Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Đối tác Giao hàng

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý Đối tác Giao hàng

1. Thêm mới đối tác giao hàng

- Để thêm mới đối tác giao hàng, trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng, kích + Đối tác giao hàng

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:

- Bạn nhập các thông tin đối tác giao hàng. Lưu ý, Tên đối tác là thông tin bắt buộc. Các thông tin còn lại có thể bỏ trống

- Kích Lưu

- Lưu ý: Có thể thêm mới đối tác giao hàng khi giao hàng hoặc nhập danh sách đối tác giao hàng từ file Excel.

- Để thêm đối tác giao hàng ở giao dịch giao hàng, bạn thao tác như sau:

 • Trên màn hình Giao hàng, chọn dấu + cạnh ô Tìm đối tác giao hàng.
 • Hệ thống sẽ hiển thị màn hình nhập thông tin đối tác giao hàng, các thao tác giống như khi thêm đối tác giao hàng ở bước trên.

2. Cập nhật thông tin đối tác giao hàng

- Để sửa thông tin đối tác giao hàng, trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Đối tác giao hàng cần sửa thông tin

- Kích Cập nhật

- Sau khi cập nhật thông tin, kích Lưu.

3. Ngừng/ Cho phép hoạt động đối tác giao hàng

- Để ngừng hoạt động của Đối tác giao hàng, trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Đối tác giao hàng cần ngừng hoạt động

- Kích Ngừng hoạt động

- Kích Đồng ý để xác nhận ngừng hoạt động đối tác giao hàng. Thông tin và giao dịch của đối tác này vẫn sẽ được giữ.

- Để đối tác giao hàng giao dịch trở lại, kích Cho phép hoạt động

4. Xóa đối tác giao hàng

- Để xóa thông tin nhà cung cấp, trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Đối tác giao hàng cần xóa 

- Kích Xóa

- Kích Đồng ý để xác nhận xóa thông tin đối tác giao hàng. Hệ thống sẽ xóa hoàn toàn đối tác giao hàng nhưng vẫn giữ những giao dịch lịch sử nếu có. Những đối tác giao hàng đã xóa khi xem lại các giao dịch sẽ có thêm hậu tố {DEL} sau tên đối tác giao hàng.

5. Lịch sử giao hàng

5.1. Theo dõi lịch sử giao hàng

- Trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng, sau đó tìm kiếm và chọn Đối tác giao hàng cần xem thông tin.

- Chọn tab Lịch sử giao hàng, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các phiếu giao hàng cũng như chi tiết của từng phiếu giao hàng.

- Xuất lịch sử giao hàng của đối tác giao hàng ra file excel: kích Xuất file

5.2. Cập nhật giao hàng

- Trên tab Lịch sử giao hàng -> kích Cập nhật giao hàng

- Tìm kiếm và chọn các hóa đơn cần cập nhật thông tin giao hàng -> thay đổi thông tin -> kích Lưu.

5.3. Thanh toán cho đối tác giao hàng

- Trên tab Lịch sử giao hàng -> kích Thanh toán

- Tìm kiếm và chọn các hóa đơn cần thanh toán -> kích Thanh toán.

- Hệ thống hiện thông tin số tiền cần thanh toán với đối tác giao hàng đang chọn -> kích Tạo phiếu thu, chi theo lựa chọn tương ứng

6. Điều chỉnh phí cần trả đối tác GH

6.1. Theo dõi Phí cần trả đối tác GH

- Trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng, sau khi tìm kiếm khách hàng chọn tab Phí cần trả đối tác GH. Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:

- Khi vận đơn có trạng thái giao hàng không phải là Chưa giao hàng thì phí giao hàng sẽ được ghi vào nợ cần trả đối tác.

6.2. Điều chỉnh Phí cần trả đối tác GH

- Để điều chỉnh lại Phí cần trả đối tác GH, trong tab Phí cần trả đối tác GH, kích Điều chỉnh.

- Hệ thống hiển thị ra màn hình sau:

 • Nhập giá trị mới cho Nợ cần trả
 • Thêm Mô tả nếu cần thiết
 • Kích Cập nhật

- Sau khi cập nhật thành công, hệ thống tự động sinh ra một phiếu điều chỉnh nợ, sao cho nợ mới bằng giá trị vừa nhập vào.

7. Nhập/ Xuất danh sách đối tác giao hàng theo file excel

7.1. Nhập danh sách đối tác giao hàng cấp từ file excel

- Để nhập danh sách đối tác giao hàng từ file Excel, trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng, sau đó kích Import 

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:

- Nhấn chuột vào đường link Tải về File mẫu Excel 2003 hoặc bản cao hơn, sau đó điền dữ liệu cần nhập

7.2. Xuất danh sách đối tác giao hàng cấp ra file excel

- Để xuất danh sách đối tác giao hàng ra file Excel, trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng, sau đó kích Xuất file

- Hệ thống sẽ xuất ra file excel chứa danh sách đối tác giao hàng giống như danh sách hiển thị trên màn hình.

8. Tìm kiếm, sắp xếp danh sách đối tác giao hàng

- Để xem danh sách tất cả đối tác giao hàng, cũng như thông tin về từng đối tác giao hàng, trên màn hình Quản lý, bạn chọn Đối tác -> Đối tác giao hàng

- Hệ thống hiển thị ra danh sách đối tác giao hàng, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách

- Tìm kiếm đối tác giao hàng (1)

 • Tìm kiếm theo nhóm đối tác giao hàng
 • Tìm kiếm theo mã, tên hoặc điện thoại
 • Tìm kiếm theo tổng phí giao hàng
 • Tìm kiếm theo nợ hiện tại
 • Tìm kiếm theo lựa chọn hiển thị
 • Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm.

-Sắp xếp danh mục đối tác giao hàng (2)

 • Trong danh mục đối tác giao hàng, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã Đối tác, Tên đối tác, Điện thoại, Tổng đơn hàng, Nợ cần trả hiện tại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 • Để sắp xếp danh sách đối tác giao hàng theo cột nào, chỉ cần kích vào tiêu đề của cột đó.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Quản lý Đối tác Giao hàng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài 1800 6162 (miễn phí) hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được tư vấn và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 27/07/2018