Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Tạo hóa đơn bán hàng

Tạo hóa đơn bán hàng

Tổng quan

Để tạo hóa đơn, bạn vào màn hình Bán hàng.

ban hang

Chọn tab Hóa đơn

tao hoa don

Thông thường, rất đơn giản khi muốn tạo hóa đơn, bạn chỉ cần tìm kiếm sản phẩm, tìm thông tin khách hàng, sau đó nhập tiền khách trả và nhấn nút Thanh toán

Tuy nhiên, trong quá trình tạo hóa đơn, bạn cần thêm nhiều thao tác nữa để phục vụ tốt nhất và nhanh nhất cho việc bán hàng của bạn.

Trên màn hình bán hàng, Kiot Viet hỗ trợ bạn tất cả các thao tác liên quan tới nghiệp vụ đặt hàng hoặc tạo hóa đơn một cách nhanh nhất.