Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Báo cáo cuối ngày

Để có thể theo sát được hoạt động kinh doanh của cửa hàng, những người chủ cần một công cụ thống kê trên cơ sở hàng ngày với các thông tin về lượng hàng bán, số hóa đơn, lượng khách hàng, tiền bán hàng… Ngoài ra, việc xem lại một báo cáo của một ngày trong quá khứ mà không muốn lật lại từng lịch sử hóa đơn cũng là một nhu cầu không hề nhỏ của các chủ cửa hàng, để họ có thể so sánh mức hiệu quả hoạt động giữa hiện tại và quá khứ. Đó là lý do vì sao báo cáo cuối ngày ra đời.

bao cao cuoi ngay 3

 

Có thể thấy trong báo cáo cuối ngày, các thông tin liên quan đến giao dịch với khách hàng đều được lưu trữ cụ thể.

  - Hóa đơn: khi chọn hiển thị hóa đơn, các đơn hàng được bán ra trong ngày sẽ được đưa ra, kèm theo giá trị của mỗi hóa đơn. Để xem chi tiết về thời điểm lập hóa đơn, người lập, khách mua hàng, các mặt hàng trong hóa đơn thì người dùng có thể chọn vào mã hóa đơn và hệ thống sẽ hiển thị ra một cửa sổ riêng cho hóa đơn đó.
  - Trả hàng: nếu trong ngày lập báo cáo có khách hàng trả hàng lại cho cửa hàng, giao dịch sẽ được hiển thị trong báo cáo với các thông tin cũng tương tự như các hóa đơn bán hàng.
  - Theo nhân viên: là các hóa đơn được bán theo nhân viên. Báo cáo sẽ liệt kê các đơn hàng được từng nhân viên bán ra.
  - Theo hàng hóa: các mặt hàng đã được bán ra trong ngày, giá bán ra của các mặt hàng đó, các hóa đơn mà có mặt hàng được liệt kê sẽ được hiện ra khi bạn chọn vào mã sản phẩm của hàng hóa đó.

Xem thêm: Báo cáo cuối ngày