Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Tạo hóa đơn ở chế độ offline

Tạo hóa đơn ở chế độ offline

Ngay cả khi bị ngắt kết nối mạng, bạn vẫn có thể tiếp tục việc bán hàng cũng như tạo hóa đơn. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ offline, các giao dịch sẽ được lưu trực tiếp vào máy tính cá nhân của bạn.

Bạn phải làm gì khi mạng bị mất? Bạn không phải làm gì cả. Bạn vẫn tiếp tục tạo hóa đơn trong màn hình Bán hàng như khi có mạng vậy. Điểm khác biệt là các hóa đơn chưa được đồng bộ lên dữ liệu trung tâm ngay lập tức như khi có mạng.
Do đó, khi có mạng trở lại, bạn cần thực hiện thao tác Đồng bộ hóa các giao dịch offline.

Đồng bộ hoá các giao dịch đặt hàng offline

Khi mạng internet bị ngắt kết nối, việc tạo hóa đơn sẽ được tiến hành ở chế độ offline.

Khi có mạng internet trở lại, bạn phải thực hiện thao tác Đồng bộ hóa để đẩy các hóa đơn offline lên dữ liệu trung tâm.

Để đồng bộ hóa các giao dịch đặt hàng offline, bạn vào màn hình Bán hàng, chọn nút Đồng bộ hóa dữ liệu ở góc phải trên cùng màn hình.

dong bo du lieu 1

Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sau:

dong bo du lieu 2

Chọn Loại phiếuHóa đơn

Nhấn vào nút Đồng bộ tất cả

Hệ thống sẽ đẩy các giao dịch trong danh sách bạn vừa chọn lên dữ liệu trung tâm cùng với các giao dịch khác khi có mạng internet.

Chú ý: Nếu bạn không muốn sau mỗi lần mất mạng, bạn phải làm thủ công công việc đồng bộ này, bạn hãy chọn vào ô Tự động đồng bộ. Hệ thống sẽ đồng bộ các giao dịch offline (bao gồm cả đặt hàng, hóa đơn, trả hàng) một cách tự động.