Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Quản lý nhân viên, tính lương

  Hướng dẫn sử dụng

Tính năng Quản lý nhân viên

I. Thiết lập tính năng

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2)

- Tại khối Thiết lập quản lý, bạn chọn Nhân viên (3), bật tính năng Thiết lập chấm công, tính lương (4)

- Bạn có thể thiết lập thông tin chấm công và tính lương cho nhân viên khi kích vào Chi tiết dưới tính năng:

1. Thiết lập chấm công

- Hệ thống hỗ trợ thiết lập tự động tính đi muộn, về sớm, làm thêm giờ và ghi nhận thời gian chấm công cho nhiều ca làm việc.

- Bạn lựa chọn Giờ mặc định khi chấm công vào, ra theo 1 trong 2 cách

 • Theo giờ bắt đầu, kết thúc ca: khi thực hiện chấm công thủ công trên màn hình Chấm công -> hệ thống hiển thị mặc định Giờ vàora theo giờ bắt đầu và kết thúc ca tương ứng, bạn có thể chỉnh sửa thông tin
 • Theo giờ thực hiện chấm công: khi thực hiện chấm công thủ công trên màn hình Chấm công -> hệ thống hiển thị mặc định Giờ vàora theo thời gian người dùng thao tác tích chọn, bạn có thể chỉnh sửa thông tin.

- Bạn tích chọn và điền thời gian Tính đi muộn sau, Tính về sớm trước, Tính làm thêm giờ trước ca sau ca.

- Nếu nhân viên có nhiều ca làm việc trong ngày và gian hàng mong muốn nhân viên chỉ cần chấm công 1 lần vào và 1 lần ra thì hệ thống tự động ghi nhận thời gian ra, vào tương ứng của tất cả các ca làm việc, bạn tích chọn: Tự động ghi nhận thời gian chấm công -> điền số ca tối đa và thời gian tối đa giữa 2 ca (tính từ thời gian ra của ca trước đến thời gian vào của ca sau). Ví dụ: nhân viên có 2 ca làm việc: ca 1 (7:00 – 12:00), ca 2 (13:00 – 17:00). Nhân viên chỉ cần chấm công Vào ca 1 và Ra ca 2 -> hệ thống sẽ tự động ghi nhận Ra ca 1 lúc 12:00 và Vào ca 2 lúc 13:00.

- Bạn kích Lưu để ghi nhận thông tin.

Hệ thống hỗ trợ thiết lập chấm công tương tự trên màn hình Nhân viên -> Chấm công.

2. Thiết lập tính lương

- Bạn có thể thiết lập ngày bắt đầu kỳ lương theo từng loại kỳ hạn trả lương

- Nếu bạn tích chọn Tính nửa công cho nhân viên hưởng lương theo ngày công chuẩn (1) -> bạn cần điền thời gian làm việc mong muốn để chấm nửa công trong ô Nếu trong một ngày công, nhân viên làm việc  <= (2)

 • Ví dụ: ngày công chuẩn: 8 giờ, tính nửa công khi nhân viên làm việc <= 4 giờ 30 phút. Nhân viên chấm công tổng thời gian làm việc: 4 giờ 00 phút => hệ thống tính hôm đó nhân viên làm nửa công. Trên bảng lương, mỗi ngày làm nửa công sẽ được tính là 0.5 công.
 • Lưu ý: Với ngày làm việc ghi nhận nửa công, hệ thống vẫn tính giờ làm thêm (nếu chấm công ngoài khoảng thời gian của ca làm việc) nhưng KHÔNG tính đi muộn, về sớm (nếu có thiết lập).

- Kích Lưu để hoàn thành thiết lập.

- Phần mềm hiển thị thêm menu Nhân viênQuản lý lễ tết.

II. Thiết lập hoa hồng

1. Xem bảng hoa hồng

- Để xem danh sách bảng hoa hồng, trên màn hình Quản lý, bạn kích menu Nhân viên (1) -> chọn Thiết lập hoa hồng (2)

- Trên màn hình này, bạn có thể thực hiện các thao tác:

 • Chọn xem 1 hoặc nhiều bảng hoa hồng cùng lúc, tối đa 5 bảng hoa hồng (1)
 • Tìm kiếm nhóm hàng (2), hàng hóa cụ thể (3)
 • Cập nhật danh sách hàng hóa trên bảng hoa hồng (4)
 • Thêm hàng hóa vào bảng hoa hồng (5)
 • Import hàng hóa vào bảng hoa hồng (6)
 • Cập nhật mức hoa hồng trên từng hàng hóa (7)
 • Xóa hàng hóa khỏi bảng hoa hồng (8)
 • Xuất file (9)
 • Tùy chọn ẩn hiện các cột thông tin (10)
 • Lựa chọn hiển thị số bản ghi trên 1 trang (11)

2. Thêm mới bảng hoa hồng

- Trên màn hình Thiết lập hoa hồng, bạn kích vào biểu tượng  (1) trên dòng Bảng hoa hồng góc trái màn hình và nhập các thông tin sau (2):

 • Tên: tên bảng hoa hồng (bắt buộc điền)
 • Phạm vi áp dụng: lựa chọn Toàn hệ thống hoặc Chi nhánh áp dụng
 • Trạng thái: lựa chọn Áp dụng hoặc Ngừng áp dụng
 • Kích Lưu (3) để ghi nhận thông tin bảng hoa hồng

- Sau khi Lưu thông tin bảng hoa hồng, bạn cần thêm hàng hóa vào bảng, bạn có thể chọn cách thêm theo nhóm hàng (1) hoặc thêm lần lượt từng hàng hóa (2) hoặc import theo file mẫu (3).

- Lưu ý: khi import bảng hoa hồng:

 • Hệ thống hỗ trợ import tối đa 5 bảng hoa hồng trong cùng 1 lần import.
 • Bạn cần thêm mới tên bảng hoa hồng trước khi thao tác import.
 • Trên file import, bạn cần điền thông tin cột Mã hàng và giá trị hoa hồng (theo % hoặc số tiền) tương ứng với các bảng hoa hồng
 • Bạn có thể tải mẫu file import để điền thông tin vào các cột tương ứng.

 • Mẫu file import như sau:

- Để thiết lập mức hoa hồng cho hàng hóa, bạn có thể nhập trực tiếp trên từng sản phẩm hoặc áp dụng hàng loạt cho nhiều hàng hóa. Thao tác cụ thể như sau:

 • Nhập giá trực tiếp trên từng sản phẩm: sau khi thoát ra khỏi ô nhập liệu, hệ thống sẽ tự động lưu giá mới của hàng hóa đó vào bảng giá.

 • Áp dụng mức hoa hồng cho hàng loạt hàng hóa: bạn kích vào mức hoa hồng của hàng hóa à hệ thống hiện thị pop-up, bạn thiết lập mức hoa hồng theo giá trị VND hoặc theo % doanh thu của hàng hóa (2) -> tích chọn áp dụng cho tất cả sản phẩm trong bảng hoa hồng (3). Sau khi kích Đồng ý (4), hệ thống sẽ tự động lưu mức hoa hồng mới của hàng hóa đó.

- Nếu mức hoa hồng lớn hơn Lợi nhuận tạm tính -> hệ thống sẽ hiển thị màu đỏ cảnh báo thông tin để bạn cân nhắc điều chỉnh lại mức hoa hồng phù hợp.

3. Cập nhật bảng hoa hồng

- Để thay đổi thông tin của bảng hoa hồng, trên màn hình Thiết lập hoa hồng, bạn chọn Tên bảng hoa hồng muốn thay đổi thông tin, kích vào biểu tượng  (1).

- Cập nhật lại thông tin của bảng hoa hồng (2), kích Lưu (3).

- Để cập nhật mức hoa hồng mới cho các hàng hóa, sau khi tìm kiếm (theo hàng hóa cụ thể hoặc theo nhóm hàng), bạn có thể nhập mức hoa hồng trực tiếp trên từng sản phẩm hoặc áp dụng mức hoa hồng cho hàng loạt hàng hóa tương tự như khi thêm mới bảng hoa hồng.

- Để xóa hàng hóa khỏi bảng hoa hồng, bạn kích chọn biểu tượng  (1) -> chọn Đồng ý (2) để xác nhận thông tin.

- Để xóa bảng hoa hồng, bạn chọn Tên bảng giá cần xóa, kích vào biểu tượng  (1) -> kích Xóa (2)

- Kích Đồng ý để xác nhận chắc chắn xóa bảng hoa hồng

III. Quản lý nhân viên

1. Xem danh sách nhân viên

- Để xem danh sách nhân viên, trên màn hình Quản lý, bạn kích menu Nhân viên (1) -> chọn Nhân viên (2), hệ thống mở ra danh sách nhân viên.

- Để tìm kiếm thông tin nhân viên, bạn nhập thông tin bên trái màn hình

- Để xem thông tin chi tiết của nhân viên, bạn kích vào dòng nhân viên bên phải màn hình

Bạn có thể Cập nhật thông tin hoặc Xóa nhân viên.

2. Thêm nhân viên

- Hệ thống hỗ trợ 2 cách thêm mới nhân viên bao gồm:

 • Thêm mới trên màn hình Nhân viên
 • Thêm mới trên màn hình Chấm công

Cụ thể như sau:

2.1. Màn hình Nhân viên

- Tại màn hình Nhân viên, bạn kích vào nút + Nhân viên.

- Màn hình Thêm mới nhân viên hiện ra như sau:

- Trên tab Thông tin, bạn nhập các thông tin cơ bản như: Mã nhân viên (bỏ trống hệ thống sẽ sinh mã tự động), Tên nhân viên (bắt buộc), Chi nhánh làm việc (bắt buộc) và các thông tin khác -> kích Lưu để ghi nhận thông tin.

 • Lưu ý:
  • Bạn có thể lựa chọn thông tin có sẵn hoặc thêm mới các thông tin về Phòng ban, Chức danhNgười dùng hệ thống ngay trên pop-up Thêm mới hoặc Cập nhật nhân viên.
  • Chi nhánh làm việc: Hệ thống hỗ trợ chọn 1 hoặc nhiều chi nhánh nhân viên làm việc để ghi nhận chấm công, tính lương.

2.2. Màn hình Chấm công

- Tại màn hình Chấm công, bạn kích vào biểu tượng  bên cạnh Nhân viên (1)

- Bạn nhập thông tin nhân viên (2) -> kích Lưu (3) để ghi nhận thông tin.

3. Cập nhật nhân viên

- Hệ thống hỗ trợ 2 cách cập nhật thông tin nhân viên bao gồm:

 • Cập nhật trên màn hình Nhân viên
 • Cập nhật trên màn hình Chấm công

- Khi cập nhật thông tin nhân viên, bạn bỏ đi 1 hoặc nhiều chi nhánh làm việc của nhân viên, hệ thống kiểm tra: Nếu nhân viên đã có chi tiết ca làm việc khác hủy trên 1 hoặc nhiều chi nhánh đó, đồng thời tài khoản đăng nhập có quyền xóa chi tiết ca làm việc trên 1 hoặc nhiều chi nhánh đó, hiển thị pop-up xác nhận -> bạn chọn Đồng ý để xóa các chi tiết ca làm việc trạng thái Chưa chấm công trên các chi nhánh mà người dùng có quyền xóa chi tiết ca làm việc trên tất cả thời gian hoặc từ thời điểm này trở đi tùy giá trị bạn chọn.

Cụ thể từng màn hình như sau:

3.1. Màn hình Nhân viên

- Tại màn hình Nhân viên, bạn kích vào thông tin của nhân viên -> kích Cập nhật (1)

- Bạn thay đổi thông tin của nhân viên (2) -> kích Lưu (3)

3.2. Màn hình Chấm công

- Tại màn hình Chấm công, bạn kích vào biểu tượng  bên cạnh Nhân viên (1)

- Bạn nhập thông tin nhân viên (2) -> kích Lưu (3) để ghi nhận thông tin.

4. Đặt lịch làm việc

- Trong thông tin chi tiết nhân viên, bạn kích chọn tab Lịch làm việc để đặt thêm lịch cho nhân viên.

- Pop-up Thêm mới lịch làm việc hiện ra, bạn có thể đặt lịch làm việc theo từng ngày (3) hoặc lặp lại (4)

- Hệ thống hỗ trợ đặt lịch cho nhân viên trên nhiều ca làm việc. Lưu ý: các ca làm việc của cùng 1 nhân viên có thời gian trùng không quá 2 giờ. Nếu thời gian trùng của các ca lớn hơn 2 giờ, hệ thống sẽ thông báo: Lịch làm việc bị trùng với lịch làm việc đã có khác của nhân viên và không cho đặt lịch.

- Sau đó kích Lưu để ghi nhận thông tin. Hoặc kích Bỏ qua để không ghi nhận.

- Bạn có thể xem lịch làm việc khi kích chọn Bảng chấm công

 • Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Bảng chấm công

5. Thiết lập mức lương cho nhân viên

- Khi thêm mới hoặc cập nhật nhân viên, bạn kích chọn Thiết lập lương

- Hoặc trong thông tin chi tiết nhân viên, bạn kích chọn tab Thiết lập lương (1) -> kích Cập nhật (2)

- Hệ thống sẽ mở ra pop-up thiết lập lương cho nhân viên được chọn:

- Mỗi nhân viên, KiotViet cho phép thiết lập 5 loại lương cơ bản:

 • Lương chính
 • Lương làm thêm giờ
 • Hoa hồng
 • Phụ cấp 
 • Giảm trừ

5.1. Lương chính

- Hệ thống hỗ trợ thiết lập cách tính lương chính theo 1 trong 4 loại

 • Theo ca làm việc
 • Theo giờ làm việc
 • Theo ngày công chuẩn
 • Cố định

5.1.1. Lương chính theo ca làm việc

- Mỗi ca làm việc được thiết lập một mức tiền lương. Lương chính được tính trên tổng số mức tiền lương các ca làm việc mà nhân viên đã chấm công

- Ngoài ra, bạn có thể thiết lập tùy chọn mức lương cho từng ca bằng cách kích vào biểu tượng  (1), sau đó tùy chỉnh mức lương cho mỗi ca của cửa hàng (2) và bật làm thêm giờ (nếu cần) (3)

- Lưu ý:

 • Hệ thống hỗ trợ thiết lập tính lương riêng với các ngày Thứ 7, Chủ nhật, Ngày nghỉ và Ngày lễ tết. Để sử dụng tính năng này, bạn kích biểu tượng  (1) -> tích chọn các ngày cần thiết lập cách tính lương (2) -> nhập mức lương chi trả theo VND hoặc theo phần trăm mức lương của ca làm việc (3)

 • Trên mỗi điều kiện lương, khi chọn ca làm việc, hệ thống hiển thị gợi ý các ca thuộc chi nhánh nhân viên làm việc.

5.1.2. Lương chính theo giờ làm việc

- Mỗi giờ làm việc được thiết lập một mức tiền lương. Lương chính được tính trên tổng số mức tiền lương các giờ làm việc mà nhân viên đã chấm công

- Ngoài ra, bạn có thể thiết lập tùy chọn mức lương cho từng ca bằng cách kích vào biểu tượng  (1), sau đó tùy chỉnh mức lương cho mỗi giờ của cửa hàng (2)

Lưu ý:

 • Hệ thống hỗ trợ thiết lập tính lương riêng với các ngày Thứ 7, Chủ nhật, Ngày nghỉ và Ngày lễ tết. Để sử dụng tính năng này, bạn kích biểu tượng  (1) -> tích chọn các ngày cần thiết lập cách tính lương (2) -> nhập mức lương chi trả theo VND hoặc theo phần trăm mức lương của giờ làm việc (3)

 • Trên mỗi điều kiện lương, khi chọn ca làm việc, hệ thống hiển thị gợi ý các ca thuộc chi nhánh nhân viên làm việc.

5.1.3. Lương chính theo ngày công chuẩn

- Ngày công chuẩn là tất cả các ngày cửa hàng mở cửa làm việc. Nếu nhân viên chấm công đầy đủ tất cả các ngày công chuẩn, sẽ nhận đủ mức lương chính được thiết lập.

- Ngoài ra, bạn có thể thiết lập tùy chọn mức lương cho ngày làm việc bằng cách kích vào biểu tượng  (1), sau đó tùy chỉnh mức lương cho mỗi ngày làm việc của cửa hàng (2) và bật làm thêm giờ (nếu cần) (3)

- Lưu ý:

 • Hệ thống hỗ trợ thiết lập tính lương riêng với các Ngày nghỉ, Ngày lễ tết và Thứ 7, Chủ nhật với giờ làm thêm. Để sử dụng tính năng này, bạn kích biểu tượng  (1) -> tích chọn các ngày cần thiết lập cách tính lương (2) -> nhập mức lương chi trả theo VND hoặc theo phần trăm mức lương của ngày làm việc (3)

5.1.4. Lương chính cố định

- Lương chính của nhân viên được thiết lập luôn cố định cho một kỳ trả lương, không phụ thuộc dữ liệu chấm công

5.2. Lương làm thêm giờ

- Trường hợp nếu lương chính tính theo ca làm việc hoặc theo ngày công chuẩn. Hệ thống cho phép nhân viên được thiết lập thêm hệ số lương làm thêm giờ (1)

- Bạn có thể thiết lập hệ số lương riêng với các ngày Thứ 7, Chủ nhật, Ngày nghỉ và Ngày lễ tết. Để sử dụng tính năng này, bạn kích biểu tượng  (2) -> tích chọn các ngày cần thiết lập cách tính lương (3) -> nhập mức lương chi trả theo VND hoặc theo phần trăm mức lương của ca làm việc (4)

- Giá trị giờ làm thêm được lấy tự động từ bảng chấm công, khi người dùng thực hiện lập bảng tính lương.

Ngày được xác định là ngày nghỉ của chi nhánh được quản lý tại Quản lý ngày chi nhánh làm việc, không làm việc

- Ngày lễ tết của chi nhánh được quản lý tại Quản lý lễ tết

5.3. Hoa hồng

- Hệ thống hỗ trợ thiết lập cách tính hoa hồng theo 1 trong 2 loại doanh thu:

 • Theo doanh thu cá nhân
 • Theo doanh thu chi nhánh 
 • Theo lợi nhuận gộp cá nhân

- Lưu ý: Doanh thu ở đây được hiểu là doanh thu thuần về bán hàng, được kết xuất từ dữ liệu bán hàng của nhân viên, chi nhánh ghi nhận trong hệ thống.

5.3.1. Hoa hồng theo doanh thu cá nhân

- Hệ thống hỗ trợ thiết lập cách tính lương theo 1 trong 3 Hình thức:

 • Tính theo mức tổng doanh thu
 • Tính theo nấc bậc thang tổng doanh thu
 • Tính theo mức vượt doanh thu tối thiểu

- Chi tiết các hình thức hoa hồng như sau:

5.3.1.1. Tính theo mức tổng doanh thu

- Hoa hồng được tính theo doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên nằm trong mức thiết lập.

- Hệ thống đưa ra 3 lựa chọn: mức áp dụng: theo VND, theo % Doanh thu hoặc theo Bảng hoa hồng.

- Ví dụ:

 • Mức doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên đạt trên 4,000,000 đến 7,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng là 500,000 của tổng doanh thu thuần.
 • Mức doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên đạt trên 7,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng là 7% của tổng doanh thu thuần.
 • Mức doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên đạt trên 10,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng được áp dụng trong bảng hoa hồng: BHH nhân viên chính thức

=> Giả sử mức doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên là 8,000,000 -> tiền hoa hồng nhân viên sẽ nhận được là 8,000,000 x 7% = 560,000

5.3.1.2. Tính theo nấc bậc thang tổng doanh thu

- Hoa hồng được tính trên mỗi khoảng doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên.

- Ví dụ: Mức doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên:

 • Trên 5,000,000 doanh thu thuần đầu tiên nhân viên sẽ nhận được 100,000
 • Trên 10,000,000 doanh thu thuần tiếp theo nhân viên sẽ nhận thêm 10% của doanh thu thuần

=> Giả sử mức doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên là 12,000,000 -> tiền hoa hồng của nhân viên sẽ nhận được là: 100,000 + (12,000,000 - 10,000,000) x 10% = 300,000

5.3.1.3. Tính theo mức vượt doanh thu tối thiểu

- Hoa hồng tính theo mức vượt doanh thu thuần tối thiểu về bán hàng của nhân viên nằm trong mức thiết lập.

- Ví dụ: doanh thu tối thiểu phải đạt là 2,000,000

 • Mức doanh thu vượt doanh thu tối thiểu của nhân viên từ 0 - dưới 3,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng là 500,000
 • Mức doanh thu vượt doanh thu tối thiểu của nhân viên từ 3,000,000 - dưới 5,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng là 5%
 • Mức doanh thu vượt doanh thu tối thiểu của nhân viên từ 5,000,000 trở lên -> sẽ nhận mức hoa hồng là 7%

=> Giả sử tổng doanh thu thuần về bán hàng của nhân viên là 6,000,000 -> vượt mức doanh thu tối thiểu là 6,000,000 – 2,000,000 = 4,000,000 thì tiền hoa hồng nhân viên nhận được là: 4,000,000 x 5% = 200,000

5.3.2. Hoa hồng theo doanh thu chi nhánh

- Tương tự như hoa hồng Theo doanh thu cá nhân, hệ thống hỗ trợ thiết lập cách tính lương theo 1 trong 3 Hình thức:

 • Tính theo mức tổng doanh thu
 • Tính theo nấc bậc thang tổng doanh thu
 • Tính theo mức vượt doanh thu tối thiểu.

- Sau khi chọn hình thức hoa hồng, bạn tích 1 trong 2 lựa chọn Phạm vi:

 • Chi nhánh: nếu nhân viên được hưởng hoa hồng cho 1 hoặc nhiều chi nhánh.
  • Hệ thống mặc định theo chi nhánh người dùng đăng nhập, bạn có thể chọn lại và thêm nhiều chi nhánh.

 • Nếu bỏ trống không chọn chi nhánh, hệ thống sẽ hiện thông báo lỗi khi lưu thiết lập lương

 • Toàn hệ thống: nếu nhân viên được hưởng hoa hồng trên phạm vi toàn hệ thống

- Chi tiết các hình thức hoa hồng như sau:

5.3.2.1. Tính theo mức tổng doanh thu

- Hoa hồng được tính theo tổng doanh thu thuần về bán hàng của các chi nhánh nằm trong mức thiết lập.

- Hệ thống đưa ra 3 lựa chọn: mức áp dụng: theo VND, theo % Doanh thu hoặc theo Bảng hoa hồng

- Ví dụ:

 • Tổng mức doanh thu thuần về bán hàng của các chi nhánh trong phạm vi đạt trên 400,000,000 đến 700,000,000 -> nhân viên sẽ nhận mức hoa hồng là 5,000,000 của tổng doanh thu thuần.
 • Tổng mức doanh thu thuần về bán hàng của các chi nhánh trong phạm vi đạt trên 700,000,000 -> nhân viên sẽ nhận mức hoa hồng là 7% của tổng doanh thu thuần.
 • Tổng mức doanh thu thuần về bán hàng của các chi nhánh trong phạm vi đạt trên 1,000,000,000 -> nhân viên sẽ nhận mức hoa hồng được áp dụng trong bảng hoa hồng: Quản lý khu vực

=> Giả sử tổng mức doanh thu thuần về bán hàng các chi nhánh trong phạm vi là 800,000,000 -> tiền hoa hồng nhân viên sẽ nhận được là 800,000,000 x 7% = 56,000,000

5.3.2.2. Tính theo nấc bậc thang tổng doanh thu

- Hoa hồng được tính trên mỗi khoảng doanh thu thuần về bán hàng của các chi nhánh trong phạm vi áp dụng.

- Ví dụ: Mức doanh thu thuần về bán hàng của các chi nhánh:

 • Trên 50,000,000 doanh thu thuần đầu tiên nhân viên sẽ nhận được 1,000,000
 • Trên 100,000,000 doanh thu thuần tiếp theo nhân viên sẽ nhận thêm 10% của doanh thu thuần

=> Giả sử mức doanh thu thuần về bán hàng của các chi nhánh là 120,000,000 à tiền hoa hồng của nhân viên sẽ nhận được là: 1,000,000 + (120,000,000 - 100,000,000) x 10% = 3,000,000

5.3.2.3. Tính theo mức vượt doanh thu tối thiểu

- Hoa hồng tính theo mức vượt doanh thu thuần tối thiểu về bán hàng của các chi nhánh nằm trong mức thiết lập.

- Ví dụ: doanh thu tối thiểu phải đạt là 200,000,000

 • Mức doanh thu vượt doanh thu tối thiểu của các chi nhánh từ 0 – dưới 300,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng là 5,000,000
 • Mức doanh thu vượt doanh thu tối thiểu của các chi nhánh từ 300,000,000 – dưới 500,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng là 5% doanh thu vượt
 • Mức doanh thu vượt doanh thu tối thiểu của các chi nhánh từ 500,000,000 trở lên -> sẽ nhận mức hoa hồng là 7% doanh thu vượt

=> Giả sử tổng doanh thu thuần về bán hàng của các chi nhánh là 600,000,000 -> vượt mức doanh thu tối thiểu là 600,000,000 – 200,000,000 = 400,000,000 thì tiền hoa hồng nhân viên nhận được là: 400,000,000 x 5% = 20,000,000

5.3.3. Hoa hồng theo lợi nhuận gộp cá nhân

- Hoa hồng được tính theo lợi nhuận gộp về bán hàng của nhân viên nằm trong mức thiết lập.

- Hệ thống đưa ra 2 lựa chọn: mức áp dụng: theo VND, theo % Lợi nhuận gộp

- Ví dụ:

 • Mức lợi nhuận gộp về bán hàng của nhân viên đạt từ 4,000,000 đến dưới 7,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng là 500,000.
 • Mức lợi nhuận gộp về bán hàng của nhân viên đạt từ 7,000,000 -> sẽ nhận mức hoa hồng là 7% của lợi nhuận gộp.
 • Giả sử mức lợi nhuận gộp về bán hàng của nhân viên là 8,000,000 -> tiền hoa hồng nhân viên sẽ nhận được là 8,000,000 x 7% = 560,000

 

5.4. Phụ cấp

- Bạn có thể thiết lập 1 hoặc nhiều mức phụ cấp cho nhân viên theo số tiền VND hoặc theo % Lương chính

Khi khai báo phụ cấp, với mức phụ cấp theo VND, bạn có thể tích 1 trong 3 lựa chọn: Phụ cấp cố định hoặc Cho mỗi ngày công làm việc hoặc Trên số công chuẩn trong kỳ như sau:

 • Lưu ý: Phụ cấp Trên số công chuẩn trong kỳ:
  • Chỉ áp dụng đối với lương chính được tính Theo ngày công chuẩn.
  • Chỉ áp dụng mức phụ cấp theo VND, không áp dụng với % lương chính.
  • Phụ cấp đó sẽ chia đều cho số ngày đi làm trong tháng của nhân viên (theo ngày công chuẩn), nhân viên chấm công sẽ được tính phụ cấp. Nếu nhân viên nghỉ 1 ngày thì sẽ không có phụ cấp cho ngày đó.
  • Phụ cấp được hiển thị trong bảng tính lương và trong phiếu lương nhân viên tương tự như những phụ cấp được thiết lập khác.

 • Khi in hoặc xuất file phiếu lương nhân viên, hệ thống sẽ hiển thị phần phụ cấp này.

5.5. Giảm trừ

- Bạn có thể thiết lập 1 hoặc nhiều mức giảm trừ cho nhân viên

- Khi khai báo giảm trừ, bạn có thể tích chọn Tính theo lần hoặc block số phút đi muộn hoặc về sớm và khai báo số tiền giảm trừ. Căn cứ vào Thiết lập chấm công, tự động tính đi muộn, về sớm sau số phút đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động giảm trừ tiền lương của nhân viên.

 • Ví dụ: trong Thiết lập chấm công, gian hàng thiết lập Tự động tính đi muộn sau 5 phút.
  • Trong Thiết lập lương của nhân viên: giảm trừ 50.000 cho 1 lần đi muộn -> hệ thống sẽ trừ 50.000 vào lương nếu nhân viên đi muộn 1 lần và nhân theo số lần đi muộn trong kỳ tính lương.
  • Trong Thiết lập lương của nhân viên: giảm trừ 50.000 cho block 5 phút đi muộn -> hệ thống sẽ trừ 50.000 vào lương nếu nhân viên đi muộn từ phút thứ 6 – phút thứ 10 và nhân theo số block nếu nhân viên đi muộn sang những phút tiếp theo.

6. Xem danh sách phiếu lương

- Trong thông tin chi tiết nhân viên, bạn kích chọn tab Phiếu lương để xem thông tin.

- Bạn có thể Xuất file danh sách này hoặc kích vào từng mã phiếu lương để xem chi tiết

 • Xuất file

 • Xem chi tiết lương

Trên phiếu lương, hệ thống hỗ trợ các tính năng: In, Xuất file, Hủy bỏ trên cả 2 tab Thanh toán Chấm công chi tiết, cụ thể như sau:

 • Tab Thanh toán:
  • In: gồm 2 lựa chọn: In thông tin chungIn kèm bảng kê hoa hồngLưu ý:
   • Khi lựa chọn In kèm bảng kê hoa hồng, hệ thống sẽ in đồng thời 2 mẫu Phiếu lương nhân viênBảng kê hoa hồng nhân viên.
   • Lựa chọn In kèm bảng kê hoa hồng chỉ hiển thị với phiếu lương có hoa hồng tính trên từng sản phẩm.

 • Mẫu Phiếu lương nhân viên khi In thông tin chung 

 • Mẫu Bảng kê hoa hồng nhân viên khi In kèm bảng kê hoa hồng 

 • Xuất file: gồm 2 lựa chọn: Xuất file hoa hồng (chỉ hiển thị trên các phiếu lương có hoa hồng tính trên từng sản phẩm) và Xuất file phiếu lương.  

 • Mẫu excel khi Xuất file hoa hồng

 • Mẫu excel khi Xuất file phiếu lương

 • Hủy bỏ: Hủy phiếu lương và phiếu thanh toán liên quan nếu có.
 • Tab Chấm công chi tiết: mẫu Chi tiết chấm công khi kích In hiện như sau:

7. Lịch sử trả lương nhân viên

- Trong thông tin chi tiết nhân viên, bạn kích chọn tab Nợ lương nhân viên -> có thể thấy lịch sử tất cả các Phiếu lương đã chốt của nhân viên, và các lần thanh toán lương nhân viên.

8. Thanh toán, ứng lương cho nhân viên

- Trong thông tin chi tiết nhân viên, bạn kích chọn tab Nợ lương nhân viên (1) -> kích Thanh toán lương (2)

- Bạn nhập số tiền chi lương cho nhân viên, chỉnh sửa Thời gian, Phương thức và Ghi chú nếu cần -> kích Tạo phiếu chi hoặc Tạo phiếu chi & In

- Lưu ý: trường hợp nhân viên không còn phiếu lương cần thanh toán, hệ thống sẽ ghi nhận phiếu tạm ứng lương cho nhân viên.

IV. Quản lý phòng ban

1. Xem danh sách phòng ban

Trên màn hình Nhân viên, bạn có thể xem danh sách phòng ban của gian hàng.

2. Thêm phòng ban mới

Để thêm thông tin phòng ban mới, bạn kích vào biểu tượng  Phòng ban (1) -> nhập thông tin (2) -> Lưu (3)

3. Cập nhật thông tin phòng ban

- Để cập nhật thông tin phòng ban, bạn kích vào biểu tượng  bên cạnh tên phòng ban (1).

- Bạn nhập thông tin chỉnh sửa (2) -> Lưu (3)

4. Xóa thông tin phòng ban

- Để xóa thông tin phòng ban, bạn kích vào biểu tượng  bên cạnh tên phòng ban (1).

- Bạn kích Xóa (2) -> kích Đồng ý để xác nhận xóa (3)

V. Quản lý chức danh

1. Xem danh sách chức danh

Trên màn hình Nhân viên, bạn có thể xem các chức danh trong gian hàng.

2. Thêm chức danh mới

Để thêm chức danh mới, bạn kích vào biểu tượng  Chức danh (1) -> nhập thông tin (2) -> Lưu (3)

3. Cập nhật thông tin chức danh

- Để cập nhật thông tin chức danh, bạn kích vào biểu tượng  bên cạnh tên chức danh (1).

- Bạn nhập thông tin chỉnh sửa (2) -> Lưu (3)

4. Xóa thông tin chức danh

- Để xóa thông tin chức danh, bạn kích vào biểu tượng  bên cạnh tên chức danh (1).

- Bạn kích Xóa (2) -> kích Đồng ý để xác nhận xóa (3)

VI. Bảng chấm công

- Màn hình Chấm công thể hiện trực quan trạng thái làm việc của nhân viên trong cửa hàng. Trên màn hình Quản lý, bạn kích menu Nhân viên (1) -> chọn Chấm công (2).

- Trên màn hình, bạn có thể xem thông tin lịch làm việc; trạng thái làm việc; đặt lịch; cập nhật chấm công; thiết lập chấm công;thêm mới, cập nhật ca làm việc; thêm mới, cập nhật nhân viên. Cụ thể như sau:

1. Đặt lịch làm việc

- Bạn kích Đặt lịch làm việc (1) -> nhập thông tin (2) -> kích Lưu (3)

- Bạn có thể đặt lịch cho 1 ngày làm việc với nhiều nhân viên làm việc và nhiều ca làm việc

- Hoặc đặt lịch làm việc lặp lại hàng ngày hoặc cách ngày

- Hay đặt lịch làm việc lặp lại mỗi tuần

- Bạn có thể đặt lịch làm việc cho các phòng ban thay vì theo từng nhân viên

- Lưu ý: nếu bạn đang xem nhiều chi nhánh

 • Hệ thống KHÔNG hỗ trợ Đặt lịch làm việc

 • Để thay đổi thời gian làm việc của cùng 1 nhân viên trên các chi nhánh khác nhau, bạn thực hiện thao tác kéo thả từ ca làm việc của chi nhánh hiện tại sang chi nhánh mới.

- Hệ thống hỗ trợ đặt lịch cho nhân viên trên nhiều ca làm việc. Lưu ý: các ca làm việc của cùng 1 nhân viên có thời gian trùng không quá 2 giờ. Nếu thời gian trùng của các ca lớn hơn 2 giờ, hệ thống sẽ thông báo: Lịch làm việc bị trùng với lịch làm việc đã có khác của nhân viên và không cho đặt lịch.

2. Chấm công ca làm cho nhân viên

- Trên màn hình chấm công, bạn có thể chọn để cập nhật trạng thái chấm công hay làm việc của một hoặc nhiều nhân viên.

2.1. Chấm công chi tiết từng ca của từng nhân viên

- Để chấm công cho từng ca làm việc, trên từng nhân viên, bạn kích vào lịch của nhân viên, chọn loại Chấm công: Đi làm -> tích và nhập giờ VàoRa (hệ thống sẽ gợi ý theo ca làm việc, bạn nhập lại thông tin nếu nhân viên đi muộn, về sớm) (2) -> kích Lưu (3) để ghi nhận thông tin.

- Nếu nhân viên nghỉ làm, bạn chọn loại Chấm công: Nghỉ làm -> tích chọn Không phép hoặc Có phép.

- Nếu nhân viên đổi ca làm, bạn kích Đổi ca (1) -> chọn thông tin của nhân viên đổi (2) -> kích Lưu (3)

- Lưu ý: nếu bạn đang xem nhiều chi nhánh, hệ thống sẽ ẩn chức năng Đổi ca

- Hệ thống sẽ ghi nhận Lịch sử chấm công cho chi tiết ca làm việc có thay đổi

2.2. Chấm công hàng loạt

- Để chấm công hàng loạt, bạn kích vào biểu tượng  chuyển thành  (1) -> kích vào lịch cần chấm công (2) -> kích Thao tác (3) -> kích Chấm công thủ công (4)

- Nhập thông tin chấm công (5) -> kích Lưu (6) để ghi nhận thông tin

3. Phạt vi phạm

- Khi chấm công, hệ thống cho phép ghi nhận lỗi vi phạm của nhân viên với số lần và số tiền bị phạt (giảm trừ) tương ứng và sẽ được tổng hợp lại khi lập bảng lương cho nhân viên.

 • Lưu ý: Để được thao tác thêm, sửa, xóa, ghi nhận Phạt vi phạm, người dùng cần được phân quyền Xem DSCập nhật Lịch làm việc.

3.1. Loại vi phạm

- Để ghi nhận phạt vi phạm cho nhân viên, trước tiên, gian hàng cần có sẵn Loại vi phạm.

- Thao tác thêm mới Loại vi phạm như sau: bạn kích Thêm vi phạm (1) -> chọn  (2) -> điền Tên vi phạm (3) -> kích Lưu (4)

- Thao tác sửa Loại vi phạm như sau: bạn chọn tên loại vi phạm cần thay đổi (1) -> chọn  (2) -> thay đổi thông tin (3) -> kích Lưu (4)

- Thao tác xóa Loại vi phạm như sau: bạn chọn tên loại vi phạm cần thay đổi (1) -> chọn  (2) -> kích Xóa (3) -> chọn Đồng ý (4) để chắc chắn xóa loại vi phạm.

3.2. Ghi nhận phạt vi phạm

- Nếu nhân viên vi phạm nội quy của gian hàng, trên chi tiết chấm công của từng ca làm việc, bạn kích chọn Thêm vi phạm (1) -> tìm kiếm và chọn loại vi phạm, điền Số lầnMức áp dụng (số tiền) cho từng lần phạt (2) -> kích Lưu (3)

- Bạn có thể thêm nhiều vi phạm (1) hoặc xóa bỏ vi phạm ghi nhận sai (2)

3.3. Xuất file tổng số phạt vi phạm

- Hệ thống hỗ trợ xuất file Tổng số phạt vi phạm theo từng nhân viên. Trên màn hình Bảng chấm công, bạn kích chọn Xuất file (1) -> chọn Tổng số phạt vi phạm (2) -> chọn khoảng thời gian cần xem thông tin (3) -> kích Thực hiện (4)

- File xuất hiển thị như sau:

3.4. Phạt vi phạm trên bảng lương

- Hệ thống tổng hợp phạt vi phạm khi tính lương cho nhân viên. Trên màn hình Cập nhật bảng tính lươngChi tiết phiếu lương, thông tin này được thể hiện trong mục Giảm trừ.

 • Màn hình Cập nhật bảng lương

 • Chi tiết phiếu lương

- Bạn có thể xem Chi tiết từng lần vi phạm này

4. Tùy chọn

- Trên màn hình chấm công, bạn kích vào biểu tượng Tùy chọn  (1) -> hệ thống hỗ trợ các thao tác (2)

 • Đổi ca làm việc

 • Sao chép lịch làm việc

 • Hủy chi tiết ca làm việc

 • Thiết lập chấm công: Hệ thống hỗ trợ thiết lập chấm công tương tự trên màn hình Thiết lập cửa hàng

 • Tùy chọn hiển thị
  • Cho phép người dùng thiết lập bật/ tắt hiển thị các thông tin Giờ vào, Giờ ra, Đi muộn, Về sớm, Làm thêm giờ.

- Nếu bật hiển thị Giờ vào, Giờ ra -> hệ thống sẽ:

 • Hiển thị màu đỏ Giờ vào nếu Đi muộn hoặc Làm thêm trước ca. Tương tự, hiển thị màu đỏ Giờ ra nếu Về sớm hoặc Làm thêm sau ca.
 • Thông tin thiếu sẽ hiển thị "-- "

- Nếu nhân viên Đi muộn, Về sớm, Làm thêm hệ thống sẽ hiển thị note ghi chú với chế độ xem theo NgàyTuần.

- Nếu thiết lập KHÔNG hiển thị Đi muộn, màn hình Bảng chấm công sẽ không hiển thị đỏ Giờ vào ở các chi tiết ca làm việc đi muộn. Tương tự với Về sớm, Làm thêm trước ca, Làm thêm sau ca.

- Tùy vào chế độ xem theo Ngày, Tuần hay Tháng, mà mỗi ca làm việc sẽ hiển thị các thông tin như sau:

 • Xem theo Ngày:

 • Xem theo Tuần:

 • Xem theo Tháng:

 • Chấm công vân tay: hệ thống link đến ứng dụng KiotViet Kết nối

- Lưu ý: nếu bạn xem nhiều chi nhánh, hệ thống KHÔNG hỗ trợ Đổi ca làm việc, Sao chép lịch làm việc, Hủy chi tiết ca làm việc

5. Xuất file

- Trên màn hình chấm công, bạn kích Xuất file (1) -> ngoài file Tổng số phạt vi phạm, hệ thống hỗ trợ xuất file Chi tiết theo ca làm việc Chi tiết theo giờ làm việc.

- File Chi tiết theo ca làm việc

 • Khi xem 1 chi nhánh

 • Khi xem nhiều chi nhánh

- File Chi tiết theo ca làm việc

 • Khi xem 1 chi nhánh

 • Khi xem nhiều chi nhánh

VII. Quản lý ca làm việc

1. Thêm mới ca làm việc

- Để thêm mới ca làm việc, trên màm hình Chấm công, bạn kích vào biểu tượng  bên cạnh Ca làm việc (1) -> nhập thông tin ca làm việc (2) -> kích Lưu (3) để ghi nhận thông tin.

- Lưu ý: hệ thống hỗ trợ thiết lập Thời gian cho phép nhân viên chấm công ngoài thời gian của ca làm việc. Khi nhân viên chấm công ra, vào trên máy chấm công, trong khoảng thời gian thiết lập này, hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin ghi nhận vào đúng ca làm việc.

- Hệ thống còn hỗ trợ tính năng thêm mới ca làm việc ngay trên màn hình Quản lý chi nhánh. Bạn vào Thiết lập (1) -> Quản lý chi nhánh (2) -> chọn tab Ca làm việc (3) -> kích Thêm ca làm việc (4)

2. Cập nhật - Ngừng hoạt động - Xóa ca làm việc

- Để cập nhật – ngừng hoạt động ca làm việc, bạn kích vào biểu tượng  cạnh tên ca làm việc (1) -> chỉnh sửa thông tin ca làm việc (2) -> kích Lưu (3) để ghi nhận thông tin.

- Sau khi ngừng hoạt động ca làm việc, hệ thống hiển thị thông tin trên màn hình như sau:

 • Nếu lịch làm việc không có chi tiết làm việc nào thuộc về ca làm việc đã Ngừng hoạt động, thì sẽ ẩn ca làm việc này.
 • Hệ thống không cho phép đặt thêm lịch làm việc cho ca làm việc đã Ngừng hoạt động.

- Bạn chỉ có thể xóa một ca làm việc nếu ca làm việc đang không gắn với dữ liệu chấm công nhân viên. Để xóa ca làm việc, bạn kích Xóa.

- Ngoài ra, bạn có thể thực hiện thao tác trên màn hình Quản lý chi nhánh, bạn kích vào tên ca làm việc để thay đổi thông tin -> kích chọn Lưu nếu cần ghi nhận thay đổi hoặc kích Xóa nếu muốn xóa ca làm việc.

 • Bạn cũng có thể xóa nhanh ca làm việc khi kích vào biểu tượng  trước tên ca.

VIII. Quản lý bảng lương, nợ lương nhân viên

1. Danh sách bảng lương

- Để xem danh sách bảng lương, trên màn hình Quản lý, bạn kích menu Nhân viên (1) -> chọn Bảng tính lương (2), hệ thống mở ra danh sách bảng lương.

- Để tìm kiếm thông tin bảng lương, bạn nhập thông tin bên trái màn hình

- Để xem thông tin chi tiết của bảng lương, bạn kích vào dòng bảng lương bên phải màn hình

Bạn có thể Xuất file thông tin hoặc Hủy bỏ bảng lương.

2. Thêm bảng lương

- Tại màn hình Bảng lương, bạn kích vào nút + Bảng tính lương (1) -> chọn kỳ hạn trả lương và kỳ làm việc (2) -> kích Đồng ý (3)

Hệ thống tự động lấy dữ liệu các nhân viên có chi nhánh trả lương (1) = chi nhánh đang đăng nhập (2) khi tạo bảng lương.

- Lưu ý: Kỳ làm việc chỉ hiển thị khi nhân viên được thiết lập Kỳ hạn trả lương và có Mức lương (trong Quản lý -> Nhân viên -> Nhân viên -> Thiết lập lương).

- Hệ thống sẽ tạo 1 bảng lương với trạng thái Đang tạo. Trong thời gian tạo bảng lương, hệ thống không hỗ trợ người dùng thực hiện thao tác với bảng lương này

- Sau khi xử lý thông tin, nếu bảng lương được tạo thành công, hệ thống sẽ chuyển trạng thái thành Phiếu tạm. Nếu có lỗi xảy ra, hệ thống sẽ chuyển trạng thái bảng lương thành Đã hủy.

- Với bảng tính lương ở trạng thái Phiếu tạm, bạn kích Cập nhật để chuyển sang màn hình Cập nhật bảng tính lương. Dữ liệu sử dụng để tính lương:

 • Mặc định được lấy từ dữ liệu chấm công và nhân viên cần được Thiết lập lương (trong Quản lý -> Nhân viên -> Nhân viên), bạn có thể cập nhật và thay đổi.
 • Hệ thống ghi nhận chi tiết các ca làm việc thỏa mãn trên tất cả các chi nhánh mà nhân viên đã chấm công trong kỳ lương đó.

 • Pop-up Phiếu lương cá nhân -> Chấm công chi tiết như sau:

- Cụ thể:

 • Lương chính
  • Lương chính theo ngày công chuẩn: Số ngày làm việc thực tế được ghi nhận trên các chi tiết ca làm việc của tất cả các chi nhánh mà nhân viên có dữ liệu chấm công trong kỳ lương đó
  • Lương chính theo ca:
   • Số ca làm việc được ghi nhận trên các chi tiết ca làm việc của tất cả các chi nhánh mà nhân viên có dữ liệu chấm công trong kỳ lương đó
   • Pop-up Lương chính trên chi tiết bảng lương như sau:

- Nếu nhân viên đã có dữ liệu chấm công trên chi nhánh không thuộc chi nhánh làm việc hiện tại, ca làm việc đó sẽ được ghi nhận theo ca Mặc định

Ví dụ: Nhân viên X được thiết lập làm việc trên 2 chi nhánh và trong thiết lập lương chính theo ca cụ thể như sau:

Mặc định: 300,000/ca

Hành chính (Chi nhánh trung tâm): 310,000/ca

Hành chính (Tp HCM): 320,000/ca

Sau đó, nhân viên X được cập nhật lại thông tin và chỉ có 1 chi nhánh làm việc là Chi nhánh trung tâm nhưng lại có dữ liệu chấm công ở chi nhánh Tp HCM -> hệ thống vẫn ghi nhận dữ liệu chấm công ở chi nhánh Tp HCM và tính lương theo ca Mặc định (300,000/ca).

Lương chính theo giờ: tương tự như Lương chính theo ca

- Pop-up Lương chính trên chi tiết bảng lương như sau:

 • Lương làm thêm:
  • Số giờ làm thêm được ghi nhận trên các chi tiết ca làm việc của tất cả các chi nhánh mà nhân viên có dữ liệu chấm công trong kỳ lương đó.
  • Pop-up Lương làm thêm như sau:

 • Nếu nhân viên đã có dữ liệu chấm công trên chi nhánh không thuộc chi nhánh làm việc hiện tại, ca làm việc đó sẽ được ghi nhận theo ca Mặc định.
 • Phụ cấp: Ngoài các khoản Phụ cấp được thiết lập trong Thiết lập lương nhân viên, hệ thống hỗ trợ Thêm phụ cấp khác nhanh (tối đa 30 dòng) khi Cập nhật bảng tính lương.

 • Giảm trừ: Ngoài các khoản Giảm trừ được thiết lập trong Thiết lập lương nhân viênPhạt vi phạm trong bảng Chấm công, hệ thống hỗ trợ Thêm giảm trừ khác nhanh (tối đa 30 dòng) khi Cập nhật bảng tính lương.

2.1. Lưu tạm bảng tính lương

- Nếu bạn chọn Lưu tạm, hệ thống vẫn sẽ ghi nhận thông tin bảng lương ở trạng thái Tạm tính và sau đó có thể thay đổi được.

- Để cập nhật dữ liệu tính lương mới nhất, bạn kích chọn Tải lại dữ liệu -> kích Đồng ý -> hệ thống chuyển bảng lương về trạng thái Đang tạo.

 • Sau khi tạo thành công, hệ thống cập nhật thông tin với mốc Dữ liệu tính lương trước ngày mới. Lưu ý: Dữ liệu tính lương trước ngày là thông tin thời điểm mà hệ thống tiến hành cập nhật dữ liệu lương để sử dụng tính lương cho bảng lương này.

 • Trường hợp tải dữ liệu thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và dữ liệu trong bảng lương được giữ nguyên như trước khi người dùng thao tác Tải lại dữ liệu, bảng lương vẫn ở trạng thái Tạm tính để người dùng thao tác bình thường.

2.2. Chốt bảng lương

- Nếu bạn chọn Chốt lương, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin bảng lương ở trạng thái Đã chốt lương và các dữ liệu bảng lương cũng như chấm công sau đó không thể thay đổi được. Đồng thời hệ thống ghi nhận giá trị chuyển tạm ứng vào bảng lương và các phiếu lương tương ứng.

3. Thanh toán bảng lương

- Trong thông tin chi tiết bảng lương, bạn kích chọn tab Phiếu lương (1) -> kích Thanh toán (2)

- Bạn chỉnh sửa thông tin thanh toán lương nếu cần, bao gồm: Phương thức thanh toán, Ghi chú (3), xóa (4) nhân viên khỏi phiếu chi lương, Tiền trả nhân viên (5) -> kích Tạo phiếu chi (6) để ghi nhận thông tin.

4. Xem chi tiết phiếu lương

- Trên tab Phiếu lương của bảng lương chi tiết, bạn kích chọn vào mã Phiếu lương cần xem thông tin

- Hệ thống hỗ trợ các tính năng: In, Xuất file, Hủy bỏ trên cả 2 tab Thanh toán Chấm công chi tiết tương tự khi xem phiếu lương trên màn hình Nhân viên

IX. Quản lý kỳ lễ tết của gian hàng

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2) -> chọn mục Quản lý lễ tết (3)

- Bạn có thể xem thông tin, thêm mới, cập nhật, xóa kỳ lễ tết của gian hàng, cụ thể như sau:

 • Để thêm mới kỳ lễ tết, bạn kích chọn Thêm lễ tết (1) -> nhập thông tin (2) -> kích Lưu (3) để ghi nhận.

 • Để cập nhật thông tin kỳ lễ tết, bạn kích vào tên kỳ lễ tết (1) -> nhập thông tin (2) -> kích Lưu (3).

 • Để xóa kỳ lễ tết, bạn có thể kích vào tên kỳ lễ tết (1) -> kích Xóa (2) hoặc kích vào biểu tượng  cạnh tên kỳ lễ tết à kích Đồng ý (3) để xác nhận thông tin xóa.

- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thêm mới kỳ lễ tết ngay trên màn hình Chấm công, bạn kích vào ngày cần thêm (1) -> nhập thông tin (2) -> kích Lưu (3) để ghi nhận.

X. Quản lý ngày chi nhánh làm việc, không làm việc

- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập, bạn chọn Quản lý chi nhánh

- Trên thông tin chi tiết của chi nhánh, bạn kích Cập nhật (1) -> tích vào ngày làm việc và bỏ trống ngày nghỉ (2) -> kích Lưu (3)

XI. Phân quyền

- Trong Thiết lập -> Quản lý người dùng -> hệ thống hỗ trợ phân quyền chi tiết trong tính năng Quản lý nhân viên.

- Người dùng có thể chủ động cập nhật giờ chấm công nếu được phân quyền.

- Trên tab Thông tin, nếu bạn tích chọn: Không xem giao dịch, thông tin chấm công, thông tin lương của nhân viên khác à người dùng sẽ không thể xem thông tin chấm công, thông tin lương của người dùng khác.

XII. Lịch sử thao tác

- Tất cả thao tác thay đổi của người dùng đều được hệ thống ghi nhận trong lịch sử thao tác.

XIII. Báo cáo tài chính

- Trong báo cáo Tài chính, hệ thống ghi nhận các khoản thanh toán lương tại mục Chi phí (6) -> Chi trả lương nhân viên.

XIV. Ứng dụng KiotViet Quản lý máy chấm công

- Ứng dụng KiotViet Quản lý máy chấm công hỗ trợ bạn:

 • Quản lý danh sách máy chấm công trên các chi nhánh của cửa hàng
 • Quản lý trực quan tài khoản chấm công và dữ liệu chấm công đang được kết nối trong cửa hàng
 • Kết nối đồng bộ dữ liệu chấm công từ máy chấm công đến bảng chấm công của cửa hàng

Hiện tại, KiotViet đang hỗ trợ các dòng máy chấm công như: Ronald Jack UA200, Ronald Jack DG-600ID, Ronald Jack X628Plus, Ronald Jack DG600, Ronald Jack X628-C, Ronald Jack X628-ProWiteasy A3, A5 và A6, KPOS N-108, KPOS N-308, KPOS N-608.

1. Cài đặt

- Tại màn hình Quản lý bạn chọn menu Tải KiotViet Kết nối để tải ứng dụng về máy tính.

- Chạy file KiotViet_Ketnoi.exe vừa tải về

- Hệ thống sẽ thực hiện cài đặt ứng dụng.

- Bạn chọn Yes để chắc chắn cho phép ứng dụng hoạt động trên máy tính.

Sau khi hệ thống cài đặt xong, phần mềm sẽ tự động chạy.

2. Đăng nhập

- Ứng dụng được cài đặt thành công, màn hình đăng nhập hiển thị ra như sau:

- Bạn thực hiện nhập thông tin đăng nhập để truy cập vào ứng dụng.

Sau khi đăng nhập thành công, ứng dụng sẽ tự động hiển thị danh sách các máy chấm công cùng trạng thái kết nối và các máy chấm công đang tìm thấy và chờ kết nối.

3. Kết nối máy chấm công

- Với các dòng máy chấm công: Ronald Jack DG600, Ronald Jack X628-C, Ronald Jack X628-ProKPOS N-108, KPOS N-308, KPOS N-608, hỗ trợ kết nối với ứng dụng KiotViet qua:

 • Cổng USB
 • Và LAN (TCP/IP)

- Với các dòng máy chấm công Witeasy A3, A5 và A6, hỗ trợ kết nối với ứng dụng KiotViet qua:

 • Cổng USB

- Với dòng máy chấm công Ronald Jack UA200, Ronald Jack DG-600ID, Ronald Jack X628Plus hỗ trợ kết nối với ứng dụng KiotViet qua:

 • LAN (TCP/IP)

Tùy theo từng hình thức kết nối, bạn thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để tiến hành kết nối.

3.1. Kết nối qua cổng USB

- Trên danh sách Máy chấm công đang tìm thấy, bạn kích nút +Kết nối.

- Lúc này, máy chấm công được kết nối sẽ hiển thị trên Danh sách máy chấm công. Những lần truy cập sau, máy chấm công sẽ tự động được kết nối.

3.2. Kết nối qua mạng LAN (TCP/IP)

- Trên ứng dụng KiotViet chấm công vân tay, tại màn hình Danh sách máy chấm công bạn kích nút

- Tại bảng Thêm mới máy chấm công, bạn nhập các thông tin gồm:

 • Tên máy, Model máy, Địa chỉ IP, Cổng liên kết TCP, Mã kết nối.
 • Thông tin Seri máy hệ thống sẽ tự lấy dựa trên các thông tin Địa chỉ IP, Cổng liên kết TCP, Mã kết nối.

- Lưu ý:

 • Khi thêm mới, đòi hỏi thiết bị chấm công đang phải được kết nối cùng mạng LAN với thiết bị đang cài đặt ứng dụng KiotViet Quản lý máy chấm công.
 • Nếu không thể kết nối đến máy chấm công có thể và do 1 số nguyên nhân sau:
  • Máy chấm công đã bị đổi IP, Cổng liên kết TCP:
   • Bạn kiểm tra lại IP trên máy chấm công
   • Thử reset lại máy chấm công để thiết bị nhận lại IP, cổng liên kết. Nên sử dụng thiết lập IP động cho máy chấm công, nếu đang sử dụng IP tĩnh cần kiếm tra xem IP có đang được sử dụng bởi thiết bị khác hay không.
  • Máy chấm công chưa được cắm vào nguồn điện hoặc thiết bị này:
   • Bạn kiểm tra lại nguồn điện và dây mạng đang được kết nối với máy chấm công
  • IP và Cổng liên kết TCP của máy chấm công đã được sử dụng bởi 1 thiết bị khác:
   • Bạn kiểm tra lại xem IP và cổng liên kết có đang được sử dụng bởi thiết bị khác hay không
   • Nên sử dụng thiết lập IP động cho máy chấm công
  • Máy chấm công đã được kết nối trên chi nhánh khác:
   • Bạn cần kiểm tra lại xem có thể máy chấm công đã được sử dụng kết nối với 1 chi nhánh khác của cửa hàng.
 • Sau khi điền đầy đủ thông tin thêm mới máy chấm công, bạn chọn Lưu để hoàn tất thao tác. Trên danh sách máy chấm công sẽ hiển thị tên máy bạn vừa thêm mới.

- Lưu ý:

 • Hệ thống cho phép một thiết bị có thể kết nối qua cả 2 cổng USB hay TCP/IP, nghĩa là có thể thời điểm này sử dụng kết nối qua USB, thời điểm khác lại sử dụng kết nối qua TCP/IP.
 • Với các máy chấm công đã lưu liên kết qua cổng USB, muốn kết nối thêm qua TCP/IP bạn cần nhập thêm thông tin cần thiết như IP, Cổng liên kết...
 • Với các máy chấm công đã lưu liên kết qua TCP/IP, khi cắm dây USB kết nối trực tiếp vào thiết bị cài đặt ứng dụng, hệ thống sẽ tự động kết nối.

4. Quản lý tài khoản chấm công trên máy chấm công

- Trên danh sách máy chấm công bạn kích vào biểu tượng

- Bạn cũng có thể vào tab Tài khoản chấm công (1) -> tại mục Máy chấm công (2) bạn chọn tên máy.

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản chấm công đang có trong máy chấm công.

- Mã chấm công: là mã chấm công của tài khoản chấm công được lưu trữ trên máy chấm công

- Tên chấm công: tên của tài khoản chấm công được lưu trữ trên máy chấm công

- SL vân tay: số lượng vân tay của tài khoản chấm công được lưu trữ trên máy chấm công

- Nhân viên:

 • Thông tin nhân viên được sử dụng để xác định lần chấm công với vân tay này là của nhân viên nào.
 • Mặc định hệ thống xác định là mã và tên của nhân viên đang sử dụng máy chấm công.
 • Trường hợp mã chấm công chưa gắn với nhân viên nào sẽ hiển thị nội dung “Chưa xác định” và bạn có thể xác định nhân viên sử dụng.
 • Bạn có thể thay đổi cho một nhân viên khác sử dụng tài khoản chấm công này.

Lưu ý: bạn có thể kích   Làm mới dữ liệu để cập nhật lại thông tin tài khoản chấm công mới nhất.

5. Quản lý dữ liệu chấm công trên máy chấm công

- Trên danh sách máy chấm công bạn chọn  để chuyển đến màn hình Dữ liệu chấm công.

- Bạn cũng có thể vào tab Dữ liệu chấm công (1) -> chọn Máy chấm công (2) hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lần chấm công của nhân viên trên máy chấm công đã chọn.

- Ngay khi kết nối máy chấm công, hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu chấm công lên Bảng chấm công trên KiotViet.

- Trong các trường hợp như:

 • Không xác định được lần chấm công này của nhân viên nào
 • Không xác định được lần chấm công này của của ca làm việc nào (Ví dụ: Nhân viên hôm đó không có lịch làm việc)

Hệ thống sẽ ghi nhận lỗi , bạn có thể cập nhật lại thông tin và kích  để đồng bộ lại các lần chấm công bị báo lỗi.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Quản lý nhân viên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 07/05/2021  

KiotViet - Phần mềm quản lý bán hàng phổ biến nhất

 • Với 150.000 cửa hàng sử dụng
 • Chỉ từ: 6.000đ/ ngày