Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Tìm kiếm, sắp xếp danh sách khách hàng

Tìm kiếm, sắp xếp danh sách khách hàng

sap xep khach hang 1

Tìm kiếm khách hàng

Kiot Viet cung cấp cho bạn nhiều tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm khách hàng một cách nhanh nhất

- Tìm kiếm theo mã, tên hoặc điện thoại

- Tìm kiếm theo tổng giá trị bán hàng cho khách hàng

- Tìm kiếm theo thời gian bán hàng cho khách hàng

- Tìm kiếm theo nhóm hàng

Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, bạn có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm của mình.

Sắp xếp danh mục khách hàng

- Trong danh mục khách hàng, Kiot Viet hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã khách hàng, Tên khách hàng, Điện thoại, Tổng bán, Nợ cần thu hiện tại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

- Để sắp xếp danh mục hàng hóa theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó.