Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Nhân viên quản lý chi nhánh 

Nếu cửa hàng của bạn có nhiều chi nhánh ở các địa điểm khác nhau, bạn cần có những nhân viên giữ vai trò quản lý chi nhánh để thay bạn quản lý các cửa hàng đó. Nhân viên quản lý chi nhánh sẽ được giao cho những quyền hạn giúp họ có thể giữ vai trò gần như thay thế người chủ cửa hàng, nhưng vẫn không hoàn toàn kiểm soát công việc kinh doanh.

Trong phần mềm KiotViet, người quản lý chi nhánh có quyền tiếp cận với hầu hết các thông tin quản lý của chi nhánh, cụ thể như:

- Thêm mới, cập nhật hoặc xóa người dùng

- Xem danh sách các chi nhánh

- Xem báo cáo bán hàng, báo cáo lợi nhuận, báo cáo tồn kho, giá trị kho

- Quản lý các thông tin liên quan đến hàng hóa

- Quản lý bán hàng.

quan tri chi nhanh

Ảnh: Phân quyền nhân viên quản lý chi nhánh bới KiotViet

 

Xem thêm: Quản lý người dùng