Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Báo cáo công nợ

Báo cáo công nợ được lập ra để theo dõi các khoản nợ liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp của cửa hàng. Báo cáo công nợ sẽ có hai mối quan tâm chính là dư nợ khách hàng và dư nợ nhà cung cấp. Dù là với khách hàng hay nhà cung cấp thì báo cáo công nợ đều có những điểm chung như sau:

- Tên, mã khách hàng/nhà cung cấp
- Số điện thoại
- Số dư nợ
- Thông tin chi tiết về các khoản nợ: Khi chọn mã khách hàng hoặc mã nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động hiển thị các giao dịch và thời gian cũng như giá trị của các giao dịch liên quan đến khách hàng hoặc nhà cung cấp.

cong no chi tiet khach hang

Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng của KiotViet

 

Xem thêm: Báo cáo công nợ