Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Hóa đơn là gì?

Hóa đơn là một loại chứng từ thương mại được bên bán cung cấp cho bên mua, trong đó kê khai những thông tin về chủng loại, số lượng, giá thành của loại hàng hóa hoặc dịch vụ được giao cho bên mua. Các điều khoản thanh toán sẽ được ghi cụ thể trong hóa đơn (như thời hạn thanh toán, số dư nợ, chiết khấu, v.v). Nó sẽ được coi là hóa đơn bán hàng với bên bán và hóa đơn mua hàng với bên mua.

• Các loại hóa đơn:

Hóa đơn giá trị gia tăng: dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động cung ứng hàng hóa/dịch vụ trong nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu; xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Hóa đơn bán hàng dùng cho các tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…

• Một hóa đơn bán hàng thưởng phải có những thông tin sau:

-Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày lập hóa đơn
-Thông tin bên bán: Tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, các thông tin liên lạc khác (nếu có)
-Thông tin bên mua: Tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế bên mua
-Thông tin về hàng hóa/dịch vụ: loại hàng hóa/dịch vụ, số lượng mua bán, đơn giá cho từng mặt hàng, thành tiền trước/sau khi tính thuế GTGT.
-Điều khoản thanh toán: phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán

Phần mềm KiotViet sử dụng loại hóa đơn bán lẻ thông thường trong đó có chứa lượng thông tin tối thiểu về đôi bên giao dịch cùng thông tin về hàng hóa như dưới đây.

Mau hoa don