Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

1. ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ” – Phần mềm quản lý KiotViet chạy dưới tên miền www.kiotviet.vn và ứng dụng KiotViet

Ứng dụng KiotViet” – Ứng dụng KiotViet trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.kiotviet.vn 

Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website

Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do khách hàng đặt có dạng abc123.kiotviet.vn, trong đó phần abc123 do Chủ tài khoản tự đặt.

Tài khoản quản trị” – Tài khoản được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng khách hàng trên www.kiotviet.vn

“Bạn” – Chủ tài khoản hoặc các nhân viên được chủ tài khoản cấp tài khoản truy cập vào cửa hàng; những Bạn viếng thăm, tìm hiểu thông tin trên website www.kiotviet.vn

CITIGO” – Công Cổ phần Phần mềm CITIGO

Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng hoặc của CITIGO

Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

Khu vực chung” – Trang chủ www.kiotviet.vn; màn hình đăng nhập; footer các trang, khu vực logo các trang trên giao diện web và ứng dụng KiotViet trên điện thoại thông minh.

Khu vực riêng” – Trang màn hình bán hàng, phần nội dung các trang quản lý.

Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên KiotViet.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Dịch vụ phần mềm quản lý cửa hàng KiotViet, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của CITIGO dưới tên miền chính thức www.kiotviet.vn và ứng dụng KiotViet. CITIGO duy trì trang thông tin điện tử www.kiotviet.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của CITIGO, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. CITIGO có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.kiotviet.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của CITIGO.

3. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website www.kiotviet.vn, ứng dụng KiotViet thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Phần mềm CITIGO.
Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của CITIGO. CITIGO cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa Nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CITIGO. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: lienhe@kiotviet.com. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.kiotviet.vn.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và CITIGO. CITIGO không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Cửa hàng của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. CITIGO khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, CITIGO cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của CITIGO và không tiết lộ cho bên thứ ba. CITIGO chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và Ứng dụng KiotViet khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho CITIGO khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với CITIGO để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, CITIGO luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên CITIGO sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

CITIGO sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng KiotViet; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của CITIGO.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng CITIGO, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của CITIGO sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của CITIGO.

CITIGO sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website www.kiotviet.vn. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, CITIGO không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. CITIGO khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. CITIGO không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

8. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. CITIGO không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi. Tuy nhiên CITIGO và các nhân viên của CITIGO cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, CITIGO cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

9. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bạn có thể truy cập và tra cứu tại hướng dẫn tại trang Hướng dẫn sử dụng hoặc tại Video hướng dẫn . CITIGO có thể sẽ không cung cấp cho Bạn bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được CITIGO gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Bạn đăng ký tài khoản thành công.

10. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng CITIGO có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website theo quyết định và xem xét duy nhất của CITIGO, mọi yêu cầu của Bạn về sử dụng Khu vực chung trên Website cho mục đích riêng của Bạn có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

11. SỬ DỤNG KHU VỰC RIÊNG

Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. CITIGO không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

12. TRUY CẬP KHU VỰC RIÊNG

Bạn hiểu và chấp nhận rằng CITIGO có quyền truy cập khu vực riêng của Bạn khi (i) được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố (ii) Bạn yêu cầu (iii) trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền và không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của CITIGO, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

13. THÔNG TIN LIÊN LẠC

CITIGO khuyến khích Bạn liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ khách hàng KiotViet qua tổng đài 1900 6522 từ 8 giờ 30 sáng đến 21 giờ mỗi ngày khi có nhu cầu hỗ trợ.
Bạn có thể dùng công cụ ở mục Liên hệ để gửi các yêu cầu cụ thể trong trường hợp các kênh liên hệ qua tổng đài hoặc điện thoại không khả dụng

Thông tin Tài khoản quản trị sau khi đăng ký thành công Cửa hàng, các thông báo tự động từ hệ thống, xác nhận đổi mật khẩu, quên mật khẩu được gửi đến Bạn từ email kythuat@kiotviet.com. Mọi thông báo tự động từ các nguồn khác đều không đáng tin cậy, trong trường hợp Bạn nhận được email không đến từ nguồn trên, CITIGO khuyến nghị Bạn liên hệ ngay với Trung tâm hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

CITIGO khuyến cáo Bạn chỉ gửi thông tin Dữ liệu cửa hàng nhằm mục đích hỗ trợ, triển khai vào email hotro@kiotviet.com. CITIGO không đảm bảo Dữ liệu cửa hàng của Bạn được bảo mật nếu Bạn gửi vào email khác email nêu trong Điều khoản sử dụng này hoặc email cá nhân của Nhân viên, CTV, Đại lý của CITIGO.

14. THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu KiotViet, Logo Kiotviet… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của CITIGO tại Việt Nam. CITIGO có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Bạn không được đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào tương tự có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lặp với những nhãn hiệu và logo đã được đăng ký độc quyền. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu KiotViet, logo KiotViet và phải sử dụng theo đúng quy định của CITIGO.

15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

16. ỨNG DỤNG KIOTVIET

Nếu Bạn đã tải về Ứng dụng KiotViet từ Apple App Store hoặc GooglePlay, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Điều khoản này là thỏa thuận giữa Bạn và CITIGO, và không phải với Apple hay Google. CITIGO (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng KiotViet. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ Bạn trong sử dụng Ứng dụng KiotViet;

Khi sử dụng Ứng dụng KiotViet, Bạn hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của Bạn, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng KiotViet lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của Bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi Bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nạo nào đối với việc truy cập này;

Ứng dụng KiotViet được cài đặt trên thiết bị của Bạn có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của Bạn ở trong tình trạng mất kết nối Internet; CITIGO không đảm bảo dữ liệu Bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó Bạn hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi Bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất;

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và / hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng KiotViet trong tầm kiểm soát và an toàn; CITIGO không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của Bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của Bạn;

Bạn phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

17. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi CITIGO và Bên thứ ba, được CITIGO và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho người dùng của phần mềm KiotViet.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và CITIGO được quy định trong hợp đồng cung cấp Dịch vụ phần mềm quản lý KiotViet; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. CITIGO chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Bạn có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

Chính Sách này được cập nhật vào ngày 29/11/2019​.