Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

FnB Gộp bàn 270718

Tính năng Gộp bàn

Hệ thống hỗ trợ tạo đơn cho nhóm khách, khách đoàn đông, khách ngồi trên nhiều phòng/bàn và chỉ tạo 1 đơn. Khi đó, tình trạng sử dụng phòng/bàn cập nhật đúng, tránh tình trạng có khách ngồi nhưng bàn vẫn hiện trạng thái là trống do không có đơn hàng nào gắn vào.

1. Trên giao diện web

 • Tại màn hình Thu ngân, bạn kích vào nút Chuyển ghép bàn ở phía dưới cùng bên phải.

 • Để thực hiện việc gộp bàn, bạn thao tác theo các bước sau:

(1): Chọn Gộp bàn

(2): Chọn bàn cần Gộp

(3):  Kích vào nút Thực hiện để hoàn tất việc gộp bàn

 • Khi gộp bàn xong thì các bàn trong danh sách bàn gộp sẽ hiển thị icon đa bàn trên màn hình Danh sách phòng/bàn

 • Để xem thông tin các bàn trong danh sách bàn gộp, bạn kích vào biểu tượng  trên phòng/bàn (1) -> hệ thống hiện pop-up thông tin (2)

 • Lưu ý:
  • Sau khi gộp bàn thành công, bạn kích vào bàn phụ sẽ mở đơn gộp ở bàn chính.
  • Hệ thống chỉ cho phép gộp được vào bàn đang trống. Sau khi gộp thì đơn không thể chuyển bàn hoặc ghép với đơn khác được nữa.
 • Sau khi gộp bàn, nếu bạn cần tách bàn đã gộp hoặc bỏ chọn bàn đã gộp sai, bạn kích nút Chuyển ghép bàn -> bạn kích vào biểu tượng  cuối dòng chọn bàn để tách bàn (1) hoặc kích vào biểu tượng  trên từng bàn đế xóa bàn gộp sai (2) -> chạm Thực hiện (3) để hoàn tất thao tác.

2. Trên app mobile Bar-Cafe-Nhà hàng

 • Thao tác: bạn chạm vào biểu tượng  trên đơn hàng cần gộp -> chạm Gộp bàn (1) -> chạm Chọn phòng/bàn cần gộp (2) -> chạm Thực hiện (3)
 • Hệ thống hiển thị biểu tượng đa bàn (4), bạn chạm để xem thông tin các bàn đã gộp (5)

 • Lưu ý:
  • Sau khi gộp bàn thành công, bạn chạm vào bàn phụ sẽ mở đơn gộp ở bàn chính.
  • Hệ thống chỉ cho phép gộp được vào bàn đang trống. Sau khi gộp thì đơn không thể chuyển bàn hoặc ghép với đơn khác được nữa.
 • Sau khi gộp bàn, nếu bạn cần chọn lại bàn cần gộp hoặc bỏ chọn bàn đã gộp sai, bạn chạm vào Chọn lại (1) để xóa tất cả các bàn trong danh sách gộp hoặc chạm vào bàn có biểu tượng  trên danh sách Gộp với (2) để xóa bàn bất kỳ trong danh sách gộp -> chạm Thực hiện (3) để hoàn tất thao tác.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Gộp bàn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 27/07/2018