Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Nhóm hàng

Nhóm hàng hóa được dùng để xếp những hàng hóa cùng loại nhằm phục vụ mục đích tìm kiếm các hàng hóa trong danh mục một cách ngắn gọn và tập trung theo các nhóm riêng biệt. Thay vì phải nhìn một danh sách dài những loại hàng hóa mà bạn có trong tay, bạn có thể lọc ra nhóm hàng mà bạn muốn xem chỉ với một cú click chuột đơn giản.

Khi nhiều nhóm hàng có đặc điểm chung và có thể được cùng xếp vào tạo thành một nhóm hàng lớn hơn, khi đó ta sẽ có nhóm cha. Nếu bạn có các nhóm hàng bút, vở, sổ tay và bạn muốn xếp chúng vào cùng một nhóm văn phòng phẩm, bạn chỉ việc thêm nhóm hàng mới là văn phòng phẩm và cập nhật nó làm nhóm cha cho các loại hàng hóa đã nêu trên. KiotViet hỗ trợ tới 3 cấp độ nhóm hàng, ví dụ như dưới nhóm cha văn phòng phẩm (1), bạn có thể có nhóm bút (2) → bút Thiên Long (3). Tính năng phân nhóm sâu này giúp bạn quản lý các mặt hàng một cách rõ ràng và hiệu quả.

 

Xem thêm: Quản lý nhóm hàng