Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Kết nối KiotViet - Sendo

Hướng dẫn sử dụng

Tích hợp KiotViet - Sendo

Tính năng tích hợp KiotViet – Sendo được xây dựng nhằm mục đích giúp các gian hàng của KiotViet cũng chính là các nhà bán lẻ của Sendo:

- Chọn để quản lý kho hàng, dữ liệu tồn kho, giá bán sản phẩm trên Sendo từ KiotViet.

- Đồng bộ dữ liệu đơn đặt hàng được tạo trên Sendo về KiotViet.

- Quản lý, theo dõi và cập nhật trạng thái hàng tự động từ Sendo về KiotViet.

I. Thiết lập

Hệ thống KiotViet cho phép mỗi chi nhánh của gian hàng có thể kết nối với 5 gian hàng nhà bán của Sendo:

1. Kích hoạt kết nối

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2).

- Trong khối Tích hợp kênh bán, bạn chọn Sendo (3), chọn nút + Thêm kết nối (4), kích Chọn tài khoản Sendo kết nối (5) để tiến hành kết nối.

- Bạn nhập các thông tin đăng nhập Sendo (6):

 • Tên shop: Tên shop Sendo
 • Mã shop: Mã shop Sendo
 • Mã bảo mật: Mã bảo mật Sendo
 • Mã shopMã bảo mật được lấy thông tin tương ứng tại trang bán Sendo https://ban.sendo.vn/cau-hinh/api, bạn kích “tại đây” để chuyển tới màn hình Đăng ký kết nối API của Sendo và thực hiện thao tác như sau:
  • Tích chọn Kết nối API.
  • Mã Shop là mã tự tạo. Bạn kích  nếu cần tạo mã mới.
  • Đường dẫn nhận dữ liệu: Nhập URL của gian hàng KiotViet.
  • Mã bảo mật: tự động tạo ra sau khi nhập Đường dẫn nhận dữ liệu và kích Lưu.
  • Tích chọn Tạo đơn hàng, Cập nhật đơn hàng, Cập nhật sản phẩm, Tạo sản phẩm.
  • Kích Lưu.

 • Lưu ý: Bạn cần đăng nhập trang bán Sendo trước để hệ thống chuyển ngay đến màn hình Đăng ký kết nối API. Nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình Đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, bên trái màn hình, bạn vào mục Hỗ trợ bán hàng -> Góc thông tin -> Kết nối API và thao tác như trên

- Tài khoản Sendo được chọn trong form tích hợp:

 • Chi tiết kết nối:
  • Chi nhánh:
   • Công thức tính Số lượng bán trên chi nhánh được chọn sẽ đồng bộ với thông tin số lượng bán của hàng hóa trên Shop Sendo.
   • Các đơn hàng trên Shop Sendo sẽ được đồng bộ về chi nhánh được chọn.
  • Đồng bộ đơn hàng: Bạn có thể chọn đồng bộ đơn hàng trên Sendo về KiotViet hoặc không.
   • Bật  để đồng bộ.
    • Nếu tích chọn Tự động chọn hàng lô date khi tạo hóa đơn thì khi đơn Sendo đồng bộ về, KiotViet sẽ tự động chọn lô date theo thứ tự lô hết hạn trước – xuất trước. Nếu cùng hạn sử dụng sẽ theo thứ tự nhập trước – xuất trước.
    • Nếu KHÔNG tích chọn Tự động chọn hàng lô date khi tạo hóa đơn thì khi đơn Sendo đồng bộ về KiotViet sẽ được đưa vào đơn đồng bộ lỗi -> bạn cần thực hiện thao tác chọn lô để đồng bộ các đơn hàng lỗi.

​​​

 • Tích/ bỏ tích Áp dụng công thức chọn hàng lô date này cho các kết nối Sendo còn lại
 • Lưu ý: Sau khi lưu thông tin kết nối, hệ thống hiển thị pop-up Chọn đơn hàng để đồng bộ
  • Bạn chọn đơn hàng muốn đồng bộ:
   • Đơn hàng được Tạo: đơn hàng được tạo mới từ thời điểm muốn đồng bộ.
   • Đơn hàng được Tạo hoặc cập nhật: đơn hàng được tạo mới hoặc được cập nhật từ thời điểm muốn đồng bộ.
  • Bạn chọn thời điểm muốn đồng bộ các đơn hàng từ Sendo về KiotViet. Thời điểm này là thời điểm đơn hàng được phát sinh hoặc cập nhật trên Sendo.
   • Hệ thống hỗ trợ 4 lựa chọn: Hôm nay, 7 ngày qua, 15 ngày qua, Sau khi thiết lập

 • Tắt  để KHÔNG đồng bộ
 • Đồng bộ số lượng bán:
  • Bạn có thể chọn đồng bộ thông tin Số lượng bán từ KiotViet lên trên Sendo hoặc không.
   • Bật  để đồng bộ
   • Tắt  để KHÔNG đồng bộ
  • Khi bạn bật đồng bộ, tùy theo thiết lập của cửa hàng, bạn có thể chọn số lượng bán bằng:
   • Tồn kho
   • Hoặc Tồn kho – Đặt hàng
   • Hoặc Tồn kho + Đặt NCC
   • Hoặc Tồn kho – Đặt hàng + Đặt NCC
  • Tích/ bỏ tích “Áp dụng công thức số lượng bán này cho các kết nối Sendo còn lại
 • Đồng bộ giá bán:
  • Bạn có thể chọn đồng bộ thông tin giá bán từ KiotViet lên trên Sendo hoặc không
   • Bật  để đồng bộ
   • Tắt  để KHÔNG đồng bộ
  • Bảng giá bán: Giá hàng hóa trên bảng giá bán được chọn sẽ được đồng bộ tương ứng lên Sendo như là giá bán niêm yết.
  • Bảng giá khuyến mại: Giá hàng hóa trên bảng giá bán được chọn sẽ được đồng bộ tương ứng lên Sendo như là giá bán khuyến mại.
  • Lưu ý: Giá khuyến mại phải có hiệu lực kể từ ngày đồng bộ và nhỏ hơn hoặc bằng giá bán.
 • Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng – SKU
  • Bạn có thể chọn Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng – SKU hoặc không
   • Bật  để đồng bộ
   • Tắt  để KHÔNG đồng bộ
 • Xóa liên kết hàng hóa nếu Mã hàng - SKU thay đổi: Bạn có thể chọn Xóa liên kết hàng hóa nếu Mã hàng - SKU thay đổi hoặc không
  • Bật  để hệ thống tự động xóa liên kết hàng hóa nếu có thay đổi Mã hàng - SKU trên sàn hoặc KiotViet. Sau khi bật thiết lập, hệ thống hiện pop-up xác nhận thông tin, bạn chọn Đồng ý để chắc chắn về thiết lập này.

 • Tắt  nếu vẫn muốn giữ liên kết giữa 2 hàng hóa sau khi thay đổi Mã hàng - SKU trên sàn hoặc KiotViet.
 • Kích Lưu để lưu lại thông tin kết nối.

- Lưu ý:

 • Hệ thống sẽ báo lỗi và không cho lưu với trường hợp: Kết nối trùng 1 shop Sendo với nhiều chi nhánh trên 1 gian hàng KiotViet (bao gồm cả trường hợp shop trên Sendo đã được đổi tên nhưng vẫn giữ kết nối với KiotViet theo tên cũ)
 • Nếu shop trên Sendo được đổi tên, để cập nhật lại tên shop trên KiotViet theo thông tin mới, gian hàng cần đăng nhập lại tài khoản Sendo trên KiotViet bằng thao tác Cập nhật thông tin kết nối.

2. Cập nhật thông tin kết nối

- Trên màn hình tích hợp kênh bán Sendo, kích vào dòng kết nối cần cập nhật thông tin (1)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình để chỉnh sửa thông tin (2)

- Kích Lưu để lưu thay đổi (3)

- Lưu ý: Bảng giá được chọn tích hợp KHÔNG còn hợp lệ (valid). Thì sẽ tự động cập nhật thiết lập Đồng bộ giá bán về “Bảng giá chung”

3. Xóa kết nối

- Trên màn hình tích hợp kênh bán Sendo, bạn kích vào biểu tượng  trên dòng kết nối cần xóa (1)

- Kích Đồng ý để xác nhận xóa kết nối (2), hệ thống hiện thông báo xóa dữ liệu thành công.

4. Danh sách hàng liên kết

- Trên dòng kết nối của từng gian hàng Sendo, bạn kích hàng đã liên kết (1) để xem danh sách hàng trên sàn đã liên kết với hàng trên KiotViet (2)

- Bạn có thể tìm kiếm các sản phẩn trên Sendo Shop mà Đã liên kết/Chưa liên kết theo bộ lọc Trạng thái liên kết

- Cũng như các sản phẩm Đã đồng bộ thành công, hoặc đang đồng bộ lỗi theo bộ lọc Trạng thái đồng bộ

- Mỗi một hàng hóa trên Sendo Shop bạn có thể chọn liên kết để đồng bộ với một hàng hóa trên KiotViet

 • Với những hàng hóa trên Sendo chưa có liên kết:
  • Bạn kích Chọn hàng liên kết để tìm kiếm và chọn một hàng hóa trên KiotViet cần lưu liên kết:

 • Hoặc kích  để thêm mới hàng hóa trên KiotViet và lưu liên kết với hàng hóa này.

 • Ngay sau khi hàng trên Sendo và hàng trên KiotViet lưu liên kết thành công, thông tin hàng và đơn hàng của 2 hàng hóa này sẽ được đồng bộ.​​​
 • Với những hàng trên gian hàng Sendo đã có liên kết:
  • Nếu bạn muốn xóa liên kết giữa 2 hàng hóa Sendo và KiotViet, bạn kích biểu tượng

 • Lưu ý: Bạn không thể xóa liên kết 2 hàng hóa có mã hàng trên KiotViet trùng với mã SKU trên Sendo nếu thiết lập CÓ “Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng – SKU”

II. Đồng bộ hàng hóa từ KiotViet lên Sendo

- Thông tin hàng hóa chỉ được đồng bộ thành công từ KiotViet lên Sendo nếu:

- Thông tin hàng hóa được đồng bộ tự động từ KiotViet lên Shop Sendo ngay khi có cập nhật, thay đổi.

- Với mỗi thông tin hàng hóa, hệ thống thực hiện đồng bộ 2 thông tin: Số lượng bán, Giá bán. Chi tiết:

 • Số lượng bán: giá trị số lượng bán theo công thức công thức Tồn kho, Đặt hàng, Đặt hàng NCC mà bạn chọn trong kết nối từng Shop Sendo của hàng hóa tại chi nhánh được chọn đồng bộ.
 • Giá bán: là giá trong Bảng giá bán bạn chọn đồng bộ

- Lưu ý khi đồng bộ:

 • Sản phẩm trên KiotViet là hàng Combo – đóng gói hoặc dịch vụ. Thì:
  • Chỉ đồng bộ giá lên Sendo, KHÔNG đồng bộ số lượng bán
 • Nếu giá trị có thập phân sẽ tự động làm tròn trước khi đồng bộ theo công thức:
  • Giá trị ≥ x.50 sẽ làm tròn lên. Ví dụ 10,000.50 sẽ làm tròn lên là 10,001
  • Giá trị < x.50 sẽ làm tròn xuống. Ví dụ 10,000.49 VND sẽ làm tròn thành 10,000
 • Quản lý SKU trên Sendo:
  • Sendo cho phép quản lý một Sản phẩm có thể không có hoặc có 1 hoặc nhiều Phân loại hàng.
  • SKU của Sản phẩm hay Phân loại hàng có thể trùng nhau.
  • SKU của Phân loại hàng thuộc cùng 1 Sản phẩm không được trùng nhau.

- Do vậy: Khi thiết lập Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng - SKU

 • Nếu sản phẩm Sendo không có Phân loại thì ánh xạ (mapping) với hàng trên KiotViet sẽ sử dụng mã SKU sản phẩm.
 • Nếu sản phẩm Sendo có Phân loại thì mapping với hàng trên KiotViet sẽ sử dụng SKU phân loại
 • Nếu gian hàng Sendo có nhiều SKU sản phẩm hoặc Phân loại trùng nhau thì khi KiotViet đồng bộ dữ liệu lên sẽ lấy hàng hóa đầu tiên tìm trong danh sách.

III. Lựa chọn hàng liên kết đồng bộ với Sendo

1. Tự động liên kết trùng mã hàng

Nếu trên mỗi thiết lập kết nối Sendo, bạn chọn thiết lập Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng – SKU, thì hệ thống sẽ tự động lưu liên kết đồng bộ 2 hàng hóa này với nhau khi:

- Các hàng hóa trên KiotViet và Sendo có trùng mã hàng và SKU

- Hàng trên KiotViet chưa có liên kết nào với hàng hóa trên Shop Sendo này, cũng như hàng trên Sendo chưa có liên kết nào với hàng hóa trên KiotViet.

2. Thủ công lựa chọn hàng liên kết đồng bộ

Ngoài việc lựa chọn hàng liên kết KiotViet với kênh bán trên Sendo trong khi xem Danh sách hàng trên Shop Sendo, bạn còn có thể lựa chọn hàng liên kết đồng bộ trong khi thực hiện các thao tác Quản lý hàng hóa, như sau:

2.1. Thêm mới hàng hóa và liên kết kênh bán

- Khi bạn thêm mới hàng hóa trên KiotViet và muốn liên kết ngay hàng hóa này với hàng hóa trên Sendo, tại màn hình Thêm hàng hóa (trong Hàng hóa -> Danh mục hoặc Giao dịch -> Nhập hàng), bạn kích chọn Lưu & Liên kết kênh bán

 • Sau khi thêm mới hàng hóa thành công, hệ thống hiển thị màn hình Liên kết hàng lên Tiki, Lazada, Shopee, Sendo
  • Bao gồm tất cả các gian hàng Tiki/Lazada/Shopee/Sendo mà bạn đã lưu kết nối.

 • Trên mỗi gian hàng Sendo, bạn kích Chọn hàng liên kết để tìm kiếm và chọn hàng trên gian hàng Sendo để lưu liên kết

 • Ngay sau khi hàng hóa trên KiotViet và Sendo lưu liên kết thành công, thông tin hàng hóa và đơn hàng của 2 hàng hóa này sẽ được đồng bộ.
 • Ngoài ra, trên màn hình này, để kích hoạt thêm kết nối với gian hàng Sendo bạn kích  Kênh bán liên kết.

 • Trên màn hình này, bạn chọn biểu tượng Sendo và thêm thông tin kết nối

2.2. Cập nhật liên kết kênh bán cho mỗi hàng hóa

- Để cập nhật lại liên kết kênh bán cho mỗi một hàng hóa, khi xem chi tiết hàng hóa, bạn kích chọn tab Liên kết kênh bán (1) ->  kích Cập nhật (2) để mở lên màn hình Liên kết hàng lên Tiki, Lazada, Shopee, Sendo và lưu liên kết

- Lưu ý: Nếu gian hàng của bạn chưa từng lưu kết nối với Shop Sendo, trên tab Liên kết kênh bán, bạn kích chọn Sendo để thêm mới kết nối trước khi cập nhật liên kết hàng hóa.

- Trên màn hình Liên kết hàng lên Tiki, Lazada, Shopee, Sendo

 • Với những hàng hóa trên Sendo chưa có liên kết:
  • Bạn kích Chọn hàng liên kết để tìm kiếm và chọn một hàng hóa trên KiotViet cần lưu liên kết:

 • Với những hàng trên Shop Sendo đã có liên kết:
  • Nếu bạn muốn xóa liên kết giữa 2 hàng hóa Sendo và KiotViet, bạn kích biểu tượng

 • Lưu ý: Bạn không thể xóa liên kết 2 hàng hóa có mã hàng trên KiotViet trùng với mã hàng (SKU) trên Sendo nếu thiết lập Tự động liên kết các mặt hàng, nếu trùng Mã hàng - SKU

2.3. Cập nhật liên kết kênh bán cho nhiều hàng hóa

- Trên màn hình Danh mục hàng hóa, bạn tích chọn các hàng hóa mà bạn cần cập nhật (1) -> kích Thao tác (2) -> chọn Liên kết kênh bán (3)

- Hệ thống hiển thị màn hình Liên kết hàng lên Tiki, Lazada, Shopee, Sendo. Bạn cập nhật liên kết kênh bán cho các hàng hóa đã chọn tương tự như trên mỗi một hàng hóa.

- Lưu ý: Nếu cửa hàng của bạn chưa có kết nối nào với Shop Tiki, Lazada, Shopee, Sendo hệ thống hiển thị màn hình sau, bạn kích Thêm kết nối kênh bán hàng để thêm kết nối trước khi cập nhật liên kết hàng

IV. Đồng bộ đơn hàng từ Sendo về KiotViet

1. Đồng bộ thông tin đơn đặt hàng mới

1.1. Đồng bộ các đơn đặt hàng phát sinh trước khi kích hoạt kết nối

- Ngay sau khi kích hoạt tính năng, hệ thống sẽ thực hiện việc đồng bộ lần đầu tiên. Các đơn đặt hàng (ngoại trừ các đơn đã Hoàn thành hoặc Đã hủy) tùy theo thời gian thiết lập: Hôm nay/ 7 ngày qua/ 15 ngày qua/ Sau khi thiết lập, hệ thống sẽ tự động đồng bộ đơn hàng được phát sinh hoặc cập nhật từ Sendo về KiotViet.

- Các đơn hàng được đồng bộ về KiotViet sẽ có Mã đặt hàng được bắt đầu bởi DHSDO và có trạng thái là Phiếu tạm.

- Chi tiết của đơn đặt hàng được đồng bộ từ Sendo trên KiotViet

- Hệ thống đồng bộ các thông tin đơn hàng theo cơ chế sau:

 • Thông tin khách hàng: Được đồng bộ dựa vào Số điện thoại của người nhận.
  • Nếu số điện thoại của khách hàng chưa có KiotViet: Hệ thống tự động tạo mới khách hàng trên KiotViet theo thông tin người nhận được đồng bộ về từ Sendo.
 • Thông tin hàng hóa: Được đồng bộ dựa vào Liên kết hàng hóa.
 • Người bán và người tạo: Tài khoản của chủ gian hàng.
 • Chi nhánh: Chi nhánh đang được chọn tích hợp kết nối.
 • Bảng giá: Tương ứng bảng giá được chọn tích hợp kết nối.
 • Khách đã trả = 0

1.2. Đồng bộ các đơn đặt hàng phát sinh sau khi kích hoạt kết nối

- Với các đơn đặt hàng mới trên Sendo phát sinh sau khi kích hoạt kết nối thì hệ thống sẽ lập tức đồng bộ về KiotViet và tạo một đơn đặt hàng mới với trạng thái là Phiếu tạmCơ chế đồng bộ thông tin của đơn đặt hàng này tương tự như trên.

- Lưu ý: KiotViet chỉ hỗ trợ đồng bộ những đơn Sendo giao hàng.

2. Đồng bộ trạng thái của đơn đặt hàng

- Khi tình trạng của đơn đặt hàng hoặc kiện hàng trên Sendo thay đổi thì trạng thái của đơn đặt hàng/hóa đơn tương ứng trên KiotViet cũng được thay đổi theo.

- Cơ chế đồng bộ theo bảng sau:

Trạng thái đơn trên Sendo

Trạng thái đơn trên KiotViet

 

Đơn đặt hàng

Hóa đơn

Vận đơn

Chờ xác nhận

Phiếu tạm

 

 

Chờ lấy hàng (Đang xử lý)

Phiếu tạm

 

 

Đã hủy

Đã hủy

 

 

Đang vận chuyển

Đang giao hàng/ Hoàn thành

Đang xử lý

Đang giao hàng

Đã giao hàng

Đang giao hàng/ Hoàn thành

Đang xử lý

Đang giao hàng

Đã hoàn tất

Đang giao hàng/ Hoàn thành

Đang xử lý

Giao thành công

Đã hủy (Giao hàng thất bại)

Đang giao hàng/ Hoàn thành

Đang xử lý

Đang chuyển hoàn

Đang đổi trảĐang giao hàng/ Hoàn thànhĐang xử lýĐang chuyển hoàn
Đổi trả thành côngĐang giao hàng/ Hoàn thànhHoàn thànhĐã chuyển hoàn
 

 

- Lưu ý:

 • Giá bán trên hóa đơn sẽ tương ứng với giá bán trên đơn đặt hàng đồng bộ về trước đó.
 • Nếu tham gia chương trình giảm giá từng sản phẩm trên Sendo à đơn hàng về KiotViet sẽ hiển thị đơn giá, giá bán sau giảm của nhà bán trên Sendo không phải đơn giá, giá bán của KiotViet.

- Hóa đơn trên KiotViet thể hiện như sau:

- Lưu ý:

 • Thời gian tạo hóa đơn trên KiotViet là thời gian đồng bộ đơn hàng thành công về KiotViet.
 • Một số trường hợp hóa đơn đồng bộ về bị lỗi, không thể tạo ngay được hóa đơn. Bạn có thể xem danh sách hóa đơn lỗi ở mục Quản lý hóa đơn đồng bộ lỗi
  • Trên hóa đơn có chứa hàng hóa là hàng Serial/IMEI. Bạn cần xác nhận lại IMEI gửi cho khách hàng.
  • Trên hóa đơn có chứa hàng hóa là hàng Lô/Date. Bạn cần xác nhận lại Lô/Date gửi cho khách hàng.
  • Hàng hóa trên KiotViet bạn chọn liên kết đã Ngừng kinh doanh.
  • Hàng hóa trên KiotViet bạn chọn liên kết KHÔNG bán trực tiếp.
  • Hàng hóa trên KiotViet đã hết tồn kho khi bạn thiết lập không cho bán khi hết tồn.
  • Hàng hóa trên Sendo chưa có liên kết nào với hàng trên KiotViet.

V. Quản lý hàng hóa, đơn hàng đồng bộ lỗi

1. Quản lý hàng hóa đồng bộ lỗi

- Trên danh sách các hàng hóa, nếu có ít nhất một hàng hóa đồng bộ lỗi, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng đồng bộ và số lượng hàng hóa đồng bộ lỗi

- Bạn kích vào biểu tượng này để xem danh sách các hàng hóa đồng bộ lên lỗi.

- Tại đây, bạn có thể:

 • Tìm kiếm hàng hóa đồng bộ lỗi (1)
 • Lọc theo shop đã liên kết (2)
 • Đồng bộ lại các hàng hóa bị lỗi trên từng shop (3)
 • Đồng bộ lại các hàng hóa bị lỗi trên tất cả các shop (4)

2. Quản lý đơn đặt hàng đồng bộ lỗi

- Trên màn hình Giao dịch -> Đặt hàng, nếu có ít nhất một đơn đặt hàng lỗi, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng đồng bộ và số lượng đơn hàng đồng bộ lỗi

- Bạn kích vào biểu tượng này để xem danh sách đơn đặt hàng đồng bộ về lỗi.

- Tại đây, bạn có thể:

 • Tìm kiếm đơn đặt hàng đồng bộ lỗi theo mã đặt hàng, theo mã, tên, SĐT khách hàng (1)
 • Lọc đơn đặt hàng đồng bộ lỗi theo chi nhánh (2)
 • Lọc đơn đặt hàng đồng bộ lỗi theo shop liên kết (3)
 • Đồng bộ lại các đơn hàng đồng bộ lỗi trên từng shop (4)
 • Đồng bộ lại các đơn hàng đồng bộ lỗi trên tất cả các shop (5)

3. Quản lý hóa đơn đồng bộ lỗi

- Trên màn hình Giao dịch -> Hóa đơn, nếu có ít nhất một hóa đơn lỗi, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng đồng bộ và số lượng hóa đơn đồng bộ lỗi

- Bạn kích vào biểu tượng này để xem danh sách hóa đơn đồng bộ về lỗi.

- Tại đây, bạn có thể:

 • Tìm kiếm hóa đơn đồng bộ lỗi theo mã hóa đơn, theo mã, tên, SĐT khách hàng (1)
 • Lọc hóa đơn đồng bộ lỗi theo chi nhánh (2)
 • Lọc hóa đơn hàng đồng bộ lỗi theo shop liên kết (3)
 • Đồng bộ lại các hóa đơn đồng bộ lỗi trên từng shop (4)
 • Đồng bộ lại các hóa đơn đồng bộ lỗi trên tất cả các shop (5)

VI. Lịch sử đồng bộ

- Toàn bộ lịch sử đồng bộ thông tin giữa KiotViet và Sendo được ghi nhận lại trong phần Lịch sử thao tác của KiotViet với chức năng là Đồng bộ Sendo.

- Kích vào các lần đồng bộ để xem chi tiết.

 • Đồng bộ hàng hóa:
  • Đồng bộ giá bán:

 • Đồng bộ số lượng sẵn bán:

 • Đồng bộ đặt hàng:

 • Đồng bộ hóa đơn:

VII. Phân quyền

- Nếu người dùng chỉ được quyền xem danh sách (Xem DS) Tích hợp kênh bán thì trên màn hình Thiết lập cửa hàng sẽ chỉ hiển thị danh sách liên kết với Sendo và thông tin đồng bộ.

- Nếu người dùng được thực hiện 1 trong các thao tác Thêm mới, Cập nhật, Xóa thì cần phân quyền thêm Xem DS. Cụ thể các quyền này như sau:

 • Thêm mới:
  • Thêm kết nối sàn giao dịch trong Thiết lập cửa hàng
  • Thêm kết nối sàn giao dịch khi thêm mới Kênh bán trong Giao dịch -> Đặt hàng/ Hóa đơn
 • Cập nhật: chỉnh sửa thông tin kết nối.
 • Xóa: xóa kết nối với từng shop trên sàn giao dịch.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn kết nối KiotViet và Sendo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 23/07/2021

KiotViet - Phần mềm quản lý bán hàng phổ biến nhất

 • Với 150.000 cửa hàng sử dụng
 • Chỉ từ: 6.000đ/ ngày