Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Tạo phiếu trả hàng

Tạo phiếu trả hàng

Trả hàng theo hóa đơn

- Để trả hàng theo hóa đơn, bạn vào màn hình Bán hàng

- Chọn nút Thao tác nhanh (hình ), sau đó nhấn vào nút Nhập hàng trả.

nhap hang tra

Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:

chon phieu tra hang

- Tìm kiếm mã hóa đơn bạn muốn trả hàng (Kiot Viet hỗ trợ nhiều tiêu chí khác để tìm kiếm như mã hóa đơn, thông tin khách hàng, thời gian bán hàng.
- Chọn hóa đơn muốn trả hàng, nhấn nút Chọn.

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ nội dung hóa đơn vào trong màn hình để người dùng nhập thông tin về hàng trả lại

tra hang

Nếu trả hàng bán thành công, hệ thống sẽ tạo ra một giao dịch trả hàng bán có trạng thái là Đã trả

Trả hàng nhanh (không theo hóa đơn)

Để trả hàng nhanh không theo hóa đơn, bạn làm như sau:
Cách 1:
Vào màn hình Bán hàng, chọn nút Thao tác nhanh, sau đó nhấn vào nút Nhập hàng trả.

Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:

tra nhanh

Chọn nút Trả hàng nhanh.

Cách 2:
Vào menu Giao dịch, chọn Trả hàng, nhấn vào nút + Trả hàng .

tra hang 1

Ứng với cả hai cách, hệ thống hiển thị ra màn hình sau để thực hiện trả hàng nhanh.

Trong tính năng trả hàng nhanh, bạn không cần phải chọn hóa đơn bán hàng. Bạn chỉ cần nhập số liệu liên quan đến việc trả hàng như: tên hàng hóa, số lượng, giá tiền trả lại cho khách.

Nếu việc trả hàng nhanh thành công, hệ thống sẽ cập nhật lại số lượng tồn kho cho các hàng hóa được trả lại.

KiotViet - Phần mềm quản lý bán hàng phổ biến nhất

  • Với 150.000 cửa hàng sử dụng
  • Chỉ từ: 6.000đ/ ngày