Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Bán hàng nhiều dòng

Hướng dẫn sử dụng

Tính năng Bán hàng nhiều dòng

Với tính năng Thêm dòng, KiotViet hỗ trợ khách hàng có thể thao tác tách sản phẩm bán thành nhiều dòng khác nhau, một mặt hàng có thể bán với nhiều đơn giá khác nhau.

I. Thiết lập tính năng Thêm dòng

- Để bật được tính năng Thêm dòng, trên màn hình Bán hàng, bạn kích vào biểu tượng   (1) -> kích Tùy chọn hiển thị (2) -> bật sáng mục Giá bán (3) và Thêm dòng (4) -> chọn Đồng ý (5).

- Trên màn hình Tùy chọn hiển thị, nếu Bật/ Tắt tùy chọn này thì sẽ hiện/ ẩn cột thông tin tương ứng trên các màn hình Hóa đơn, Đặt hàng, Trả hàng, Đổi trả hàng.

 

II. Sử dụng tính năng Thêm dòng

1. Màn hình Bán hàng

- Trên màn hình Bán hàng khi bật tùy chọn Thêm dòng, sẽ xuất hiện dấu “+” ở cuối mỗi dòng của sản phẩm.

- Có thể kick vào dấu  để thêm các dòng sản phẩm con nằm bên dưới sản phẩm chính.

- Hệ thống cho phép thêm tối đa 50 dòng sản phẩm con.

- Khi bạn import phiếu Đặt hàng, Hóa đơn hay Trả hàng, cùng 1 sản phẩm hệ thống hỗ trợ ghi nhận nhiều dòng trên file. Khi import thành công màn hình sẽ hiển thị 1 sản phẩm nhiều dòng như khi tạo mới trực tiếp trên màn hình Bán hàng, phiếu import hiển thị như sau:

- Có thể nhập đơn giá giống hoặc khác nhau cho mỗi dòng sản phẩm.

- Bạn có thể ghi chú cho từng dòng của hàng hóa trên đơn.

- Để xóa các dòng con đó, bạn kích vào dấu  ở đầu dòng.

- Tổng số lượng hàng hóa trên đơn hàng bao gồm tổng số lượng của dòng chính và các dòng thêm.

- Tổng tiền hàng trên đơn hàng bao gồm tổng thành tiền của dòng chính và các dòng thêm.  

- Với trường hợp khuyến mại theo hàng hóa, số lượng hàng hóa mua để so sánh với điều kiện khuyến mại là tổng hàng mua của tất cả các dòng hàng.

- Lưu ý:

 • Với đơn Đặt hàng
  •  Khi Xử lý đơn Đặt hàng hệ thống đảm bảo các dòng thêm được hiển thị đúng theo thứ tự giống trên đơn Đặt hàng.
  • Hệ thống yêu cầu người dùng phải nhập số lượng hàng hóa ở dòng chính (1), nếu không thì hệ thống hiển thị lỗi: “Sản phẩm X chưa nhập số lượng” (2). Trừ trường hợp tổng số lượng hàng hóa ở dòng chính đã lấy bằng số lượng đặt trên phiếu đặt hàng.

 • Với đơn Trả hàng
  • Hệ thống KHÔNG hỗ trợ tính năng Thêm dòng khi thực hiện Trả nhanh.
  • Khi bạn làm giao dịch Trả hàng, thông tin hàng trả có số dòng tương ứng với hàng mua trên hóa đơn (1). Nếu bạn trả hàng nhiều lần mà tất cả các dòng đều đã trả hết thì sản phẩm đó sẽ không hiển thị ở lần trả tiếp theo.
  • Hệ thống hỗ trợ tính năng Thêm dòng khi thực hiện Đổi trả hàng (2).

- Khi bạn hoàn thành và in đơn hàng, trên mẫu in hệ thống đảm bảo các dòng thêm được hiển thị theo thứ tự giống như trên màn hình khi tạo đơn hàng.

2. Màn hình Quản lý

- Trên màn hình Quản lý, khi bạn xem lại chi tiết phiếu Đặt hàng, Hóa đơn hay phiếu Trả hàng có sử dụng tính năng Thêm dòng, hệ thống đảm bảo các dòng thêm được hiển thị theo thứ tự giống như trên màn hình khi tạo đơn hàng.

- Khi bạn xuất file chi tiết phiếu Đặt hàng, Hóa đơn hay phiếu Trả hàng có sử dụng tính năng Thêm dòng, hệ thống đảm bảo các dòng thêm được hiển thị theo thứ tự giống như trên màn hình khi tạo đơn hàng.

- Khi bạn sao chép phiếu Đặt hàng, Hóa đơn hay phiếu Trả hàng có sử dụng tính năng Thêm dòng, trên đơn hàng sao chép hệ thống đảm bảo các dòng thêm được hiển thị theo thứ tự giống như trên đơn hàng gốc.

3. Lịch sử thao tác

- Với các giao dịch Đặt hàng, Hóa đơn hay Trả hàng nếu có sử dụng tính năng thêm dòng, khi bạn kiểm tra thông tin trên màn hình Lịch sử thao tác cũng sẽ hiển thị số lượng và đơn giá của từng dòng như sản phẩm chính, thứ tự hiển thị các dòng hàng hóa vẫn giống với hiển thị trên màn hình tạo đơn.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn thao tác Bán hàng nhiều dòng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.

Chúc Quý khách thành công!

Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 20/05/2020