Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Quản lý giao dịch theo kênh bán hàng

QUẢN LÝ GIAO DỊCH THEO KÊNH BÁN HÀNG

Tính năng “Quản lý giao dịch theo kênh bán hàng” cho phép bạn quản lý hoặc phân loại các giao dịch Hóa đơn – Đặt hàng – Trả hàng theo từng kênh bán hàng của cửa hàng như: Bán trực tiếp, Facebook, Lazada, Haravan, Khác,…

Việc này giúp bạn có thể:

- Quản lý linh động các kênh bán hàng

- Dễ dàng quản lý nguồn bán của đơn hàng

- Thống kê các thông tin giao dịch theo từng Kênh bán một cách hiệu quả

1. Quản lý theo kênh bán

Tại màn hình Giao dịch Hóa đơn – Đặt hàng – Trả hàng, bạn có thể quản lý các giao dịch theo Kênh bán.

Hệ thống hỗ trợ kênh bán hàng mặc định là Bán trực tiếp, Facebook, Lazada, Haravan, Khác. Tuy nhiên, các Kênh bán: Facebook, Lazada và Haravan chỉ hiển thị khi có đơn hàng được đồng bộ về hệ thống từ các Kênh bán này.

 Ngoài các kênh mặc định này, bạn có thể thêm mới và quản lý các kênh bán hàng khác như: Zalo, Instagram, Kênh 1, Kênh 2,…

Để xem thông tin Kênh bán trên danh sách giao dịch, bạn click vào biểu tượng , sau đó tích chọn Kênh bán.

Trong bộ lọc giao dịch, hệ thống hỗ trợ thêm bộ lọc theo Kênh bán giúp bạn dễ dàng theo dõi và quản lý các giao dịch.

1.1. Tìm kiếm giao dịch theo kênh bán

 Trên màn hình giao dịch: Đặt hàng – Trả hàng – Hóa đơn, bạn chọn tìm kiếm danh sách giao dịch theo Kênh bán.

- Đặt hàng

- Trả hàng

- Hóa đơn

1.2. Thêm mới kênh bán

Ngoài Kênh bán mặc định từ hệ thống là Bán trực tiếp, Facebook, Lazada, Haravan, Khác bạn có thể thêm mới các Kênh bán khác bằng cách:

Bước 1: Tại màn hình Giao dịch Hóa đơn - Đặt hàng - Trả hàng, bạn click biểu tượng  trên dòng Kênh bán.

Bước 2. Màn hình Thêm kênh bán hiện ra, bạn nhập các thông tin để thêm Kênh bán gồm: Tên, mô tả.

Bước 3: Chọn Lưu.

Thao tác Thêm kênh bán hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo: Thêm mới kênh thành công.

1.3. Chỉnh sửa kênh bán

Bước 1: Tại màn hình Giao dịch Hóa đơn - Đặt hàng - Trả hàng, bạn di chuyển chuột tới dòng Kênh bán cần sửa và click vào biểu tượng .

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa các Kênh bán do hệ thống hỗ trợ mặc định, bao gồm: Bán trực tiếp, Facebook, Lazada, Haranvan, Khác.

Bước 2: Màn hình Sửa kênh bán hiện ra, bạn sửa các thông tin để sửa Kênh bán gồm: Tên, mô tả.

Bước 3: Chọn Lưu.

Thao tác Sửa kênh bán hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo: Chỉnh sửa kênh thành công.

1.4. Ngừng hoạt động kênh bán

Bước 1: Tại màn hình Giao dịch Hóa đơn - Đặt hàng - Trả hàng, bạn di chuyển chuột tới dòng Kênh bán cần ngừng hoạt động và click vào biểu tượng .

Lưu ý:

- Bạn không thể ngừng hoạt động các Kênh bán do hệ thống hỗ trợ mặc định, bao gồm: Bán trực tiếp, Facebook, Lazada, Haranvan, Khác.

- Sau khi ngừng hoạt động Kênh bán, trên màn hình bán hàng sẽ không hiển thị Kênh bán đó để bạn lựa chọn khi tạo giao dịch khác.

Bước 2: Màn hình Sửa kênh bán hiện ra, bạn chọn Ngừng hoạt động.

Bước 3: Chọn Lưu.

Thao tác Ngừng hoạt động kênh bán hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo: Chỉnh sửa kênh thành công.

1.5. Xóa kênh bán

Bước 1: Tại màn hình Giao dịch Hóa đơn - Đặt hàng - Trả hàng, bạn di chuyển chuột tới dòng Kênh bán cần xóa và click vào biểu tượng .

Lưu ý:

- Bạn không thể xóa các Kênh bán do hệ thống hỗ trợ mặc định, bao gồm: Bán trực tiếp, Facebook, Lazada, Haranvan, Khác.

- Bạn chỉ có thể xóa Kênh bán khi chưa có giao dịch phát sinh gắn với Kênh bán đó.

- Sau khi xóa Kênh bán, trên màn hình bán hàng sẽ không hiển thị Kênh bán đó để bạn lựa chọn khi tạo giao dịch khác.

Bước 2: Màn hình Sửa kênh bán hiện ra, bạn chọn Xóa.

Bước 3: Hệ thống hiển thị xác nhận Xóa kênh, bạn chọn Đồng ý.

Thao tác Xóa kênh bán hoàn tất khi hệ thống hiển thị thông báo: Xóa kênh thành công.

2. Tạo giao dịch theo Kênh bán

Tại màn hình Bán hàng, khi bạn tạo mới các giao dịch Bán hàng – Đặt hàng – Trả hàng sẽ thấy thêm thông tin Kênh bán.

Hệ thống mặc định Kênh bán là Bán trực tiếp. Để thay đổi Kênh bán khi tạo mới giao dịch, bạn click vào biểu tượng  và lựa chọn Kênh bán.

Riêng với giao dịch Trả hàng theo hóa đơn và Đổi trả hàng theo hóa đơn, bạn không thể thay đổi Kênh bán do Kênh bán của phiếu trả hàng và hóa đơn mới sẽ là Kênh bán của hóa đơn gốc.

3. Cập nhật thông tin Kênh bán

Sau khi tạo Giao dịch, bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin Kênh bán tương ứng trên mỗi giao dịch: Đặt hàng – Hóa đơn – Trả hàng nhanh.

3.1. Cập nhật 1 đơn hàng

Để cập nhật Kênh bán của 1 đơn hàng bất kỳ trong giao dịch Đặt hàng – Hóa đơn – Trả hàng nhanh, bạn di chuyển chuột tới đơn hàng đó và mở phiếu.

Màn hình hiện ra thông tin chi tiết của đơn hàng. Tại đây, bạn lựa chọn Kênh bán để thay đổi thông tin và chọn Lưu.

Thao tác cập nhật Kênh bán của đơn hàng hoàn thành khi hệ thống hiển thị thông báo Thành công.

3.2. Cập nhật nhiều đơn hàng

Bạn có thể cập nhật Kênh bán của nhiều đơn hàng, thao tác như sau:

Bước 1: Tích chọn các đơn hàng cần thay đổi thông tin Kênh bán.

Bước 2. Bạn click vào biểu tượng  và chọn Cập nhật thông tin chung.

Bước 3: Màn hình Cập nhật danh sách hóa đơn hiện ra. Tại đây, bạn lựa chọn Kênh bán để cập nhật cho các đơn hàng.

Bước 4. Chọn Lưu.

Thao tác cập nhật Kênh bán của đơn hàng hoàn thành khi Hệ thống hiển thị thông báo Thành công.

Bạn có thể theo dõi thông tin Kênh bán của đơn hàng khi Xuất file tổng quan hoặc Xuất file excel chi tiết các giao dịch.

Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Quản lý giao dịch theo kênh bán hàng. 

Mọi yêu cầu hỗ trợ, Quý khách vui lòng gọi 1800 6162 (miễn cước) để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc Quý khách thành công!