Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Quản lý nợ cần trả nhà cung cấp

Quản lý nợ cần trả Nhà cung cấp

- Chọn menu Nhà cung cấp, sau đó tìm kiếm và chọn Nhà cung cấp cần xem thông tin.

- Chọn tab Nợ cần trả NCC, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các phiếu nhập hàng cũng như chi tiết công nợ nhà cung cấp của từng đơn hàng.

no nha cung cap

KiotViet - Phần mềm quản lý bán hàng phổ biến nhất

  • Với 150.000 cửa hàng sử dụng
  • Chỉ từ: 6.000đ/ ngày