Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Phương thức thanh toán

Để hoàn thành một giao dịch mua hàng, khâu cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, là thanh toán. Nếu như trước đây, hình thức thanh toán chính chỉ là thanh toán bằng tiền mặt thì giờ đây, với sự phát triển của công nghệ, các hình thức thanh toán mới đã xuất hiện là thanh toán bằng thẻ và thanh toán bằng phương thức chuyển khoản.

Thanh toán bằng tiền mặt: là phương thức thanh toán phổ biến nhất, chủ yếu được sử dụng trong các giao dịch mua bán nhỏ lẻ.

Thanh toán bằng thẻ: Hình thức thanh toán sử dụng thẻ ngân hàng. Với sự xuất hiện của việc sử dụng thẻ thanh toán, thói quen sử dụng tiền mặt cũng dần được thay thế bằng những chiếc thẻ nhỏ gọn. Tuy nhiên để thực hiện phương thức này đỏi hỏi cửa hàng phải có thiết bị phần cứng (máy quẹt thẻ) để thực hiện được giao dịch.

Chuyển khoản: là việc chuyển tiền từ tài khoản người mua sang tài khoản người nhận. Một số ưu đãi nhất định được dành cho người mua nếu thực hiện thanh toán bằng phương thức này tùy theo quy định (vd: giảm thuế VAT cho thanh toán chuyển khoản với giao dịch trên 20 triệu đồng)