Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Nhân viên kho

Nhân viên kho là một phân quyền trong phần mềm quản lý bán hàng KiotViet. Giống như tên gọi, nhân viên kho có trách nhiệm quản lý những vấn đề liên quan đến kiểm kê hàng hóa trong kho, các hoạt động nhập, xuất hàng hóa; thông tin liên quan đến nhà cung cấp, công nợ nhà cung cấp. Cụ thể:

- Lập hóa đơn nhập hàng, trả hàng nhà cung cấp; quản lý việc chuyển hàng giữa các chi nhánh.

- Kiểm soát xuất nhập tồn; lập phiếu kiểm kho.

- Quản lý công nợ nhà cung cấp: điều chỉnh, thanh toán nợ.

- Cho phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh hàng hóa.

- Quản lý danh mục hàng hóa, thêm hàng hóa, bảng giá

nhan vien kho

Ảnh: phân quyền nhân viên kho bởi KiotViet

Tuy nhiên, không phải lúc nào người quản lý cũng giao cho nhân viên của mình toàn quyền hoạt động trong một lĩnh vực mà không đưa ra một số hạn chế nhất định. Với phần mềm KiotViet, người quản lý có thể tùy chọn phân quyền cho nhân viên kho với những tùy chỉnh theo ý muốn như không cho phép nhân viên kho xóa bất cứ chứng từ nào đã được tạo ra, nhằm đảm bảo sự minh bạch trong công việc.

 

Xem thêm: Quản lý người dùng