Quản lý chi phí nhập hàng

Thêm mới hàng hóa

Khi thêm mới hàng hóa, tùy thuộc vào hàng hóa của bạn thuộc loại nào mà chọn tương ứng để Kiot Viet quản lý một cách hiệu quả tồn kho của hàng hóa.

Tuy nhiên đừng lo lắng, giao diện thêm mới hàng hóa của 3 loại hàng trên gần tương tự như nhau, những tính toán phức tạp của Kiot Viet sẽ làm ngầm, với người sử dụng chỉ cần nhập những thông tin cơ bản nhất của sản phẩm như sau.

Thêm mới hàng nhập về

- Bạn vào Hàng hóa, chọn Danh mục. Sau đó nhấn vào nút Thêm mới (hoặc chọn Thêm mới, nhấn vào Thêm hàng hóa)

them hang hoa

Hệ thống hiển thị ra màn hình Thêm mới hàng hóa như sau:

them hang hoa 1

+ Những thông tin cơ bản về hàng hóa:

- Mã hàng hóa: Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi sao cho Mã hàng là duy nhất hoặc quét mã vạch để nhập mã hàng

- Tên hàng hóa: Thông tin bắt buộc cần nhập

- Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm. Nếu nhóm hàng đó chưa có bạn có thể thêm nhanh vào hệ thống bằng cách click vào dấu + bên cạnh.

- Giá bán

- Chọn “Cho phép bán hàng” nếu bạn muốn mặt hàng này được hiển thị trên màn hình bán hàng

- Giá vốn: Giá để tính lợi nhuận

- Tồn kho: Số lượng hàng hóa hiện tại

+ Thông tin mở rộng: - Thêm hình ảnh, mô tả cho sản phẩm

+ Thiết lập định mức tồn: Riêng với hàng nhập về, bạn có thể thiết lập định mức tồn.

dinh muc ton

 

Căn cứ vào các định mức tồn Ít nhất và Nhiều nhất, hệ thống sẽ cảnh báo giúp bạn những hàng nào sắp hết hàng cần phải nhập hoặc những hàng nào tồn kho quá lâu cần phải xem xét thông qua các tiêu chí tìm kiếm Lọc tồn kho như: Dưới định mức tồn, Vượt định mức tồn, Còn hàng trong kho, Không lọc tồn kho.

- Nhấn nút Lưu (hoặc Lưu thêm mới)

Thêm mới hàng dịch vụ

 

- Bạn vào Hàng hóa, chọn Danh mục, di chuột vào nút Thêm mới sau đó nhấn vào Thêm dịch vụ

them dich vu

- Hệ thống hiển thị ra màn hình Thêm mới hàng hóa như sau:

them dich vu 1

- Mã hàng hóa: Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi sao cho Mã hàng là duy nhất hoặc quét mã vạch để nhập mã hàng

- Tên hàng hóa: Thông tin bắt buộc cần nhập

- Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm. Nếu nhóm hàng đó chưa có bạn có thể thêm nhanh vào hệ thống bằng cách click vào dấu + bên cạnh.

- Giá bán

- Chọn “Cho phép bán hàng” nếu bạn muốn mặt hàng này được hiển thị trên màn hình bán hàng

- Giá vốn: Giá để tính lợi nhuận

- Thêm hình ảnh, mô tả cho sản phẩm trong phần Thông tin mở rộng.

Chú ý: Với hàng dịch vụ, hệ thống sẽ không theo dõi tồn kho.

- Nhấn nút Lưu (hoặc Lưu và thêm mới)

Thêm mới hàng combo/đóng gói:

 

Bạn vào Hàng hóa, chọn Danh mục, di chuột vào nút Thêm mới sau đó nhấn vào Thêm combo - đóng gói

them combo dong goi

- Hệ thống hiển thị ra màn hình Thêm mới hàng hóa như sau:

them combo 1

- Mã hàng hóa: Hệ thống tự sinh, bạn cũng có thể thay đổi sao cho Mã hàng là duy nhất hoặc quét mã vạch để nhập mã hàng

- Tên hàng hóa: Thông tin bắt buộc cần nhập

- Nhóm hàng: Chọn nhóm hàng cho sản phẩm. Nếu nhóm hàng đó chưa có bạn có thể thêm nhanh vào hệ thống bằng cách click vào dấu + bên cạnh.

- Giá bán

- Chọn “Cho phép bán hàng” nếu bạn muốn mặt hàng này được hiển thị trên màn hình bán hàng

- Chú ý: Với hàng combo - đóng gói không có thông tin cho tồn kho và giá vốn vì hệ thống sẽ tính toán tồn kho và giá vốn dựa trên các hàng hóa thành phần.

- Thông tin hàng hóa thành phần: Vì hàng combo - đóng gói được cấu thành bởi nhiều hàng hóa riêng lẻ khác nhau. Do đó, khi tạo mới một hàng combo - đóng gói, bạn phải nhập đủ hàng hóa thành phần.

Bạn chọn Hàng hóa thành phần, nhập số lượng, nhấn nút Thêm. Khi đó hệ thống sẽ tự ộng hiển thị Giá vốn, Thành tiền dựa trên số lượng bạn nhập vào.

Thông tin Tổng giá vốn thành phần cho bạn biết Giá vốn của hàng lắp ráp/đóng gói.

- Thêm hình ảnh, mô tả cho sản phẩm trong phần Thông tin mở rộng.

thanh phan

Lưu (hoặc Lưu và thêm mới)