Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Sản xuất hàng hóa

Hướng dẫn sử dụng Sản xuất hàng hóa

Tính năng sản xuất hàng hóa cho phép sản xuất những hàng hóa nhập về được cấu thành từ nhiều nguyên liệu khác nhau, giúp tính toán được lượng nguyên vật liệu cần thiết để tạo ra số thành phẩm theo yêu cầu.

I. Thiết lập tính năng

- Để kích hoạt tính năng Sản xuất hàng hóa, trước tiên bạn vào mục Thiết lập (1) -> Thiết lập cửa hàng (2) 

- Tại khối Thiết lập quản lý chọn tab Hàng hóa (3), bạn kích vào biểu tượng   để bật tính năng Sản xuất hàng hóa (4)

II. Tạo phiếu sản xuất

- Tại màn hình Quản lý, vào menu Hàng hóa, kích chọn Sản xuất

- Kích Tạo phiếu sản xuất, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ sản xuất hàng hóa:

- Hệ thống sẽ hiển thị pop-up sản xuất hàng hóa:

- Để có thể tiến hành sản xuất, cần nhập vào 2 ô bắt buộc, đó là Sản xuất mặt hàng và Số lượng.

- Lưu ý: Mặt hàng được sản xuất phải tồn tại trước đó dưới hình thức hàng hóa nhiều thành phần và có đầy đủ các nguyên vật liệu cấu thành. Tại đây bạn không thể tạo ra một mặt hàng mới, bạn chỉ có thể thêm số lượng của hàng hóa có sẵn đó.

- Sau khi đã chọn mặt hàng bạn muốn sản xuất, có thể xem bảng tính nguyên liệu cần để tạo ra số lượng hàng hóa thành phẩm.

- Nếu như số nguyên liệu không đủ để sản xuất ra lượng hàng hóa yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị bằng số màu đỏ để cảnh báo.

- Ngoài ra, với hàng hóa sản xuất, bạn vẫn có thể tiến hành nhập hàng về bằng thao tác nhập hàng thông thường, hệ thống sẽ lưu lại giao dịch và cập nhật vào thẻ kho của hàng hóa đó dưới hình thức nhập hàng để phân biệt với lượng hàng được sản xuất.

III. Xuất file phiếu sản xuất và bảng kê nguyên liệu

- Để xuất file các phiếu sản xuất, kích Xuất file

- Để xuất file từng phiếu sản xuất, kích chọn phiếu cần xuất, kích Xuất file

- Để xuất bảng kê nguyên liệu của một mặt hàng, tích chọn vào phiếu sản xuất của hàng hóa đó, kích Thao tác, chọn Bảng kê nguyên liệu

IV. Cập nhật phiếu sản xuất

- Vào Hàng hóa, chọn Sản xuất.

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu Sản xuất.

- Tìm kiếm và chọn phiếu Sản xuất cần cập nhật thông tin

- Kích Cập nhật

- Lưu ý: chỉ cập nhật thông tin thời gian và ghi chú

V. Xóa/ Hủy phiếu sản xuất

- Vào Hàng hóa, chọn Sản xuất.

- Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các phiếu Sản xuất.

- Tìm kiếm và chọn phiếu Sản xuất cần xóa/hủy

- Kích Hủy bỏ

- Lưu ý: chỉ xóa hoàn toàn thông tin khi phiếu sản xuất ở trạng thái Phiếu tạm

VI. Tìm kiếm, sắp xếp phiếu sản xuất

- Để xem danh sách tất cả các phiếu sản xuất, cũng như thông tin về từng phiếu, vào menu Hàng hóa, chọn Sản xuất.

- Hệ thống hiển thị ra danh sách các phiếu sản xuất, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách.

Bộ lọc theo Chi nhánh, Trạng thái và Thời gian (1)

  • Tìm kiếm theo chi nhánh tạo phiếu sản xuất.
  • Tìm kiếm theo thời gian
  • Tìm kiếm theo trạng thái: Phiếu tạm, hoàn thành, đã hủy

Tìm kiếm phiếu sản xuất (2)

  • Tìm kiếm theo mã sản xuất, ghi chú, mã hàng, tên hàng.

- Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, có thể tự tạo ra nhiều các báo cáo khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm.

- Sắp xếp danh sách phiếu sản xuất (3)

  • Trong màn hình danh sách phiếu sản xuất, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã sản xuất, Thời gian, Mã hàng, Tên hàng, Số lượng, Ghi chú theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
  • Để sắp xếp danh sách phiếu sẳn xuất theo cột nào, kích vào tiêu đề của cột đó.​

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Sản xuất hàng hoá.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 04/10/2020