Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Quản lý phân quyền trong phần mềm bán hàng

Để quản lý công việc kinh doanh một cách hiệu quả, người chủ cửa hàng luôn cần có sự trợ giúp từ chính các nhân viên của mình. Vậy để quản lý chính những nhân viên đó, người chủ cửa hàng phải làm gì? Câu trả lời nằm ở việc phân quyền cho nhân viên. Quản lý nhân viên theo phân quyền đặt ra giới hạn tiếp cận thông tin cho nhân viên, giúp nhân viên nhận biết được quyền hạn của mình được phép và không được phép làm, qua đó có thể tập trung vào công việc được giao còn bạn thì không phải lo lắng về những vấn đề như vượt quyền hay nhân viên có ý định thay đổi thông tin không được phép.

Với phần mềm quản lý bán hàng KiotViet, quyền hạn của nhân viên sẽ được giới hạn trong 4 thiết lập là nhân viên thu ngân, quản trị chi nhánh, nhân viên kho và không được phân quyền. Tùy vào mỗi chức vụ mà quyền tiếp cận với thông tin sẽ khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể tự thiết lập phân quyền cho các nhân viên theo ý muốn mà không nhất thiết phải sử dụng thiết lập có sẵn của phần mềm.

phan quyen

Ảnh: KiotViet linh hoạt trong việc phân quyền cho người dùng