Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Tạo phiếu đặt hàng

Tạo phiếu đặt hàng

Để tạo phiếu đặt hàng, bạn vào màn hình Bán hàng.

ban hang

Chọn tab Đặt hàng

dat hang 1

Thông thường, rất đơn giản khi khách đến đặt hàng bạn chỉ cần tìm kiếm sản phẩm, tìm thông tin khách hàng, sau đó nhập Tiền khách trả và nhấn nút Đặt hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình đặt hàng, bạn cần thêm nhiều thao tác nữa để phục vụ tốt nhất và nhanh nhất cho việc bán hàng của bạn.

Trên màn hình bán hàng, Kiot Viet hỗ trợ bạn tất cả các thao tác liên quan tới nghiệp vụ đặt hàng hoặc tạo hóa đơn một cách nhanh nhất.

Tìm kiếm sản phẩm

- Tìm kiếm theo mã hàng, tên hàng hoặc dùng máy quét mã vạch để tìm kiếm
- Lựa chọn trực tiếp từ danh sách sản phẩm kèm hình ảnh
- Hiển thị danh sách sản phẩm trong từng nhóm hàng
- Tìm kiếm sản phẩm theo thuộc tính

tim kiem ban hang

Tìm kiếm thông tin khách hàng

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin khách hàng theo mã, tên khách hàng hoặc số điện thoại, hệ thống sẽ tự động hiển thị những tên giống như bạn gõ để lựa chọn.

tim khach hang hoa don

Khi khách hàng không có trong hệ thống, bạn cũng có thể thêm ngay trong màn hình Bán hàng bằng cách nhấn nút dấu + cạnh ô tìm kiếm khách hàng.

Thay đổi số lượng sản phẩm

- Bạn có thể thay đổi số lượng sản phẩm trong phiếu đặt hàng, hoặc giảm giá trên từng sản phẩm khi tạo phiếu đặt hàng.

Thay đổi giá bán, giảm giá trên từng hàng hóa

- Chọn vào nút Giá sản phẩm, hệ thống hiển thị cửa sổ sau:
- Thay đổi giá bán trên từng sản phẩm: nhập giá mới
- Giảm giá trên từng sản phẩm: có hai cách giảm giá theo % giá bán (nhấn nút %) hoặc giảm giá tiền mặt trực tiếp (nhấn nút VND)
- Khi nhấn chuột ra ngoài vị trí cửa sổ hiển thị, hệ thống sẽ tự điền giá trị vào ô Giá sản phẩm

Chọn bảng giá khi đặt hàng

- Ngầm định hệ thống sẽ lấy giá bán mà bạn thiết lập trong danh mục hàng hóa (quy ước là Bảng giá chung)
- Nếu cửa hàng có nhiều bảng giá khác nhau, khi bán hàng, bạn có thể thay đổi bảng giá

thay doi thong tin ban hang 1

Thay đổi một số thông tin khác

thong tin mo rong

- Chọn Hình thức thanh toán: Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản (ngầm định là Tiền mặt)
- Chọn lại nhân viên tạo phiếu đặt hàng
- Thay đổi ngày tạo
- Thêm thông tin Ghi chú

Tạo và in phiếu đặt hàng

dat hang

- Nhập Giảm giá trên toàn đơn đặt hàng (nếu có): Giảm giá theo % giá trị đơn hàng (nhấn nút %) hoặc giảm giá tiền mặt trực tiếp (nhấn nút VND)
- Cuối cùng, bạn nhập Tiền khách trả
- Sau khi chọn khách hàng, màn hình bán hàng hiển thị hai lựa chọn:
o Tiền thừa trả khách
o Cộng vào TKKH (Tài khoản khách hàng): Tiền thừa không trả lại khách mà được ghi nhận thanh toán vào sổ nợ
- Nhấn nút Đặt hàng để hoàn tất
- Sau khi tạo thành công, Phiếu đặt hàng sẽ có trạng thái là Phiếu tạm
Lưu ý: Bạn có thể bật/tắt chế độ in phiếu đặt hàng ngay sau khi tạo.

tu dong in hoa don

Thay đổi nội dung hoặc tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng

Để thay đổi nội dung phiếu đặt hàng bạn làm như sau:

- Trong màn hình Bán hàng, chọn nút Xử lý đặt hàng

xu ly dat hang

- Tìm kiếm mã đặt hàng muốn thay đổi
- Nhấn vào nút Chọn

chon xu ly dat hang

- Thay đổi thông tin phiếu đặt hàng mà bạn muốn
- Nếu bạn muốn thay đổi nội dung phiếu đặt hàng nhấn nút Lưu.
- Nếu muốn tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng nhấn nút Tạo hóa đơn

Chú ý:

- Một phiếu đặt hàng có thể giao hàng nhiều lần. Với mỗi lần giao hàng, bạn sẽ Tạo một hóa đơn tương ứng.
- Sau khi tạo hóa đơn thành công, nếu hàng trong phiếu đặt hàng chưa giao hết thì Phiếu đặt hàng chuyển sang trạng thái Đang giao hàng. Nếu hàng trong phiếu đặt hàng đã giao hết thì Phiếu đặt hàng chuyển sang trạng thái Hoàn thành.

Hoàn thành phiếu đặt hàng

Khi phiếu đặt hàng đã được tạo. Vì một lý do nào đó, bạn không thể giao đủ hàng giống như phiếu đặt hàng ban đầu của khách hàng nhưng bạn muốn kết thúc phiếu đặt hàng đó, Kiot Viet hỗ trợ tính năng Hoàn thành phiếu đặt hàng giúp bạn giải quyết tình huống này.
- Để hoàn thành phiếu đặt hàng, bạn vào menu Giao dịch, chọn Đặt hàng

menu dat hang

- Tìm kiếm và chọn phiếu đặt hàng bạn muốn Hoàn thành.
- Nhấn nút Hoàn thành

hoan thanh phieu dat hang

Khi đó phiếu đặt hàng sẽ chuyển sang trạng thái Hoàn thành.