Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Định danh hàng hóa

KiotViet sử dụng 3 phương pháp định danh hàng hóa chính là qua tên hàng hóa, mã hàng hóa và mã vạch.

Tên hàng hóa

Là tên được người dùng đặt cho hàng hóa của mình. Đây là thông tin bắt buộc phải có khi người dùng tạo mới một mặt hàng trong danh mục hàng hóa. Tuy nhiên, phần mềm KiotViet không chỉ hiển thị tên hàng hóa đơn thuần mà còn cả thuộc tính, giá trị và cả đơn vị tính của hàng hóa đó (nếu có). Trong các biểu đồ báo cáo hàng hóa của KiotViet, thông tin hiển thị sẽ theo tên hàng hóa thay vì mã hàng hóa.

Mã hàng hóa

Được dùng để xác định danh tính hàng hóa, do người dùng đặt ra hoặc ki-ốt Việt tự đặt mã mặc định nếu người dùng bỏ trống (vd: SP00001). Những mã hàng hóa đó có thể được chuyển thành mã vạch và in thành tem mã vạch nếu người dùng có sử dụng máy in mã vạch.

Mã vạch

Là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Hiểu một cách đơn giản, mã vạch chính là những kí tự thông thường được dịch sang ngôn ngữ của máy móc. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.

Ma vach mau

Ảnh: Mã sản phẩm và Mã vạch do KiotViet cung cấp