Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Quản lý nợ cần thu từ khách hàng

Quản lý nợ cần thu từ khách hàng

Theo dõi lịch sử Nợ cần thu

Với mỗi khách hàng, hệ thống luôn theo dõi lịch sử Nợ cần thu.

Trên thanh menu chính chọn Khách hàng, sau khi tìm kiếm khách hàng bạn chọn tab Nợ cần thu từ khách. Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:

xem no can thu tu khach

Với những khách hàng có nợ với cửa hàng, hệ thống hiển thị tất cả các giao dịch bán hàng, thanh toán đối với khách hàng đó từ khi phát sinh nợ.

Điều chỉnh nợ

Để bạn muốn điều chỉnh lại con số Nợ cần thu, trong tab Nợ cần thu từ khách, nhấn nút Điều chỉnh.

Hệ thống hiển thị ra màn hình sau:

dieu chinh no khach hang

- Nhập giá trị mới cho Nợ cần thu

- Thêm Mô tả nếu cần thiết

- Nhấn nút Cập nhật

Sau khi cập nhật thành công, hệ thống tự động sinh ra một phiếu điều chỉnh nợ, sao cho nợ mới bằng giá trị vừa nhập vào.

Thanh toán nợ

Để ghi nhận khách hàng thanh toán nợ, trong tab Nợ cần thu từ khách, nhấn nút Thanh toán

thanh toan no khach

Hệ thống hiển thị ra màn hình sau:

thanh toan no khach 1

- Nhập số tiền khách trả vào ô Thu từ khách hoặc Tiền thu.

- Thêm ghi chú nếu cần thiết.

- Nhấn nút Tạo phiếu thu.

KiotViet - Phần mềm quản lý bán hàng phổ biến nhất

  • Với 150.000 cửa hàng sử dụng
  • Chỉ từ: 6.000đ/ ngày