Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

IMPORT/XUẤT FILE HÀNG SẢN XUẤT, HÀNG COMBO - ĐÓNG GÓI

Nâng cấp tính năng Import/Xuất file

Hàng sản xuất, hàng combo – đóng gói

KiotViet bổ sung thêm tính năng import hàng hóa sản xuất, combo-đóng gói nhằm giúp người dùng import nhanh hơn và xuất file đầy đủ thông tin về hàng hóa hơn

1. Import file

- Khi bạn nhập thông tin vào mẫu file excel tải từ màn hình Hàng hóa -> Danh mục, tương ứng với từng loại hàng sẽ có cách nhập như sau:

1.1. Hàng sản xuất

- Loại hàng: Hàng hóa

Hàng thành phần:

 • Nhập theo định dạng {Mã hàng1}:{số lượng1}|{Mã hàng2}:{số lượng2}|…
 • Các mã hàng thành phần phải theo quy tắc sau:
  • Hàng thành phần không được trùng nhau.
  • Hàng thành phần phải tồn tại.
  • Hàng thành phần không được là hàng Đơn vị tính quy đổi, hàng quản lý theo serial/IMEI, hàng combo-đóng gói, hàng quản lý theo lô – hạn sử dụng.
  • Hàng thành phần phải đang kinh doanh.
  • Hàng thành phần chỉ được tối đa có 3 cấp con.
  • Hàng thành phần không được trùng hàng sản xuất trên chính dòng excel đó.
 • Số lượng các hàng thành phần phải > 0
 • Mã hàng:
  • Nếu mã hàng đã có 3 cấp cha ở trên nó thì không thể import: Ví dụ: Sản phẩm mã SP000001 có hàng thành phần là SP000002, SP000002 có thành phần là SP000003, SP000003 có thành phần là SP000004. Nếu file import sản phẩm SP000004 có hàng phần thì sẽ báo lỗi.

 • Với tất cả trường hợp không thỏa mãn, sẽ hiện thông báo lỗi từng dòng tại pop-up import.

 • Khi import thành công, hệ thống sẽ tạo ra hàng hóa có các hàng thành phần tương ứng với dữ liệu trong file, đồng thời tính toán lại giá vốn, tồn kho, và tạo các bản ghi trong thẻ kho tương tự như khi tạo hàng hóa trên web.

1.2. Hàng combo – đóng gói

- Loại hàng: Combo - đóng gói

- Hàng thành phần:

 • Nhập theo định dạng {Mã hàng1}:{số lượng1}|{Mã hàng2}:{số lượng2}|…
 • Các mã hàng thành phần phải theo quy tắc sau:
  • Hàng thành phần không được để trống
  • Hàng thành phần không được trùng nhau.
  • Hàng thành phần phải tồn tại.
  • Hàng thành phần không được là hàng Đơn vị tính quy đổi, hàng quản lý theo serial/IMEI, hàng combo-đóng gói, hàng quản lý theo lô – hạn sử dụng.
  • Hàng thành phần phải đang kinh doanh.
  • Hàng thành phần chỉ được tối đa có 3 cấp con.
 • Mã hàng:
  • Nếu mã hàng đã có 3 cấp cha ở trên nó thì báo lỗi. Ví dụ: Sản phẩm combo-đóng gói mã SP000001 có hàng thành phần là SP000002, SP000002 có thành phần là SP000003, SP000003 có thành phần là SP000004. Nếu file import sản phẩm SP000004 có hàng phần thì sẽ báo lỗi.

 • Với tất cả trường hợp không thỏa mãn, sẽ hiện thông báo lỗi từng dòng tại pop-up import.

 • Khi import thành công, hệ thống sẽ tạo ra hàng hóa có các hàng thành phần tương ứng với dữ liệu trong file, đồng thời tính toán lại giá vốn, tồn kho, và tạo các bản ghi trong thẻ kho tương tự như khi tạo hàng hóa trên web.

2. Xuất file

- Khi xuất file Hàng hóa sản xuất, hàng hóa combo, file xuất ra sẽ có các giá trị trong cột [Loại hàng], [Hàng thành phần] tương ứng như trên web, các cột thông tin khác tuân theo nguyên tắc đang có.

 

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Import/xuất file hàng hóa Sản xuất, hàng Combo-đóng gói.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 02/11/2018