Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Thêm khách hàng

Thêm khách hàng

- Để thêm mới khách hàng, bạn chọn menu Khách hàng, nhấn nút + Khách hàng

them khach hang

- Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:

them khach hang 1

- Bạn nhập các thông tin bắt buộc và không bắt buộc trong phần + Thêm thông tin (nếu có)
- Nhấn nút Lưu

Chú ý: Bạn có thể thêm mới khách hàng khi tạo đơn hàng hoặc nhập danh sách khách hàng từ file Excel