sử dụng từ hệ thống cho tính năng cảnh báo công nợ.

 + Giao hàng: Thêm tính năng bật/ tắt giao hàng trên màn hình Quản lý. Chi tiết: Tại đây

Cập nhật ngày 16/03/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App Android mobile 

 + Tin nhắn: Hiển thị tin nhắn trích dẫn: tối đa 2 dòng, nếu quá hiện ... .Chạm vào tin nhắn trích dẫn sẽ chuyển đến tin nhắn gốc.

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Bảng tính lương

 • Cập nhật bảng tính lương: Hỗ trợ thêm nhiều giảm trừ khác khi tạo bảng lương, để đáp ứng thực tế khi chốt lương mới thống kê được các giảm trừ phát sinh.
 • Xem chi tiết từng vi phạm trên từng ca làm việc.
 • Xuất file Phiếu lương có thông tin vi phạm của nhân viên.
 • Xuất file Bảng lương có thông tin vi phạm của nhân viên.

 + Chấm công

 • Ghi nhận vi phạm và mức giảm trừ mỗi lần vi phạm của từng nhân viên trên từng ca làm việc.
 • Xuất file vi phạm có nội dung về lỗi vi phạm, lần vi phạm và tiền phạt vi phạm của nhân viên.

 + Nhân viên -> Thiết lập lương: Thêm tính năng tự tính phụ cấp cho nhân viên theo tổng giá trị phụ cấp.

 + Phiếu lương:

 • In Phiếu lương có thông tin vi phạm của nhân viên.
 • In chi tiết chấm công trong tab Chấm công chi tiết.
Cập nhật

Cập nhật tính năng Quản lý nhân viên trên gian hàng Bar-Cafe-Nhà hàng

- Phạm vi: Web Bar-cafe-Nhà hàng

 + Bảng tính lương

 • Cập nhật bảng tính lương: Hỗ trợ thêm nhiều giảm trừ khác khi tạo bảng lương, để đáp ứng thực tế khi chốt lương mới thống kê được các giảm trừ phát sinh.
 • Xem chi tiết từng vi phạm trên từng ca làm việc.
 • Xuất file Phiếu lương có thông tin vi phạm của nhân viên.
 • Xuất file Bảng lương có thông tin vi phạm của nhân viên.

 + Chấm công

 • Ghi nhận vi phạm và mức giảm trừ mỗi lần vi phạm của từng nhân viên trên từng ca làm việc.
 • Xuất file vi phạm có nội dung về lỗi vi phạm, lần vi phạm và tiền phạt vi phạm của nhân viên.

 + Nhân viên -> Thiết lập lương: Thêm tính năng tự tính phụ cấp cho nhân viên theo tổng giá trị phụ cấp.

 + Phiếu lương:

 • In Phiếu lương có thông tin vi phạm của nhân viên.
 • In chi tiết chấm công trong tab Chấm công chi tiết.

Cập nhật ngày 10/03/2021

Cập nhật

Cập nhật tính năng trên ứng dụng KiotViet Bán hàng Online

- Phạm vi: App iOS mobile 

 + Bình luận

 • Hỗ trợ người dùng chỉnh sửa/ xóa bình luận của Fanpage.
 • Hỗ trợ người dùng khi mở chi tiết bình luận có thể gửi tin nhắn cho khách hàng. 
Cập nhật

Cập nhật tính năng trên gian hàng Bán lẻ

- Phạm vi: Web Bán lẻ

 + Sendo: Bổ sung tính năng đồng bộ giá khuyến mại lên sàn Sendo.

 + Shopee: Bổ sung tính năng:

 • Tự động đồng