Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Thay đổi thông tin khi bán hàng

Thay đổi số lượng sản phẩm

  • Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm trong phiếu đặt hàng, hoặc giảm giá trên từng sản phẩm khi tạo phiếu đặt hàng.

Thay đổi giá bán, giảm giá trên từng hàng hóa

  • Chọn vào nút Giá sản phẩm, hệ thống hiển thị cửa sổ sau:
  • Thay đổi giá bán trên từng sản phẩm: nhập giá mới
  • Giảm giá trên từng sản phẩm: có hai cách giảm giá theo % giá bán (nhấn nút %) hoặc giảm giá tiền mặt trực tiếp (nhấn nút VND)
  • Khi nhấn chuột ra ngoài vị trí cửa sổ hiển thị, hệ thống sẽ tự điền giá trị vào ô Giá sản phẩm

Chọn bảng giá khi tạo hóa đơn

- Ngầm định hệ thống sẽ lấy giá bán mà bạn thiết lập trong danh mục hàng hóa (quy ước là Bảng giá chung)
- Nếu cửa hàng có nhiều bảng giá khác nhau, khi bán hàng, bạn có thể thay đổi bảng giá bằng cách chọn mục Bảng giá trên màn hình bán hàng, hệ thống sẽ thay đổi giá bán theo bảng giá bạn vừa chọn (chỉ áp dụng cho những mặt hàng có trong bảng giá).

thay doi thong tin ban hang 1

Chọn chiết khấu: chiết khấu cho từng mặt hàng hoặc chiết khấu theo hóa đơn

- Để chọn chiết khấu cho từng mặt hàng, bạn chỉ việc click vào giá tiền của mặt hàng đó trên cửa sổ bán hàng, hệ thống sẽ hiện ra bảng thay đổi như sau:

thay doi gia ban

Bạn có thể thay đổi giá trực tiếp bằng việc nhập vào ô Giá mới, hoặc chọn giảm giá theo giá trị VND hoặc % (tùy theo chính sách của cửa hàng).

- Để chọn chiết khấu theo hóa đơn, bạn chọn mục giảm giá trong khu vực hóa đơn:

giam gia

Tương tự, hệ thống sẽ cho bạn lựa chọn giữa giảm giá theo giá trị VND hoặc theo % của hóa đơn.

Thay đổi một số thông tin khác

thong tin mo rong

- Chọn Hình thức thanh toán: Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản (ngầm định là Tiền mặt)

- Chọn lại nhân viên tạo phiếu hóa đơn

- Thay đổi ngày tạo

- Thêm thông tin Ghi chú