Quản lý chi phí nhập hàng

Xem thẻ kho

Phần mềm bán hàng KiotViet hỗ trợ bạn theo dõi được lịch sử thay đổi số lượng hàng hóa qua mỗi lần nhập hàng / bán hàng / luân chuyển hàng hóa / kiểm hàng với chức năng Thẻ kho.

Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn xem lịch sử bán hàng. Sau đó, bạn chọn vào tab Thẻ kho.

xem the kho

Xem tồn kho

Chức năng này rất hữu ích với chuỗi cửa hàng. Tồn kho / lượng hàng đặt tại chi nhánh hiện thời và trên tất cả các chi nhánh khác đều được thống kê đầy đủ với mỗi mặt hàng.

Vào Hàng hóa, chọn Danh mục, tìm mặt hàng bạn muốn xem tồn kho. Sau đó, bạn chọn vào tab Tồn kho.

xem ton kho