Quản lý chi phí nhập hàng

Tìm kiếm, sắp xếp danh mục hàng hóa

Kiot Viet cung cấp cho bạn rất nhiều tiêu chí để bạn có thể tìm kiếm hàng hóa một cách nhanh nhất

- Tìm kiếm theo tên hoặc mã hàng
- Tìm kiếm theo loại hàng hóa
- Tìm kiếm theo thuộc tính
- Tìm kiếm theo nhóm hàng

sap xep hang hoa

Chú ý: Để sắp xếp danh mục hàng hóa theo cột nào, bạn chỉ cần click vào tiêu đề của cột đó.

Kết hợp tính năng xuất ra file và tính năng tìm kiếm, bạn có thể tự tạo ra rất nhiều các báo cáo khác nhau theo các tiêu chí tìm kiếm của mình.