Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Xem lịch sử thanh toán hóa đơn

Xem lịch sử thanh toán hóa đơn

Một hóa đơn có thể được thanh toán nhiều lần nếu khách hàng đó ghi nợ. Kiot Viet cho phép bạn xem lịch sử thanh toán đối với từng hóa đơn như sau:

- Bạn vào menu Giao dịch, chọn Hóa đơn
- Tìm kiếm và chọn hóa đơn cần xem lịch sử thanh toán
- Nhấn chọn vào tab Lịch sử thanh toán

lich su thanh toan hoa don