Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Tạo và in hóa đơn

Tạo và in hóa đơn
tao hoa don

- Nhập Giảm giá trên toàn đơn đặt hàng (nếu có): Giảm giá theo % giá trị đơn hàng (nhấn nút %) hoặc giảm giá tiền mặt trực tiếp (nhấn nút VND)
- Cuối cùng, bạn nhập Tiền khách trả
- Sau khi chọn khách hàng, màn hình bán hàng hiển thị hai lựa chọn:
    o Tiền thừa trả khách
    o Cộng vào TKKH (Tài khoản khách hàng): Tiền thừa không trả lại khách mà được ghi nhận thanh toán vào sổ nợ
- Nhấn nút Thanh toán để hoàn tất
- Sau khi tạo thành công, Hóa đơn sẽ có trạng thái là Đã giao hàng.

Lưu ý: Bạn có thể bật/tắt chế độ in hóa đơn ngay sau khi tạo.

tu dong in hoa don