Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Kết nối KiotViet - Lazada

Hướng dẫn sử dụng

Tích hợp KiotViet - Lazada

Lưu ý: Mặc định các gian hàng không được kích hoạt tính năng này, bạn cần gọi hotline miễn cước 1800 6162 để gửi yêu cầu kích hoạt tính năng.

Hiện tại quý khách hàng đã có thể thực hiện quản lý đơn hàng Lazada bằng phần mềm bán hàng KiotViet. Kết nối KiotViet - Lazada giúp cho công việc quản lý đơn hàng, quản lý kho hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

I. Thiết lập

1. Kích hoạt kết nối

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2).

- Trong khối Tích hợp kênh bán, bạn chọn Lazada (1), chọn nút + Thêm kết nối (2), kích nút Chọn tài khoản Lazada kết nối (3) để tiến hành kết nối.

- Sau đó bạn nhập các thông tin đăng nhập Lazada:

  •  Chọn CountryViệt Nam
  •  Account là email tài khoản người dùng Lazada Seller Center
  •  Password là mật khẩu của tài khoản người dùng Lazada Seller Center
  •  Kích chọn Submit, thông tin tài khoản Lazada được chọn trong form tích hợp.

- Kích chọn Chi nhánh và Bảng giá sử dụng khi kết nối, thông tin chi tiết như sau:

- Chi nhánh: thông tin hàng hóa, tồn kho trên chi nhánh được chọn sẽ đồng bộ với thông tin hàng hóa trên Lazada Seller Center.

- Bảng giá bán: Giá hàng hóa trên bảng giá được chọn sẽ được đồng bộ tương ứng lên Lazada Seller Center như là giá bán niêm yết.

- Bảng giá khuyến mại: Giá hàng hóa trên bảng giá được chọn sẽ được đồng bộ tương ứng lên Lazada Seller Center như là giá khuyến mại (giá được bán trên trang web của Lazada)

- Lưu ý: Giá khuyến mại phải nhỏ hơn hoặc bằng giá bán.

Kích Lưu để lưu lại thông tin kết nối và quay lại danh sách các thiết lập.

- Lưu ý:

  • Hệ thống cho phép kết nối nhiều chi nhánh của một gian hàng với nhiều gian hàng trên Lazada
  • Hệ thống KHÔNG cho phép kết nối cùng 1 chi nhánh cho nhiều gian hàng trên Lazada

2. Cập nhật thông tin kết nối

- Trên màn hình tích hợp kênh bán Lazada, bạn kích vào dòng kết nối cần cập nhật thông tin (1)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình để chỉnh sửa thông tin (2)

- Kích Lưu để lưu thay đổi (3)

3. Xóa kết nối

- Trên màn hình tích hợp kênh bán Lazada, kích vào biểu tượng  trên dòng kết nối cần xóa (1)

- Kích Đồng ý để xác nhận xóa kết nối (2), hệ thống hiện thông báo xóa dữ liệu thành công.

II. Đồng bộ hàng hóa từ KiotViet lên Lazada

Lưu ý: Thông tin hàng hóa chỉ được đồng bộ thành công từ KiotViet lên Lazada nếu và chỉ nếu mã hàng (SKU của hàng hóa) trên Lazada trùng với mã hàng trên KiotViet.

Thông tin hàng hóa được đồng bộ tự động từ KiotViet lên Lazada Seller Center ngay khi có cập nhật, thay đổi.

Với mỗi thông tin hàng hóa, hệ thống thực hiện đồng bộ 3 thông tin: Tồn kho, Giá bán và Giá khuyến mại. Chi tiết:

- Tồn kho: giá trị tồn kho của hàng hóa tại chi nhánh được chọn tích hợp.

- Giá bán: là giá trong bảng giá chung.

- Giá khuyến mại: là giá trong bảng giá được chọn khi tích hợp:

+ Nếu khi thiết lập, bạn không chọn bảng giá khuyến mại thì khi đồng bộ lên Lazada, thông tin giá khuyến mại = giá bán.

+ Nếu hàng hóa không có trong bảng giá khuyến mại thì khi đồng bộ lên Lazada, thông tin giá khuyến mại = giá bán.

+ Thông tin hàng hóa + bảng giá hiển thị trên KiotViet:

+ Hàng hóa hiển thị trên Lazada Seller Center:

III. Đồng bộ đơn hàng từ Lazada về KiotViet

1. Đồng bộ thông tin đơn đặt hàng mới

1.1. Đồng bộ các đơn đặt hàng phát sinh trước khi kích hoạt kết nối

Ngay sau khi kích hoạt tính năng, hệ thống sẽ thực hiện việc đồng bộ lần đầu tiên. Các đơn đặt hàng có trạng thái là “Đang xử lý” từ Lazada sẽ được tự động đồng bộ về KiotViet và các đơn hàng có trạng thái khác sẽ được bỏ qua. 

Khách hàng hoàn toàn có thể quản lý đơn hàng Lazada. Các đơn hàng được đồng bộ về KiotViet sẽ có Mã đặt hàng được bắt đầu bởi DHLZD và có trạng thái là Phiếu tạm.

Chi tiết của đơn đặt hàng sẽ có thêm phần Ghi chúThông tin giao hàng

Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau:

- Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoại của khách hàng.

+ Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có KiotViet: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng trên KiotViet theo thông tin khách hàng được đồng bộ về từ Lazada.

- Thông tin hàng hóa: Được đồng bộ dựa vào Mã hàng hóa.

- Người bán và người tạo: Tài khoản của chủ gian hàng.

- Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối.

- Bảng giá: Tương ứng bảng giá được chọn tích hợp kết nối.

- Khách đã trả = 0

1.2. Đồng bộ các đơn đặt hàng phát sinh sau khi kích hoạt kết nối

Với các đơn đặt hàng mới trên Lazada phát sinh sau khi kích hoạt kết nối thì hệ thống sẽ lập tức đồng bộ về KiotViet và tạo một đơn đặt hàng mới với trạng thái là Phiếu tạm. Cơ chế đồng bộ thông tin của đơn đặt hàng này tương tự như trên.

2. Đồng bộ trạng thái của đơn đặt hàng

Với mỗi đơn đặt hàng trên Lazada sẽ gồm có 01 hoặc nhiều kiện hàng. Khi đồng bộ về KiotViet, hệ thống sẽ thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Mỗi Đơn đặt hàng trên Lazada tương ứng với 01 Đơn đặt hàng trên KiotViet.

- Mỗi Kiện hàng trên Lazada tương ứng với 01 Hóa đơn trên KiotViet.

Khi tình trạng của đơn đặt hàng hoặc kiện hàng trên Lazada thay đổi thì trạng thái của đơn đặt hàng/hóa đơn tương ứng trên KiotViet cũng được thay đổi theo.

Cơ chế đồng bộ như sau:

* Đơn đặt hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Đã hủy”

Khi đơn đặt hàng trên Lazada chuyển từ tình trạng “Đang xử lý” sang “Đã hủy” thì đơn đặt hàng tương ứng trên KiotViet sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy.

* Đơn đặt hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Sẵn sàng giao đi”

Khi đơn đặt hàng trên Lazada được xử lý sẽ tạo ra các Kiện hàng có tình trạng là Sẵn sàng giao hàng” . Lúc này, đơn đặt hàng tương ứng trên KiotViet vẫn giữ nguyên trạng thái là Phiếu tạm.

* Kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Đang giao hàng”

Khi kiện hàng trên Lazada chuyển từ tình trạng Sẵn sàng giao đi sang tình trạng Đang giao hàng thì trên hệ thống KiotViet sẽ tạo ra một hóa đơn mới ở trạng thái giao là “Đang giao hàng” và trạng thái hóa đơn là Đang xử lý với thông tin hóa đơn được lấy từ đơn đặt hàng tương ứng. Hệ thống tự động tích dấu Thu hộ tiền và giá trị cần thu hộ = Tổng tiền khách cần trả cho hóa đơn trên.

* Kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Đã giao hàng ”

Khi kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng Đã giao hàng thì hóa đơn tương ứng trên KiotViet có trạng thái giao “Giao thành công” và hóa đơn vẫn ở trạng thái giao “Đang xử lý”.

* Kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Trả lại”

Khi kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Trả lại” thì hệ thống không thực hiện đồng bộ.

* Kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng “Giao hàng thất bại”

Khi kiện hàng trên Lazada chuyển sang tình trạng Giao hàng thất bại thì hóa đơn tương ứng trên KiotViet chuyển sang trạng thái giao thành “Đang chuyển hoàn” và trạng thái hóa đơn vẫn ở trạng thái “Đang xử lý”.

IV. Lịch sử đồng bộ

Toàn bộ lịch sử động bộ thông giữa KiotViet và Lazada được ghi nhận lại trong phần Lịch sử thao tác của KiotViet với chức năng là Đồng bộ Lazada.

Bạn kích vào các lần đồng bộ để xem chi tiết.

- Đồng bộ hàng hóa:

- Đồng bộ đặt hàng:

- Đồng bộ hóa đơn:

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn kết nối KiotViet và Lazada.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài 1800 6162 (miễn phí) hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được tư vấn và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 16/05/2019